"It's difficult to admit the obvious"
political world

Dziwna Kampania Wyborcza w USA 2010 bez Dyskusji o Obecnym Udziale USA w Wojnach.

Iwo Cyprian Pogonowski|Monday, November 8, 2010

Znany komentator Tom Brokat krytykuje kampanię wyborczą w USA wjesieni 2010 i brak
dyskusji o wojnie na Bliskim Wschodzie i w AzjiCentralnej. Pyta on: "dlaczego wojny i straty
w ludziach oraz kosztyponoszone przez skarb USA nie są obecnie najważniejszym
tematemkampanii wyborczej obok bezrobocia i podatków?" Faktem jest, że większość
Amerykanów głównie ma osobiste kłopoty materialne i nie musi służyć w wojsku, które składa
się głównie zbiedoty amerykańskiej, dla której żołd i premie za zgłoszenie się "naochotnika"
stanowią poprawę stopy życiowej. W USA, w wojsku służyjeden procent ludności, który to jeden
procent naraża się w 100% naryzyko poniesienia ran lub zaburzeń psychicznych oraz
okaleczeń wdziałaniach wojennych i pacyfikacyjnych. Jednocześnie faktem jest, żeżadna
decyzja państwowa nie jest ważniejsza niż podjęcie działańwojennych. Brokaw uważa, że
skandalem jest fakt, że sprawy powyżejwymienionych wojen i pacyfikacji przez siły USA, są
zupełnie pominiętew kampanii wyborczej w USA jesienią 2010 roku. Dzieje się tak, ponieważ
obie główne dwie partie w USA są pro-wojennei popierają rolę Izraela jako prowokatora
konfliktów dla dobra zyskówkompleksu wojskowo-zbrojeniowego - ostrzegał przed tym
prezydentEisenhower już pół wieku temu, kiedy sprzeciwiał się najazdowiFrancji, Brytanii i
Izraela na Egipt. Niestety od czasów prezydentaEisenhower'a wiele się zmieniło.
Lobby Izraela wzrosło w siłę, jak teżwpływy bankierów żydowskich, którzy kontrolują politykę
monetarną USAza pomocą banku prywatnego pod nazwą Federal Reserve System -
banku,którego prezesem zawsze jest Żyd. Nielegalny napad USA na Irak był "dla dobra Izraela"
według profesoraZelikow'a z Uniwersytetu Stanu Wirginia oraz prezesa komisji
badającejzburzenie trzech wieżowców 11go września 2001 roku w Nowym Jorku.Niestety
komisja ta skupiła uwagę na dwóch wieżowcach i nie wyjaśniłasprawy trzeciego, który też
zawalił się, lub został zburzony w tejsamej grupie zabudowań. Natomiast faktem jest, że
wyprawy wojenne niesą popularne wśród Amerykanów, których większość nie
popieraławysłania dodatkowych 30,000 żołnierzy amerykańskich przez prezydentaObamę do
Afganistanu. "Islamofobia" jest szerzona w USA w celu uzyskania solidarnościAmerykanów z
Żydami w Izraelu, którzy traktują Palestyńczyków podobniejak Niemce traktowali Żydów w
czasie ostatniej wojny światowej. Brokat ma rację, że sprawy strat i kosztów wojennych powinny
byćdyskutowane w kampanii wyborczej w USA, gdzie niestety dwie głównepartie polityczne
popierają wojny i pacyfikacje dokonywane obecnieprzez wojska amerykańskie. Profesor Robert
A. Pape opublikował 18go października 2010 w "ForeignPolicy" artykuł pod tytułem: "It's the
Occupation, Stupid," w którymtwierdzi on, że jego studia nad problemem terroryzmu dają
dowody nato, że terroryzm samobójczy, na przykład, nie jest spowodowany wiarą wIslam
według Koranu, ale faktycznie terroryzm samobójczy jestprotestem przeciwko okupacji przez
obcokrajowców i ich siły zbrojneoraz służby specjalne jak to ma miejsce w Iraku w Afganistanie
wJemenie, a Somalii, Sudanie, etc. Wiadomo, że setki muzułmanów jestobecnie więzionych
bez prawa obrony prawnej. Wojna propagandowa jestprowadzona przeciwko mułłom, którzy
protestują zakładanie nibydemokracji w krajach, gdzie połowa ludności jest
niepiśmienna.Wykołowani przez media zdominowane przez
komplekswoskowo-przemysłowo-syjonistycznuy, Amerykanie nie mają pojęciadlaczego
Muzułmanie protestują przeciwko obecnym akcjom USA na BliskimWschodzie i Azji Środkowej,
1 / 2
Dziwna Kampania Wyborcza w USA 2010 bez Dyskusji o Obecnym Udziale USA w Wojnach.
Written by Iwo Cyprian Pogonowski
Sunday, 07 November 2010 04:42
począwszy od ataków bombowych w 1995 i1996go roku w Arabii Saudyjskiej, a w 1998 roku
przeciwko ambasadomUSA w Kenii i Tanzanii oraz ataku na okręt Cole w Jemenie, a
następniew 2001 zburzenie wieżowców w Nowym Jorku, dokonane według schematufilmu
"Mandżurski Kandydat."
Interwencje USA przyczyniły się do radykalizacji świata Islamu, któryjak wiadomo liczy blisko
półtora miliarda ludzi. Prosta konkluzjapropagandowa w USA, że jakoby muzułmanie
"nienawidzą wolności religiii wolności słowa." Jakoby przeciwko tej nienawiści została
ogłoszonaprzez rząd USA "światowa wojna przeciwko terrorowi" w celutransformacji
społeczeństw muzułmańskich, zwłaszcza arabskich zapomocą "demokracji," nawet za cenę
gwałcenia przez USA prawamiędzynarodowego przez 150,000 żołnierzy amerkańskich
pacyfikującychIrak i wojsk USA i NATO w Afganistanie od 2003 roku. Gruntowne badania na
Uniwersytecie w Chicago dokonane były w ramachprojektu pod tytułem "Bezpieczeństwo i
Terroryzm" na temat 2200 atakówsamobójczych terrorystów od 1980 roku, których było 300 w
1980 roku isześć razy więcej, czyli 1800 ataków rocznie w latach 2004-2009.Obecnie 90% tych
ataków już nie jest przeciwko Żydom w Izraelu, aleskierowane są one przez Afganów przeciwko
USA w Afganistanie. Naturalnie żydowska propaganda twierdzi, że terroryzm przeciwkopaństwu
żydowskiemu ma na celu zniszczenie tego państwa za jegożydowski charakter a nie z powodu
traktowania Palestyńczyków przezŻydów tak jak Niemcy traktowali Żydów w gettach w czasie
wojny.Ustalono, że od czasu ewakuacji Libanu przez Żydów w maju 2000 niebyło ani jednego
ataku samobójczego przez Libańczyka, natomiast odewakuacji terenu Gazy i części terenów na
zachód od rzeki Jordan przezŻydów, samobójcze ataki Palestyńczyków przeciwko Żydom,
zmalały o 90%.Tak, więc według profesora Pappe napady, pacyfikacje i okupacjeterenów
muzułmańskich przez USA nie przyczyniają się do bezpieczeństwaAmeryki, ale wywołują opór
zbrojny, często w formie atakówsamobójczych Muzułmanów. Przeważająca większość
samobójczych terrorystów obecnie pochodzi zterenów zagrożonych obcą okupacją, która to
okupacja, jest obecniegłównym powodem istnienia terroryzmu na Bliskim Wschodzie i w
AzjiCentralnej. Tak, więc dziwna była kampania wyborcza w USA 2010 bezjakiejkolwiek
dyskusji o problemach wojen toczonych przez Amerykanówno froncie niby 'wojny światowej'
przeciwko terroryzmowi.
WWW.pogonowski.com
Copyright © 2009 www.internationalresearchcenter.org
Strony Internetowe webweave.pl