"It's difficult to admit the obvious"
political world

Wolniewicza - „Ksenofobia i Wspólnota” i „O Polsce i życiu”

jan bodakowski|Monday, April 28, 2014

Profesor Bogusław Wolniewicz podczas promocji swoich, wydanych przez wydawnictwo Antyk, książek „Ksenofobia i Wspólnota” i „O Polsce i życiu” przybliżył główne tezy swoich prac słuchaczom. Pierwsze wydanie „Ksenofobii i Wspólnoty” ukazało się w 2003 roku w wydawnictwie Arcana. Nakład sprzedał się w ciągu miesiąca. Arcana nie były jednak zainteresowane wznowienie tej książki. W 2010 staraniem Marcina Dybowskiego z wydawnictwa Antyk ukazało się drugie znacznie rozszerzone wydanie. Antyk kolejny raz złamał zmowę milczenia i nieformalną cenzurę nałożoną na politycznie niepoprawną prawdę.


Jednym z powodów powstania „Ksenofobii i Wspólnoty” była sprawa Jedwabnego, która stała się instrumentem antypolskiej nagonki. Profesorowie z Uniwersytetu Warszawskiego Wolniewicz i Musiał zdecydowali się przeciwstawić antypolskiej nagonce swoją książką „Ksenofobia i Wspólnota”. Poczuli się zmuszeni milczeniem swoich kolegów. Nagonka w sprawie Jedwabnego uświadomiła profesorom stopień wrogości amerykańskich Żydów wobec Polski. Nienawiści do której przyłączyli się i Żydzi mieszkający w Polsce. Do czasów Jedwabnego Wolniewicz jak sam przyznaje bagatelizował i tłumaczył wrogość Żydów wobec Polaków. Jedwabne stało się dla Wolniewicza katharsis. W sprawie Jedwabnego nagonka na Polaków eskalowała i była kłamliwa. Polacy zdaniem Wolniewicza nie mają za co przepraszać Żydów. Ci którzy zmuszają Polaków do ekspiacji kreują antysemityzm i odpowiadają za nienawiść między Polakami a Żydami. Według Wolniewicza nikczemne szkalowanie narodu polskiego wspierał Aleksander Kwaśniewski i Bronisław Komorowski, którzy obwiniali Polaków i milczeli od odpowiedzialności Niemców. Ich działania zdaniem Wolniewicza były podłe. Zdaniem Wolniewicza jednym z ważnych etapów antypolskiej nagonki był w 1987 roku tekst profesora z Uniwersytetu Jagiellońskiego Jana Błońskiego. Błoński w Tygodniku Powszechnym opublikował artykuł „Biedni Polacy patrzą na getto”. Błoński w swoim tekście domagał się by Polacy zaprzestali obrony przed żydowskimi oskarżeniami, przyznali się do wszelkich niegodziwości względem Żydów w czasie II wś i po niej. Zdaniem Wolniewicza tekst Błońskiego wpisywał się w politykę transformacji ustrojowej Jaruzelskiego, Kiszczaka i Rakowskiego. W połowie lat 80 w obliczu nieuchronnego bankructwa komunistycznej gospodarki ekipa Jaruzelskiego rozpoczęła zabiegi o sympatie amerykańskich Żydów. Proces transformacji wyznaczyły tajne porozumienia postkomunistów z dobranymi przez nich opozycjonistami. W myśl tego porozumienia kolejne rządy III RP stały się instrumentem realizacji interesów żydowskich. Drugim tematem który doprowadził do powstania książki był atak na WTC, wydarzenie globalnie ważniejsze od relacji Żydów z Polakami. Atak na WTC ukazał duchową słabość USA, i zakończył złudzenia, że USA może obronić zachodnią cywilizacje. Ameryka okazała się papierowym tygrysem. Przyczyną słabości USA była degrengolada moralna USA wynikająca z rozpad systemu edukacji na zachodzie. Niszczenie zachodniej edukacji rozpoczęło się w USA już w latach 20 XX wieku powstaniem nowoczesnej pedagogiki. Rozpad zachodniej cywilizacji przyśpieszyła w latach 60 XX wieku kontrkultura. W swoim wykładzie profesor Wolniewicz odwołał się do pracy zmarłego docenta Roberta Piotrowskiego „Problem ładu społecznego a nauka o cywilizacji”. W swej pracy Piotrowski opisał cywilizacyjny normotyp - ogół norm charakterystycznych dla danej cywilizacji. Cywilizacja by przetrwać musi przekazywać swój normotyp kolejnym pokoleniom w procesie edukacji, wychowania w rodzinie, i przynależności do wspólnoty religijnej. Tęczowa lewica chce zniszczyć transfer normotypu i instytucje odpowiedzialne za transfer normotypu by móc samodzielnie wykreować nowego człowieka zakorzenionego w lewicowych utopiach. Wykład profesora jest dostępny jako audio na https://soundcloud.com/audioe... oraz na Youtube kanał „głos racjonalny” jako video. Jan Bodakowski
Copyright © 2009 www.internationalresearchcenter.org
Strony Internetowe webweave.pl