"It's difficult to admit the obvious"
political world

Search

Kto płaci ten wymaga

Wednesday, November 4, 2009
Kto płaci ten ma prawo wymagać, według starego polskiego przysłowia. Obecnie przysłowie to stosuje się do sposobu rządzenia Stanami Zjednoczonymi. Typowym przykładem jest nie-etycne potępienie w Waszyngtonie raportu sędziego Richard’a Goldstone’a, przez członków obydwu izb kongresu. Raport ten był przygotowany dla Rady Obrony Praw Człowieka przy ONZ i był sporządzony na podstawie śledztwa, dotyczącego gwałcenie międzynarodowych praw człowieka oraz powiązanych z tymi prawami, międzynarodowe prawa humanitarne w czasie ostatniej wojny na terenie Gazy, między przeważającymi siłami Izraela i powstańcami z palestyńskiego Hamas’u. >>more...

POLSKA RACJA STANU W NAUCZANIU STEFANA KARDYNAŁA WYSZYŃSKIEGO

Wednesday, November 4, 2009
„Racja stanu” w ścisłym tego słowa znaczeniu – to uznanie potrzeb i dobra państwa za najwyższą normę działania. Stefanowi kardynałowi Wyszyńskiemu nie chodziło o „dobro państwa” w sensie politycznym czy nacjonalistycznym. Broniąc polskiej racji stanu, miał on na uwadze dobro Ojczyzny jako wspólnoty ludzi, dzieci Bożych zjednoczonych jedną wiarą, jedną kulturą, jedną niełatwą historią, związanych z konkretną ziemią, której potrzeba było bronić nawet za cenę życia. >>more...

The Polish-Jewish Case:Restitution

Tuesday, November 3, 2009
Judeocentric spin that Poles are WWII villains and Poland is �endemically inhospitable to Jews runs sharply counter to much of historical experience.�[1] Local[2] and international[3] Jewry opposed Poland�s independence, and Jewish economic dominance and social alienation caused Polish anti-Semitism, exacerbating conflict when both nations sought independence. Anti-Polish Jews collaborated with Soviets and dominated Poland�s Communist regime. This essay explores the spin and concludes with comparison to the Balkan[4] case. >>more...

Polska w okowach postżydokomuny

Tuesday, November 3, 2009
  Polska w okowach postżydokomuny
  Nie publikowane fragmenty wywiadu z Bronisławem
  Geremkiem >>more...

POLISH Jokes

Tuesday, November 3, 2009
wise understand, dumb ... we don't care!
Q: How many Poles did it take to determine that the Earth is NOT the center of the Universe? A: Just one. >>more...

JEWS MURDERING POLES (part1)

Tuesday, November 3, 2009
A tide of anti-Polish campaign has swept through Polish media over the recent months that fell in line with the attempts to hold all Polish people accountable for the mass murder perpetrated on the Jews of Jedwabne in July 1941. The publication of 'Neighbours', an extremely biased and deceitful book by the Jewish American sociologist Jan Tomasz Gross, served as pretext. The Jewish author, disregarding the findings of the prosecutor's office, cramming lots of lies and distortions of truth in his generalisations based on a few twisted and dubious testimonies, sets out to put the blame for the massacre on the local Poles and play down the German involvement . >>more...

JEWS MURDERING POLES

Tuesday, November 3, 2009
And the Jews kissed Soviet tanks..... In the beginning let me apologise to the Głos readers for the inadequate information about the series of articles I am writing to Niedziela . They won't be about just 60 but as many as100 Gross' lies. On closer examination I have found many more than a hundred lies in his works. However, for the reason of space available I will focus on one hundred lies. >>more...

Nostalgia za komunizmem

Tuesday, November 3, 2009
Nostalgia za komunizmem jest przedmiotem sondaży przeprowadzanych w państwach Europy Środkowej i Wschodniej przed dwudziestu laty i obecnie. Ciekawym fenomenem jest wzrost nostalgii za komunizmem na przestrzeni dwudziestu lat, notowany w sondażach na podstawie pobrania opinii od 12,569 osób w dziewięciu państwach, przez ośrodek statystyczny Times Mirror Center, które to centrum przeprowadziło obydwa sondaże. >>more...

Through the Eyes of a Survivor

Monday, November 2, 2009
Nina Gruetz-Morecki was a gentile-looking well-to-do Polish Jew from Lwow (Lvov, Lviv). She describes prewar life, the Soviet occupation, the German occupation, the Nazi extermination of the local Jews, her disguise as a gentile, her work on behalf of an unidentified branch of the Polish Underground, her escape and peregrinations, and her eventual travels to postwar western Europe and the USA. >>more...

Tło kryzysu w USA i na świecie -- poprawaka

Monday, November 2, 2009
Obecna poprawa gospodarcza bez spadku bezrobocia w USA nazywa się „jobless recovery,” („Odnowa Gospodarki Mimo Stałego Bezrobocia.”) Poprawa gospodarcza mająca wyprowadzić ekonomię USA z kryzysu obecnie pochodzi w dużej mierze ze subsydiów ze skarbu państwa finansowanych, na konto przeszłych podatków, za pomocą pieniędzy obecnie pożyczonych od Chin, Japonii, etc. >>more...
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 |
Copyright © 2009 www.internationalresearchcenter.org
Strony Internetowe webweave.pl