"It's difficult to admit the obvious"
political world

Search

POlska, USA Israel w Pozornym klinczu dyplomatyczno-poznawczym a , zarzut polskiego udziału w Holokauscie; Ustawodawstwo Israelskeigo Knesetu o odpowiedzialności Żydów w zachowaniu wlasnego zycia ,z odniesienem do podstaw prawnych legislacji polskiego IPN-u popr 4.26.18

Wednesday, April 25, 2018
Wrzawa, wzajemne obwinienia polityków i dyplmatów z Israela, POLski,USA,  a ostatnio nawet z Niemiec , czy Ukrainy.  daje zauważyć sie  nie tylko w dyplomacji, Polski, Izraela i Stanów Zjednoczonych (akt 446, 1224). Szczegółnie bezprecedensowm było  dołacznie sie władz USA w przeprowadzeniu ustawy 446.. Oliwy do ognia dolał   Izrael  kiedy rozpoczął akcje obwiniania innych krajów szczegółnie Polski  poza Niemcami współodpowiedzialnoscia za Ludobójstwo Zydow w czasie II-ej wojny Swiatowej. >>more...

Amerykanski System sprawiedliwosci wystawiony na sprzedaz. Czy onma decydowac o polskich repereracjach wojennych względem Zydów???

Monday, April 2, 2018
1. Ogólne wprowadzenie. Pierwsze twierdzenie powszechnie akceptowane nie tylko w systemie sądowym USA , ale milcząco  uzgodnione przez wszelkiego rodzaju urzędników sądowych jak prawników, sędziów, prokuratorów, naukowców zajmującyh sie amerykanskim prawem. W postepowaniu prawnym w zasadzie oznacza to, że ilość wydanych pieniędzy jest warunkiem ile sprawiedliwości jest przyznawana osobom, badz ile sprawiedliwosci mozna kupic, co jest  dostępne dla dużej publiczności. Definicja "dobry" prawnik oznacza, tych co  mają dobre relacje z sędzią w  procedowanej sprawie i wiedzieć, którą z 56 teorii prawnych należy stosowć w wydawaniu  danych wyroków.  Juz  z zalozenia, takie podejście gwarantuje tylko 40-60% szans  sprawiedliwego wyroku. Procent prawdopodobienstwa zmniejsza sie , gdy sa obserwowane  pozasądowe konekcje  prawników  z sędziami. Proces sądowy może być "zakłóceny" przez "Pro - Se" reprezentacji.tzn , kiedy jedna strona procesu jest reprezentowana przez samego zainteresowanego z wyłaczeniem adwokata.. Nolens volens...  sędzia zgadza sie  na taką sytuacje, ale  jest poddejrzliwy co do wyniku postepowania, jak tez samego postepowania procesowego.. Pomimo, że "Pro-Se" może się wiele nauczyć  z internetu  i prawnych książek. W sumie "Pro-se" jest  kłopotem  dla sędziego. >>more...

Justice for sale in USA: are they deciding about Jewish restitution in POland?

Monday, April 2, 2018
GENERAL INTRODUTON. This first assertion is widely accepted not only in the judicial system, but tacitly agreed by all sorts of the Officers of the Court composed from lawyers, judges, persecutors, legal researchers. In essence it means that amount of money spent is a condition how much justice is awarded to the subjects, and what kind of justice quality is available to the large public. Definition of the “good” lawyer means to have good relation with the judge in the case, and to know which one from 56 legal theories should to be applied in passing the judgment. Such approach guarantees only 40-60% chance to pass right judgment, which can be tempered or clouded by extra judicial lawyers-judge connection >>more...

The forced out in 1968 A. Wolakome (Not All) Jewish Communists Lost Their Privileged Positions to Ethnic Polish Communists. A Double Standard of Concern?

Monday, April 2, 2018
Author Arthur J. Wolak realizes that, in the “purge” of 1968, not all Jews were removed from positions of authority (p. 114), and that not all those removed were Jews. (4). He also points out that the USSR was behind this event. (p. 90). >>more...

AMERICAN JUSTICE SYSTEM FOR SALE IN THE CONTEXT OF THE RECENT PASSING HR 1226 AND S447.

Thursday, March 29, 2018
1.GENERAL INTRODUTON. This first assertion is widely accepted not only in the judicial system, but tacitly agreed by all sorts of the Officers of the Court composed from lawyers, judges, persecutors, legal researchers. In essence it means that amount of money spent is a condition how much justice is awarded to the subjects, and what kind of justice quality is available to the large public. Definition of the “good” lawyer means to have good relation with the judge in the case, and to know which one from 56 legal theories should to be applied in passing the judgment. >>more...

Holocaust emoryrefremend by Glicklich;Effectively a Mini-Encyclopedia of the Mystification of the Holocaust. Now a Tool For Forced Immigration

Wednesday, March 28, 2018
This book compares the Holocaust memorialization at Yad Vashem in Jerusalem, the Jewish Museum Berlin, and the USHMM (United States Holocaust Memorial Museum) in Washington, D. C. It is so thoroughly Judeocentric that it does not even have the obligatory mention of the 5 million [actually many more] “other victims of the Nazis.” >>more...

Rethinking hocaust Justice norman Goda:Holocaust Industry Uses the U. S. Legal System Against Its Targets. Continued Holocaust Industry Aggression Against Poland

Wednesday, March 28, 2018
This book raises diverse topics, and I focus exclusively on so-called Holocaust restitution

Author Michael J. Bazyler is professor of law, and is involved in Holocaust litigation. The following, except for the titles in CAPS, and explanatory comments [in brackets], are direct quotes from Bazyler:

THE UNITED STATES JUDICIAL SYSTEM IS CRUCIAL FOR HOLOCAUST-INDUSTRY SUCCESS

What is exceptional is that much of the effort made for Holocaust restitution did not begin until the 1990s, more than half a century after the end of World War II. Adding to this exceptionality is that the arena where the modern campaign over restitution took place was not Europe, where the Holocaust took place, but the United States. More specifically, ground zero for Holocaust restitution was the US courthouse. (p. 235). >>more...

Narodziny ruchu społecznego „Solidarność” w 1980 roku

Thursday, March 22, 2018
Lata komunistycznej okupacji sprawiły, że Polaków dość skutecznie odcięto od ich tożsamości kulturowej i historycznej. Pomimo to duch polski odradzał się (niczym Feniks z popiołów). Przykładem tego była Solidarność. Ruch narodowy i katolicki, reprezentujący to samo co polski przedwojenny ruch narodowy ale zupełnie tego nie świadomy (można nawet zaryzykować, że bardziej świadomi tego czym jest Solidarność byli nasi okupanci komuniści i ich ideowi pobratymcy z lewicowej opozycji, którzy wspólnie stłamsili solidarność w stanie wojennym i w czasie transformacji ustrojowej, wiedząc lepiej od Polaków jakim zagrożeniem jest dla nich Solidarność). >>more...

Poland, USA, and Israel’s clinch in the IPN proceeding Legislation, alleged Poland Holocaust participation

Thursday, March 15, 2018
1. Apparent disarray of the clinch: The essence  proposed corrected  IPN and Knesset legislation about  Jewish legal stand in reference of Jewish respossability for the war crimes  and research.  At present , we witnessed the diplomatic-cognitive clinch caused in part by the proceedings connected to pass more precise with the teeth the part of legislation about The National Remembrance Institute (IPN). The uproar is noted not only in diplomacy of Poland, Israel or the United States (Act 446, 1224), but also Germany, Ukraine. And now this clinch has been unprecedented in publicity of the case so far up to the legislative and executive bodies of USA. And Israel had been started to connect the question   to the responsibility for the Jewish Holocaust. >>more...

Switzerland, the Eizenstat Report and Defamation: Astonishing Parallels With Poland Today

Thursday, March 15, 2018
Quoted Extracts of a Speech Given at a Function Organized by the Young SVP of Switzerland, by National Councilor Dr. Christoph Blocher, in Bern, on June 21, 1997. >>more...
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 |
Copyright © 2009 www.internationalresearchcenter.org
Strony Internetowe webweave.pl