"It's difficult to admit the obvious"
political world

Search

Żydzi kreują antypolonizm

Thursday, July 16, 2009
Bezczelność Zydow w/s tzw. roszczen majatkowych w stosunku do Polski wspierana jest wyjatkowa, bezprecedensowa antypolska propaganda w mediach amerykanskich, do ktorych ostatnio dolaczyly osrodki niemieckie i rosyjskie. Dotychczas specjalizowala sie w tym ‘kultura’ amerykanska. Warto przeczytac wspomnienia polskiego imigranta z lat 90-ych XXw. do USA, ktorego uderzyla wrecz perwersyjna nienawisc, szczucie przeciwko Polsce oraz prymitywizm srodkow, uzywanych w ‘malowaniu’ obrazu (image) Polaka. >>more...

Warsaw Ghetto Uprising

Thursday, July 16, 2009
Warsaw Ghetto Uprising and "Abundant" Polish Arms, Jews Helped or Killed by Poles, etc., July 9, 2009 >>more...

No "second" Yalta challenge

Thursday, July 16, 2009

Jewish resistance During Holocaust

Thursday, July 16, 2009
This work is not limited to military action. For instance, the 1930's boycott of Hitler was a form of Jewish anti-Nazi resistance. (p. 88). Much interesting information is provided in this volume. For instance, German Jews constituted only 0.8% of Germany's population. (p. 101). During the Holocaust itself, Jews in mixed Jewish-German marriages were spared. (p. 115). >>more...

Between Nazis and Soviets

Thursday, July 16, 2009
Polish Guerilla Organizations (AK and NSZ) Systematically Killing Fugitive Jews Refuted; Jan T. Gross Debunked, etc., July 11, 2009 There is much scholarly material in this fact-filled book, and this review extends an earlier o >>more...

Qestions of participation in the Jewish suffering challange

Thursday, July 16, 2009

Holocaust and Crisis of Human behavior

Thursday, July 16, 2009
This work presents many topics, and I can only discuss a few. Elie Monk, the rabbi of Ansbacher, had believed that Judaism and Nazism could be compatible: "'I reject the teachings of Marxism from a Jewish standpoint and commit myself to National Socialism without its anti-Semitic components. Without anti-Semitism National Socialism would find in the tradition-bound Jews its most loyal followers.'" (p. 97). However, it is fallacious to consider Nazism as simply extreme conservatism. In fact, many German conservatives opposed Nazism. (p. 31, 57, 60). >>more...

Chiny a obecny Kryzys

Thursday, July 16, 2009
W drugim kwartale roku 2009, Chiny osiągnęły rezerwy w walucie innych państw w wysokości 2, 132 trylionów dolarów (ponad dwa tysiące miliardów dolarów), według „The Wall Street Journal” z 16go lipca, 2009. Sukces rządu Chin w zwalczaniu kryzysu następuje szybciej niż się tego spodziewała większość ekonomistów. W rezultacie 15go lipca 2009 ilość transakcji na giełdzie nowojorskiej była największa od 2007 roku >>more...

To pay more attention to political vacancies and elections

Thursday, July 16, 2009

Pogrom of Kielce

Thursday, July 16, 2009
Pogonowski is a renowned author of books and articles about Poland and is particularly knowledgeable about the history of Jews in Poland. As reference material for this writing he has referred extensively to "Poland, Communism, Nationalism, Anti-Semitism" by Michael Checinski, "Poles, Jews, Communism-- The Anatomy of Half-Truth 1939-1968" by Krystyna Kersten and "Pogrom of Jews in Kielce, July 4, 1946" by Bozena Szaynok. He also credits the Information Services of the Canadian Polish Congress for special materials and help. >>more...
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 |
Copyright © 2009 www.internationalresearchcenter.org
Strony Internetowe webweave.pl