"It's difficult to admit the obvious"
political world

Oświadczenie senatorów w związku z "Mieniem ofiar holokaustu"

Wednesday, August 19, 2009

Oświadczenie senatorów w związku z "Mieniem ofiar holokaustu"
Oświadczenie senatorów Prawa i Sprawiedliwości skierowane do premiera RP Donalda Tuska w sprawie udziału ministra W. Bartoszewskiego w międzynarodowej konferencji w Pradze na temat "Mienie ery holokaustu"


Panie Premierze,
jak informowały środki przekazu, minister Władysław Bartoszewski reprezentował Polskę na międzynarodowej konferencji w Pradze na temat "Mienie ery holokaustu", podczas której organizacje żydowskie domagały się ułatwień prawnych w odzyskiwaniu dawnych majątków ofiar holokaustu. Minister W. Bartoszewski miał powiedzieć, że "obecny rząd pracuje nad formą rozwiązań prawnych, aby zrekompensować własność, która została utracona wskutek działań władz komunistycznych oraz niemieckiego okupanta. Regulacja ma dotyczyć wszystkich pokrzywdzonych, także tych przebywających za granicą". Wcześniej Yuli Edelstein, izraelski minister informacji, wezwał wszystkie kraje do jak najszybszego stworzenia specjalnego funduszu, który miałby zasilać ofiary holokaustu.

Natomiast we wnioskach z konferencji strona żydowska zawarła żądanie, iż Polska powinna zwrócić mienie należące przed wojną do Żydów, a jeśli jest to już niemożliwe - to wypłacić ekwiwalent pieniężny. Organizacje żydowskie domagają się również złagodzenia wymogów, jeśli chodzi o dokumentację posiadaną przez osobę składającą wniosek o zwrot majątku, co może umożliwić nadużycia. Postuluje się także powołanie specjalnych "trybunałów albo agencji ds. roszczeń", którym do wydania decyzji miałyby wystarczać "alternatywne formy dowodów".

Wnioski w tej sprawie składano by przy tym drogą elektroniczną lub za pośrednictwem placówek dyplomatycznych, przy czym ani miejsce zamieszkania, ani obecne obywatelstwo składającego wniosek nie miałoby żadnego znaczenia. Wnosi się również o to, aby odszkodowania za własność żydowską pozbawioną spadkobierców przekazać Światowej Organizacji na rzecz Restytucji Mienia Żydowskiego (World Jewish Restitution Organisation), czyli instytucji nie mającej nic wspólnego ze spadkobiercami.

Tu można dodać, że z apelem w tej sprawie wystąpił Dawid Peleg, który jeszcze kilka tygodni temu był ambasadorem Izraela w Warszawie, a obecnie stanął na czele Światowej Żydowskiej Organizacji na rzecz Zwrotu Mienia (WJOPR). To on podczas konferencji oszacował wartość utraconego w Polsce majątku żydowskiego na wiele miliardów dolarów, na których zwrot będzie nalegał. Jak dodał: "Polska nie powinna się jednak obawiać, że to zbyt obciąży jej budżet - płatność można rozłożyć na raty".

Panie Premierze, spadkobiercy polscy i obcy w naszym kraju nie mają powodu do narzekań: państwo oddaje majątki lub wypłaca odszkodowania spadkobiercom, jednak własność osób nie mających spadkobierców przechodzi na rzecz Skarbu Państwa. Dotyczy to wszystkich obywateli, niezależnie od ich pochodzenia etnicznego czy wyznawanej przez nich religii. Takie jest polskie prawo i - mamy nadzieję - nie zostanie zmienione. Chcielibyśmy jednak w tej kwestii wyjaśnień, czy się nie mylimy.

1 / 2
Oświadczenie senatorów w związku z "Mieniem ofiar holokaustu" Ponadto zaniepokoiła nas wypowiedź prezydenta Izraela Szymona Peresa, który na konferencji ekonomicznej w Tel Awiwie wypowiedział zdanie: "Wykupujemy Polskę". Czy był to jedynie lapsus, w którym Prezydentowi zależało na pokazaniu wizerunku Izraela, który jest mocny ekonomicznie i prowadzi interesy na całym świecie? Chodzi o słowa: "Izraelska ekonomia jest w stanie rozkwitu. Izraelscy biznesmeni inwestują wszędzie na świecie. Izrael może poszczycić się niespotykanym sukcesem. Na dzień dzisiejszy wygraliśmy ekonomiczną niezależność i wykupujemy Manhattan, Polskę i Węgry. (...) Dla naszego małego kraju jak nasz, to jest naprawdę zadziwiające" (za: www.niezalezna.pl/article/show/id/20607). Rzecznik Ambasady Izraela András Büchler potwierdził prawdziwość tej wypowiedzi, zaznaczył jednak, że słowa "były źle dobrane".

Panie Premierze, chcielibyśmy poznać Pańskie stanowisko na temat poruszonych wyżej kwestii, a głównie pragniemy zaznajomić się z przygotowywaną przez rząd formą zwrotu majątków czy odszkodowań dla wszystkich pokrzywdzonych. Czy to oznacza, że polski podatnik będzie płacił wszystkim za krzywdy wyrządzone w Polsce przez Niemców i Rosjan?

Z poważaniem

senatorowie: Czesław Ryszka, Stanisław Zając, Zdzisław Pupa,
Władysław Dajczak, Ryszard Bender, Bohdan Paszkowski,
Stanisław Gogacz, Tadeusz Skorupa, Norbert Krajczy,
Witold Lech Idczak, Henryk Górski, Bronisław Korfanty,
Waldemar Kraska, Krzysztof Majkowski, Jan Dobrzyński,
Zbigniew Romaszewski, Stanisław Kogut, Grzegorz Banaś,
Wiesław Dobkowski, Stanisław Karczewski, Piotr Kaleta,
Jerzy Chróścikowski, Dorota Arciszewska-Mielewczyk,
Zbigniew Cichoń, Kazimierz Wiatr, Władysław Ortyl,
Tadeusz Gruszka, Stanisław Piotrowicz, Janina Fetlińska

Warszawa, 1 lipca 2009mienie bezspadkowe ofiar Zagłady?

Środowiska żydowskie domagają się od Polski zwrotu majątków bezpotomnych ofiar Holokaustu. Szacowana suma to nawet kilka miliardów dolarów. We wtorek w Pradze zakończyła się zwołana przez Unię Europejską konferencja poświęcona utraconej żydowskiej własności.

Odpowiedziałem w bardzo zdecydowany sposób, że o tym nie może być mowy – mówi „Rzeczpospolitej” Władysław Bartoszewski, który reprezentował Polskę na konferencji.

Zgodnie z polskim prawem taka własność przechodzi na rzecz Skarbu Państwa. Jeśli traktowalibyśmy Żydów inaczej, byłaby to dyskryminacja pozostałych obywateli Rzeczypospolitej – dodał.

Jeśli przedstawicielom organizacji żydowskich udałoby się uzyskać od Polski pieniądze, trafiłyby one do funduszu pomocy ocalałym z Holokaustu.
W dokumencie końcowym konferencji tzw. deklaracji praskiej, strona żydowska chciała, żeby zawarty w niej został apel o zwrot „mienia bezspadkowego”.

Dzięki polskim negocjatorom w dokumencie ostatecznie przyjęto jednak, że taki zwrot może dotyczyć jedynie „niektórych krajów”, wtedy Polska strona podpisała deklarację.

- Polacy mają prawo uważać, że deklaracja nie dotyczy ich kraju. My mamy jednak nadzieję, że otwiera ona drogę do negocjacji na temat zwrotu własności – powiedział „Rz” Dawid Peleg, szef Światowej Żydowskiej Organizacji na rzecz Zwrotu Mienia.

za: Fronda.pl, czwartek, 2 lipca
Copyright © 2009 www.internationalresearchcenter.org
Strony Internetowe webweave.pl