"It's difficult to admit the obvious"
political world

Lobbing

Nowosc do natychmiastowego przeczytania: Zydowskie lobby politycznew POlsce

Thursday, March 3, 2016
Na świecie – różne, w zależności od kraju, gdzie takie lobby istnieje i od siły takiego lobby. W Polsce wskazałbym kilka celów: interpretacja historii i bieżącej polityki z żydowskiego punktu widzenia, prezentowanego jako „obiektywny” – co składa się na to, co nazywamy polityką historyczną (propagandą); judaizacja chrześcijaństwa, czyli usiłowanie rugowania etyki chrześcijańskiej z życia publicznego i zastępowania ją etyką opartą na judaizmie; popieranie polityki państwa Izrael bez względu na to, jak ta polityka ma się do interesów państwa polskiego; polityka kadrowa – lokowanie Żydów na ważnych stanowiskach; wreszcie – wspieranie roszczeń majątkowych niektórych organizacji żydowskich, wysuwanych całkowicie bezpodstawnie pod adresem Polski. >>more...

Żydowski aparat szantażu w USA

Monday, October 17, 2011
Dzięki stosowaniu procentów składanych bogaci Żydzi podwajali swój stan posiadania z pokolenia na pokolenie i byli ważną częścią finansiery na świecie. Bezpośrednio po Drugiej Wojnie Światowej żydowscy właściciele hoteli w Nowym Jorku wywieszali napis "Żydom Wstęp Wzbroniony" ponieważ uważali, że w ten sposób więcej zarobią niż gdyby wynajmowali pokoje Żydom. >>more...

Kto płaci ten wymaga

Wednesday, November 4, 2009
Kto płaci ten ma prawo wymagać, według starego polskiego przysłowia. Obecnie przysłowie to stosuje się do sposobu rządzenia Stanami Zjednoczonymi. Typowym przykładem jest nie-etycne potępienie w Waszyngtonie raportu sędziego Richard’a Goldstone’a, przez członków obydwu izb kongresu. Raport ten był przygotowany dla Rady Obrony Praw Człowieka przy ONZ i był sporządzony na podstawie śledztwa, dotyczącego gwałcenie międzynarodowych praw człowieka oraz powiązanych z tymi prawami, międzynarodowe prawa humanitarne w czasie ostatniej wojny na terenie Gazy, między przeważającymi siłami Izraela i powstańcami z palestyńskiego Hamas’u. >>more...

POLSKI LOBBYING W WASZYNGTONIE USA; WRESZCIE?

Friday, July 31, 2009
Ministerstwo Spraw Zagranicznych III-ej Rzeczypospolitej Polskiej w końcu zatrudniło BGR Holding, jako lobbingową firmę reprezentujacą polskie interesy u Władz USA: Senacie , Izbie Reprezentantów, jak też we wladzach wykonawczych: Departamencie Obrony ,Departamencie Stanu, Narodowej Radzie Bezpieczenstwa, jak też w Biurze Zarządzania i Budżetu. NA cel ten wydano juz około $220.000.00. Niestety zaczęto to robic od roku 2008.< >>more...

Amerykanski Lobbing: podstawowe wiadomosci

Tuesday, July 14, 2009
Podczas konwencji demokratów Lobbisci wydali w Denver” tylko” około $65 mil dolarow. W Saint Paul , podczas konwencji republikanów wydali podobna sumę, też około $65 mil dol.   Według Public Citizen – organizacji ,która stara się śledzić co robią lobbisci w Washington , stwierdzila,  że w latach 2000-2005   Lobby w USA  wydało ‘tylko” $62 bil  ( nie milionow) dolarów na swoje dzialania. >>more...
| 1 |
Copyright © 2009 www.internationalresearchcenter.org
Strony Internetowe webweave.pl