"It's difficult to admit the obvious"
political world

Anti- antysemityzm, Istota zagadnienia: CZy można oczekiwać od Zyda, aby był porządnym i uczciwym człowiekiem w rozumieniu etyki chrzescjanskiej?

marian baginski|Saturday, September 17, 2016

Anti- antysemityzm, Istota zagadnienia: CZy można oczekiwać od Zyda, aby  był  porządnym i uczciwym człowiekiem w rozumieniu etyki chrzescjanskiej? (odpowiedz na marginesie  artykułu ks Szczerbińskiego na "Antysemityzm w Polsce w rozumieniu  nie-Żydów po angielsku) * czy semicka  jedyna  rzeczywistośc w rozumieniu etyki talmudycznej? Nieraz nie mamy podstawowych elmentarnych argumentów na temat  co to jest antisemityzm? A zydzi sami nie wiedzą co mówią –to tylko ich słowotok. Oto argumenty co to jest antisemityzm? CZy taki termin  ma prawo bycia?

Anti- antysemityzm, Istota zagadnienia: CZy można oczekiwać od Zyda, aby  był  porządnym i uczciwym człowiekiem w rozumieniu etyki chrzescjanskiej? (odpowiedz na marginesie  artykułu ks Szczerbińskiego na "Antysemityzm w Polsce w rozumieniu  nie-Żydów po angielsku) * czy semicka  jedyna  rzeczywistośc w rozumieniu etyki talmudycznej? Nieraz nie mamy podstawowych elmentarnych argumentów na temat  co to jest antisemityzm? A zydzi sami nie wiedzą co mówią –to tylko ich słowotok. Oto argumenty co to jest antisemityzm? CZy taki termin  ma prawo bycia?  Autor tego artykułu (ks. Szczerbiński) jest ekspertem w stosunkach polsko-żydowskich,  jest bardzo zaznanym naukowcem w tej dziedzinie , jak tez znawcą judaistycznej myśli,a  judaizmu w szczególności. Jego głos można uznać za oficjalne stanowisko dla środowiska naukowego jak tez  w dialogu czy rozmowie między Żydami i Polakami ... Jest również szefem Instytutu Żydowskiego  jako instytucji kultury, a także  zaangazowany w dialogu między judaizmem i chrześcijaństwem,gdy idzie o katolicyzm jest jego prrzedstawicielem.       W tytule Profesor Szczerbinski  przyznaje istnienie antysemityzmu w Polsce, przwołuje przy tym różne znaczenia terminu, a także stwierdzając, że "każda próba podporządkowania (anty-Jewisness, anty-judaizm, anty-syjonizm-MB) w okresleniu anty- antysemityzm "jest bezpodstawna i nieuzasadniona" (str.149). Jest to o tyle ważne,  ze kwestionuje popularne  uzycie tego terminu.  Ks.Szczerbiński rozpoczyna swoje rozwazania  z epistemologicznego i fenomenologicznego  punktu widzenia. A punktem wyjscia  jego diwagacji ,jak tez diskursu jest okreslenie alienacji jako: "izolacji od reszty społeczności (ibidem). Przywołuje również pojecie „braterstwa”.   Rozwazanie i  przywołanie pytania o  braterstwo   w tym kontekscie  nie jest jednoznaczne, bo własnie braterstwo nie wyjasnia nam eliminacji alienacji , bo mozna byc „Bratem” wyalienowanym ze srodowiska , którym zyję.  Stąd tez próbuje dalej  znaleźenżc  jakieś ostateczne przyczyny zachowań Polaków wobec Żydów  poza  kategoriami alenacji i braterstwa.   NA początku , jak zwykłe w takich wydadkach okreslenia znaczenia terminu ,Profesor Szczerbinski stara się ostatecznie zdefiniować „antysemityzm” i wyliczał kilka  elementów, które uważa za najważniejsze, a które mogą pomóc w okresleniu tresci wspomnianego terminu. Najpierw wymienia spostrzezenie:Zyd jest „dziwny” lub „obcy” (str.150)  rózni się do reszty społeczeństwa ,żyje obarczony (b) stereotypem (np Żyd-popierał komunizm i jest przeciwny polskiemu narodowemu  interesowi str. 158). Niejednoznaczne są tez postawy narodów wobec Żydów żyjących w diasporze (wspólne interesy Żydów tylko dla Zydów , lęk i niechęć wobec innych, tam gdzie zyja Zydzi)  uprzedzenia i jednostronnosc zydowska(zyd dla zyda), (c)w refleksji na temat ostatnich wydarzeń polityczno-społecznych w danych panstwach, jak ataki islamistów przeciw obiektom i osobom zydowskiego pochodzenia.  Innym fenomenem to : czynniki finansowe, gospodarcze, polityczne, społeczne, moralne, narodowe i religijne, konkurencja żydowska, zydowski status społeczny, styl życia, różne stroje, różne zwyczaje, inny język i kulturę własciwe tylko Zydom.  Inny element to (e) tożsamość żydowska odzwierciedlejąca powiedzenie " jestem jedyny, bo jestem Żydem ( wybraństwo nadane przez Boga) i" inni "bo inni są goyim " (str 152),a (  g) Żydzi są  uważani często za  mistrzów i zwolenników komunizmu (p.153)  jak tez autorami  żydowsko-sowieckiej współpracy, sami uwazają się za prekursorów zmian rewolucyjnych.  Ks Szczerbinski tez odnotowuje  zydowską odmowę " odkupieńczej wartości judaizmu, kiedy to  od synodu w Yawne w 90" naszej ery  drogi Żydzów i chrześcijan rozeszły się,a obie religie proklamowały i proklamują wyzszosć jednej religii nad drugą. Nie bez znaczenia mają się wydarzenia  ostatniego wieku , kiedy to (l) Syjonizm i anty-syjonizm- charakteryzuje  żydowskie postawy w stusunku do istnienia państwa Izrael i jego  zadań, jak tez ekspansji, czy moralnego zachowania.       Wydaje się, że najbardziej interesującym stwierdzeniem ks. Szczerbińskiego jest: " nie jest oportunizmem powiedzieć, że każdy z tych zjawisk wyzej wymienionych mają bezpośrednio lub pośrednio wymiar moralny”. Z tym , z e Ks. Szczerbinski idc za rozumowaniem Ks Chrostowskiego  uważą, z e dla zyda wystarcza tylko semantyka,a nie tresc jak sie kryje za tym terminem, gdy idzie o nie-Zyda.    Taka postawa pozwala im (Żydom MB) utrzymac ich w przekonaniu, z e semantyka a nie tresc powinna tylko okreslac termin anitysemityzm.    Na końcu artykułu ks.Szczerbiński stwierdza, że  z fenomenalogicznego punktu widzenia ​​niezaprzeczalną jest  prawda: "istnieć i rozwijać się zgodnie z własną tożsamością ,a współistnienie może pojawić się jako potępienie dla jednych a to samo jako przeznaczenie dla innych ... To  jednak nie może nastąpić kosztem utraty własnego ja  własnej tożsamośći. Tolerancja nie jest tylko wezwaniem dla nie-Żydów do pełnego przyjęcia lub odrzucenia wszystkiego, co żydowskie.  Ale sztuka życia polega na umiejętnej oscylacji pomiędzy alienacjią i akceptacją z możliwą dozą tolerancji. Jednoczesnie polaryzacja jest miarą człowieczeństwa w naszych wzajemnych relacjach "(str.158).Wprowadzenie pojecia polaryzacji przez Szczerbinskiego  niejako przygotowuje nas do zaakcptowania  dwu przeciwstawnych punktów widzenia w zydowskim rozumieniu dwubiegunowosci ludzkiego postepowania:dobra-zła w odniesieniu do  dwubiegunowosci reguł talmudycznej etyki.  Pytanie o etyczny wymiar w antisemityzmie staje się oczywiste, jak tez poszukiwanie jego ostatecznych przyczyn  zostało nam  zadane przez ks Szczerbińskiego. Postawienie samego pytania  nie  usatysfakcjonowanego odpowiedzią o istocie antysemityzmu – to to co brakuje w dalszych rozwazaniach Ks. Szczerbinskiego- jako temat tabu czy  tak oczywisty, ze nie warty roztrzygania?    Istota zjawiska.   Ks Szczerbinski dalej dostrzega :"Problem ten jednak nie dotyczy semantyki ale istota tego zjawiska",odrzucając jednoczesnie tylko semantyczne rozumienie tego terminu przez zydów, a jednoczesnie zachęca do dalszego poszukiwania znaczenia i tresc zawartej w tym umownym terminie.. Co to jest „Anti”? Wydaje się, że ks. Szczerbiński, wyliczając przyczyny i zjawiska antysemityzmu starał się wskazać drogi rozwiazania,  z tym , że miesza istotę kwestii antysemityzmu, jego pozory, objawy, przyczyny i skutki tego skomplikowanego zjawiska z pominięciemmoralnego wymiaru. Brak jest u Ks Szerbinskiego bezpośredniego odniesienia do istniejącego uporczywie pytania z zakresu moralnosci etyki talmudycznej.  Wprowadzone terminy alienacja i tożsamość, braterstwo  swoją zawartą w nich trescią pokazują pewną postawę, której są wyrazem , a jednoczesnie  wskazują drogę do moralnego zachowania danej jednostki wyalienowanej, braterskiej, czy nie tylko,”jedynej” w swoim rodzaju czy nie („Wybrany”,naznaczony przez Jahwe , czy nie , mający jednak swoją tozsamosc).  W sposob klasyczny ten dylemat stwierdził Ludwik Hirschfeld; "Największą tragedią żydowską nie jest fakt, że antysemita nienawidzi Żydów, ale że ludzie łagodni i dobrzy mowią " Uczciwy człowiek, pomimo, że jest Żydem (chociaż Zyd) ". Według tego powiedzenia Pan Hirshfeld zgodnie z moim opinią za twórczą istotą anty Zydowskosci(wedlug niektórych antysemityzm, anty-syjonizm, ANTY-Izraelizm itp),jest moralna postawa Żydów wobec Siebie, swoich  współbraci i wobec innych ludzi ( Goyim) í  sposób , w jaki osądzają swiatowe wydarzenia zgodnie z ich etyką  talmudyczną.2 Tak postawione zagadnienie „Anti-Zydowskosci” w pierwotnych kategoriach moralnych dostrzegł równiez Pan Itzak Dickman (Tadeusz Mazowiecki). Tenze, przedstawiciel judaistycznego myslenia, jak tez obeznany z etyka spoleczną katolicyzmu starał się zwrócić uwagę na to pytanie w swoim artykule w 1962 roku w "Więzi" 1 gdzie pisał o socjologicznym zjawisku stosunków  pomiedzy grupami społecznymi "w kategoriach" wyzszosci- niższości ", będących istotnym przymiotem żydowskiej postawy moralnej w społecznej  tkance  grup  społecznych  czy  w jednostkowych stosunkach osoby do osoby. Według Mazowieckiego często  postawa moralna jest definiowana w kategoriach bycia produktywnym w trakcie okresu produkcyjnego lub pasożyta w życiu społecznym(etyka utilitarna Mazowieckiego). Według społecznych instytucjonalnych imperatywów moralnych. A  postepowanie Żydow ma być rozwazane w tych kategoriach, a także według własnych wymagań moralnych występujących w Dekalogu i Talmudzie żydowskim.  Nalezy dodać, ze te rodzaje norm mogą byc niezrozumiałe dla systemów wartości prezentowanych w etyce utylitarnej, acz skorygowane w chrześcijańskiej etyce, gdy osoba społeczna jest produktywna w pewnym okresie swojego życia, jest uprawniona do świadczeń socjalnych w późniejszych okresach, gdy jest niezdolna do pracy.  Z  perspektywy  etyki utilitarnej , niektóre rządy starały się zrzucić winę na "bezproduktywnych" (niektórzy nazywają ich pasożytami), w tym Żydów  i obwnić ich za problemy społeczne, w celu pokrycia własnej  rządowej niekompetencji, czy tez za wykonywanie tylko pewnych zajęćnagannych społecznie,ktore były zydowską domeną postepowania, jak lichwa.  Poruszona tematyka przez Mazowieckiego, Hirshfelda , jak tez KS Szczerbinskiego  wydaje sie  podjąć bezdyskusyjnie  tematykę antyzydowskosci czy innych „anti” w kategoriach moralnej dzialalnosci , jej oceny jak tez w kategoriach obowiazujacych norm zgodnie z etyką  plemienną ( moze Talmudu?), jak tez   sprowadzać do tematyki alienacji pojętej w sposób zydowski(Obcy wsród swoich), integracji społecznej do narodu (patria).  Owa alienacja, asymilacja, integracja, Żydowska "inność" mają mieć swoje źródła w żydowskich systemach wartości kulturowych, kiedy to według Talmudu asymilacja jest skazą na czyimś  takim jak  Zydowskosc-"Jewisness" i uważana za cos gorszego, nagannego, nie do zakceptowania w systemach wartości żydowskich.  Nie mówiac juz , ze w zakresie integracji narodowej jest to złożony temat, który zazwyczaj jest trudno sobie wyobrazić w kontekscie tozsamosci. Tozsamosć, do ktorej  rozwaza wraca ks Szczerbinski . Tozsamosć ta w mentalności żydowskiej w Polsce jest tak istotna, aby przetrwać ( wspópraca w kategoriach żydowskich jako okreslone zachowanie zostało uznane za stosowne, kiedy w kategoriach polskiego interesu narodowego było zdradą).  To co uznano za zdradę polskiego interesu jak tez zdrade polskiego spoleczenstwa, zydzi uwazali za  korzystne dla ich przetrwania miedzy „obcymi”.Taka postawa moralna wykazała przyczynową rolę  talmudycznej etyki, wynikłej z alienacjiw zydowskim rozumieniu ( shtetl) , jak tez „braterstwa” pojętego jako „Wybranstwa” tylko dla zydów, co było, albo - jest uważane za tworzenie sztucznych przeszkód, aby wzbogacić i aby przetrwać i rozwijać będac z jednej strony ”wyalienowanym” z danego społeczenstwa celowo, aby  opierać sie na swoim „wybranstwie”,a jednoczesnie postepowanie wedlug talmudycznej etyki. Żydzi w swoim postepowaniu  zaniedbali przy pełnej znajomości elementarnych zasad moralnych  krajów, gdzie zyli, czy zyją stosowania się do moralnych reguł tam obowiazujacych, a wybrali i sankcjonowali nawet prawnie, swoja etyke talmudyczną(Własne prawa, własne sądy dla goyim na modłe sadów zydowskich).   Wyjątkowe, na wielką skalę, zaangażowanie się Żydów w  miedzypemienną solidarnośc ekonomiczną. Żydzi eliminowali swoich konkurentów, którzy zwykle byli goyim uważali ich za podludzi i oceniali zgodnie z maksymą żydowską: "Ty nie pozwalasz  Żydowi żyć , jeśli bierzesz udział w jego działalności i dajesz ją  komuś innemu ". Udział Żydów w lichwie, arenda (roczna dzierżawa nieruchomości gruntowej przez Żydów. Mogli wydobyć jak najwięcej pieniędzy, jak tylko możliwe, z dzierżaw.  Żyd wypłacał tylko minimum  dla  dzierzawcy). Inne zagadnieinia jak handel niewolnictwem, , pranie pieniędzy, finansowe przekręty, rządowe działania konsultingowe i system bankowy, własnośc pieniądza powinny być  rozpatrywane w kategoriach moralnych jako ekonomiczne przedsięwzięcia panstwa,a to zostało  przypisane zydom. Tendencje do tworzenia monopoli w życiu ekonomicznym , czy politycznym,  bankowość, ekonomia, społecznych, przedsiębiorstwa państwowe są uważane za zydowski wymysł.  Ten sposób myślenia  i działania  został przypisany do "dobrych, łagodnych i uczciwych ludzi",choc są zydami”. Tak obraz nie znalazł potwierdzenia w rzeczywistosći, a stwierdzenie Hirshfelda stało się dylematem zydowskim.   Dlaczego? Etyka talmudyczna jest tylko dla zydów, daje  im inne wskazówki postępowania: goyim maja byc traktowani inaczej  niż etniczni Żydzi. A zyd jest postrzegany jako wyznawca Talmudu. W końcu godność ludzka,czy godnosć osoby ludzkiej  ma być jednakową dla wszystkich ludzi (Zobacz więcej na temat różnicy między Żydem a żydowskim Gentile, imperatywy moralne zaproponowane w Talmudzie, koncepcji religijnej Swięte Przymierze). Tymczasem ta godnosć goyim jest zakwestionowana nie tylko w talmudycznej etyce,ale przez samych zydów jako naznaczonych „wybranstwem”, czy szczególnym znakiem  nie zaslużonym, a tylko nadanym.   Moralność plemienna narodu izraelskiego, innych  zydów nawet zasymilowanych prozelitów '(w szczególności: Żydów i ich post-żydowska mentalność przeszczepione zostały do"moralnego i kulturalnego zachowania”). Wykształceni Żydzi zasymilowani mają w podswiadomosci  resztki talmudycznej etyki w traktowaniu innych nie-zydów.    Wpływ talmudycznego myslenia  na ład ekonomiczny stał się niezbędny  aby rozwazyc zjawiska antyzydowskosci czy antyjudaizmu w kategoriiach moralnych, bo w końcu jest tu  mowa o normatywnym  postepowaniu danej jednostki.Tak wiec fenomen „Antysemityzmu”  zrozumiany w tych kategoriach , jest to nic innego jak tylko ontologia moralnego postępowania czlowieka wybierajacego talmudyczna etykę-jako przewodnik i uzasadnienie postępowania, osobie ,której przydazyło sie byc żydem ( („porządny czlowiek, chociaż zyd”).   W końcu zagadnienie”Anti”-to zagadnienie antysemityzmu,które  jawi sie wyłacznie jako problem moralny  zydowskiego postępowania stworzony przez samych Żydów. Celem dla wszystkich innych jest walka o godnośc i moralnośc osoby jako takiej, z jej wieloma potrzebmi, prawami i obowiązkami, jak tez postępowanie zgodnie z systemem wartosci obowiazujacym  w danym  społeczenstwie bez dodawania narodowośći jako atrybutu,  a pochodzenie etniczne lub atrybut narodowosciowy jak Żyda, Polaka lub innego pochodzenia etnicznego lub narodowości nie upowaznia do  postepowania talmudycznego, ktore  neguje nie tylko czlowieczą godnosć, alegodne zycie, czy tylko  przetrwanie  na ziemi.* Studia Gnesnensia tom XXVI (2012) p.149-159 1. Konferencja została podjęta w Warszawie 04.08.1960 2. Ludwik Hirschfeld, Historia jednego życia, Boston 2010Abstrakt
Copyright © 2009 www.internationalresearchcenter.org
Strony Internetowe webweave.pl