"It's difficult to admit the obvious"
political world

Narodziny ruchu społecznego „Solidarność” w 1980 roku

jan Bodakowski|Thursday, March 22, 2018

Lata komunistycznej okupacji sprawiły, że Polaków dość skutecznie odcięto od ich tożsamości kulturowej i historycznej. Pomimo to duch polski odradzał się (niczym Feniks z popiołów). Przykładem tego była Solidarność. Ruch narodowy i katolicki, reprezentujący to samo co polski przedwojenny ruch narodowy ale zupełnie tego nie świadomy (można nawet zaryzykować, że bardziej świadomi tego czym jest Solidarność byli nasi okupanci komuniści i ich ideowi pobratymcy z lewicowej opozycji, którzy wspólnie stłamsili solidarność w stanie wojennym i w czasie transformacji ustrojowej, wiedząc lepiej od Polaków jakim zagrożeniem jest dla nich Solidarność).


O historii Solidarności powstaje wiele prac. Zwykle pisane są one z klasycznego punktu widzenia historyka. Wydana nakładem Instytutu Pamięci Narodowej, 472 stronicowa, „Anatomia rewolucji. Narodziny ruchu społecznego „Solidarność” w 1980 roku” to praca pisana bardziej z perspektywy socjologicznej, a więc opisującej bardziej procesy społeczne niż zawierająca daty i biogramy.   Jak informuje IPN „książka opisuje historię oraz mechanizmy powstawania Niezależnego Samorządnego Związku zawodowego „Solidarność” w 1980 r. W kolejnych rozdziałach przedstawiony jest proces pojawienia się fali strajkowej oraz jej wpływ na narodziny ruchu społecznego. Założeniem badawczym jest pytanie o kształt mobilizacji. W pracy został zrekonstruowany proces zawiązywania się protestów oraz ich dyfuzji, czy to w pojedynczym zakładzie, czy też później, w całym regionie. Opisano rolę, jaką w tym procesie pełniły organizacje koordynujące działania strajkowe (Międzyzakładowe Komitety Strajkowego) oraz nowo tworzony obieg informacji obejmujący wydawane przez strajkujących gazetki i ulotki. Odtworzenie procesu rozprzestrzeniania informacji oraz ocena jego wpływu na tempo i skalę mobilizacji jest jednym z kluczowych tematów książki. Analizę przeprowadzono w oparciu o materiały wytworzone przez samych strajkujących, jak również raporty pochodzące z archiwum dawnego aparatu represji oraz partii komunistycznej”.   W pracy opisane jest pojęcie rewolucji Solidarności, ewolucja pojęcia rewolucji, rola ruchu społecznego w rewolucji, różne pojęcia rewolucji, w tym kwestie rewolucji bez przemocy i rewolucji hybrydowej. Kolejnym tematem pracy są narodziny Solidarności (strajk w stoczni gdańskiej, eskalacja strajków, zaskoczenie władz, powstanie Wolnych Związków Zawodowych Wybrzeża i Niezależnych Samorządnych Związków Zawodowych, przeszkody stawiane przez władze przy rejestracji związku), nastroje społeczne (kwestia odebrania godności robotnikom, de-legitymizacji systemu komunistycznego, roli doświadczeń robotników w zarządzaniu strajkiem), strajk i żądania strajkujących, rola religii i patriotyzmu w strajku.   Na kartach pracy opisana jest też opozycja antykomunistyczna i jej rola w strajku, sytuacja w PZPR (rozpad struktury, patologie w partii, reforma partii, i konfrontacja z przeciwnikami), analiza demograficzna strajków, ich przebieg, pacyfikacja pierwszej fali strajków, strajki na wybrzeżu, nastroje wśród strajkujących, wyłonienie się liderów protestów, rola doradców w czasie strajków, druga fala protestów, komunikacja między strajkującymi zakładami, media strajkujących, zainteresowanie Polski strajkami, powstanie Solidarności, jej władz, i działalność związku.   W aneksach czytelnicy znajdą: charakterystyka liderów protestów, statystyki występowania z PZPR w okresie strajków, informacje o skali przynależności działaczy PZPR do Solidarności, statystyki strajków, chronologie strajków, liczebność organizacji związkowych.
Copyright © 2009 www.internationalresearchcenter.org
Strony Internetowe webweave.pl