"It's difficult to admit the obvious"
political world

Actualities

"Polska została najbardziej skolonizowana przez niemiecką politykę historyczną w całej Europie"

Saturday, December 6, 2014
Mecenas Stefan Hambura w imieniu Związku Polaków w Niemczech złożył w berlińskim sądzie pozew przeciwko państwu niemieckiemu, w którym domaga się miliarda euro za mienie zrabowane w czasie II wojny światowej. To raczej symboliczna kwota, biorąc pod uwagę, iż większości strat nie da się przeliczyć na pieniądze... >>more...

World Politics Review: Ukraine’s War Affairs: Contemporary Russia is like Africa

Sunday, August 24, 2014
To speak to a terrible state of Russian minds is seams that Putin and his team is more liberal than the 80 percent of the Russian people. This means that if they hold now the completely free elections, we would get the chosen’s ones being the nationalists and fascists! >>more...

dolar kaput

Monday, August 18, 2014
W toczących się na każdym poziomie bojach o dominację nad światem ważnym frontem zmagań pozostaje polityka pieniężna. Dolar wciąż jest uniwersalną walutą. Dzieje się tak mimo kryzysu moralnego w USA, zapaści politycznej, dryfowania w sprawach zagranicznych, oraz poważnych kłopotów gospodarczych. Ameryka jest wciąż największą potęgą. 
>>more...

Pamiętamy

Friday, April 25, 2014
W kilku przynajmniej miejscach w USA, a w tym i w amerykańskiej Częstochowie odbywają się uroczystości upamiętniające tragedię smoleńską z 10 kwietnia 2010 r. To dobrze, że niektórzy Polacy i Polonusi pamiętają. Szkoda, że celebrują tę pamięć tylko w swoim gronie. Wydaje się, że mój Institute of World Politics (IWP) jest jedyną instytucją amerykańską, a już na pewno jedyną uczelnią wyższą, gdzie pamięta się Smoleńsk. Nie tylko od początku śledzimy sprawę, ale nasi profesorowie, głównie Amerykanie, w większości niepolskiego pochodzenia, udzielają chętnie eksperckich opinii na temat katastrofy prezydenckiego samolotu. >>more...

No Good Way in Syria’s Civil War

Sunday, September 22, 2013
The United States has painted itself into a geopolitical corner over Syria. At the moment, Russia gloats, while China circles above, carrion-like, leaving America with no good moves. There is only lesser evil: in Syria, in the region, and on the global scene. >>more...

Chiny a USA – perspektywy na przyszłość

Saturday, April 7, 2012
Zagadnienie “Chiny a USA w perspektywie nadchodzącej przyszłości” jest tematem ekonomistów i politologów. Obydwa te państwa mają arsenały nuklearne, więc konflikt między nimi nie jest prawdopodobny, ponieważ groziłby obydwu stronom gwarantowanym obopólnym zniszczeniem. Mimo tego możliwość konfliktu zbrojnego między USA i Chinami jest rozpatrywana w literaturze amerykańskiej jednocześnie ze sposobami zapobiegania takiego samobójczego konfliktu. Ważny jest fakt, że obecnie Chiny są drugim po USA państwem, co do ilości publikowanych prac naukowych – jednocześnie w proporcji na osobę Chińczyk produkuje jedną szóstą wartości produkcji jednego Amerykanina. >>more...

Development of rocket science in Poland by Kazimierz Siemionowicz

Sunday, October 16, 2011
Kazimierz Siemionowicz was a Polish-Lithuanian artillery general as well as a military engineer and a gunsmith. He was artillery specialist and pioneer of rocketry. He was born in the Grand Duchy of Lithuania and he served the armies of the Polish-Lithuanian Commonwealth which since 1569 became a Nobless Democracy in which by 1634 lived over one million of free citizens. General Siemionowicz spent a few years in the Netherlands where he published in Latin his pioneering book on rocketry. No portrait or detailed biography of him has survived and much of his life is a subject of dispute. He was educated at the Jesuit University of Vilno and was fascinated by artillery since childhood, and he studied many sciences to increase his knowledge (mathematics, mechanics, hydraulics, architecture, optics, tactics). In 1632-1634 he took part in the war against Muscovy in the siege of Biała under general Mikołaj Abromowicz and in 1644 he took part in the Battle of Ochmatów.  During the Spanish-Dutch war; he participated in the Siege of Hulst in 1645. In 1646 he returned to Poland, when King Wladyslaw IV created the Polish artillery corps and gathered specialists from Western Europe, planning a war against Turkey and its vassal the Crimean Tartars. He served as an engineering expert in the field of artillery and rocketry in the royal artillery forces. From 1648 he served as Second in Command of Polish Royal Artillery. In late 1648 the newly elected king John Casimir Vaza who gave up plans for the war with Ottomans advised him to return to the Netherlands and publish his studies there. In 1649 Siemienowicz decided to work on his book and publish it in Amsterdam. >>more...

Holocaust survivors and others eliminated Poles (if they were any) from the Polish- Jewish dialogue, or “We” to” Us”

Tuesday, October 4, 2011
ACCORDING TO The Polish  President’s web site „ on 22 of September 2011 at General Consulate of Poland in New York  during the meeting with American Polonia the President of Polish Republic  rewarded  important  and high medals to  the citizens of United States of America and to Poles living in USA for success  attained in the Polish Jewish dialogue. Who are these medals recipients? >>more...

Koniec Euro w 2011 roku?

Friday, September 30, 2011
Koniec euro w 2011 roku jest obecnie wspominany w dyskusjach ekonomistów w związku z kryzysem w Europie, gdzie waluta ta kontrolowana przez Centralny Bank Niemiec ma niby reprezentować wszystkie gospodarki unii monetarnej bez jednoczesnej władzy centralnej nad gospodarką każdego państwa członkowskiego. Sama inicjatywa stworzenia waluty euro miała dać Niemcom silną pozycję w gospodarce światowej. >>more...

Judeo-Christianity (Jews-Christians mutual ideological infulence)-myth or reality?

Sunday, July 24, 2011
A popular ideology of "political correctness” has its source in the neoliberal approach to the history and critical thinking. This approach undermines and dilutes the spiritual heritage of Europe, and deliberately misleads to different and tortuous approaches of the reality around us.
 Political correctness as a curiosum is valid not only in the media, but what is worse; it is practiced in a pseudo scientific research. In many ways infiltrates awareness, turns plain false into true, distort the image of the world, which is consistent with the facts based on sound scientific research >>more...
| 1 | 2 | 3 | 4 |
Copyright © 2009 www.internationalresearchcenter.org
Strony Internetowe webweave.pl