"It's difficult to admit the obvious"
political world

POlska, USA Israel w Pozornym klinczu dyplomatyczno-poznawczym a , zarzut polskiego udziału w Holokauscie; Ustawodawstwo Israelskeigo Knesetu o odpowiedzialności Żydów w zachowaniu wlasnego zycia ,z odniesienem do podstaw prawnych legislacji polskiego IPN-u popr 4.26.18

marian baginski|Wednesday, April 25, 2018

Wrzawa, wzajemne obwinienia polityków i dyplmatów z Israela, POLski,USA,  a ostatnio nawet z Niemiec , czy Ukrainy.  daje zauważyć sie  nie tylko w dyplomacji, Polski, Izraela i Stanów Zjednoczonych (akt 446, 1224). Szczegółnie bezprecedensowm było  dołacznie sie władz USA w przeprowadzeniu ustawy 446.. Oliwy do ognia dolał   Izrael  kiedy rozpoczął akcje obwiniania innych krajów szczegółnie Polski  poza Niemcami współodpowiedzialnoscia za Ludobójstwo Zydow w czasie II-ej wojny Swiatowej.

  POlska, USA Israel  w Pozornym klinczu dyplomatyczno-poznawczym a , zarzut polskiego udziału w Holokauscie;   Ustawodawstwo Israelskeigo Knesetu o odpowiedzialności Żydów w zachowaniu wlasnego zycia ,z odniesienem do podstaw prawnych legislacji polskiego  IPN-u  popr 4.26.18    Wrzawa, wzajemne obwinienia polityków i dyplmatów z Israela, POLski,USA,  a ostatnio nawet z Niemiec , czy Ukrainy.  daje zauważyć sie  nie tylko w dyplomacji, Polski, Izraela i Stanów Zjednoczonych (akt 446, 1224). Szczegółnie bezprecedensowm było  dołacznie sie władz USA w przeprowadzeniu ustawy 446.. Oliwy do ognia dolał   Izrael  kiedy rozpoczął akcje obwiniania innych krajów szczegółnie Polski  poza Niemcami współodpowiedzialnoscia za Ludobójstwo Zydow w czasie II-ej wojny Swiatowej. Ostrze swojej propagandy  skierował przede wszystkim do Polaków , jako , z e na ziemiach polskich będących pod niemiecka okupapcja były ulokowane  niemieckie obozy smierci, zbudowane i zarzadzane tylko i wyłącznie przez Niemców. NA tej to podstawie zaczęto obwiniac Polaków za współudzial w Shoah, przy wspominaniu, z e Polalcy jako spolecznzosc za mało zrobili aby ratrowac swowich współmieszkanców (Nieraz nawet ze strachu, zdarzaly sie denuncjacje Zydow prze znikoma garsc Polaków). Takie marginalne dzialanie  dało juz asumpt do  postawienia  zagaadnenia współodpowiedzialnosci  innych niz niemców za Shoah.  Takie postawienie sprawy  ma za cel rozmycie niemieckeij odpowiedzialnosci za Ludobójstwo, , kiedy to tylko 15-20% Zydów Polskiego pochodzenia mówiło po polsku, a Polska jako panstwo było zdewastowane w 70-90 % przez okupacyjne władze niemieckie , czy tez pózniej Sowieckie. Roszczenia odszkodowawcze  zamordowanych Żydów oceniano początowo na 65 bilionów , ostatnio sumę podniesiono do 300-tu bilionów przez Americanskich  prawników,do tyczą one przede wszystkim  bezspadkowych restytucji.  Do owych roszczen dołaczyła  się  oficjalna agencja Państwa Izraela. Dodatkowym powodem  rozpętania nawoływana do roszczen  mogą być wykryte u izraelskiego polityka, Premiera Netanjahu  zarzutów  korupcji.  Polityk ów , w ten sposób chce odwrócic  uwagę od swoich problemów i podac do publicznej wiadomosci  owe roszczenia , jak tez kierować uwagę na  zagłade Żydów.- Holokaust.  Ostatnie oswiadczenia Johnny Daniels –Żyda – bywalca miedzynarodowych salonów dyplomatycznych , zaprzeczającego  faktom  historycznym , powszechnie znanym , udokumentowanej współpracy  Żydów  z niemieckimi sprawcami  (Gestapo), Judenrats, żydowskiej policji, żydowskiego wydają się   potwierdzac nową narracje usprawiedliwiającą kryminalne zachowania jego współpobratymców . Stwierdził on , że Żyd może  kosztem innych Żydów  ocalic włąsne zycie zgodnie z wydanym Prawem Knesettu Israela z roku 1950-tego. Warto wspomnieć, że obecny rząd RP jest mało spójny  w wyrazaniu  jednoznacznej  opini gdy idzie o poruszaną kwestię.    I tak Marszałek Karczewski - reprezentujący organ prawodawczy-Sejm , zachęca do obrony dobrego imienia Polski poza granicami Polski, a jednoczesnie MSZ   w tym samym czasie,  nie stac na  wysiłk aby sprostowac prawdę historyczną w polskiej wystawie (np.) Muzeum) na miejscu w Polsce.  Premier Rady ministrów spraw zagranicznych, M. Morewiecki (jego matka jest Żydówką) wydaje się sugerować, indywidualną odpowiedzialnośc Polaków za ludobójstwo Żydów., a jednoczesnie mówił o bohaterstwie Polaków, nie wspominając o nagannym i kryminalnym zachowaniu  Żydów  polskiego pochodzenia w czasie Holokaustu, w stosunku do swoim współbraci. Co  nie przeszkadzało Administracji USA, która  ustami   sekretarza stanu wyraziła sie w sposób nastepujacy:"rozumiemy, że ustawa( IPN_MB) zostanie skierowana do Polskigo  Trybunału Konstytucyjnego,  a jej korekta nie wpłynie na swobodę wypowiedzi i badań naukowych."      2.  Korzenie  klinczu: powszechnie akceptowane żydowskich mitów,  niezrozumiana i zatajona ustawa Israeleskiego Knesetu o ratowaniu zydowskiego zycia,ciągle zmieniająca  się opowieśc o żydowskiem  udziale  w tworzeniu kultury polskiej, gospodarki i polityki   a.Nie ma tu miejsca, ani potrzeby przeprowadzania glebszej analizy , wystrczy tylko przypomnieć ostatnią  50-tą rocznicę marca 1968, kiedy żydowski exodus z Polski jest wymieniony jako  wypędznie obywateli polskich zydowskiego pochodzenia z Polski. Mit ów jest  głoszony  w  zydowskich kregach nauakowych, czy medialnych.  Media wtedy , jak i teraz „zapomniały o podstawowym fakcie, ze podstawą do  wyjechania z Polski nie była nagonka na Polaków zydowskigo pochodzenia, ale  rozgrywki partyjne  miedzy  Zydowskimi i polskimi frakcjami komunistów , spowodawane zmianą klimatu politycznego w Zwiazku Radzieckim, obawą przed kryminalną odpowiedzialnoscia niektórych Polaków Zydowskiego pochodzenia,  zwyczajnym wyjazdem poza granice Polski ,odmienną koncepcją socializmu z ludzka twarza mianego byc realizowanym w Polsce. Takich rzeczywistych  przyczyn opuszczenia kraju  nie  można znaleźć w filmach lub deklaracjach z  Czerskej (patrz Czerska filmów dokumentalnych).-siedziby wyborczej i jej srodowiska.  Jako rezultat przepychanek, Moczar – z pochodzenia  ukraińiec  został zmatginalizowany w rzadzie ,  Wladysłąw Gomułka, który zaproponował Polakom zydowskiego pochodzenia  paszporty na wyjazd stracił pracę  i pozycje w rzadzie.. Frakcja Gierka wzieła ster rzadow z blogosławienstwem Moskwy. Zaden z Polakow zydowskiego pochodzenia nie został wygnany z Polski, wyjechali z własnej woli, aby po zmianie klimatu politycznego wrócic w latach 90-tych. Oni nigdy nie  zostali  wydaleni z Polski nawet jako "Piąta kolumna syjonistów" - bez definiowania, kim byli. Co jest godne uwagi to to, ze  Kościół katolicki 21 marca 1968 nieśmiało  zindentifikował się  z interesem  narodowym  polskim  i wyraził poparcie dla dla komunistów polskiego pochodzenia. Zatrzymani z  dysydentów,  tacy jak Adam Michnik i inni mieli komfortowe  warunki w więzieniu (podobno wielu z nich donosiło na kolegów),  mieli  wizyty zagranicznych dziennikarzy,  urządzane urodziny.  W niedalekiej przyszlosci należał ich  uznać  jako partnerów do budowy w Polsce "socjalizmu z ludzką twarzą”.   b. kolejnym mitem jest; Polacy i Żydzi mieszkali w symbiozie  z zydami. kultura zwyczaje wzajemnie sie prenikały- to tylko  próba współczesnej mienaijącej się narracji. W rzeczywistości żyli obok siebie  od ponad 1000 lat. Sporadyczne kontakty  ograniczały si e do relacji finansowych,badz pomocy sąsieckiej. Tylko 15-20% Żydów mówiło  po polsku. Zydzi  mieli  własne getta, własne organizacje społeczne i polityczne, szkóły, przedstawicieli w polskim rządzie jako mniejszosc narodowa( II RZP).  Polscy Żydzi, jakso nielczne jednostki nieraz pisałi w jezyku polskim, sporadycznie  mieli kontakt z polską kulturą .  Jednoczesniei znany  i powszechnny  był  wewnetrzny   niepokój  dręczący   Żyda,który mial sie identifikować z  Polakiem. Nie wiedział ,czy jest jeszcze zydem czy juz  Polakiem.   c. kolaboracja prechodząca w zdradę narodową. Niestety , Zydzi w krytycznych  momentach dla polskiego interesu narodowego znajdowali sie często po przeciwległej strony barykady, jak to miało miejsce w 1918 roku.    Stało sie prawie  faktem   podjecia  pierwszej próby ustanowienia Juedeopoloni na ziemiach polskich jako oddzielnego organizmu panstwowego z jezykiem idisz, hebrajskim , jako jezykiem urzedowym. Druga próba   została podjęta w   1920 roku, kiedy większość Żydów i żydowskich organizacji politycznych, społecznych chciało ustanowić oddzielną autonomię, obsługiwaną przez żydowskie wojsko w północno wschodniej Polsce (Judeopolonia) na ziemiach polskich. Mieli nawet już szkielet żydowskiej administracji czekająej w Wyszkowie nad Bugiem.  Plany owe miały być wdrożone, po decydującej  walce o Warszawe w dniu 15 sierpnia 1920 roku,spełzly na niczym,  po sowieckiej klesce pod Warszawą. 3. Smutna  rzeczywistość  okupacyjna  po 1944 roku  az do chwili obecnej.   a.  Przywieziony rząd z ZSRR. + NA podstawie Yałtanskiej zdrady Roosvelta w 1944 roku przywieziono ze zwiazku Radzieckiego. Początkowo  został stworzony  ze zwiazku Patriotów Polskich, gdzie tylko jeden członek mówill po polsku, a wszyscy z nich byli zydowskiego pochodzenia .  Potem powstała  Krajowa Rada Narodowa, aby jeszcze sie przykstałic w PKWN ( POLski Komitet wyzwolenia Narodowego.) Było to jądro tego rządu. W tym samym czasie   wydano prawną dyrektywę   namawiajacą zydow do zmiany nazwisk na polsko brzmiące, jak tez zachecano do wstepowanai do polskiej administracji. Około 38-50% kluczowych stanowisk w rządzie zostało  obsadzonch   przez nie Polaków, lub   postawionych jako  substytuty za Polaków. Wyglądało to w ten sposób, z e Polak oficjalnie figurował jak urzednik, a wszystkie decyzje urzednicze były wydawane prze z Niepolaka.   b. Wymordowana i mordowana polska inteligencja. Polska inteligencja była  wybijana z premedytacją przez Sowietów i Niemców.  W liczbach wyglądało to  nastepująco:, Niemcy  wybili  około 0,5-0,7 mln , a Sowieci ponad  1 mln, w tym zabójstwa po 1944-52.  Obaj okupaanci porozumieli sie  i  współpracowali  w tym smiercionosnym  procederze juz  od   ustalonych procedur   w Zakopanem z roku 1939 r. i później.   W takiej to zagmatwanej atmosferze  dyskutuje sie o polskich obozach zagłady, czy , gdzie jako sacrum uwazana jest Zydowska Shoah, bez zadengo odniesieniai sie do rzeczywistosci wytworzonej po II wojnie swiatowej. Po prostu w  żydowskiej propagandzie  mówi się jak  Jan Tomasz Gross który stwierdził on,  ze jest pod  ochronnym  że parasolem rządu USA gdy stwierdza, ze   Polacy zabili więcej Żydów niz Niemców,.”, bez zwracania uwagi na realia po II-ej wojnie swiatowej.        3. Solidarnosc 1980-81. Rozłam i zdrada. Polska bez polskich  decydentów.Okaleczona rzecywistosc.  a. Powstanie solidarnosci  jako pierwotnego ruchu spolecznego około 10-ciu milionów , zostało przejete przez  działaczy pochodzenia zydowskiego.  Jednym z nich był  juz od 1981 roku Pan Geremk (Lubartów,  pochodzenia  żydowskiegoj) późniejszy  minister spraw zagranicznych Polski. Wystarczy przytoczyc jego pogląd o Polakach  powiedział: "Nienawidzę ich (Polaków-MB)"...  sprowadzę  przedstawicieli  narodu żydowskiego do zarządzania sprawami Polski”-stwierdził( zwierzenia owe mozna znalezc w wywiadzie udzielonym Monice Krall dziennikarce).  Jako Minister Spraw zagranicznych  obsadził urzędy ludzmi niepolskiego pochodzenia ,ppokutuje to do obecnej chwili. Był jednym z inicjatoów wyprzedazy polskiego majatku narodowego, (1989), co wyrazalo się w  likwidacji polskiego przemysłu i handlu, zakłady były sprzedwane za bezcen, co w praktyce oznaczało czesto ich zniszczenie. Premier Ronald Tusk  osądzał,  ze dla niego: "Polskość to  nie normalnośc".  Pan Bartoszewski były  Minister spraw zagranicznych stwierdził kiedys,: "Miałem więcej strachu, gdy zobaczyłem, Polaka niz Niemca”. Warto wspomnieć, że 89% uczestników okrągłego stołu było żydowskiego pochodzenia, lub   byli  polskimi  Żydami. Większość z tych uwięzionych z 1968 wzięła udział w negocjacjach 89 roku. Oni  to podzielili sie wladzą z ustpujacymi ich przesladowcami. Dokonano tego  pod wpłwem  administracji Busha, na zalecenie CIA   co mozna stwierdzić na podstawie ostatnich dokumentów.   Dopływ  pieniędzy z USA  trafiło do  opozycji, która była z resztą była kontrolowana  przez rząd Kiszczaka (1982-89).  W tym to czasie  rząd W. Buscha odrzucił bardziej radykalny odłam Solidarnosci pomimo możliwości  przejecia całej władzy przez Solidarnosć jak mogło nastąpić to po wyborach powszechnych z 4 czerwca 1989 r. Kiedy to komuniści zostali praktycznie wyeliminowani w  wyborach powszechnych.  b. media w rekach obcego kapitału.Niestety w Polsce- co jest unikalnym ewenementem to- niemal wszystkie media ,TV  dzienniki  są w rękach obcego kapitału  niemieckiego, czy amerykanskiego. Większość  dziennikarzy, osobistosci w TV mają żydowskie pochodzenie. Wywodzą się z tych, których przywieziono ze Zwiazku Radzieckiego w 1944, bądz są to ich dzieci. To oni (łącznie około 40-50000) chcą  narzucic swoją wizje Polski jako Stanu Zjednoczonej Europy z rozmazaną tozsamoscią narzucając  swoją wizję 37 milionom Polaków.      4. polityczny  establishment mówiacy po polsku. Obecna władza polityczno- wykonawcza stara się  pokazac  od najlepszej strony.   Zadania jakie stają przed nią  nie cechują sie  zdecydowanymi działaniami.  Premier rzadu ,  prezydent czy prawie  wszyscy  doradcy   sa pochodzenia niepolskiego. Innymi słowy:  Nie ma jednolitego stanowiska rzadowego w sprawie restytucji zydowskich, czy jednoznacznej decyzji  o pytania  na temat restytucji,czy polityki historycznej.   Platforma (PO) obywatelska  czy  prawo i sprawiedliwośc (PiS) mają te same korzenie pochodzące z  Unii Wolnosci (UW).  Wprawdzie  prawo i sprawiedliwość, wydaje się dbać o Polski interes narodowy, ale  bez brania pod uwage oczekiwania jej elektoratu.  A pierwotny ruch społeczny jaka była  "Solidarności" z 1980-tych został  przechwycony i kierowany  przez Non-Polaków z (KOR) Komitet obrony pracowników, ROPCiO został wyeliminowany .     Platforma Obywatelska chicaialaby jak kiedys  ekipa Gierka  zaprowadzac liberalny socializm z ludzka „twarzą”. Nasladując internacjonalistów, w ich działaniu, , decydujac się na Stany Zjednoczone Europy. Choc w rzeczywistosci jest to zdrada polskiego Interesu Narodowego.  W takim środowisku niechetnym historycznej prawdzie, jak tez roznorakim ideologicznie , niemieckiej narracji  obecne władze staraja sie  radzic sobie z  sobie z podstawowm  pytaniem jakie zając stanowisko w sprawie  zagłady 3 mln Żydów.     5.ISTOTA SPORU(Holokaust permanentnej ofiary jako ostateczne uzasadnnie istnienia panstwa Israel) a.  Udział Zydów w mordzie włąsnego narodu. Wybiórcze fakty na temat żydowskiego udziału  we własnym ludobojstwie negowane przez zydow polskiego pochodzenia. Wprawdzie Yad Vashem (Zydowskie Centrum Studiów Zagłady) opublikowało kilka artykułów o Żydach współuczesniczących we własnym ludobójstwie.   Znane są artykuły na temat żydowskiej policji (Getto w Warszawie)  było około 26-36 000 wolontariuszy, Judenrats-żydowskie rady w getcie miały 300 osób. Zydzi jednak  nie wspominają, że organizacje te były dobrowolne( w przeciwieństwie do polskiej policji granatowej).   Żydowska  pomoc w zagładzie  swoich pobratymców  jest udokumentowana w  pamietnikach, ksiązkach, dziennikach  napisanych przez Żydów . Zwykle nie są one publikowane, a jak juz to tylko w sladowych nakładach, a nawet trzymane w tajemnicy.  W razie koniecznosci , gdy muszą byc wspomniane , ich wartosc faktograficzna jest pomniejszana, nie są przedmotem badań zydowskich naukowcow. Kiedy inni niezależni  badacze  i wydawcy pokazuja wspomniane  dokumenty, żydowscy  naukowcy  odmawiają cieżaru gatunkowego, w zamian przywołują marginalne wydarzenia by  później stale zmieniac swoje opinie, jak J.T. Gross, czy Jan Grabowski.   b. polityka żydowskiej tożsamości. Według tej narracji  mówi się , ze  dyplomaci mają byc przydzielani  do poszczególnych krajów zgodnie z pochodzieniem  Dyplomacie o  zydowskim pochodzeniu będzie mu łatwiej  dogadac  sie w Israelu, jak tez ze swym pobratymcem w innym kraju. Praktyka ta była i  jest nagminnie stosowana w Polsce, gdzie mamy rząd, którego członkowie  nie zawsze maja polskie korzenie,a przemysłowcy, lub kupcy nie są polskiego pochodzenia. Można juz było  to było zweryfikować w 1989 roku,  kiedy to prywatyzacja  była  zmarnowaniem   polskiego przemysłu.  A Polak został pozbawiony warunków godnej pracy w Polsce w  przedsiębiorstwach sprywatyzowanych, które  zaczęły nalezec do cudzoziemców, a ci potem je niszczyli lansując własne towary  juz po wyzszych cenach przy niszczeniu konkurencji.   Niekontrolowana kradzież pieniędzy publicznych,  przekrętne sprawy podatkowe omijające (VAT) podatkowe zobowiązanai , ukryte konta bankowe polityków, przedsiębiorców.  Przekręty  przy reprywatyzacyji to tylko wierzchołek góry lodowej w współczesnej Polsce, a obecny klincz w sprawie restytucji i kompesat zydowskich jest  tylko pretekstem do zarobienia pieniedzy przez wspomnianych prawnikow, kiedy to reprywatyzacja ma stac sie nastepnym zródłem dochodu z publicznej własnosci. c. Holokaust – religia,podstawa istnienia panstwaIsrael.  Holokaust w zydowskim dyskursie zyskał mino nie tylko sacrum ( religii), ale jest to  cos tak wyjatkowego, z e stał sie jedyna  podstawą i  fundamentem istnienia panstwa Israel. Zydzi moga byc tylko i wyłacznie ocaleni  w Israelu.. Wyrazenie:”nigdy wiecej” stało sie tak silne emocjonalnie i racjnalnie, z e dopuszczenie do rozwazania, nawet teoretyczne  podejscie do tematu nie ma najmniejszego sensu. Istnienia Israela nie mozna wyobrazic sobie bez holokaustu( shoah). Wszelkie  zydowskie poczynania mają za jedyny cel  obrone wspomnianego sacrum, jak tez  praw z nim zwiazanych właczając ustanowiony dekret Knessetu o  srodkach ocalenia zydowskiego zycia. d. Lobby zydowskie w polskim sejmie i senacie.  Polsko-izraelska grupa parlamentarna powstałą w sejmie i senacie RP pod przewodnictwem  Michała Szczerby  składajaca sie z posłow PiS i PO( Oficjalnie mówi się, z e w całej Polsce mieszka obecnie okolo 50 tys  Polskich Zydów)-lobby zydowskie. Według załozyciela dbają oni o  wspólne dziedzictwo polsko-zydowskie. A oto konkretne wyniki działań owej grupy: „Pod naciskiem globalnych środowisk żydowskich politycy SLD: prezydent Aleksander Kwaśniewski, premier Włodzimierz Cimoszewicz, i szef MSW Leszek Miler, jako przywódcy rządzącej lewicy, zadecydowali o uchwaleniu w 1997 ustawy, z godnie z którą przekazano majątek Żydom., jako grupie etnicznej, a nie jako zwiazkowi religijnemu. W 1999 Żydzi z Polski ustalili z Żydami z USA reprezentującymi Światowy Kongres Żydów i Światową Organizację Restytucji Mienia Żydowskiego, że amerykańscy Żydzi zyskają połowę majątku przekazanego przez władze polskie Żydom za 800.000 dolarów zainwestowanych w prawne uzyskiwanie mienia. Do przeprowadzenia odzyskiwania mienia Żydzi z USA i III RP powołali Fundację Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego. Już wtedy planowano komercyjną sprzedaż odzyskiwanych cmentarzy.”  Inne prawo ustanowione, a dające Zydom polskiego pochodzenia  emerytury z racji niemieckich  czy sowieckich przesladowan zydów na polskich terenach okupowanych. Polski sejm ustanowił prawo (przy jednym głosie sprzeciwu, tj. posła Wiplera ,w 2014 r, które pozwoliło ponad 50 tys. ocalałym Żydom, ich małżonkom, a nawet dzieciom zamieszkującym poza naszym krajem, pobierać emerytury z tytułu szkód doznanych ze strony nazistów i bolszewików na ziemiach polskich w czasie wojny i okresu stalinowskiego.  Prawo ubiegania się o emerytury w wysokości 470 ILS (około 100 euro) uzyskało blisko 50 tys. Izraelczyków polskiego pochodzenia. By zakwalifikować się do emerytury kombatanckiej wystarczy poświadczyć, że dana osoba mieszka w Izraelu (niekoniecznie bezpośrednia ofiara, ale także małżonek ofiary oraz dzieci) i cierpiała represje w czasie II wojny światowej pod okupacją niemiecką i / lub sowiecką. Uprawnione do pobierania emerytury kombatanckiej będą mogli otrzymywać nie tylko bezpośrednie ofiary nazistów i sowietów, ale także ich małżonkowie i dzieci, które nie mają polskiego obywatelstwa, lecz urodziły się w rodzinie polskiej w komunistycznej Rosji..  Ostatnio (pazdziernik 2017) prezentowano w Sejmie polskim wystawę na temat  sylwetek niektórych żydowskich parlamentarzystów z II-Rzeczypospolitej, m.in. Emila Sommersteina, wileńskiego rabina Izaaka Rubinsztejna, Ozjasza Thona - rabina postępowej synagogi Tempel w Krakowie, Józefa Hersz Dawidsohn, lekarza, wydawcy, działacza społecznego, kapitana Wojska Polskiego senatora II kadencji Senatu II RP.  Nalezeli do  najważniejszch żydowskich ugrupowan politycznych, a także wymieniaja  inteligencję żydowską i jej rolę w kształtowaniu polskiej państwowości. Po otwarciu wystawy rozpoczęła się konferencja pt. "Polscy Żydzi wczoraj i dziś" poświęcona tematowi wolności słowa w mediach i sytuacji politycznej współczesnych instytucji żydowskich w Polsce.W  ówczesnym Sejmie zasiadło 35 przedstawicieli środowisk żydowskich – w większości reprezentantów syjonistów i Żydów ortodoksyjnych.  Pochodzili oni z Zjednoczonego Stronnictwa Narodowo-Żydowskiego Małopolski Wschodniej czy Bundu. 5. propozycje? Czekamy na wasze propozycje, wskazując sposoby rozwiązywania owego  klinczu polsko-izraelsko amerykaanskiego. W tym samym czasie możemy zagwarantować, że będziemy publikować dokumenty, które mogą pomóc w rozwiązaniu tych spornych  zagadnień. Prosimy naszych czytelników, aby  wyrazali swoje opinie, sugestie odnosnie tego sporu tylko tylko wsrodowisku , dyplomatów ale tez zwykłych obywatteli wmienionych juz panstw.  Nie jestesmy w  trudnej sytuacji kiedy nasze przeznaczeie oze byc w naszych rekach i sugerowanie  w  podejmowaniu decyzji  beędzie tylko sluzyło narodowemu interesu.?   Dr Marian Bagiński więcej informacji o www.internationalreseaarchcenter.org Autor: Jedwabne Masssacre (w języku angielskim), 2014.Articles Patria. Zmiany społeczne w USA (Precariat). Przedmiot studiów autora to: tożsamość narodowa, stosunki polsko-żydowskie 1939-45, 68, 1989 ,społeczne nauczanie Kościoła katolickiego, Talmud i jego etyka.  Autor urodził się w Borawskie podczas II wojny światowej. W czasie wojny jego ojciec został wysłany do niewolniczej pracy na Kingsberg (Kalingrad), matka  głównie zajmowała sie gospodarstwem. W nocy często  karmiła  ludzi z "lasu"  czy  Żydów.  Autor był bezposrednim  świadkiem „polowania” na Zołnierzy Wyklętych, Niezłomnych.  Autor chodził do szkoły z dziecmi zydowskiego pochodznia ocalonymi z Jedwabienskiej masakry.  Nie było żadnej różnicy między przyjaciółmi żydowskiego pochodzenia, a polskiego. W  podstawowej szkole wiedział juz o tragedii w Jedwabnem. Syn jednego z nazwanych w oskarżonego w masakrze  był z nim razem w  jednej ławce.  Jego bohater- to Major Jan Tabortowski, który zginął w sierpniu 1954 Przytuly (poważnie ranny przez jego kolegę z broni informatora UB.) .Po ukończeniu z różnych szkół, autor otrzymał tytuł magistra socjologii i nauki społecznej Kościoła katolickiego na KUL. Brał udział w społeczno politycznym ruchu  studentów w 1968 roku w Lublinie. Potem  wyjechał do Francji jako stypendysta rządu francuskiego bez  zadnego  obowiązku w stosunku do rządu Polski czy  Francji. In1972 bronił pracy doktorskiej. W tym samym czasie brał  udział w naukowej podrózy do Izraela. Później przybył do USA i był częścią studentów na Uniwersytu Chicago. Ze względu na nieprzewidziane okoliczności zdecydował się na pobyt w USA. Był zaangażowany w jego rodzinnej firmie, jak również  wykłądał dorywczo w lokalnych szkołach. Brał udział w kampanii prezydenckiej Ross Perot. Był również zaangażowany w kampanii prezydenckiej Clintona analizując strategię kampanii i jej wyniki. Po 1990 roku pomagał  prawicowym ruchom  społecznym w Polsce, jak tez wspierał finansowo koscielne inicjatywy.
Copyright © 2009 www.internationalresearchcenter.org
Strony Internetowe webweave.pl