"It's difficult to admit the obvious"
political world

Holocaust Forgotten or Revisited

Move Over, JUDENJAGD. A Superb, Detailed, and Objective WWII History of Dabrowa Tarnowska County

Saturday, November 30, 2013
THE BLOODY GHOSTS is the title of this Polish-language book. The geographic setting of this work is the same as that of neo-Stalinist Jan Grabowski's anti-Polish book, JUDENJAGD (THE HUNT FOR THE JEWS), which distorts events in a contextual vacuum. Adam Kazimierz Musial's work, which preceded JUDENJAGD, is incomparably better. It tells the full story of what happened in Dabrowa County, to Jews AND Poles, under the German occupation. Unlike JUDENJAGD, Musial's work includes information derived from the archives of the A. K. (ARMIA KRAJOWA). (p. 10, 27) >>more...

Jedwabne, prawdy. zeznania świadków

Thursday, October 17, 2013
Rozmowa z dr. Markiem Janem Chodakiewiczem, amerykańskim historykiem polskiego pochodzenia, absolwentem Columbia University w Nowym Jorku autorem książek: "Narodowe Siły Zbrojne. "Ząb" przeciw dwu wrogom", "Współistnienie - zagłada - komunizm: Polacy a Żydzi, 1918-1955", "Zagrabiona pamięć: Wojna w Hiszpanii, 1936-39" oraz współredaktorem trzech tomów tajnych dokumentów podziemia komunistycznego (1942-45 >>more...

EVERYDAY LIFE IN THE WARSAW GHETTO

Wednesday, October 9, 2013
EVERYDAY LIFE IN THE WARSAW GHETTO is the title of this Polish-language book. The author grew up with Jews in pre-WWII Poland, and was an eyewitness to many of the events near and in the Warsaw Ghetto. (e. g, p. 39).
>>more...

Nazi Mass Murder: A Documentary History of the Use of Poison Gas

Sunday, September 15, 2013
The mass gassing of victims by the Nazi Germans is commonly associated only with Jews, and some people erroneously think that gassing was a murderous tactic specifically chosen for use only on Jews. Actually, as this work makes clear, the Nazis used mass gassing against various peoples, and that in many different settings. >>more...

Jedwabne - oszczerstwa zapłatą za bohaterstwo

Sunday, August 18, 2013
Tekst wykładu wygłoszonego przez wybitnego przedstawiciela inteligencji polskiego pochodzenia w USA – prof. Iwo Cypriana Pogonowskiego (m.in. więźnia Auschwitz i Saksenchausen)  w  60 rocznicę Polskiego Instytutu Naukowego w Ameryce w dniu 8 czerwca 2002 r. w Georgetown University Washington, DC. >>more...

An "Ordinary German", Bedzin, Auschwitz, Poles & Jews, Black Markets, Why Limited "P"

Friday, June 28, 2013
This work centers on the Jews of Bedzin. It touches on pre-WWII Polish-Jewish relations, the early years of Nazi German rule (this area had been annexed directly into the Third Reich), the Holocaust proper, and some postwar Jewish experiences.

Before WWII, the Bedzin Jews were generally better off than the Poles. (pp. 28-2). Anti-Semitic incidents tended to be sporadic, mostly verbal in nature, and largely limited to the 1930's. (pp. 39-45). However, the author provides a one-sided portrayal of Polish-Jewish relations. Jewish prejudices against Poles were just as strong as the reverse. See the free online book, TRADITIONAL JEWISH ATTITUDES TOWARDS POLES, by Mark Paul. (last updated in 2013). >>more...

700 Polish Citizens Killed While Helping Jews During the Holocaust (Kindle Edition)

Sunday, February 10, 2013
A Catalogue of Some Poles Who Were Murdered by the Germans for Attempting to Save Jews, February 3, 2013 This review is from: 700 Polish Citizens Killed While Helping Jews During the Holocaust (Kindle Edition) This book is ideal for the reader who wants a short and concise introduction to Poles who perished in rescue attempts of Jews. This work consists of an alphabetical listing, along with an explanatory paragraph, of Poles who gave their lives to save Jews. It includes such visuals as a German poster, in German and Polish, warning of the death penalty for any form of Polish aid and comfort to Jews. It also helps the introductory reader by providing a glossary of WWII-related terms. >>more...

Jedwabne oszczerstwo i haniebne przeprosiny

Monday, January 7, 2013
1. Co zapomniano Polakom powiedzieć o procesie łomżyńskim?
2. Jak UB katowało świadków. Farsa procesu.
3. Haniebny list prezydenta odczytany w Jedwabnem
4. Poszukiwany Hermann Schaper
5. Niemieckie wydanie "Sąsiadów"
6. Dowód, czyli 100 łusek
7. Znikające wyniki badań archeologicznych
8. Relacja księdza E. Orłowskiego
9. Epilog
10. Materiał >>more...

O (nie)pomaganiu Żydom. Cena strachu – Marek Jan Chodakiewicz

Saturday, January 5, 2013
Lord Jim przestraszył się raz. Uciekł, nie pomógł innym. Przestraszył się, bowiem groziła mu pewna śmierć. Potem całe życie płacił za to własnym szalonym bohaterstwem. Dokonał wyboru, aby zawsze ryzykować wszystko dla innych i tym sposobem zmyć plamę na własnym sumieniu. To był sposób na odkupienie. Lord Jim to naturalnie postać literacka, ale Joseph Conrad wymyślił go sobie nie jako przeciętnego zjadacza chleba, lecz jako osobę wybitną. Mimo to jego bohater przestraszył się, gdy stanął w obliczu śmierci. Miał wybór i raz wybrał ucieczkę. Potem nadludzkim wysiłkiem woli zdyscyplinował się i ze świadomą pogardą śmierci wybrał postawę zupełnie przeciwną. >>more...

"Bloody Sunday", German Fifth Column, and the Myth of Polish Massacres of Germans August 14, 2009 By Jan Peczkis TOP 1000 REVIEWER

Thursday, December 20, 2012
Title: THE GERMAN FEINT AND HITLERITE CRIMES AT BYDGOSZCZ IN THE LIGHT OF THE EVENTS OF SEPTEMBER 3, 1939.

This work has enduring value. Consistent with revisionist attempts to convert Germans from aggressors into victims, the existence of a German fifth column is commonly denied. (p. 10, 50). [Also by Alfred Maurice de Zayas]. Goebbels' lie about 60,000 German civilians massacred by Poles is still sometimes repeated. >>more...
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
Copyright © 2009 www.internationalresearchcenter.org
Strony Internetowe webweave.pl