"It's difficult to admit the obvious"
political world

Search

His Social and Economic Value Polish Jew

Sunday, May 18, 2014
This British author's understanding of Jews is quite different from that of westerners [review based on the original 1906 edition], and she points out that her conclusions are supported by eight years' residence in Russian-ruled central Poland. (see the Preface). >>more...

INFERNO Of CHOICES : MARGINAL EVENTS , ANATOMY , SOURCE , COURSE of MASSACRE IN JEDWABNE ,10 July 1941

Thursday, May 15, 2014
“ The Jedwabne pogrom (pronounced [jɛdˈvabnɛ]) of July 1941 during German occupation of Poland, was a massacre (pogrom) of at least 340 Polish Jews,[1] of all ages. These are the official findings of the Institute of National Remembrance, "confirmed by the number of victims in the two graves, according to the estimate of the archeological and anthropological team participating in the exhumation,"[2] wrote prosecutor Radosław J. Ignatiew, who headed an investigation in 2000–2003 ordered by the Polish government.[3] >>more...

Wolniewicza - „Ksenofobia i Wspólnota” i „O Polsce i życiu”

Monday, April 28, 2014
Profesor Bogusław Wolniewicz podczas promocji swoich, wydanych przez wydawnictwo Antyk, książek „Ksenofobia i Wspólnota” i „O Polsce i życiu” przybliżył główne tezy swoich prac słuchaczom. Pierwsze wydanie „Ksenofobii i Wspólnoty” ukazało się w 2003 roku w wydawnictwie Arcana. Nakład sprzedał się w ciągu miesiąca. Arcana nie były jednak zainteresowane wznowienie tej książki. W 2010 staraniem Marcina Dybowskiego z wydawnictwa Antyk ukazało się drugie znacznie rozszerzone wydanie. Antyk kolejny raz złamał zmowę milczenia i nieformalną cenzurę nałożoną na politycznie niepoprawną prawdę. >>more...

INFERNNALCHOICES : MARGINAL EVENTS ,ANATOMY , SOURCE , COURSE of MASSACRE IN JEDWABNE ,10 July 1941

Sunday, April 27, 2014
The most popularized version of the massacre in Jedwabne , and the most fantastic , detached from reality , full of presumptions, of controversial comments , suggestions , insinuations, and vast implications ,  or bizarre narrative historiosophical was written by  Jan Tomasz Gross >>more...

Pamiętamy

Friday, April 25, 2014
W kilku przynajmniej miejscach w USA, a w tym i w amerykańskiej Częstochowie odbywają się uroczystości upamiętniające tragedię smoleńską z 10 kwietnia 2010 r. To dobrze, że niektórzy Polacy i Polonusi pamiętają. Szkoda, że celebrują tę pamięć tylko w swoim gronie. Wydaje się, że mój Institute of World Politics (IWP) jest jedyną instytucją amerykańską, a już na pewno jedyną uczelnią wyższą, gdzie pamięta się Smoleńsk. Nie tylko od początku śledzimy sprawę, ale nasi profesorowie, głównie Amerykanie, w większości niepolskiego pochodzenia, udzielają chętnie eksperckich opinii na temat katastrofy prezydenckiego samolotu. >>more...

PIEKIELNE WYBORY MARGINALNOSCI WYDARZEN; ANATOMIA, ZRODLO, PRZEBIEG TRAGICZNYCH WYDARZEN W JEDWABNE 10-TY LIPIEC 1941

Wednesday, April 23, 2014

Najbardziej spopularyzowaną wersję masakry w Jedwabnym, a jednocześnie najbardziej fantastyczną, oderwaną od rzeczywistości,  pełną kontrowersyjnych stwierdzeń  presumpcji, suestii, insinauacji,i rozległych implikacji,  jak tez   kuriozalnej  narracji historiozoficznej napisał Jan Tomasz Gross >>more...

INFERNAL CHOICES OF marginality ; Anatomy , GENESIS , COURSE OF TRAGIC EVENTS IN Jedwabne on JULY 10.1941

Wednesday, April 23, 2014
The most popularized version of the massacre in Jedwabne , and at the same time the most fantastic , detached from reality , full of controversial statements presumptions of , suggestions, insinuations  ,  unexpected  implications and the new narrative historiosophical  was written by Jan Tomasz Gross  . Author wanted to prove that the murder of the Jewish citizens of Jedwabne was a spontaneous event by nature, executed  ​​by the Polish “society “. In the heat of his writings he took   absent witnesses in Jedwabne as present at the day of massacre, unsigned testimony, as well as gender confusion. >>more...

Theological and Halakhic Reflections on the Holocaust

Sunday, April 20, 2014
This work includes the early-postwar testimonies of rabbis, and their lucid and moving description of the sufferings of the Jews. This included not only the brutal murders of 6 million innocent men, women, and children, but also the systematic destruction of centuries of Jewish civilization. The heartfelt descriptions brought me to tears.
>>more...

Forgotten Holocaust: The Poles Under German Occupation 1939-1944

Sunday, April 20, 2014
This review focuses on only a few topics in this comprehensive scholarly work, and addresses some of the distortions of other reviewers. >>more...

Observing America's Jews (Brandeis Series in American Jewish History, Culture, and Life)

Sunday, April 20, 2014
Author Marshall Sklare was a Jewish American sociologist who had studied America's Jews. [Review based on 1993 edition]. He was eminently qualified to speak on this subject. A number of coauthors had joined him. Most of the themes of this book are familiar: Jewish self-identity, Jewish mobility, intermarriage with non-Jews, Jewish support for Israel, Jewish philanthropy, Jewish conversions and resistance to them, etc. There is relatively little on the role of the Shoah in the self-identity of American Jews. >>more...
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 |
Copyright © 2009 www.internationalresearchcenter.org
Strony Internetowe webweave.pl