"It's difficult to admit the obvious"
political world

President Barack Obama visited mainly Jewish descendants in Warsaw: Empty Streets in Warsaw welcome President

carlos benson|Sunday, May 29, 2011

Friday-the first day of the visit of U.S. President Barak Obama in Poland. Flying out of France, the president flew to Warsaw, 20 minutes before time. It turns out that at the airport  Okecie  he spoke  with veterans invited to  welcome him, it is not known whether if  among them  was  Admiral Kolodziejczyk , who  on one time had  the name of  Robert Caimer (Semitic)1. It’s not confirmed if others with Semitic ties like:

   Gen. Edward Braniewski - Brandstetergen. Jan Drzewiecki - Holzergen. Marian Graniewski – Gutaker gen. Wiktor Grosz - Izaak Medre , gen. Grzegorz Korczyński - Kalinowski gen. Leszek Krzemień - Maksymilian Wolf gen. Matejewski – Kugelschwanz, gen. Marian Naszkowski – Wagner, gen. Leon Turski – Tennenbaum, gen. Mieczysław Wągrowski - Izaak Pustelman, gen. Tadeusz Wilecki – Wałłach, gen. Zarako-Zarakowski - Zarako, Nacz. Prok. WP,gen. Janusz Zarzycki – Neugebauer, płk Michał Bron - Bronstein, prac. MSZ, płk dr Charbicz - Marek Heberman, kom.Szpit.Woj.,Warszawa, płk Otto Fiński - Finkenstein, szef sztabu "Służba Polsce", płk Garbowski - Caber lub Gruber, d-ca dyw., płk Gradlewski - Goldberg, GZP WP, płk Mieczysław Kowalski – Kohn, płk Anatol Liniewski - Liberman, prac. ASG, płk Rosiński - Rosenberg, DOW, płk Rotowski - Rotholtz, szef Zarz. Sł. Techn. WP,płk St. Sokołowski - Szabat, prac. WAP, płk Paweł Solski - Pinkus, szef Sł. Samoch. WP  płk Szulczyński - Szulcynger, d-ca pułku, płk Wł. Tykociński - Tikotiner, attache wojsk. 216. płk Wadlewski - Waldman, dyr. Dep. Wojsk. w Min. Zdrowia, płk Żarski - Silberstein, prac. WAP,ppłk Jerzy Bryn - Izrael Alter, prac. MSZ, ppłk Jan Dolanowski - Dollinger, DOW, ppłk Adam Łaski - Gutbrot, prac. ASG, ppłk Henryk Zieman - Zysman, DOW, mjr Roman Domanski - Rosenstand, DOW, mjr Marcel Kot - Abram Sterenzys, mjr Józef Śliwiński - Flaumenbaum, szef Wyd. "Służba Polsce", mjr Henryk Umiński – Keff, Filip Berski - Badner, prokurator wojskowy,Kazimierz Golczewski - Bauman, Nacz. Prok. Wojsk.,sędzia Franciszek Kapczuk - Natanel Frau, Sąd Wojsk. Wrocław, Maksymilian Litiński - Lifszyc, Nacz. Prok. Wojsk., Lubiejski - Zygielman, II Zarząd, Jakub Lubowski - Chase Smen, prok. Dep. Sł. Spraw.,Jan Orliński - Unterweiser, Prok. Wojsk., Henryk Podlaski - Fink, Nacz. Prok. Wojsk., Rajski - Rajgrodzki, II Zarząd,Roman Rawicz - Vogel, Najw. Sąd Wojsk.,Henryk Trojan - Adler, II Zarząd,Henryk Walczak – Zukerman, Zagórski - Winter, II Zarząd, Arnold Załęski - Załkind, prac. Prok. Wojsk. , gen. Józef Hübner - Dawid Szwarc, gen. Matejewski – Kugelschwanc, Gen. Julian Polan - Harasim, morderca sądowy, gen. Roman Romkowski - Natan Grinspan-Kikiel, gen. Józef Maria Różański – Rosenzweig, płk Leon Andrzejewski - Ajzen Lejb-Wolff, dyr. Gabin. Ministra, płk Bielecki - Moniek Buchman, szef WUBP Kraków, płk Górecki - Goldberg, dyr. Depart. IX, płk Mieczysław Mietkowski - Mojżesz Borowicki, doradca MSW, płk Orłowski – Kugelschwanz, płk Marian Reniak - Marian Strużyński, płk Józef Różański - Josek Goldberg, dyr. dep. MBP, płk Sienkiewicz - Lewi, dyr. depart.,płk Szeryński - Szhnkman, prac. MBP, mjr Adam Kornecki - Dawid Kornhendler, szef WUBP Kielce, Antoni Alster - Nauman, v-ce szef MBP, Barbara Giller - Basze Lea, prac. MBP were present  at the meeting.   Surprisingly, when the presidential column rode down the street of Zwirki Wigury, in Warsaw nobody could see cheering Poles.
 

  Alongside President’s limousine, ambulances, buses from the teams to disarm bombs, as well as several police cars were present.  On his way to Presidential Palace, Obama stopped in front of the Monument dedicated to the Ghetto Heroes in Warsaw Muranów.  Before getting there he stopped at the Tomb of the Unknown Soldier, where he was greeted by the mayor of Warsaw Grundbaum Haka, usually known as Hanna Gronkiewicz-Walz.
President Obama probably made a mistake, instead of stopping by the Monument of Warsaw Uprising; "he could" only get to the Monument of the Ghetto Heroes, where he laid flowers. There, he spoke to the minister Zdrojewski, who reminded him of the history of Polish Jews. It should also  be added  that Rabbi Michael Schudrich  greeted him  as an official of Polish entity .At the monument of the Ghetto Heroes Rabbi Michael Schudrich,  and the  President have long conversation. Next to him was Wladyslaw Bartoszewski, who talked for long with the President. Wladyslaw Bartoszewski speaks often about his Jewish roots.
 From the Ghetto Heroes monument, before arriving at the Presidential Palace, where the president was greeted by Bronislaw Komorowski who was born with Semitic origins.  
 

   It is notable that the press in Poland on the occasion of the visit criticizes Obama's massive security measures. Media describe the gigantic traffic jams in the city, the mess and the lack of good information and often only hypothetically existing diversions. Compared with Obama's visit in Ireland and the UK. Britain, Barak Obama and his wife greeted the crowds. There were handshakes, warm cheers and hugs with the President. In Warsaw, there's no chance, because of the unprecedented security measures, to the extent that the agenda of the visit of U.S. President does not provide for meetings with "ordinary people". And only those with the "chosen people" from Jewish origin.  For Warsaw residents, it was not just a nightmare on Friday to return from work, but also a Saturday morning commute simply put the city was paralyzed due to the Presidents’ Obama visit.

  Although Mr. Obama has changed the scheduled  program , instead of going directly  from the monument to the Presidential  Palace he  came to the hotel  searching  for the opportunities  to take  pictures a  with the Poles, but he  looked for them  in vain.

 President Obama, riding in an empty Krakowskie Przedmiescie, saw only a few people here and there. When he came to the Presidential Palace, he was greeted by Bronislaw Komorowski  having  Jewish roots as well as by others with this same origin.   It is interesting to remark, that even Marek Siwiec from the list of Jews having an impact on the media in Poland regrets that the U.S. president has no contact with the Polish crowd but only the "chosen people “of Jewish descent. As is well known, Barak Obama is really himself, when he greets the crowd.

 During the Obama’s visit, sensation of the day is the refusal of Lech Walesa (apparently of Semitic roots: Leib Kohne) to meet with Obama.  It’s not known what’s going on, but it's hard to understand Walesa refusal to greed Obama in Poland. It’s known that many polish diplomatic missions are staffed with people having semitic roots like Consul Matynia in Chicago.  One can only guess that the visit is not the best prepared, because such things should be handled before the visit taking place. It is remarkable too, that Aaron Bucholtz also known as Leszek Balcerowicz has refused a meeting with the President of USA.  One might add that Balcerowicz is trying to justify his refusal by going to a meeting of G-30 in Switzerland.  It seam , that Obama met with present and previous opposition parties, but it’s unconfirmed if the fallowing person were present at the meeting:
  Jerzy Albrecht – Finkelstein, Amsterdamski - Saul Henrykowski, Stanisław Arski – Apfelbaum, Stefan Arski - Artur Salman, Bronisław Baczko – Gideon, Jan K. Bielecki - Izaak Blumenfeld, Alef Bolkowiak - Alef Gutman, Michał Boni - Jakub Bauer, Jerzy Borejsza - Beniamin Goldberg, Wiktor Borowicki - Aaron Berman,Marek Borowski - Szymon Berman - jego wuj - Jakub Berman, Stefan Bratkowski – Blumstejn, Stanisław Brodzki - Bronstejn , Ryszard Bugaj - Izaak Blumfeld, Zbigniew Bujak - lewy syn rabina Małachowskiego, August Chełkowski - Dawid Cnajbaum, red. Kamila Chilińska – Halpern, Wiesław Chrzanowski - Szymon Knopfstejn, Adam Cichocki - Aaron Zigenbaum, Włodzimierz Cimoszewicz - Dawid Goldstein, Bernard Cukier – Kolski, Marek Czekalski (prezydent Łodzi) – Wachter, Tadeusz Daniszewski - Dawid Kirschbaum, Ostap Dłuski - Adolf Langer, Ludwik Dorn – Dornbaum, Andrzej Drzycimski - Abraham Engel, Lech Falandysz - Aaron Fleischman, Arkady Fidler - Efroim Trusker, Pawel Finder – Pinkus, Aleksander Ford – Liwcz, Władysław Frasyniuk – Rotenschwanz, Jerzy Frydberg - Izrael Frydber,Henryk Goryszewski - Jakub Glikman,Jan Górecki - Muhlrad, dyr. gen. Min. Finansów, Wiktor Górecki - Muhlrad,"komandos" z 1968, Maria Górowska (sędzia) - Sad lub Berger, Halina Górska - Rasa Kugelschwanz, Alina Grafowska - Rasa Rotenfisch, Ryszard Marek Wroński – Goldberger, Wiktor Grosz - Izaak Medres,Jacek Groszkowski - Hersz Herszkowicz, Leon Halban - Blumenstok, prof. KUL-u, Aleksander Hall - Miron Hurman, Marian Hemar - Jan Marian Herscheles,Józefa Hennelowa - Zyta Goldmond, Szymon Hirszowski - Szymon Hirsz, Józef Hubner - Dawid Szwarc,Piotr Ikonowicz - Dawid Goldsmith, Jerzy Jakubowski – Miszkatenblit,Ludwika Jankowska - Luba Kowieńska, Andrzej Jaroszewicz - Aron Samet, Piotr Jasienica - Lech Benar, Jerzy Jaskiernia - Aaron Aksman, Mieczysław Jastrun – Agatstein, Roman Juryś - Chaim Szacht, Jarosław  Kaczynski – Kalkstein, Ida Kamińska - Rachel, dyr. Teatru Żyd. w W-wie, Andrzej Kern - Dawid Ginsberg, Jan Kobuszewski – Weisleder, Grzegorz Kołodko - Samuel Hanerman, Maria Komar (generałowa) - Riwa Zukerman,Janusz Korwin-Mikke - Ozjasz Goldber,Mikołaj Kozakiewicz - Jakub Kleinman, Helena Kozłowska - Bela Frisch, Stanisław Krajewski - Abel Kaimer, Hanna Krall - Haka Rejchgold, Krzysztof Król - Aaron Rosenbaum, Marian Krzaklewski - Dawid Zimmerman, Lucyna Krzemieniecka - Wiera Zeidenberg, Edward Krzemień (dziennikarz GW) – Wolf, Kunicki – Goldfinger, Kazimierz Kuratowski – Kuratow, Zofia Kuratowska-Jaszuńska – Goldman, Aleksander Kwaśniewski - Izaak Stoltzman,Jolanta Kwaśniewska -Konty – Kohn,Stanisław Jerzy Lec - Letz de Tusch, Janusz Lewandowski - Aaron Langman, Olga Lipińska - Fajga Lippman, Teresa Liszcz - Rasa Lankamer, Jan Lityński - Jakub Leman, Lubiejski – Zygielman, Łozowski - Salomon Abramowicz, Aleksander Łuczak - Dawid Lachman, Helena Łuczywo - Chaber (ojciec), Guter (matka), Aleksander Małachowski - Jakub Goldsmith, Marek Markiewicz - Samuel Moritz, Tadeusz Mazowiecki - Icek Dikman, Jacek Merkel - Samuel Nelken, Adam Michnik - Aaron Szechter, Andrzej Milczanowski - Aaron Edelman, Jerzy Milewski - Dawid Machonbaum, Leszek Moczulski - Robert Berman, Karol Modzelewski - Samuel Mendel, Zygmunt Modzelewski – Fischer, Jerzy Morawski - Izaak Szloma, Stanisław Nadzin – Gutman, Stefan Niesiołowski - Aaron Nusselbaum,Piotr Nowina-Konopka - Haim Kromer, Róża Ochabowa – Grunbaum, Andrzej Olechowski - Mosze Brandwein, Jan Olszewski - Izaak Oksner, Janusz Onyszkiewicz - Jojne Grynberg, Jerzy Osiatyński - Szymon Weinbach, Janina Paradowska - Rachela Busch, Jan Parys - Haim Pufah, Aleksander Paszyński – Finkelstein, Mirosława Pażyńska - Srula Kundelman, Lesław Podkański - Izaak Freinkel, Ezdra Podlaski – Rotenschwanz, Radkiewiczowa, żona min. - Ruta Teitsch,Helena Radlińska, prof.- Rajchman, Akad.Organ.Sł. Społ., Mieczysław Rakowski - Mojżesz Rak, Jan Reguła - Josek Mützenmachen,Jan Maria Rokita - Izaak Goldwicht,Adolf Rudnicki (pisarz) – Schneider, Jan Rulewski – Fikelman, Rutkowski – Botwin, Ryszard Setnik - Szymon Bauman, Izabela Sierakowska - Rebeka Sommer,Janusz Sityński - Jakub Leman,Ernest Skalski - Wilker lub Nimen,Skrzeszewski – Fokenman, Krzysztof Skubiszewski - Szymon Schimel, Władysław Sławny – Rosenberg, Antoni Słonimski – Stomma,Zenon Smolarek - Izaak Zimmerman,Ewa Spychalska - Salome Stein, Marian Starownik - Symeon Steinman, Stefan Starzewski - Gustaw Szusterman, Stanisław Stomma - Szaja Sommer, Michał Strąk - Baruch Steinberg, Julian Stryjkowski (pisarz) - Pesah Stark, Jerzy Stuhr (aktor) - Josek Feingold,Hanna Suchocka - Haka Silberstein, Bolesław Sulik - Jakub Steinberg, Kalman Sultanik - Chaim Studniberg,Stefan Szwedowicz (brat Michnika) – Szechter,Roman Szydłowski – Szancer, Wiesława Szymborska – Rottermund, Paweł Śpiewak – Stinger, Bolesław Tejkowski - Benio Tejkower, Jerzy Turowicz - Jakow Turnau,Stanisław Tuszewski - Salomon Hardnik, Jerzy Urban - Josek Urbach, Mieczysław Wachowski - Jakub Windman, Henryk Walczak – Zukerman, Lech Wałęsa - Lejba Kohne, Dawid Warszawski - Konstanty Gebert, Andrzej Wieczorkiewicz - Hirsz Gelpern, Aleksander Wirpsza - Leszek Szaruga, Dariusz Wójcik - Dawid Wisental, Andrzej Wróblewski - Andrzej Ibislauer, Ludmiła Wujec – Okrent, Roman Zambrowski - Rubin Nusbaum,Janusz Zaorski - Jakub Bauman, Andrzej Zoll - Rojeschwanz, b. prezes Tryb. Konst., Janusz Ziółkowski - Izaak Zemler As for the president of the United States he felt “at home” in Poland so he has already made remarkable promises. Barak Obama asserted in an interview that in 2013 he will come to Warsaw for the opening of the Museum of Jewish History. He even said that he is coming not come alone, but together with his daughters.
     To the disappointment of many the present    of USA did not   visited the Warsaw Uprising Museum, although in this uprising more than 120 thousand. Insurgents were killed and more than 200 thousand of Warsaw inhabitants. To shed the light on   the tragedy of Warsaw it may be mentioned that in the Jewish ghetto uprising only about 700 Jews perished.
 It should be noted that during the welcome and at the dinner, President Obama came without Michelle Obama.After the dinner, Mr. Obama went to his hotel. Thus he ended the first day of the visit.
  On Saturday morning, the president will meet with U.S. diplomats working in Warsaw, as well as many representatives of the Polish-American interests. Many of them, if not all, are’ our elder brothers in faith.'' They are currently interested in the benefits to be gained from investing in oil and gas from Polish slate. It’s  unconfirmed if the fallowing people were present at the such meeting like: Jacek AMBROZIEWICZ b. szef URM u Mazowieckiego, Bogusław BAGSIK aferzysta, ukradł 4.5 mln.dol.,Ryszard BUGAJ Przew.UP-zbiorow żyd.-kom., Zbigniew BUJAK Unia Pracy, agent w NSZZ "Solidarność", Juliusz Jan BRAUN Unia Wol., Przew.Sejm.Kom.Kult., Michał BONI b. Min. pracy, liberał , Bogdan BORUSEWICZ Unia Wolności,Jan Krzysztof BIELECKI b. Premier RP, Unia Wolności, Marek BOROWSKI V-Premier, Minister Finansów, Andrzej CELINSKI Unia Wolności, Jerzy CIEMNIEWSKI Unia Wolności, Elżbieta CHOJNA-DUCH V-Minister Finansów, Wiesław CHRZANOWSKI b. Marszałek Sejmu, przew.ZChN, Izabela CYWINSKA b. Min. Kultury, Kazimierz DEJMEK Minister Kultury, Ludwik DORN Przew.. Poroz. Centrum, Andrzej DRAWICZ b. Prezes Radiokomitetu, Lech FALANDYSZ z-ca Szefa Kancelarii Prezydenta, Dariusz FIKUS Red. Nacz.RZECZYPOSPOLITA,Wlasyslaw FRASYNIUK Unia Wolności, Aleksander GAWRONIK aferzysta, Aleksander HALL Przew. Partii Konserwatywnej, Bogdan JASTRZEBSKI Wojewoda Warszawski,Andrzej JONAS Przew. Unii Wydawców Prasy, Wiesław KACZMAREK Min.Przekszt.Wlasnosciowych, Stefan KAWALEC b. Dyr.w Min.Finans. Bank Śląski, Marian KRZAK Przew. Zw. Bankow Polskich, Piotr NOWINA KONOPKA Unia Wolności, Waldemar KUCZYNSKI b. Min.Przek .Własności, Zofia KURATOWSKA V-Marszalek  Komisji Sejmowej, Krzysztof KOZLOWSKI b. Minister Spraw Wewnętrznych,Aleksander KWASNIEWSKI były czl.KC PZPR, przew.SLD, Barbara LABUDA Unia Wolności, Jan LITYNSKI Unia Wolności, Bazyli LIPSZYC b. doradca Min.Finansow, Janusz LEWANDOWSKI b. Min. Przekszt. Wlasn., Wojciech MANN właściciel Radia KOLOR, Ewa LETOWSKA b. Rzecz. Praw Obywatelskich, Maciej LETOWSKI zastępca red. naczelnego LAD-u, Krzysztof MATERNA współwłaściciel Radia KOLOR,Adam MICHNIK Red. Nacz. GAZETY WYBORCZEJ, Wojciech MACIAG b. Wiceminister Finansów, Aleksander MALACHOWSKI V-Marszalek Sejmu,Unia Pracy,Witold MODZELEWSKI Wiceminister Finansów,Tomasz NAŁECZ Unia Pracy, Piotr NAJMSKI Przew.Klubu Atlantyckiego, Marek NOWICKI Kom. Hel. Praw Czlowieka, Malgorzata NIEZABITOWSKA b.Rzecz.Pras.Mazowieckiego, Michał OGOREK twórca Antypolonizmu, Janusz ONYSZKIEWICZ b. Min.Obr.Nar., Unia Wolności,Jerzy OSIATYNSKI b. Min. Finansow,Unia Wolności, Daniel PASSENT publicysta, Aleksander PASZYNSKI b. Minister Budownictwa, Andrzej POTOCKI Rzecz. Pras. Unii Wolności, Danuta PIONTEK byznesmenka, Part. Suchockiej,Mieczyslaw RAKOWSKI b.I.Sekr.PZPR, b.Prem.PRL, Alicja RESICH-MODLINSKA prezenterka w TVP,Jan Maria ROKITA b. szef URM, Unia Wolności, Wiesław ROZLUCKI Prezes Gieldy Pap. Wartosciowymi, Jan RUTKIEWICZ Burmistrz W-wa Srodmiescie,Tadeusz ROSS twórca Antypolonizmu, Ireneusz SEKULA aferzysta, b. V-Premier PRL-u, Ernest SKALSKI z-ca Red.Nacz. GAZETY WYBORCZEJ, Krzysztof SKUBISZEWSKI b. Min. Spraw Zagranicznych, Marek SIWIEC Krajowa Rada Radiofonii I TVP, Andrzej SZCZYPIORSKI Literat, twórca Antypolonizmu, Hanna SUCHOCKA b. Premier, Unia Wolności, Marcin SWIECICKI b.czl.KC PZPR,Prez.W-wy, UW,Jacek SERYUSZ-WOLSKI Integracja d/s EuropejskichEuropejskiej,Tadeusz STRYJCZYK b.Min.Przem.,doradca Suchockiej, Grazyna STANISZEWSKA Unia Wolności, Szymon SZURMIEJ Przew.Sw.Federacji.Zydow Polskich, Anna SZULC Prezenterka TVP, Ewa SPYCHALSKA Przewodn. OPZZ, Jacek TAYLOR Unia Wolności. Jerzy Turowicz-standartowa postac Żydów w Polsce,Witold TRZECIAKOWSKI b.Min.w rzadzie Mazowieckiego, Jerzy URBAN b.Przew.Radiokom.,b.Rzecz.Pras.rzadu PRL,red.nacz.tygodnika NIE, Kazimierz UJAZDOWKI Koalicja Konserwatywna, Janusz WAISS wspolwlasciciel Radia "ZET",Piotr WIERZBICKI red. nacz. GAZETY POLSKIEJ, Andrzej WIELOWIEJSKI Unia Wolności, Henryk WUJEC Unia Wolności, Andrzej WOYCIECHOWSKI wlasciciel Radia "ZET", Wojciech ZIEMBINSKI Str.Wiern.Rzeczypospolitej,agentura zydowsko - niem., Andrzej ZAREMBSKI b. Rzecz.Pras.Kr.Rady Rad.i TVP, Andrzej ZOLL Przew. Trybun. Konstytucyjnego, Antoni MACIEREWICZ b. Min.Spr.Wew., Przew. Ak.Pol skiej.    After lunch, the U.S. president is due to meet with selected families whose members died 10th of April at Smolensk. We also know that at the American embassy he is going to meet Martha Kolstein,   known as Mrs. Martha Kaczynska, wife of an attorney Dubieniecki.  Briefly reporting at Obama's visit to Poland, I purposely did not write about diplomatic discussions about  the presence of American aircrafts in Poland , current political problems associated with the Arab spring, or the war in Afghanistan. `
Carlos Benson   1. The names presented can be found at   LINk: http://my.opera.com/kcg153/blog/2007/02/22/nazwiska   Some others are confirmed by clandestine files of Polish Office of house addresses  At MSW (nr arch. 1/6526/1 - date achieved 9.07.1984,  registration No  14750-99 - Wydz. III-2, SUSW Warszawa).  Relations of the known Jewish partners, as well as personal declarations of some mentioned people R  Data mentioned by historians in source publications. Author is not responsible for the content of mentioned documents as well, as authenticity of certain documents, or correct writing of the mentioned names.
Copyright © 2009 www.internationalresearchcenter.org
Strony Internetowe webweave.pl