"It's difficult to admit the obvious"
political world

Czasy Wojenne i Powojenne

Zydzi na Madagaskar

Sunday, September 30, 2012
Dokumenty historyczne świadczą o tym i są dostępne wszystkim jako plany rządu niemieckiego w lecie 1940 roku.
Dwie grudniowe rocznice ilustrują powody zmian w planach rządu w Berlinie: upadek projektu Madagaskar w grudniu 1940 i rok później klęska pod Moskwą, w grudniu 1941. Okres ten ilustruje, jak wielkie zmiany nastąpiły na przestrzeni 12stu miesięcy w historii Drugiej Wojny Światowej. Tak więc zmiany te miały miejsce między grudniowym upadkiem planów opublikowanych przez  Adolfa Eichman'a 15go sierpnia, 1940 roku pod tytułem "Reichssicherheitshauptamt: Madagaskar Projekt. >>more...

Złote serca czy złote żniwa

Monday, March 14, 2011
Złote serca czy złote żniwa? to zbiór studiów na temat stosunków polsko-żydowskich w czasie II wojny światowej. Autorzy, kierując się poszukiwaniem Prawdy o tamtych czasach, zaprezentowali w nich wyniki swoich badań i analiz. W swych rozważaniach odrzucili dwie skrajne interpretacje historii: „czarną legendę" i heroiczną mitologię. Pierwsza z nich to fałszywe, kolektywistyczne oskarżanie Polaków o współudział w zbrodni Holokaustu i czerpanie z niej korzyści materialnych. Druga z kolei, sprzyja bezkrytycznemu podejściu do historii Polski i przedstawianiu Polaków wyłącznie z pozytywny sposób. Obie funkcjonują głównie na poziomie kultury popularnej, chociaż oskarżenie Polaków o współudział w niemieckich zbrodniach znalazło – za sprawą postmodernizmu – zwolenników wśród profesjonalnych badaczy. Nasi autorzy weryfikują i korygują tego rodzaju fałszywe wyobrażenia o rzeczywistych uwarunkowaniach stosunków polsko-żydowskich. Podejście to jest wynikiem rzetelnych badań naukowych, opartych na tradycyjnych, logocentrycznych i empirycznych podstawach nauki. Z poznawczego punktu widzenia ma ono charakter umiarkowany i wydaje się o tyle przekonujące, że wyczerpująco i wielowątkowo przedstawia złożony obraz wzajemnych relacji między chrześcijańską większością a żydowską mniejszością. >>more...

Zydowskie roszczenia finansowe a mord w Jedwabnem z 10-tego lipca 1941

Thursday, July 22, 2010Rada Polityki Zagranicznej USA (The Council on Foreign Relations in Washington) wydaje dwumiesięcznik pt. Sprawy Zagraniczne (Foreign Affairs Magazine), w którym jest wyznaczany zakres alternatyw polityki zagranicznej Stanów Zjednoczonych. Rada Polityki Zagranicznej USA zajmuje dominującą pozycję dzięki ciągłości swego istnienia i składu członków, którzy zaliczają się do najwybitniejszych naukowców i dyplomatów Stanów Zjednoczonych. Od Drugiej Wojny Światowej rada ta wybrała każdego ministra spraw zagranicznych USA, niektórzy z nich nie byli osobiście znani prezydentom, którym mieli służyć. Wrześniowy i październikowy numer Spraw Zagranicznych zawiera oszczerczy artykuł o Polsce p.t. Polacy i Żydzi Abrahama Brumberga, w którym z aprobatą cytowane jest zdanie z książki ,,Sąsiedzi” J. T. Grossa: "zbrodnicze refleksy społeczeństwa polskiego skierowane przeciw Żydom nie były przypadkowymi zdarzeniami...." Wypowiedz ta jedynie zmienia podmiot napaści podczas gdy jest równoznaczna ze znaną opinią Hitlera o Żydach jako rasie urodzonych zbrodniarzy.


>>more...

Wysiedlenie czy wypedzenie?: Ludnosc niemiecka w Polsce w latach 1945-1949 (Polish Edition)

Tuesday, December 22, 2009
The De-Germanization of the Recovered Territories in post-WWII Poland, December 18, 2009 RESETTLED OR DRIVEN OUT? THE GERMAN POPULATION IN POLAND IN 1945-1949 is the title of this Polish-language book, which also has a German-language summary. The title reflects Nitschke's belief that the terms differ more than in semantics. (p. 19). The author faults Alfred Maurice de Zayas for treating the removal of Germans as an illegal act, because this implies that the Third Reich still exists! (p. 10). Much of the content of this book overlap >>more...

Narodowe Sily Zbrojne (Polish Edition)

Tuesday, December 22, 2009
The ONR favored a non-totalitarian form of government that also rejected the weaknesses of democracy. (p. 13, 69, 76). Although the ONR promoted fervent nationalism, it rejected the cult of the absolute leader (Fuhrer, Duce, etc.)(p. 203). Instead of being state-centered or racialist-centered, ONR ideology was Catholic-centered (as a system of values, not in a Church or clerical sense.)(e. g., p. 13, 241). >>more...

Tajne oblicze GL-AL i PPR: Dokumenty (Polish Edition)

Tuesday, December 22, 2009
Unmasks the Tactics and Deeds of the Communist Bands in German-Occupied Poland, December 19, 2009 THE SECRET FACE OF THE GL-AL AND PPR: DOCUMENTS is the title of this Polish language book, edited by scholars Marek Chodakiewicz, Piotr Gontarczyk, and Leszek Zebrowski. It is a needed corrective to the glorification of the GL-AL during the decades of the Soviet-imposed Communist puppet state in Poland. >>more...

USA na gruzach imepriow Hiszpanii i W. Brytanii

Thursday, October 1, 2009
USA funkcjonuje na zgliszczach imperiów Hiszpanii i W. Brytanii oraz jednocześnie musi działać w warunkach rewolucji informacyjnej. Obecnie budowa imperium amerykańskiego jest szeroko dyskutowana przez Amerykanów, z których wielu ma podstawowe wątpliwości w tej sprawie.  >>more...

Rola Stalina w 1939 roku

Sunday, August 30, 2009
Stalin prowadził walkę o władzę na śmierć i życie, ponieważ był przekonany, że grozi mu zamach stanu i egzekucja. Podejrzewał, że tak jak po rewolucji francuskiej, władzę przejęło wojsko z Napoleonem Bonaparte na czele, podobnie mogłoby się zdarzyć w Rosji, na przykład pod wodzą marszałka Michała Tuchaczewskiego. Prawdopodobnie niemieckie służby specjalne starały się wykorzystać podejrzenia Stalina, ponieważ coraz większe masowe czystki i egzekucje 44,000 oficerów Armii Czerwonej w latach 1930tych osłabiały Rosję, od dawna cel podboju armii niemieckiej. >>more...

Rok 1939 w świetle kluczowych faktów

Friday, August 28, 2009
Rok 1939 w świetle kluczowych faktów jest zupełnie inny niż oficjalnie mówi o tym Rosja i niż młodzież uczy się w polskich szkołach, zwłaszcza z podręczników pełnych błędów historycznych, których rodowód wywodzi się z PRL’u. Po Pierwszej Wojnie Światowej Polska ogłosiła niepodległość i walczyła, według Normana Davies’a, w sześciu konfliktach w rezultacie, których zostały ustalone granice Drugiej Rzeczypospolitej >>more...

O PRAWDZIWY WIZERUNEK W POLSKIEJ HISTORII

Sunday, August 2, 2009
Wyrażenia używane w polskiej pamięci narodowej, która musi być kultywowana dla dobra narodu polskiego jak i świadomości narodowej Polaków, mają podstawowe znaczenie. Możemy obserwować inne narody dobrze nam znane, takie jak Żydzi i Anglicy, dla których kutywowanie ciągłości pamięci narodowej jest podstawową mądrością polityczną. >>more...
| 1 | 2 |
Copyright © 2009 www.internationalresearchcenter.org
Strony Internetowe webweave.pl