"It's difficult to admit the obvious"
political world

Search

Terror Żydów przeciwko Żydom - Część druga: Pogromy na Bliskim Wschodzie

Wednesday, August 5, 2009
Drugi akt masowego napędzania Żydów do Palestyny odbył się na Bliskim Wschodzie i był dalszym ciągiem dramatu, który odbył się w krajach satelickich w latach 1945-1947, kiedy 711,000 Żydów było wypędzone z miejsc zamieszkania i przepuszczone przez Żelazną Kurtynę przez Sowiety. Druga fala pogromów, tym razem bez NKWD, była dokonana już tylko przez bojówki sjonistyczne i spowodowała ona wygnanie 547,000 Żydów z krajów Bliskiego Wschodu. W sumie akcja masowych i brutalych przesiedleń objęła ponad milion dwieście tysięcy Żydów w latach 1945-1951. Ważnym swiadkiem historii zdarzeń tych na Bliskim Wschodzie jest Naeim Giladi. >>more...

"Pogrom kielecki" w 1946 roku jako ogniwo w łańcuchu aktów terroru

Wednesday, August 5, 2009
    W ramach Zimnej Wojny, Sowietom potrzebny był konflikt na Bliskim Wschodzie,  bogatym w naftę. Planowane pogromy Żydów w latach 1945-47 i 1950-52 były mechanizmem wypędzania Żydów z krajów ich zamieszkania, w celu zaludniania i budowy Izraela, którego rolą strategiczną dla Sowietów, było wywołanie konfliktu zbrojnego o ziemię, między Żydami a Arabami. Subwersja komunistyczna wcześniej zawiodła i powodowała zderzenie kultur, tak że nie mogła doprowadzić do stworzenia sowieckiego systemu rządów w żadnym kraju muzułmańskim. Natomiast podstawowa walka o ziemię Żydów, popieranych przez USA, przeciwko Arabom, skutecznie uzależniała Arabów, od dostaw broni i poparcia politycznego przez Sowiety. >>more...

Ch@MOWO. pl; INTERNETOWE PIENIACTWO CZY :CYBER SOCIETY?

Tuesday, August 4, 2009
Dyskusję, jaką zapoczątkował  Piotr Stasiak w „Polityce",  jak też  została ona podjęta przez  innych  na  takich portalach  jak: wykop.pl, czy niepoprawnych, polonia, santa barbara, a  nawet u Racjonalisty świadczy, ze zarówno ci poprawni, jak też  racjonalisci, chcieliby , każdy ze swego punktu widzenia zabrać głos. >>more...

O PRAWDZIWY WIZERUNEK W POLSKIEJ HISTORII

Sunday, August 2, 2009
Wyrażenia używane w polskiej pamięci narodowej, która musi być kultywowana dla dobra narodu polskiego jak i świadomości narodowej Polaków, mają podstawowe znaczenie. Możemy obserwować inne narody dobrze nam znane, takie jak Żydzi i Anglicy, dla których kutywowanie ciągłości pamięci narodowej jest podstawową mądrością polityczną. >>more...

WOJNA POLSKO BOLSZEWCKA I "CUD NAD WISLA"

Sunday, August 2, 2009
Państwo Polskie ledwo zdążyło odżyć w 1918 roku, armia polska była zlepkiem pozostałości z zaborczych armii austriackiej, pruskiej i rosyjskiej, szkolonych w różnych systemach uzbrojenia i wyposażonych w różnoraką broń; wówczas nie było jeszcze regularnego poboru do wojska polskiego. Pobór został zarządzony dopiero w kilka miesięcy po ogłoszeniu przez Polskę niepodległości, kiedy rząd polski, w lutym 1919, dowiedział się, że Lenin i cały rząd sowiecki zdecydowali się przeprowadzić „atak Wisła”, w celu podboju Polski jako pierwszy krok w rewolucji wiatowej. Leninowi chodziło o połączenie się z komunistami w Niemczech i zagarnięcie Francji oraz Anglie.
>>more...

Traditional Jewish Attitudes Toward Poles

Sunday, August 2, 2009
Mutual prejudices and stereotypes have been harboured by both Poles and Jews, in relation to one another, for long centuries. However, few authors writing about this topic in the West have detected that Jews, no less than Poles, succumbed to a similar view of the other group, and fewer still have analyzed the impact of Jewish attitudes on mutual relations with Poles. A patently obvious yet much overworked theme in studies of Polish-Jewish relations is that of “Otherness,” with its exclusive focus on Polish attitudes toward Jews. >>more...

Massacre at Koniuchy

Sunday, August 2, 2009
On February 12, 2001, the Canadian Polish Congress wrote to Poland’s Institute of National Remembrance (Instytut Pamieci Narodowej—IPN) to initiate an investigation into a mass murder perpetrated in the village of Koniuchy (now Kaniukai, Lithuania) during World War II. According to the count of the perpetrators themselves, some 300 defenceless Poles—mostly women and children—were massacred.
>>more...

Jewish Suffring 1939 and after

Sunday, August 2, 2009
1939. In September 1939 Germany invaded Poland. By early October the country was partitioned once again. Under Nazi rule, most Jews were forced into ghettos and the community was largely annihilated through mass killings by shooting squads and killing centers. Even after World War II, Jews faced adversity under communism and did not remain in large numbers. After the fall of the Communist system in the 1990s, however, Polish Jewry has experienced revival. >>more...

Crime within crime

Sunday, August 2, 2009
25. Hungary, the Crime within a Crime The destruction of Hungarian Jewry is one of the most tragic chapters in the Holocaust. When the Germans finally occupied Hungary on 19 March 1944, the leaders of the Jewish community knew what to expect from the Nazis, as Hungary had been a refuge for thousands of Polish and Slovakian Jews, and they had been warned by the Bratislava working group that Wisliceny had promised that Hungary’s 700,000 Jews would eventually be deported. >>more...

Holocaust ;Fail to rescue

Sunday, August 2, 2009
Aid to European Jewry during the Second World War can only be dealt with in the context of the general war aims of the Allies. At all times the main concern of Britain and France, and then the United States, was the preservation of their empires and the capitalist system. The Soviet Union had no quarrel with this vision, except where its own troops actually penetrated Central Europe. London and Paris entered the war on the defensive, fearing both victory and defeat: the First World War had led to the collapse of four empires and the rise of Communism.   >>more...
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 |
Copyright © 2009 www.internationalresearchcenter.org
Strony Internetowe webweave.pl