"It's difficult to admit the obvious"
political world

Search

"Polska została najbardziej skolonizowana przez niemiecką politykę historyczną w całej Europie"

Saturday, December 6, 2014
Mecenas Stefan Hambura w imieniu Związku Polaków w Niemczech złożył w berlińskim sądzie pozew przeciwko państwu niemieckiemu, w którym domaga się miliarda euro za mienie zrabowane w czasie II wojny światowej. To raczej symboliczna kwota, biorąc pod uwagę, iż większości strat nie da się przeliczyć na pieniądze... >>more...

O TYM JAK NSZ i ONR ŻYDOM POMAGALI…

Saturday, December 6, 2014
Ten tytuł to nie pomyłka. Wiadomo, że polska prawica „nie przepadała” za Żydami, że często członkowie prawicowych ugrupowań Żydów prześladowali, a nawet zabijali. Tyle, że mimo ideologicznej wrogości, wielu żołnierzy NSZ-u i działaczy ONR-u również Żydom… pomagało. Oto garść przykładów. >>more...

Bez polit-poprawy

Saturday, December 6, 2014
Szkaradek językowy „poprawność polityczna” wymyślił tow. Lenin. Ponieważ bolszewicy lubowali się w skrótach, nazwijmy to polit-poprawa. Szaleje ta zaraza po świecie zachodnim niczym Konarmia pod Warszawą w 1920 r. I nie ogranicza się już do mowy. Na przykład w University of Warwick zawieszono profesora literatury porównawczej za to, że rzekomo robił gesty i miny, które jego koleżanka uznała za szowinistycznie podcinające jej autorytet >>more...

The Many Faces of Tolerance: Attitudes toward Diversity in Poland (Routledge Studies in Political Psychology)

Friday, December 5, 2014
                >>more...

Against the tide: The story of an unknown partisanBielski Unit Responsible for the Massacre of the Poles of the

Friday, December 5, 2014
        0
  The author describes her prewar life in Nowogrodek, Poland, and includes both sociological and biographical information. As with my other reviews, I emphasize matters of persistent relevance in the understanding of Polish-Jewish relations. >>more...

Twenty-five years after the fall of the Berlin Wall: A realist perspective

Friday, December 5, 2014
During the twenty-fifth anniversary of the “fall” of the Berlin Wall, in Berlin, Mikhail Gorbachev ventured so far as to claim that “the world is on the brink of a new Cold War. Some are even saying that it’s already begun.” Gorbachev no doubt understands that the West is reluctant to confront Russia and, therefore, resistant to recognizing the reality that the Chekists running the Kremlin did not see themselves as having “lost” the Cold War, but as merely having suffered a setback. >>more...

Cała prawda o rzekomym pogromie w Parczewie

Sunday, November 23, 2014
Nakładem wydawnictwa Zysk ukazała się monumentalna monografia rzekomego pogromu w Parczewie. Autorem liczącej 512 stron i 56 stron wkładki z zdjęciami pracy „Pogrom czy odwet Akcja zbrojna Zrzeszenia "Wolność i Niezawisłość" w Parczewie 5 lutego 1946” jest historyk z IPN i wydawca czasopisma „Templum” Mariusz Bechta. >>more...

Narodowcy wobec komunistów w międzywojennej Warszawie

Sunday, November 23, 2014
Nakładem IPN ukazał się 496 stronicowy zbiór artykułów „Komuniści w międzywojennej Warszawie”. Publikacje ukazuje przedwojenne korzenie komunistycznej okupacji w powojennej Polsce. W publikacji zawarte są teksty: Adama Miodowskiego „Rewolucja październikowa wobec Polaków w Rosji i reakcje na nią lewicy wychodźczej (listopad 1917 – listopad 1918 r.)”, Krystyny Trembickiej „Środowisko komunistów wobec odzyskania niepodległości przez Polskę i wojny polsko-bolszewickiej”, Elżbiety Kowalczyk „Struktura Komitetu Warszawskiego KPRP/KPP”, Mirosława Szumiło „Komunistyczny Związek Młodzieży w międzywojennej Warszawie”, Eryka Krasuckiego „W drodze między Warszawą a Moskwą. Typowy życiorys przedwojennego polskiego komunisty na przykładzie losów Mirosława Zdziarskiego (1892–1937)”, Roberta Spałka
„Działalność Wydziału Wojskowego KPP w Warszawie i dzielnicach podmiejskich (1927–1938). Zarys problemu”, Mariusza Żuławnika „Eksplozja w Cytadeli 13 X 1923 r. Przyczynek do działalności komunistów w Garnizonie Warszawa”, Roberta Litwińskiego „Policja Państwowa wobec ruchu komunistycznego w międzywojennej Warszawie”, Wojciecha Materskiego „Wymiana więźniów politycznych pomiędzy II Rzeczpospolitą a Sowietami w okresie międzywojennym (kontekst warszawski)”, Zbigniewa Zaporowskiego „Legalna działalność nielegalnej Komunistycznej Partii Polski w Warszawie”, Andrzeja Chojnowskiego „Wpływy komunistyczne na Uniwersytecie Warszawskim w latach 1918–1939”, Konrada Rokickiego „Wpływy komunistyczne w warszawskim środowisku literackim w okresie międzywojennym”, Karola Sacewicza „Wojna na lewicy – pierwsze starcia. Walka o hegemonię w warszawskich radach delegatów robotniczych pomiędzy KPRP a PPS (1918–1919)” i „Kilka uwag na temat stosunku KPRP/KPP do PPS w międzywojennej Warszawie”, Wojciecha Muszyńskiego „Miedzy geopolityką a ideologią. Polski ruch narodowy w Drugiej Rzeczpospolitej wobec komunizmu i komunistów – zarys problematyki na przykładzie Warszawy”, Ewy Pogonowskiej „Stosunki w Sowietach oraz stosunki z Sowietami w krzywym zwierciadle „Muchy" i „Cyrulika Warszawskiego" w latach 1926–1934”, Albina Głowackiego „Komuniści w obliczu nowej rzeczywistości (agresja hitlerowska i sowiecka na Polskę)”. >>more...

Żydowscy żołnierze Hitlera

Thursday, October 30, 2014
Ci ludzie czuli się Niemcami i uważali, że służba w wojsku własnej ojczyzny jest nie tylko obowiązkiem, ale także powodem do dumy. Chcieli walczyć z wrogami Niemiec, tak jak wszyscy inni obywatele - mówi amerykański historyk Bryan Mark Rigg. Większość Żydów służących w Wehrmachcie i innych formacjach nie wiedziała o Holokauście, zdarzały się jednak przypadki oficerów, jak feldmarszałek Erhard Milch - fanatyczny narodowy socjalista, który wiedział o eksterminacji Żydów i popierał ją. >>more...

Polacy i Zydziw II wojnie swiatowej

Thursday, October 30, 2014
W czasie II wś Niemcy wymordowali 3.000.000 Polaków. Podczas gdy w latach 1939-1942 Polacy byli terroryzowani przez Niemców: wypędzeniami, łapankami, niewolniczą pracą egzekucjami, wywózkami do obozów koncentracyjnych, żydzi byli bezpieczni, bawili się w nieustanie powstających coraz to nowych lokalach rozrywkowych. Polacy byli osamotnieni, żydzi lekceważyli cierpienia Polaków. Żydzi (w latach 1939-1942) nie chcieli utrzymywać żadnych stosunków z Polakami, izolowali się za murami getta. Schwytani przez żydów Polacy w getcie byli oddawani Niemcom na śmierć. Niechęć żydów do Polaków brała się z judaizmu. >>more...
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 |
Copyright © 2009 www.internationalresearchcenter.org
Strony Internetowe webweave.pl