"It's difficult to admit the obvious"
political world

Search

German Revanchism, Incl. Myth of 2 Million German Expellee Dead

Monday, August 17, 2009
The list author says: "Revisionism: A form of Holocaust denial is the invention of a nonexistent '2 million expellee (Vertriebene) genocide' to confuse the German-made one. In recent years, there has been an increasing tendency for Germans to rewrite history as victims instead of perpetrators of Nazism, to relativize German and non-German conduct during the Holocaust (as in a notorious DER SPIEGEL article), and for certain Germans to find the audacity to demand 'reparations' payments from Poland.
>>more...

"Decades of Suicidal Policies vis-a-vis Russia and China"

Sunday, August 16, 2009
An interesting though controversial view on the history of American policy towards Russia and China and the changes that took place in China and post-communist states. >>more...

Putin na Westerplatte w 2009 wobec prawdy historycznej

Friday, August 14, 2009
Sześćdziesiąt lat po ataku Niemiec na Polskę, w czasie obchodów na Westerplatte ma być obecny Wladimir Putin, były prezydent Rosji i obecny premier, który najprawdopodobniej wróci po następnych wyborach na stanowisko prezydenta. >>more...

Genocide Prevention by One Condottiere

Tuesday, August 11, 2009
The story of Rafal Gan-Ganowicz, a Polish anti-communist fighter who fought the communists in many countries during the Cold War and helped prevent genocide in places like the Congo.
>>more...

Georgia and the Missile Shield

Tuesday, August 11, 2009
This so-called “Missile Shield” is a tactical device set up to guard Europe and Israel against a rocket attack by Iran or other rouge state, according to Washington. For Warsaw and Prague, however, the Shield is of strategic significance. Its unheralded role is to protect the former Soviet satellites from a new Russian aggression. It is also the first step to achieve US military presence in those countries modeled after the South Korean paradigm. That is precisely how Moscow views the defense installation. 
>>more...

Minority Rights and Imperial Reintegration

Tuesday, August 11, 2009
Russia is a revisionist power. The objective of Russian foreign policy remains expansion. Its aim is to reassemble all the lands that used to belong to the USSR. It is now strong enough militarily to achieve a reintegration. However, the Kremlin leadership is aware that crude military power is insufficient to execute the task successfully. As yet, Russia has not elucidated a universal ideological narrative to attract other nationalities back into its fold or, more precisely, to make its future aggression appear plausibly legitimate for the West. Paradoxically, the Kremlin may employ to this end the rhetoric of human rights or, more precisely, minority rights. Moscow can become their self-styled protector to achieve its nationalist and imperialist goals.
>>more...

Ustroj sie zmienil, antypolonizm trwa

Tuesday, August 11, 2009
Wiele wskazuje na to, że polityka finansowa ministerstwa kultury jest bardzo dokładnie przemyślana, tak jak trzon kadry, łącznie z ministrem, to są osoby odpowiednio wyselekcjonowane. Chodzi o to, żeby z jednej strony kultury polskiej (zwłaszcza kultury wysokiej) maksymalnie nie wspierać, a z drugiej, by tę, która pozostała, rozsadzać od wewnątrz kulturą różnych mniejszości albo zalewać najgorszego gatunku popkulturą. To są reguły niepisane, ale można je zrekonstruować, obserwując efekty. I jest to bardzo sprytne, bo gdy ktoś oponuje, to nazwie się go nacjonalistą albo antysemitą. Tymczasem ministerstwo kultury w Polsce jest odpowiedzialne przede wszystkim za kulturę polską.
>>more...

Atomowe Bomby Prezydenta Truman’a

Tuesday, August 11, 2009
Leo Szilard, jeden z współ-autorów sławnego listu, podpisanego również przez Einstein’a i zaadresowanego do Prezydenta Roosevelt’a - listu znanego jako początek Projektu „Manhattan.”
Szilard napisał w 1960 roku, niedługo, przed swoją śmiercią, że: „jeżeliby Niemcy rzucili na miasta bomby atomowe, to Amerykanie określili by takie bombardowanie, jako ‘zbrodnię wojenną ’ oraz  skazaliby w Nuremberdze na śmierć przez powieszenie na szubienicy, Niemców winnych tej zbrodn >>more...

Zbrodnia Katyńska

Thursday, August 6, 2009
Koniec lata i jesień roku 1939, w tej części globu ziemskiego, gdzie wybuchła druga wojna światowa, odznaczyły się wyjątkowo ciepłą i równą pogodą. O tej porze w Polsce wszystkie przedmioty na ziemi, i nawet dalekie horyzonty płaskiego kraju, nabierają ostrości konturów. Widoczność z nieba jest wspaniała i kto leci samolotem, ma pod sobą wyraźnie zarysowaną mapę, na której z trudem jedynie daje się ukrywać obiekty wojskowe. Ten zatem, kto chce wojny, nie może sobie wymarzyć lepszych do jej prowadzenia warunków. >>more...

Tragedia "Żydów Wschodnich" i oszustwa żydowskiego ruchu roszczeniowego

Wednesday, August 5, 2009
Złota dekada” eksploatacji Ukrainy przez Żydów tragicznie skończyła się w 1648 roku, w czasie powstania Chmielnickiego. Wówczas bankierzy żydowscy doszli do przekonania, że grozi im wypędzanie z Polski, tak jak to miało miejsce wcześniej w Hiszpanii i innych krajach Europy zachodniej. Berlin został wybrany do przekazu kapitałów z Polski tak, że Brandenburgia w 1701 roku była w stanie ogłosić się „Królestwem Pruskim” a następnie zainicjować rozbiory Polski, które były podstawą zjednoczenia około 350 państewek Rzeszy, po raz pierwszy ze stolicą właśnie w Berlinie. >>more...
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 |
Copyright © 2009 www.internationalresearchcenter.org
Strony Internetowe webweave.pl