"It's difficult to admit the obvious"
political world

Holocaust Forgotten or Revisited

Experiencing and Surviving the German Death Camp at Treblinka, October 10, 2012 Treblinka

Monday, October 15, 2012
Jankiel (Yankiel) Wiernik is one of the few Jewish forced laborers at Treblinka to have escaped from this Nazi German factory of death, and lived to tell the world about it. He had various jobs at the camp, including the construction of more and ever-larger gas chambers (p. 18). There is no reason for questioning the veracity of what Wiernik has written. He reports the emanation of steam from intertwined layers of corpses on a hot day (p. 39). [Decomposition of bodies is an exothermic reaction]. Either Wiernik had arcane knowledge of the chemistry of putrefaction, or he actually saw what he claimed to have seen. >>more...

The Righteous Among the Nations: Rescuers of Jews During the Holocaust

Thursday, August 16, 2012
This large book contains few-page testimonies each of over a hundred rescuers of Jews of assorted nationalities. The rescuers' accounts are listed alphabetically by name. There is also an index in which the rescuers are sorted by nationality. The rescuers represented are not according to frequency of rescuers overall by nationality. (As of January 1, 2012, there are more Polish rescuers than that of any other nationality, even though the number of eastern European rescuers is strongly undercounted. And no, the abundance of Polish rescuers does not follow from the abundance of Polish Jews. To the contrary: Unlike the situation in western Europe, all but a small percentage of Polish Jews had been locked away by the Germans in ghettos, where they were beyond the reach of otherwise Polish rescuers). >>more...

The Auschwitz Volunteer: Beyond Bravery

Monday, June 25, 2012
Instead of repeating information presented by other reviewers, I mainly focus mainly on matters not mentioned by them, especially insofar as they shed little-known insights on the function of Nazi Germans in general and the Auschwitz Concentration/Death Camp in particular. WARNING: The descriptions of German cruelties are graphic, and may upset the sensitive reader. >>more...

German Nazi-Like Conduct Long Before Hitler

Friday, May 18, 2012
The events described in this work occurred in a German colony in present-day Namibia in the early 1900's. Unlike most indigenous peoples experiencing colonialism, the Nama (Hottentots) and Herero had not retreated into the hinterland or died-off from diseases. (p. 75). Nor were they impoverished in their dealings with the colonists. (p. 116). Despite a severe recent wave of rinderpest and other maladies, most Herrero peoples had bounced back into their pastoralist lifestyle. (p. 101). >>more...

Krótka Historia Niemców i Lechitów

Tuesday, May 8, 2012
Lechici Zachodni byli autochtonami na południowych wybrzeżach Bałtyku i ich nazewnictwo miejscowości sięga przez południową Danię do Renu. Tysiąc lat temu rozpoczął się podbój germański i rabunek ziem Lechitów Zachodnich w imię nawracania na chrześcijaństwo słowiańskich pogan. W XIII wieku nastąpił ponowny rabunek ziem Bałto-Słowian czyli Prusów. Polacy wówczas uzyskali przyjęcie na synodzie w Konstancji w 1412 roku* określenia ludobójstwa Prusów jako tak zwaną „Pruską Herezję” sformułowaną przez ambasadora Polski i rektora Uniwersytetu Krakowskiego Pawła Włodkowica, który walczył przeciwko fałszowaniu przez Krzyżaków czasowych przywilejów i zmieniania ich na akty permanentne >>more...

Holocaust Forgotten - Five Million Non-Jewish Victims

Monday, May 7, 2012
A Concise Overview of the 5 Million Forgotten Victims of the Nazis >>more...

Stella: One Woman's True Tale of Evil, Betrayal, and Survival in Hitler's Germany

Monday, May 7, 2012
This work introduces the reader to Jewish life in pre-Nazi and Nazi Germany. Out of about 500,000 Jews in Germany, 173,000 lived in Berlin. All of the major Berlin department stores were Jewish-owned, as was most of the principal newspaper publishers. The powerful Warburg Jewish banking family lived in Hamburg. Most Jews, however, were shopkeepers. (p. 21). >>more...

Ignorancja Czy Arogancja Ludwika Stommy o Handlu Złotymi Zębami w Sachsenhausen

Tuesday, November 8, 2011
Ludwik Stomma zadaje pytanie w artykule „Nieczystości rzucane na szaniec” w „Polityce” z 10-23 października 2011: „Szkoda, ze autor nie podaje, po jakim kursie Żydzi w obozach sprzedawali strażnikom złoto i dlaczego praktyczni esesmani nie wybudowali kantorów, żeby proceder usprawnić?” Czy takie pytanie jest dowodem arogancji czy ignorancji?. W czasie Drugiej Wojny Światowej Niemcy więzili osiemnaście milionów cywilów, w tym ponad pięć milionów Żydów. W perspektywie ludzkiego cierpienia można zauważyć, że masowe morderstwo 3,7 milionów jeńców sowieckich zamorzonych na śmierć dotyczy większej liczby ofiar niż na przykład liczba 3,06 miliona Żydów zamordowanych w komorach gazowych. Około 1,2 miliona Żydów było zastrzelonych przez Einsatzgrupen oraz pół miliona Żydów zginęło w obozach koncentracyjnych oraz pół miliona w gettach. Ofiary żydowskie były częścią 25 milionów cywilów nie kombatantów zabitych w czasie Drugiej Wojny Światowej. >>more...

Gold Teeth as Nazi Non-Bullion Gold

Monday, October 31, 2011
During WWII  the German civilian camp system held eighteen million inmates of which over five million were Jews. In the perspective of human suffering one should note that the number of 3.5 million Soviet prisoners of war starved to death was larger than the number of 3.06 million Jews murdered in the Nazi gas chambers in the extermination camps. An additional 1.2 million Jews were killed by the Einsatzgrupen  (Atrocity Troups) and one half of a million Jews were killed in each in the main concentration camps, or died in the ghettos including those who were killed during transport. The Jewish victims were a part of the 25 million non-combat civilians killed during WWII. 
>>more...

An Eye-Opening Expose of Jan Tomasz Gross and the Agenda behind Him,

Monday, September 26, 2011
This Polish-language book is titled: 100 FALSEHOODS OF J. T. GROSS ON JEDWABNE AND THE JEWISH NEIGHBORS. It is nothing less than a mini-encyclopedia of prewar Polish-Jewish relations, and it's a shame that this work hasn't been translated into English. The objective reader, whether or not in agreement with Jerzy Robert Nowak, will have to recognize that Nowak has written a much more scholarly book than any of the Polonophobic screeds of Jan Gross. >>more...
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
Copyright © 2009 www.internationalresearchcenter.org
Strony Internetowe webweave.pl