"It's difficult to admit the obvious"
political world

European History

Israel's Holocaust and the Politics of Nationhood

Thursday, September 1, 2016
This work focuses on the Holocaust as the raison d’etre of the State of Israel. It discusses Holocaust survivors, Israel’s wars with her neighbors as a thwarting of a new Holocaust, the Eichmann trial, Hannah Arendt, and much more. It also emphasizes Jews who cooperated with the Nazis, and that is what I elaborate in my review. Instead of limiting myself to the contents of this book, I also relate its ideas to the collaboration of other peoples with the Nazis. >>more...

Koneczy Jewish civilization

Friday, May 1, 2015
JEWISH CIVILIZATION is the title of this Polish-language work (review based on original 1943 edition). There is such a wealth of information in this book, by a noted Endek author, that I can only touch on a few topics.
>>more...

Narodowcy wobec komunistów w międzywojennej Warszawie

Sunday, November 23, 2014
Nakładem IPN ukazał się 496 stronicowy zbiór artykułów „Komuniści w międzywojennej Warszawie”. Publikacje ukazuje przedwojenne korzenie komunistycznej okupacji w powojennej Polsce. W publikacji zawarte są teksty: Adama Miodowskiego „Rewolucja październikowa wobec Polaków w Rosji i reakcje na nią lewicy wychodźczej (listopad 1917 – listopad 1918 r.)”, Krystyny Trembickiej „Środowisko komunistów wobec odzyskania niepodległości przez Polskę i wojny polsko-bolszewickiej”, Elżbiety Kowalczyk „Struktura Komitetu Warszawskiego KPRP/KPP”, Mirosława Szumiło „Komunistyczny Związek Młodzieży w międzywojennej Warszawie”, Eryka Krasuckiego „W drodze między Warszawą a Moskwą. Typowy życiorys przedwojennego polskiego komunisty na przykładzie losów Mirosława Zdziarskiego (1892–1937)”, Roberta Spałka
„Działalność Wydziału Wojskowego KPP w Warszawie i dzielnicach podmiejskich (1927–1938). Zarys problemu”, Mariusza Żuławnika „Eksplozja w Cytadeli 13 X 1923 r. Przyczynek do działalności komunistów w Garnizonie Warszawa”, Roberta Litwińskiego „Policja Państwowa wobec ruchu komunistycznego w międzywojennej Warszawie”, Wojciecha Materskiego „Wymiana więźniów politycznych pomiędzy II Rzeczpospolitą a Sowietami w okresie międzywojennym (kontekst warszawski)”, Zbigniewa Zaporowskiego „Legalna działalność nielegalnej Komunistycznej Partii Polski w Warszawie”, Andrzeja Chojnowskiego „Wpływy komunistyczne na Uniwersytecie Warszawskim w latach 1918–1939”, Konrada Rokickiego „Wpływy komunistyczne w warszawskim środowisku literackim w okresie międzywojennym”, Karola Sacewicza „Wojna na lewicy – pierwsze starcia. Walka o hegemonię w warszawskich radach delegatów robotniczych pomiędzy KPRP a PPS (1918–1919)” i „Kilka uwag na temat stosunku KPRP/KPP do PPS w międzywojennej Warszawie”, Wojciecha Muszyńskiego „Miedzy geopolityką a ideologią. Polski ruch narodowy w Drugiej Rzeczpospolitej wobec komunizmu i komunistów – zarys problematyki na przykładzie Warszawy”, Ewy Pogonowskiej „Stosunki w Sowietach oraz stosunki z Sowietami w krzywym zwierciadle „Muchy" i „Cyrulika Warszawskiego" w latach 1926–1934”, Albina Głowackiego „Komuniści w obliczu nowej rzeczywistości (agresja hitlerowska i sowiecka na Polskę)”. >>more...

Henry Morgenthau's Report on the 1918 Polish Pogroms against Jews

Saturday, October 26, 2013
This review is limited to Jewish-American Morgenthau's 1919 mission to Poland (pp. 348-384) and his report on the same (pp. 407-437). As a backdrop, Poland had, at that time, been at war for 5 years. There was widespread destitution, disease, hunger, and even starvation (p. 418). Morgenthau cautions: "The mission has purposely avoided the use of the term `pogrom', as the word is applied to everything from petty outrages to premeditated and carefully organized massacres. No fixed definition is generally understood." (p. 409). Pilsudski (p. 371) restricted the term to government-sponsored violence against Jews (as in czarist Russia). (In my reviews, I use the term pogrom as a concession to modern usage) >>more...

Gra o Izrael – od Napoleona do Hitlera

Tuesday, July 17, 2012
W 1807 roku w paryskim Hôtel de Ville Napoleon zwołał Wielki Sanhedryn, najwyższą władzę żydowską. Stało się to po raz pierwszy od czasów starożytności. Debaty trwały od 9 do 13 marca i zakończyły się orzeczeniem, że wyznawcy judaizmu mogą przestrzegać praw republiki bez sprzeniewierzenia się Torze.   Wówczas po raz pierwszy Żydzi otrzymali prawa obywateli Francji, po wiekach przykrych konsekwencji spowodowanych pojawieniem się przekładu łacińskiego Talmudu, prawie tysiąc lat wcześniej. >>more...

Poland 1945;: A Red Cross diary,

Thursday, February 9, 2012
This diary covers the Middle East, Russia, and Poland. My review is limited to the latter.

The author's stay in Poland lasted from end-August 1945 through April 1946. When he first arrived at the ruins of Warsaw, he was less than a year removed from the Germans' systematic destruction of Warsaw that had followed the Soviet-betrayed Warsaw Uprising, and only several months removed from the Red Army's "liberation" of Warsaw's ruins. He stayed at the Polonia Hotel (p. 110), one of the locally few remaining usable structures. When the wind blew, he could sense the dust of bricks and smell the sweet-sickly odor of tens of thousands of decomposing corpses. (p. 112). Constantly collapsing walls were killing hundreds of additional Poles. >>more...

Hitler's Jewish Soldiers: The Untold Story of Nazi Racial Laws and Men of Jewish Descent in the German Military (Modern War Studies)

Friday, September 30, 2011
Lives of Hitler's Jewish Soldiers: Untold... by Bryan Mark Rigg 4.9 out of 5 stars (9)
Hitler's Jewish Soldiers DVD ~ Larry Price 4.0 out of 5 stars (4)
Black Nazis II!: Ethnic Minorities and Foreigne... by Veronica Clark 5.0 out of 5 stars (2)
Rescued from the Reich: How One of Hitler'... by Bryan Mark Rigg 4.6 out of 5 stars (16)   The Transfer Agreement--25th Anniversary Edition:... by Edwin Black 4.7 out of 5 stars (16)
>>more...

Arytmetyka Sił w Drugiej Wojnie Światowej w Europie

Sunday, September 11, 2011
Arytmetyka sił w drugiej wojnie światowej w Europie była wynikiem decyzji Polaków w czasie pertraktacji z Hitlerem rozpoczętych w dniu 5 sierpnia 1935, kiedy Hitler oświadczył, że stosunki z Polską są dla Niemiec pierwszorzędnej wagi a zwłaszcza pakt anty-sowiecko kooperacja sił wojskowych etc. Wcześniej w czasie pobytu w więzieniu w Landsbergu w Bawarii, w 1925 roku, kiedy Hitler dyktował Rudolfowi Hess’owi treść książki „Mein Kampf” otrzymał on pouczenia od generała majora w stanie spoczynku, profesora geopolityki Karla Ensta Haushofera (ur. w 1869). Generał Karl Hauhoer popełnił samobójstwo 10go marca 1946 z powodu poczucia współwiny w formułowaniu planów Hitlera, których wykonanie doprowadziło Niemcy do katastrofy w 1945 roku u progu epoki nuklearnej i tym samym zniszczenie niemieckich ambicji imperialnych >>more...

THE LAST JEW OF TREBLINKA BY Rajchman, Chil(Author)}The Last Jew of Treblinka: A Survivor's Memory 1942-1943[Hardcover]Pegasus Books(Publishe

Wednesday, April 6, 2011
The author describes his deportation on a train bound for Treblinka, during which he hears assurances that the Jews are being transported to a work camp in the Ukraine. Upon arrival, he describes the scene at Treblinka, including the fake railroad station. The Germans pull him out of the line to the gas chambers, and recruit him as a barber. His job is to shave the heads of people before their gassing. The victims know what awaits them. Some women vainly hope that the men will not be gassed, so that their sons will survive and eventually avenge the crime. >>more...

Chatyń między Katyniem i Jedwabnem

Wednesday, February 2, 2011
Chatyń był polskim zaściankiem na Białorusi prześladowanym w latach trzydziestych, w czasie kolektywizacji, kiedy Polacy byli najbardziej prześladowaną grupą etniczną na terenie Związku Sowieckiego. Ocenia się że w czasie wojny jedna trzecia ludności Białorusi była wymordowana przez akcje sowieckie i niemieckie. >>more...
| 1 | 2 | 3 | 4 |
Copyright © 2009 www.internationalresearchcenter.org
Strony Internetowe webweave.pl