"It's difficult to admit the obvious"
political world

Katyń:rozmydlone obchody, brak uznania faktów

Carlos Benson|Wednesday, April 7, 2010

Juz po obchodach w Katyniu . Na cmentarnych  dołach , przy murze z tabliczkami tylko niewiele osób wspominajacych swoich pomordowanych. Prasa  codzienna, jak „Wyborcza” czy „Rzeczypospolita” rozpisywała się dość  dużo o wydarzeniach jak tez obchodach w Katyniu z udziałem premierów Polski i Rosji. W „Wyborczej „mozna było znaleść, nawet cały  tekst przemówień Premierow :Tuska  i Putina.   Podano  kilka  innych informacji  czy  nawet refleksji w postaci wypowiedzi Polska bez Ojca.”

„ Polska bez Ojca.” Niestety , ani jedna ani druga gazeta nie poruszyła zasadniczego  faktu : dlaczego  Obchody 70-tej Rocznicy  ludobójstwa w Katyniu ( jak to okreslił wojskowy rosyjski prokurator Anatoly Jabłokow) pomieszano z obchodami innych: zabójstwem  bolszewickiej  władzy  komunistycznej  dokonanym  w  latach 30-stych.  Jes t jasne , z  e strona rosyjska , mord dokonany w Katyniu na Polskim kwiecie inteligencji świadomie i dobrowilnie „ rozmydlila” łącząc  te dwie nic nie mające wspólnego  wydarzenia  .  Wczesno-sowieckie  czystki  polityczne   Nie miały  żadnego zwiazku z mordem na polskich oficerach w Katyniu Miednoje czy Kozielsku.  Niestety , na  to pomieszanie i zamazanie odpowiedzialnosci zwrócono tylko  uwagę w wypowiedziach „Naszego Dziennika” .  Niestety nikt  w środkach masowego przekazu  nie powiedział  jasno i wyrażnie : Panowie nie mieszajcie waszych zabojstw w ramach ideologicznej  czystki  czy porachunków osobistych  w waszym radzieckim  państwie z  z mordem , gdzie jedyną  przyczyna  zabójstwa i zbrodni wojennej było wziecie do niewoli  pokonanych żołnie®ży i ich oficerów w czasie wojennych działań. Nikt nie wspomnial, z e dalej śledztwo katyńskie prowadzone prze IPN  mialo dostęp tyko do 67 tomów ze 167 dotyczacych sprawy katynskiej, a znajdujących sie w rosyjskim czy białoruskim posiadaniu. Tymczasem Premier Putin mówił, z  e „nie mamy   prawa pozostawiać następnym pokoleniem  nieufnośći czy wrogośći”.  Nazwijmy to po imieniu. Jakże czesto  strona polska  ani nie reaguje ani nie pokazuje  przynajmniej niezadowolenia   z cynicznego  kłamstwa ,  ogłaszanego , nawet na oficjalnych uroczystosciach.   Jakże  odmienną postawę  jak tez   pouczający jest wywiad  byłego rosyjskiego  prokuratora wojskowego  Anatolija Jabłokowa  prowadzacego sprawę zbrodni katyńskiej z ramienia  wojskowej prokuratury rosyjskiej. W rozmowie z Wacławem Radziwonowiczem ( gazeta pl. Z dnia 2010-04007) stwierdza  wyrażnie ze miał nakaz polityków, aby jak najszybciej zakonczyć sprawę katyńską  i napisać 10-cio stronicowy raport.   Wspomniany prokurator napisał dwa raporty : jeden 10-cio stronicowy , którego nie podpisał , jak tez inny raport  o wiele dłuższy ,ktorego  po zlożeniu w prokraturze nie wycofał. Według  Jabłokowa  rosyjskiego prokuratora-sam Stalin określił   mord w Katyńiu  jako zbrodnię wojenną  każąc oskarżać Niemców  o złamanie  punktu c  z 6-tego Artykułu  Trybunału, czyli  kwalifikujacego powyzszy  czyn  jako  zbrodnie wojenną. Ten sam prokurator  jest zdania,  że własnie  gdyby pokazano dokumenty zbrodni katyń skiej w Norymberdze  to   zbrodnie dokonane  w  Katyniu Kalininie,  czy Charkowie są ludobójstwem  zgodnie z wyrazeniem samego rosyjskiego  prokuratora:   „doszlo do ludobojstwa”-  Anatolij Jablokow. W końcu : Czy ktoś znajdzie się odważny , aby wyrażnie  i jednoznacznie mówić  o Katyniu ,( a nie jak  mówienie o znamionach ludobójstwa- polscy senatorowie)  a nie mieszać  faktów  zupełnie nie powiązanych ze sobą  z wyjątkiem geograficznego sąsiectwa, czy sprostaniu cynicznej obłudzie politycznej? Carlos Benson  www.internationalresearchcenter.org
Copyright © 2009 www.internationalresearchcenter.org
Strony Internetowe webweave.pl