"It's difficult to admit the obvious"
political world

JAK DOBROĆ I NAIWNOSĆ SPOTKAŁA DOSKONAŁĄ PRZEWROTNOSCĆ I MSCIWOSC; POLSKA LEKARKA W USA OSZUKAŁA SWEGO PARTNERA Z POMOCĄ SĄDÓW I KOLEZANEK

admin|Monday, March 27, 2017

Szczytem perfidii i  przewrotnosci Kasi ( powódki)  było kopiowanie w nocy ,( gdy jej partner spał ) takich  dokumentów   jak prywatnych adresów , listów, notatek , planów  o interesie, sprawozdań finansowych, kiązeczek oszczędnosciowych , umów z wykonawcami prac budowlanych .

JAK  DOBROĆ I  NAIWNOSĆ SPOTKAŁA  DOSKONAŁĄ PRZEWROTNOSCĆ   I  MSCIWOSC; POLSKA LEKARKA  W USA  OSZUKAŁA SWEGO PARTNERA Z POMOCĄ SĄDÓW I KOLEZANEK I.                   Istota  charakteru powódki
 . „Kasia”  wyjmowała owe dokumenty  z kieszeni ,lub samochodu spiącego partnera  i kopiowiała je  w domu, gdzie była kopiarka ( maszyna do wysyłania faxów),  a potem spała z partnerem. Trwało to może około 10-ciu lat.   Oczywiscie,  ze jej partner mógł cos podejrzewać ale taki sposob szpiegowania  był nie do wykrycia, chociaż   kiedys Kasia w przypływie szczerosci –po dwu latach bycia z partnerem-powiedziała:”moze Ciebie kiedys trochę lubiłam”. Trudno do Kasi mieć nawet uczucie wstrętu, bo to zakłada jakies emocje,  a takich emocji mozna się pozbawić , traktując ją, jako jednostkę ludzką podobną do znaku komputerowego 0 (zero), co kładzie się do łózka .. a potem kopiuje papiery od wielu lat, aby je w przyszłosci wykorzystać przeciwko partnerowi ,z ktorym  razem jest  w łózku. Apogeum msciwosci i oszczerstwa  „Kasi” – to udana  bezkarna próba wsadzenia do aresztu  na krótki czas partnera. „ II.Zemsta bez podmiotu  Jesli idzie  najpierw  o prawny aspekt zagadnienia to reguły, statuty, prawa, regulacje  powinny byc respektowane  w postępowaniu sądowym. Nie wiadomo czy w kazdym wypadku?  Na nieszczescie w Illinois USA  praktyka sądowa ma wiele do zyczenia – co jest własciwie łagodnym stwierdzeniem.  Przedstawiciele sądów  powinny  nie tylko zachowywać literę prawa , ale tez jego ducha. W praktyce jest róznie , niepisane umowy,  powiązania róznego rodzaju- włączajac finansowe - miedzy sędziami  i adwokatami sprawiają, z e  wyroki odznaczają się nie tylko kolesiostwem , ale tez korupcją   Wiezienie w powiecie Cook nalezącym do Chicago, jak tez sądy w Illinois   pokazują  mnóstwo przykładów jak prawne wskazówki  działają w praktyce, jak wiele jest oszustw sądowych .Stan Illinois  jest prawie ostatnim w USA , jesli idzie o wydawanie „sprawiedliwych „wyroków(zajmuje dopiero 46 –te miejsce na 50 stanów ).  Przypadek opisany ponizej  miał niedawno miejsce , a na dodatek jest trudno znalesć adwokata, który zechciałby   doprowadzić do sensownego rozwiązania problemu. Po  prostu adwokaci obawiają się stracic układy z sędziami.  W zasadzie nie powinno to być żadnym  problemem, bo zgodnie z Regułą postępowania Cywilnego  Illinois 13.8.  jak też z regułą 735ILL.Comp.Stat.5/13-205, która mówi ze limit egzekwowania sadowego wyroku  jest ważny do  pięciu lat  gdy chodzi o arbitraż , odzyskanie osobistej lub rolnej posiadłosci jak tez  zatrzymanie owej własnosci  ,odnosi sie też  do wszystkich spraw cywilnych  tutaj niewymienionych . (Zródło: P.A. 82-280.) (735 ILCS 5/12‑108) (from Ch. 110, par. 12‑108). O co więc  własciwie chodzi? III. Trochę historii bez histerii 1.W grudniu 2016 r. Sąd skazał pozwanego nazwijmy go X za cywilne nieposłuszenstwo  i  nakazał umieścić w więzieniu, aż do czasu , kiedy  pozwany podpisze  kopie dokumentów   dostarczonych  przez akwokata z Polski w sprawie o podział  małzenski  posiadłosci w Polsce.  Posiadłosć owa miała być przyznana w USA , gdy był podział małzenski posiadłosci znajdujacych się w USA.   Obecnie,warto zauwazyć, ze  jednocześnie  w tym samym dniu w sądzie został złozony wniosek o uniewaznienie  sądowego nieposluszenstwa przez pana X, co nie było jednak  rozpatrzone.  Następnego dnia,  ponownie inny sąd w innym pomieszczeniu  wydał  wyrok bezpośredniego  nieposłuszenstwa ( direct civil contempt of court) za to samo przestępstwo i skazał pana X  na pobyt w więzieniu na czas nieokreslony  ( okres 2 miesięcy   miał być czasem do zastanowienia ).  Chodziło o podpisanie dokumentów jak  pełnomocnictwo i Quit Claim Deed, które  były niby potrzebne w celu ratowania  postępowania sądowygo w Polsce.   Skazany pan  X  miał przebywać w więzieniu  az do momentu podpisania owych dokumentów , czas  pobytu był nieokreslony  .(W obydwu procesach sadowych X był  pozbawiony adwokata i nie otrzymał instrukcji , z e nalezy mu sie adwokat z urzędu, co jest zaprzeczeniem prawa amerykanskiego). Kilka dni pózniej X  prosił sędziego w pismie  o natychmiastowe zwolnienie z więzienia  w obecnosci adwokata powódki Kasi  uzasadniając podpisaniem żądanych  deus ex machina dokumentów , jak tez chorobami grozącymi smiercią. Sad nie zwolnił  X  z więzienia.  Co gorsze, X  zobaczył owe dokumenty  pierwszy raz  w sądzie  w  grudniu  a  w  więzieniu  w  styczniu 2017 r mógł je przeczytac. X , pod presją  nieokreslonego czasu pobytu w wiezieniu , jak tez swoich chorób, podpisał wspomniane dokumenty .  W  styczniu 2017 r. odbyła się rozprawa: pan X  miał juz swego adwokata.  Na rozprawie,  adwokaci obu stron ustalili  strategie uwolnienia z więzienia X. Po kilku dniach  w styczniu 2017 została podpisana przez sąd decyzja zwolnienia,a nastepna sprawa wyznaczona na   kwiecien 2017  Ale po kolei. Jak doszło do tego, ze sąd wydał wyrok o nieposluszenstwie sądowym  (contempt of court)?   W kwietniu 2004 r. zapadł  wyrok w sprawie  rozwiązania małżeństwa między  powódką a  panem X  i został wydany w USA . Kasia otrzymała wiele nieruchomosci  wcześniej  będące własnościąX, Inne posiadłosci bedące w posiadaniu X  były zakwalifikowane jako( flip flop) zamienne   miejsca prowadzenia działalności przedsiebiorstw (Central zamieniona na Milwaukee). Posiadlosci te  były  nabyte przed rokiem 1983 przeX.. Przypuszczalnie  Kasia posiadała inne posiadlosci w Polsce w pobliżu Krakowa i  Chicago przed 2004 r. Nigdy jednak nie podzieliła się wiadomoscią z X. Jedną z własnosci rolnej  była  " działka  w Polsce, ". 3. Tak się złozylo, ze Kasia  juz od roku  2006 miała bez przerwy polskiego  prawnika  w Polsce  i tam rozpocząła  postępowanie rozwodowe, nie poinformowała swego adwokata w USA , ani powoda X. Stąd, Sąd Okręgowy w Polsce ustanowił sądowego kuratora dla powodaX, ze względu na twierdzenie, że jego adres jest nieznany dla powódki- Kasi . Zdaniem jej pozwany prawdopodobnie niezyje, choc mieszkał od niej 1,3 kilometra.  Wystarczy wspomnieć, ze kurator troszczył sie o dobro X w sądzie polskim za co otrzymał do powoda wynagrodzenie wbrew ustaleniom  dekretu rozwodowego USA. Sąd Apelacyjny w  Polsce w  maju 2008 stwierdził, że: "  w  1983, Kasia  i X zawarli związek małżeński.  Małżeństwo zgodnie z prawem zostało rozwiązane w  2004 r. w Illinois, USA . W  październiku 2016 po raz pierwszy powodka wniosła petycję  o  cywilne nieposłuszenstwo  ( po pięćiu  latach obowiązuje  przepis o przedawnieniu) przeciw X. Dotyczyła ona   tylko jednej  posiadłosci w Polsce  bez sprecyzowania szczegółowej lokalizacji, lub istniejącego budynku. Jednoczesnie ten sam obiekt  jest również przedmiotem podziału  majątku małżeńskiego w polskim sądzie i zastał przyznany zgodnie z polskim prawem. Zdaniem tego sądu: "skuteczność orzeczeń sądów zagranicznych w Rzeczypospolitej Polskiej zależy od innych niż wykonywanie zagranicznych orzeczeń sądowych w sprawach cywilnych - zależy również od postępowania sądowego, w Polsce i zależy od akceptacji przez Polski sąd – sztuka 1145 & 1 kpc. Zgodnie z artykułem 1 146 & 1 kpc orzeczenia są rozpoznawane pod warunkiem, że były prawne w kraju pochodzenia,-jeśli nie jest przedmiotem prawa polskiego lub traktatów międzynarodowych  lub jesli wyłącznie podlega polskiej jurysdykcji lub innego Państwa, - lub  strona uczestnicząca nie została pozbawiona możliwości się bronić  lub nie miała odpowiedniej reprezentacji "... 4. W  marcu  w.2014, zgodzono się, źe  w trakcie  polskiego  postępowania(2012): "aby przypisać jako wyłączną własnośc dla  X  działkę D według  wspólnotowego  udziału w całej posiadłosci " gdzie uczestnicy uznali ważność orzeczenia sądu okręgowego polskiego i jego decyzji sądowej. Powódka jako uczestniczka postepowania nie ujawniła  tej  informacji swojej adwokat w USA  co  pokazuje że działała  w złej wierze, ani  nie poinformowała   sądu miejskiego  w Chicago  . 5.  Jest tez kuriozalne,że  Kasia( po raz pierwszy od 2004 r.)  zwróciła sie do X  z ządaniem   podpisania pełnomocnictwa  jak tez wycofania sie ze  sprawy  zniesienia współwlasnosci czy udzielenia pełnomocnictwa  dopiero w 2016. Miało to  mieć znamiona  oficjalnego postepowania.   Trzeba dodać, z e wspomniane pełnomocnictwa ,mimo wielu prósb  nie zostało dostarczone  w odpowiednim czasie  do X w USA. Co  tez swiadczy o złej  wierze Kasi   w postępowaniu przed sądem miejskim w Chicago. Matactwo to nie było ujawnione  przed sądem USA . Według wyroku rozwiązania małżeństwa, jak postanowione ".. Wyrok jest przygotowany zgodnie z regułami stanu Illinois , jak tez jego interpretacja bedzie dokonywana w swietle tych zasad” ,a orzeczenie o rozwiązaniu małżeństwa stwierdza : "postanowienia niniejszej Umowy zawierają całość porozumienia stron. Żadnych oświadczeń, gwarancji, obietnic lub innych  przedsięwzięc nie bedą honorowane”.Kasia  naruszyła te i inne przepisy, gdy złożyła dokumenty o rozwód w Polsce nie powiadamiając X , jak też wystąpiła z wnioskiem amerykanskim o podział majątku w Polsce, kiedy to sąd polski  juz  zatwierdzził postanowienie o rozwiązaniu małzenstwa  wydanego przez sąd USA. 6. Jednak , jest to o tyle  niespotykane, mimo  z e X wypełnił zadania dekretu o rozwiazaniu małzenstwa dając powódce   w gotowce miedzy innymi $375 tysięcy, jak tez inne posiadłosci  będące tylko jego własnoscią. Gdy zas idzie o zasady prawne jako  istotne w wydaniu wyroku o nieposłuszenstwie sadowym są jasne :” Osoby nie mogą się  być skazane za nieposłuszenstwo sadowi , jesli nie miały wystarczajacej wiedzy na temat obowiązków nałożonych przez sąd.   Jesli osoba naruszyła owe rozporzadzenia w  sposob  świadomy ,  a posiadlosc została oznaczona prawidłowo . Okolicznosci te nie miały  miejsca gdy idzie  o  sąd miejski z Illinois. Sąd ten  nie oznaczył owej posiadlosci w sposob jednoznaczny.  Jak tez Sąd w Illinois  nie  może decydowac o pociadłosci  w Polsce. Postepowanie takie  jest  niezgodne z  2-619(a)(1) sekcji Illinois kodeksu postępowania cywilnego (kod) (735 ILCS 5/2-619(a)(1) (West 2012). Jako inny  precedens mozna  przytoczyc decyzję  sądu apelacyjnego w Illinois   w sekcji 503(d) ustawy (750 ILCS 5/503(d) (West 2012)), Sąd okregowy USA  nie  miał jurysdykcji   w sprawie  podziału   majątku małżeńskiego, bo tylko  Polski sąd miał jurysdykcję,kiedy powódka wniosła sprawe w Polsce  (Zobacz więcej: APELACYJNY sąd ILLINOIS pierwszy powiat w odniesieniu do małżeństwa ELZBIETA LASOTA, odwołanie od sądu okręgowego) Cook County. Petitioner-Apelujacy,) i nr 11 D 940) JANUSZ LUTEREK),. Nawet jeśli nie  ma naruszenia tego  prawa to  wyrok  sądowego  nieposłuszenstwa  musi byc wydany  zgodnie z  procedurami sądowymi a nie z naruszeniem prawa  sądzonego do posiadania adwokata.  Nie wspominając , z e  postepowanie to toczy się jednoczesnie  w Polsce i USA, a działka nie jest pusta, ale są wybudowane na niej 3 szeregowce.  Zgodnie z  wyrokiem  rozwiązania małzenstwa  mówi się , z e jest on napisany:„ zgodnie ze statutem stanu Illinois” (str.15). Wszyscy oficerowie sądu miejskigo  mieli  nieograniczony dostęp do dokumentów przedstawionych przez pozwanego i powódkę.   W tym miejscu wypada tez dodać, z e Kasia przedstawiła między innymi dwa certyfikaty depozytowe każdy  $200.000.00 mające byc w posiadaniu X .Niestety  jedno zaswiadczenie depozytowe No........44 jest fałszywe i  podrobione , nigdy nie było wystawione przez Bank, jako mające depozyt i pokrycie na  $200.000.00. Wsród innych dokumentów  powódka Kasia przedstawiła także wiele  fałszywych poźyczek  w gotówce  od $300000.00 do $150.000.00 od nieznanych ludzi , swoich koleżanek, a zwroty były podstępnie dokonywane za pomocą czeków wystawianych przez Kasię . Kiedy X-powód  zobaczył owe  przekręty z fałszywymi dokumentami, które były akceptowane przez wszystkich oficerów sądowych   zdecydował szybko podpisać  umowę , aby uniknąć bankructwa osobistego i całkowitej katastrofy  finansowej.  A dalej istotą wyroku sądu o nieposłuszenstwie  sądowym ,  jest to, ze oskarżony powinien  znac dokładne lokalizację  posiadłosci, dokładny opis  posiadłosci , o której  mowa, co nie miało miejsca .  Następnie  X  powinien wiedzieć o wszystkich prawnych poczynaniach Kasi . Wreszcie X szanował wszystkie  municipalne nakazy  sądowe , kiedy  to zapłacił ponad $375.000.00  i juz niedochodził jakie posiadłosci w USA , czy w Polsce  miała  Kasia  przed 2004 . Jak  wiadomo opis  owej  nieruchomości jest  błędnie przedstawiony    w wyroku  o rozwiązanie małźeństwa , pojawił się tylko poprawnie w Polsce w trakcie postępowania sądowego w 2012 . 7.  I jeszcze jedno, X  jest nieuleczalnie chory z dwoma  dolegliwosciami i podlega intensywnym  zabiegom  w domu  czy w gabinetach  lekarskich. W szczególności warto podkreślić,  ze Kasia  jest znana z fałszywych oświadczeń,  a jako student  zdawała  egzaminy lekarskie w ciagu prawie 10-ciu lat(1984-1994). Trzy dni po ukończeniu  i zdaniu egzaminu medycznego wniosła sprawę o rozwód, czy teź- jak wspomniano- kopiowała w nocy  rózne prywatne dokumenty naleźące do X   na domowej kopiarce , nawet około 10-ciu lat.  Sama przyznała sie do tego procederu , gdy zeznawała,  że  z ukrycia , w nocy spisywała numery  wspomnianego zaswiadczenia finansowego.  Jesli chodzi o warunki nauki  powódki, to zaliczyła kaźdy mozliwy kurs medyczny w USA, miała do dyspozycji ,nawet oddzielny apartament do nauki, aby nie przyszkadzało jej dziecko. A pomoc domowa była  zatrudnona na 6 dni w tygodniu z zamieszkaniem ponad 9 lat, stad też powódka nie  miała  wiele pracy w domu, czy przy  wychowaniu dziecka.  Jej nastawienie do najblizszej rodziny bylo  zupełnie niezrozumiałe. Gdy na zaproszenie X przyjechał jej przybrany wychowujący ją całe źycie ojciec  , na lotnisku pierwszym jej zdaniem było ;”Po co tu przyjechałes ? Na moją głowę?” A kuzyn jej , gdy przyjechał na zaproszenie X , wypędziła go  z domu i X musiał dac mu pracę  jak też źywić w czasie jego całego pobytu.  Kasia kiedy zaczęła zarabiać ,  za nic nie płaciła w domu . Za zarobione i oszczedzone  pieniądze kupowała posiadłosci. Można też dodać, ż e w 1983 (data ślubu),  Kasia odmówiła podpisania porozumienia z  X o odpowiedzialnośći za możliwe sądowe  skargi na jej osobę w zwiazku z medycznym zawodem. W czasie pobytu z X  powodka kupiła posiadlosci nie  tylko na swoje imie  ale też okradała finanse rodziny. Robiła to bez zgody i wiedzyX  . Musiał teź X placic  powódce za usługi medyczne wykonane przez nią na jego osobie. Pan X pokazał dobrą wolę pojednania w nieroztropny sposób  ,będąc swiadomy podstępu powódki „ofiarował” jej dom  rodzinny na  przedmiesciu  kupiony za pieniądze jego mamy.   Jesli chodzi o posiadłosci X przed 1983 rokiem to  pierwszy dom kupił w 1976  jako miejsce interesu, potem zamienił  go na  inne e miejsce interesu w 1985-6  . Inną  własnosc  kupił w 1982 roku, która nie powinna byc dzielona według prawa Illinois , ale niestety oficerowie sądu zadecydowali inaczej.   Wszystkie  posiadłosci kupione po 1983 roku zabrała powódka (z jednej X spłacił ją dając $375.000). Warto dodać,ze  Kasia  w 1983 przyszła do X z 2-ma waliskami   i miała około $8000.00, za co  kupiła samochod. PO kilku latach X musiał wyjsć z własnego domu tylko w skarpetkach i nidy juz tam nie wrócił, aby wziąc jakies rzeczy.  X  został całkowicie pozbawiony osobistych przedmiotów, takich jak cennych prezentów , książek, odzieży, zabytkowch  obrazów.  Nic nigdy nie odzyskał.  Kasia w ramach postępowania rozwodowego sfabrykowała również  karny pozew przeciwko X ,  szczęsliwie sedzia   niezwłocznie potępił jej postepowanie i uniewinnił  X.   W trakcie  rozwodu Kasia ,  zyskała sumę   ponad milion dolarów (2004)  lącznie  z innymi  środkami pieniężnymi ,   jak tez aktywy  bez żadnego własnego  wkładu,  a tylko z zasobów  i okradania  X  z jego posiadłosci.   Wypada równiez zauważyc , z e X  ma prawie 77 lat i  leczy się   intensywnie. Musi pozostać w domu ,  używa cztery  razy  na dzien inhalator elektryczny. Ponadto musi brać miesięczne napary i inne  zabiegi  w  Cancer Center.  Zdrowie jego jest na tyle kruche , ze nawet krótki pobyt w więzieniu jest bezpośrednim  zagrożeniem życia. Sąd nie może skazac wyrokiem za cywilne nieposłuszentwo, kiedy  zycie jest w niebezpiecenstwie  zgodnie z  wypowiedzą w ;Poeples  v. Rodriguez, 162 3d 149, 514 N.E. 2d 1033, 113 źle Dec. 121 (2 Dist. 1987).   11.Jak wspomniano, rozwiązanie małżeństwa weszło w zycie w  2004 r.  Kodeks Illinois  postępowania cywilnego stwierdził: 735 ILCS 5/2-619) (from Ch. 110, par. 2-619) Sec. 2-619. Część 5/2-619(a) (1) przewiduje, że "gdy  sąd nie ma jurysdykcji ,a wady nie mogą być usunięte stąd  trzeba roszczenie przeniesc  do właściwego sądu"  a sąd moze oddalic zazalenie.” W stanie Illinois orzeczenia sadowe  mogą być egzekwowane do siedmiu  lat od daty wydania , chyba ze nastąpi wznowienie procesu  przed upływem tego okresu. Niektóre sprawy przedawniają sie juz po 5-ciu latach . l 735ILS/12-208(a). 12. I jeszcze jedno, wyrok skazujący  za nieposłuszenstwo sądowe na X  jest prawnie nieuzasadniony, wydany z pogwałceniem  prawa  , gdyz w Polsce toczy się to samo postepowanie w tej samej materii.  Prawne uzasadnienie pochodzi z precedensu   Teachey v.Teachey, App.32 46 N.C. (1980), czy tez  mozna przeczytac w  Arthur Young & Co v. Bremer, 197III. App3d 30,46, 554N. E. 2d 671,682 (1Distr.1990) jak stwierdzono w Teachey v.Teachey, App.32 46 N.C. (1980)  Uniewaznienie powyzszego wyroku sądowego nieposłuszenstwa  powinno być dokonane zgodnie z 2-619(a)(3), gdy inne organy sądowe wkraczają  w  rozstrzygnięcia  innych sądów z innych krajów . (zobacz więcej: Marrese, 122III.2d518, 529,524, N.E. 2d 555,560(1988). 12.  Nalezy  też zauwazyć , ze   Kasia zgodziła się z podziałem  według  mapy geodezyjnej z  2015,  i zatwierdziła  jako wyłacznego  własciciela jednej działki  D –  Mr. X ( Warto dodac ,ze  podział nie mógł się dokonać, ze wzgledu na  wspólnotowy charakter  własnosci oraz innych udziałowców w posiadlosci). Jak stwierdzono  w wyroku o rozwiązaniu małżeństwa :.”.postanowienia niniejszej Umowy zawierają całość porozumienia stron. Żadnych oświadczeń, gwarancji,  innych umów, które nie sa  wyraźnie określone  w niniejszej umowie, nie  bierze się pod uwagę E. Niniejsza Umowa powinna byc ustanowiona zgodnie z prawami Stanu Illinois bez brania pod uwagę pózniejszego miejsca zamieszkania zony lub męża” (strona15).  Reguła  765 ILCS 5/22) (from Ch. 30, par. 21) Sec. 22.  Statut G.S.5A-21(a)(2)wymaga   aby  wyrok o  sądowym  nieiosłuszenstwie  musi zawierać „ze owa niesubordynacja osoby  musi byc dobrowolna ” . W przewodzie sądowym   musi byc pokazane, z e owa osoba jest winna i ma wiedzę  jak tez odznacza sie  trwałym oporem ( zobacz więcej w Sharpe v. Nobeles127N. C.App.705, 709 (1997)). IV.Bezprawie w postępowaniu powódki   W wypadku X chciał on podpisać dokumenty przedstawione przez  powódkę   zgodnie z postępowaniem sądu polskiego, który wydał ważne orzeczenie według polskiego prawa.  Sąd ten był w posiadaniu  dekretu z 2004, jak tez posiadał inne  dokumenty z  USA. Dokumenty te , w tym wyrok z 2004 r. i wszystkie inne zostały przetłumaczone przez  powódkę   i przedstawione  w polskiem sądzie, gdzie w 2007 roku , tylko  rozwód został przyznany , bez rozpatrywania podziału własnosci małzenskiej( w tej sprawie sąd ustanowił kuratora dla X), co dopiero zrobiono w 2008 roku. Fakt ten  nie  był zgłoszony przez powódkę  (jeszcze raz pokazała złą wolę),  jak tez  jej  amerykański adwokat.  Nadmienia się, ze X w USA  został pozbawiony najwyraźniej podstawowego prawa do rzetelnego procesu sądowego i zatrzymany bez należytego procesu. "Altera pars audiatur" w jego przypadku została zaprzepaszczona. Kiedy terytorialny sąd  w Polsce wydał inne orzeczenie ,a wyrok został wydany  tylko na wniosek powódki, a zrzeczenie sie „ Działki D”  było decyzją wnioskodawców łacznie z powódką. Takie postanowienie i decyzja powódki były zatajone przed miejskim sądem w Chicago co swiadczy o  działaniu w złej wierze   ze strony   powódki. Wyrok  nieposłuszenstwa sądowego ma uzasadnienie  tylko wtedy, gdy zmusza nieposłusznego by podporządkował się wyrokowi sadowemu. Stąd mówi sie, ze „ nieposłuszny  posiada klucze do drzwi  swojej celi" i jest tam dopoki poputy nie wypelni polecena sądu . Stąd nieposłuszny w sprawie cywilnej , podobnie jak w  nieposłuszny w kryminalnej sprawie,  ma prawo i musi być poinformowany o jego prawie do posiadania adwokata, jak jest powiedziane i opisane w sprawie "Poeple  v.Covington, 395 ILL. App.3d996,917 N.E.2d618 (4-ty Distr.2009). Co w zadnym wypadku nie odnosiło się do X  . Jednoczesnie , kiedy jest wydany  wyrok w sprawie sądowego   nieposłuszeństwa (indirect contempt of court) , okolicznosci  zapoznania się ze   sprawą  i jej  udowodnienia  są poza   ogólną  znajomoscią  sądu , stad też wymagany jest przewód sądowy  .( Zobacz: People v. L.A.S., 111Ill.2d539,490 N.E.2d1271(1986).  Jak wskazano w  sprawie Poeple v. Covington: "gdzie celem  przewodu sądowego jest  nie tylko zebranie dowodów do przyszłego działania, ale  tez ukaranie  przestepcy, który niepodporządkował się sądowemu wyrokowi nieposłuszenstwa . W tym wpadku nieposłuszenstwo sądowe jest  raczej  kryminalne niż cywilne, stąd tez oskażony  musi miec mozliwosc odpowiedziec an postawione zarzuty i musi byc udowodniona jego wina zgodnie z zasadą wykluczenia racjonalnej możliwosci  ( behind reasonable doubt- zobacz więcej  o decyzji w powyźszej sprawie).  X był pozbawiony tych mozliwosci przy orzeczeniu wyroku w sprawie sądowego nieposłuszenstwa , kiedy to sąd w Chicago nie poinformował go o koniecznej obecnosci adwokata  przy rozprawie.  X- powód  ma  oczywiste  prawo do rzetelnego procesu sądowego, jako ze  ten  sąd w Chicago nigdy nie dokonał żadnych ustalen w odniesieniu do poprzedniego wniosku , złożonego przez X w tej sprawie, ani adwokat powódki w USA  nie  złożyła  żadnych odpowiedzi.  W wypadku , gdy sąd odmówił X   ponownego rozpatrzenia i umiescił go w więzieniu  należy mu się  nie tylko prawo do apelacji od owego sądowego wyroku, ale tez uniewaznienie wydanego wyroku. Przedstawione  juz argumenty   (merits), jak tez  wzięcie pod uwagę  nienaprawialnej krzywdy  wyrzadzonej poszkodowanemu ,nawet mozliwosc smierci w więzieniu są wystarczające , aby uniewaznić ów wyrok.  Jak tez druga strona - powódka  nie bedzie pokrzywdzona , kiedy to  po 12-tu latach zaządała podpisania wspomnianych dokumentów(  czas dochodzenia swoich praw i wypełnienia zobowiazan  jest tylko 5 , lub 7 lat)  czy   tez nic nie robiła z ową posiadloscią od 2004 roku . Interes publiczny tez   nie zaznał żadnego uszczerbku,a polski system sadowniczy  powinien byc respektowany i uznany  przez  sądy innych państw.  Jak wspomniano  wyżej (a) zostało pokazane,  że  X  przedstawił  uzasadnione  merytorycznie (merits of the case) argumenty , kiedy to wiadome nieposłuszenstwo sądowi  nie tylko nie było widoczne w postepowaniu X, ale  srodek zaradczy   jak  wyrok  sadowego  nieposłuszenstwa  było  groznym niebezpieczenstwem dla  Powoda, (b.)  X  niepodważalnie doznał  osobistej krzywdy ,( co jest  uwłaczające dla system sądowego w USA) jak tez  uszczerbkiem na jego zdrowiu. (c). Ponadto X został  pozbawiony  podstawowych swoich praw w wypadku  pozbawienia go prawa do  procesu odwołwczego  co oznacza: „  taki obród sprawy  jest  zasadniczą podstawą do   prawnego uprzedzenia (prejudice)”. (Patrz ponownie Cmty Country Squire Assocs. V. Rochester. SAV. BNK. 203 B.R.182, 1183 (Cir 2-d Bankr.1999). (d.)   Jak wskazuje test Jensena-  Nie ma zadnej zasadniczej szkody wyrządzonej   dla innych stron sądowego postepowania w tym kraju ,  a bedzie to z pozytkem , kiedy ustali się prawo posiadania dla innych bedących współwłascicielami owej posiadłosci , jak tez terytorialna jurysdykcja sądów bedzie respektowana. (e.) Interes publiczny nie bedzie  narażony na uszczerbek , a  tym bardziej interes publiczny w Polsce i USA   bedzie zachowany, kiedy  podwójni obywatele obu krajów  bedą podmiotem sprawiedliwosci , jak tez bedą  zachowane prawa obu  krajów. Zgodnie z powiedzeniem” sąd nie może i nie powinien ingerowac w sprawy  rynku” . (-zobacz Collard v. Smith gazety, Inc. 915F. SUPP.805 808(S.D.W.Va.1996). Często podnosi się, ze  w podobnych sprawach jest   wyrazenie sądowe „double jeopredy” (podwójne wydawanie wyroku w tej samej sprawie przez róznych  sędziów Zobacz wiecej w : A.E.Staley MFG.Co. v. Swift i co., 84 III.2nd 245,253,419,N.E.2d 23,27(1980), v Philips Electronics. New Hampshire Ins. Co., 295 III. Aplikacja 3 d895, 908, 692 N.E. 2d 1268,1277-78 (1-st Distr.1998). V.Wnioski 13.Przywołane tutaj statuty o przedawnieniu sprawy  ( pięć lub siedem lat),   zatajenie przed sądem informacji (jednej strony)powódki o procesach  w Polsce ,terytorialnosc polskich sądów , respektowanie ich postanowień , ustanowienie kuratora dla X przez polski sąd, całkowite podporzadkowanie  X do nakazów dekretu rozwodowego , zarówno w USA jak i w Polsce , brak jakichkolwiek przesłanek  dla ukarania X wyrokiem sądowym o nieposłuszenstwie  ,  wspomniany wyrok o nieposluszenstwie sądowym jest niewazny , jak tez uniewaznione powinny być jakiekolwiek  koszta sądowe powódki, które miałyby być zapłacone przez  X , kiedy to zła wola, zaniedbanie kryminalne jest pokazana w postępowaniu powódki.  
Copyright © 2009 www.internationalresearchcenter.org
Strony Internetowe webweave.pl