"It's difficult to admit the obvious"
political world

Outreach (Contentious Issues: War of Cultures)

Winni-historia obalania mitow zydowskich posadzajacych POlakow

Thursday, April 14, 2016

Cursing the Christians?: A History of the Birkat HaMinim

Wednesday, April 13, 2016
Cursing the Christians?: A History of the Birkat HaMinimThe Long History of a Jewish Malediction Against Christianity. A Call for Mutual Self-Examination. The HAREDIM's
This is a fascinating, technical book. The author traces the history of the BIRKAT HAMINIM from antiquity, through the Middle Ages, and to modern times. In recent times, this prayer has been softened, with removal of reference to enemies, and with the condemnation of evil, as an abstraction, having replaced the condemnation of sinners. (pp. 156-on). >>more...

A 1920’s Catholic Traditionalist View of Jews. Insights into Polish-Jewish Antagonisms,

Saturday, December 12, 2015
Nowadays, the pre-Vatican II view of Jews is unilaterally demonized. In light of this, the reader may be surprised at the measured reasoning and even-handedness of this devout Catholic author. He lets the Jews tell their side of the story. Contrary to what might be expected, he rejects any theologically-based explanations for the Jews’ situation in the world. (pp. 277-278). His reasoning is almost entirely secular in nature. >>more...

Kim są polscy narodowcy?

Sunday, November 8, 2015
Profesor Chodakiewicz i naukowcy Jolanta i Wojciech Muszyńscy postulują by narodowcy odrzucili antyżydowskie postawy, oraz przestali nosić ubrania z demobilu, dresy i w kolorze czarnym i zapuścili długie włosy. >>more...

Jews and warsw insuraction uprising

Friday, May 1, 2015
THE SLANDER BY GAZETA WYBORCZA is the title of this Polish-language work. This work is a sequel to the author's 1995 work of the same title, Paszkwil Wyborczej. [Please click on the link and read the detailed English-language Peczkis review.] This 2013 edition presents some new information, and I focus on this information. It centers on Michal Cichy's much-emphasized accusation that Polish guerrillas killed many fugitive Jews during the Warsaw Uprising. >>more...

The Many Faces of Tolerance: Attitudes toward Diversity in Poland (Routledge Studies in Political Psychology)

Friday, December 5, 2014
                >>more...

Żydowscy żołnierze Hitlera

Thursday, October 30, 2014
Ci ludzie czuli się Niemcami i uważali, że służba w wojsku własnej ojczyzny jest nie tylko obowiązkiem, ale także powodem do dumy. Chcieli walczyć z wrogami Niemiec, tak jak wszyscy inni obywatele - mówi amerykański historyk Bryan Mark Rigg. Większość Żydów służących w Wehrmachcie i innych formacjach nie wiedziała o Holokauście, zdarzały się jednak przypadki oficerów, jak feldmarszałek Erhard Milch - fanatyczny narodowy socjalista, który wiedział o eksterminacji Żydów i popierał ją. >>more...

Polacy i Zydziw II wojnie swiatowej

Thursday, October 30, 2014
W czasie II wś Niemcy wymordowali 3.000.000 Polaków. Podczas gdy w latach 1939-1942 Polacy byli terroryzowani przez Niemców: wypędzeniami, łapankami, niewolniczą pracą egzekucjami, wywózkami do obozów koncentracyjnych, żydzi byli bezpieczni, bawili się w nieustanie powstających coraz to nowych lokalach rozrywkowych. Polacy byli osamotnieni, żydzi lekceważyli cierpienia Polaków. Żydzi (w latach 1939-1942) nie chcieli utrzymywać żadnych stosunków z Polakami, izolowali się za murami getta. Schwytani przez żydów Polacy w getcie byli oddawani Niemcom na śmierć. Niechęć żydów do Polaków brała się z judaizmu. >>more...

O zablokowaniu ekshumacji w Jedwabnem

Sunday, January 5, 2014
W 2001 roku Lech Kaczyński był ministrem sprawiedliwości, a pani Juńczyk-Ziomecka (w latach 2006 – 2010 podsekretarz i sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta Kaczyńskiego), była dyrektorem do spraw rozwoju Muzeum Historii Żydów Polskich. Po jej telefonie Lech Kaczyński przybył na wielogodzinne rozmowy do Muzeum, po których zdecydował o zablokowaniu ekshumacji w Jedwabnym. Decyzja Kaczyńskiego niewątpliwie ostatecznie przekreśliła możliwość obalenia promowanej przez Grossa kłamliwej antypolskiej wersji wydarzeń w Jedwabnym. Decyzje Kaczyńskiego uzasadniano tym, że judaizm nie pozwala na ekshumacje zwłok Żydów >>more...

O prawicy i lewicy (fragment)-nierzucim zlobu, skad nasz rod..

Monday, December 16, 2013
W Polsce po 1944 roku dokonała się importowana rewolucja, sterowana z Moskwy. Na miejscu „rewolucyjny porządek” zaprowadzała Armia Sowiecka. Na przykład na terenie zachodniej Lubelszczyzny do 1947 roku „utrwalania władzy ludowej” doglądała cała dywizja NKWD. Na czele oddziałów tłumiących powstanie antykomunistyczne stanęli Sowieci. W grudniu 1945 roku na ogólną liczbę 63 generałów „ludowego” Wojska Polskiego 54 było oficerami sowieckimi (80 proc.), a 228 na 309 pułkowników (74 proc.). >>more...
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Copyright © 2009 www.internationalresearchcenter.org
Strony Internetowe webweave.pl