"It's difficult to admit the obvious"
political world

Holocaust Forgotten or Revisited

Massive Overrepresentation of Jews in the Leadership of the Soviet Communist Secret Police—the NKVD

Tuesday, July 28, 2015
WHO HEADED THE NKVD is the title of this Russian-language book. I read Russian, and have perused this scholarly work. It is authored by Nikita Vasilevich Petrov and Konstantin V. Skorkin. >>more...

Żydowscy kolaboranci Hitlera

Friday, July 3, 2015
Nakładem wydawnictwa Capital ukazała się praca Ireneusza Lisiaka „Żydowscy kolaboranci Hitlera” w której autor obnaża przerażającą i ukrywana prawdę o skali kolaboracji Żydów z nazistami, i o udziale żydowskich elit w eksterminacji narodu żydowskiego. >>more...

Becoming Soviet Jews in Minsk.Jews Profit From and Suffer From Communism. 1920 War

Tuesday, June 9, 2015
Elissa Bemporad, a Professor of East European Jewish History at Queen’s College of the City University of New York. Her work presents a wealth of information, and I focus on a few issues. >>more...

ESSAYS ON POLISH-JEWISH RELATIONS,

Wednesday, May 6, 2015

Author Jozef Orlicki covers a broad sweep of Jewish history in Poland. His work was published while Poland was still under Communism, and it reflects this fact in the “class struggle” terminology it sometimes uses. >>more...

Ukrainians killing Jews

Thursday, April 16, 2015
4Many Topics Brought Up. Includes Especial Insight into the HOLODOMOR and Jewish Complicity in It >>more...

Insight into the HOLODOMOR and Jewish Complicity in It

Wednesday, April 8, 2015
This book spans ancient times to the present, and focuses on historical, social, political, and literary events. Owing to the profligacy of the topics presented, I focus on only a few salient topics. There are quite a few misconceptions and oversimplifications stated by the various authors, and I mention only a few of them >>more...

Eksterminacja i strach

Wednesday, April 1, 2015
Jak dobitnie udowadnia w swojej pionierskiej, oryginalnej monografii dr Tomasz Sommer, z którym się przyjaźnię i z którym współpracuję naukowo, tzw. operacja polska NKWD z lat 30. w rzeczywistości powinna nazywać się antypolską. W swojej skali była drugą co do liczności ofiar rzezią w Związku Sowieckim w okresie pokojowym. Jej natężenie było tak potężne, zasięg tak szeroki (ogólnosowiecki, a nie republikański czy regionalny), a cel jednoznacznie określony: „Polacy”, że spełnia ona wszelkie kryteria teorii Rafała Lemkina o ludobójstwie. Rozkaz wydał Stalin i jego Politbiuro.

Wymordowano około 200 000 osób, głównie mężczyzn w wieku 16 do 60 lat. W porównaniu z innymi grupami prześladowanymi, na przykład Niemcami, różnica była dwunastokrotna. Często doprowadzało to do niemal zupełnego wyludnienia wiosek, osad i miasteczek z polską większością. >>more...

The holocaust industry

Monday, March 2, 2015
The most controversial book of the year.” >>more...

FINANCIAL OBLIGATIONS TO THE JEWS! NO!!!!

Monday, March 2, 2015
WE HAVE NO FINANCIAL OBLIGATIONS TO THE JEWS! is the title of this Polish-language anthology. I focus on author Ireneusz T. Lisiak's articles on the financial restitution claims that are being pushed by certain Jewish groups. By way of introduction to the subject of the Holocaust Industry, the reader should click on The Holocaust Industry: Reflections on the Exploitation of Jewish Suffering, and read the detailed Peczkis review (which I had posted on April 1, 2005). >>more...

Katyń: Prawda i pamięć

Monday, February 16, 2015
Pod takim tytułem odbyła się impreza w Muzeum Polskim w Chicago, jednej z najstarszych placówek polonijnych w Ameryce. Pojechałem do Chicago, bo obiecałem p. Betty Uzarowicz, mamie Piotra, reżysera wielokrotnie nagrodzonego dokumentu „Officer’s Wife,” właściwie pierwszego dokumentalnego filmu o Katyniu w anglosferze. Jego dziadka rozstrzelano w ramach operacji katyńskiej, tak zresztą jak kuzyna mego dziadka, ppor. Symeona Kazimierza Chodakiewicza. Rodowód zobowiązuje. >>more...
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
Copyright © 2009 www.internationalresearchcenter.org
Strony Internetowe webweave.pl