"It's difficult to admit the obvious"
political world

Search

Soviet Zion: The Quest for a Russian Jewish Homeland

Thursday, August 16, 2012
This work focuses on attempts to establish a Jewish nation-within-nation in the USSR, whether in the southern Ukraine, the Crimean Peninsula, or (what actually happened) in Birobidzhan. Ironic to the Communists' professed disdain for nationalism, they believed that it was best to fight fire with fire, and that their policies would help nationalism die out in time. (p. 51). >>more...

The Righteous Among the Nations: Rescuers of Jews During the Holocaust

Thursday, August 16, 2012
This large book contains few-page testimonies each of over a hundred rescuers of Jews of assorted nationalities. The rescuers' accounts are listed alphabetically by name. There is also an index in which the rescuers are sorted by nationality. The rescuers represented are not according to frequency of rescuers overall by nationality. (As of January 1, 2012, there are more Polish rescuers than that of any other nationality, even though the number of eastern European rescuers is strongly undercounted. And no, the abundance of Polish rescuers does not follow from the abundance of Polish Jews. To the contrary: Unlike the situation in western Europe, all but a small percentage of Polish Jews had been locked away by the Germans in ghettos, where they were beyond the reach of otherwise Polish rescuers). >>more...

War, Jews, and the New Europe: The Diplomacy of Lucien Wolf, 1914-1919

Thursday, August 16, 2012
This book focuses on different political positions, personages, and developments concerning Jews during this pivotal time in history. Lucien Wolf was a Polonized Jew and, despite his membership in the Jewish-separatist BUND, supported Polonization among Poland's Jews. (p. 168). Wolf recognized the Jews' pivotal role in the 1905 Russian revolution. (p. 12). As late as at least 1917, Wolf supported the empires. (p. 179). >>more...

Fighter and Prophet: The Vladimir Jabotinsky Story The Last Years

Tuesday, July 31, 2012
The author has an interesting commentary on Jew-on-Jew violence. When Jabotinsky spoke, he often faced well-planned Jewish Communist and Jewish Socialist heckling and disruption. Jabotinsky used "self-defense" units, comprising Barissia and later Betar, to beat up the disrupters. (p. 36; 110-111; 190-191). Sometimes the Revisionist youth instigated violence against Jewish leftists. (p. 462). >>more...

Wajda się myli. To nie prawica dzieli społeczeństwo. To dziedzictwo lat 40-tych i konsekwencja wprowadzenia stalinizmu

Monday, July 23, 2012
Jednym z podstawowych argumentów przeciwko prawicy jest to, że podzieliła ona Polaków. I ten podział przeraża ludzi takich jak Andrzej Wajda, ludzi kultury, tolerancji i miłości. Jak doniosła „Gazeta Polska Codziennie” o agresji polityków prawicy i krzyżu, który stał się w Polsce „symbolem haniebnej nienawiści”, mówił reżyser Andrzej Wajda na spotkaniu z przyszłymi politologami z Rosji i Ukrainy, uczestnikami szkoły letniej zorganizowanej na Uniwersytecie Warszawskim. Wychwalał jednocześnie przy tym premiera Dmitrija Miedwiediewa. Wajda stwierdził. że krzyż stał się w Polsce „symbolem haniebnej nienawiści”. Nigdy też w Polsce nie widział takiej nienawiści między ugrupowaniami politycznymi, takiego jadu i głupoty. >>more...

Gra o Izrael – od Napoleona do Hitlera

Tuesday, July 17, 2012
W 1807 roku w paryskim Hôtel de Ville Napoleon zwołał Wielki Sanhedryn, najwyższą władzę żydowską. Stało się to po raz pierwszy od czasów starożytności. Debaty trwały od 9 do 13 marca i zakończyły się orzeczeniem, że wyznawcy judaizmu mogą przestrzegać praw republiki bez sprzeniewierzenia się Torze.   Wówczas po raz pierwszy Żydzi otrzymali prawa obywateli Francji, po wiekach przykrych konsekwencji spowodowanych pojawieniem się przekładu łacińskiego Talmudu, prawie tysiąc lat wcześniej. >>more...

Political organisation of the Ukrainian exiles after the Second World War

Sunday, July 15, 2012
This review is from: Political organisation of the Ukrainian exiles after the Second World War This review is of the book, by Stanislaw J. Paprocki, of MINORITY AFFAIRS AND POLAND: AN INFORMATORY OUTLINE. It was published in 1935 in Warsaw. It surveys Jews, Ukrainians, Germans, Muslim-Tartars, Karaites, Russians, and others. >>more...

The Polish Jew, his social and economic value

Sunday, July 15, 2012
A Fascinating 1906 Analysis of Polish-Jewish Relations in Late-Tsarist Russian Ruled Poland, July 10, 2012 This review is from: The Polish Jew, his social and economic value (Paperback) The British author's understanding of Jews is quite different from that of westerners, and she points out that her conclusions are supported by eight years' residence in Russian-ruled central Poland. (Preface). She asks, (quote) Can he [the westerner] imagine the capital of Poland, the most civilized city in Russia, the link between Europe and Asia, where every third man is a Jew, where the trade and commerce are in the hands of the Jews and where Jewish organizations have openly declared their intention of converting the Imperial army to the tenets of Socialism and of gaining the greatest amount of political influence...? (unquote). >>more...

Zbrodnie bezpieki i sądownictwa

Monday, June 25, 2012
Negowanie przez Grossa znaczenia roli Żydów w UB jest sprzeczne z podstawowymi faktami ustalanymi przez historyków. Cytowałem już w poprzednim szkicu uwagi o - łagodnie mówiąc - "nadreprezentacji Żydów w UB", sformułowane przez historyka prof. Andrzeja Paczkowskiego. Gross, skądinąd chętnie cytujący akurat prof. Paczkowskiego, całkowicie pominął jego ocenę na temat "nadreprezentacji Żydów". Jednoznacznie pisze o "nadreprezentatywności Żydów w UB" inny czołowy historyk IPN-owski dr hab. Jan Żaryn w swym najnowszym opracowaniu książce "Wokół pogromu kieleckiego" (Warszawa 2006, s. 86). O bardzo niefortunnych dysproporcjach, wynikających z nadmiernej liczebności Żydów w UB, pisali również niejednokrotnie dużo rzetelniejsi od Grossa autorzy żydowscy, np. Michael Chęciński, były funkcjonariusz informacji wojskowej LWP, w wydanej w 1982 r. w Nowym Jorku książce "Poland. Communism, Nationalism, Anti-semitism" (s. 63-64). Żydowski autor wydanej w Paryżu w 1984 r. książki "Les Juifs en Pologne et Solidarność" ("Żydzi w Polsce i Solidarność") Michel Wiewiórka pisał na s. 122: "Ministerstwo spraw wewnętrznych, zwłaszcza za wyjątkiem samego ministra, było kierowane w różnych departamentach przez Żydów, podczas gdy doradcy sowieccy zapewniali kontrolę jego działalności". >>more...

Anti-Jewish Violence: Rethinking the Pogrom in East European History

Monday, June 25, 2012
The authors support the view that the early pogroms in tsarist Russia (such as those of 1881-1882) were not, as earlier believed, incited by the government. (p. 4, 7, 138). Pogroms during tsarist rule varied in severity by region. They were rare in Belorussia, Lithuania, southern Ukraine, and Crimea. Later pogroms, as during the Russian revolution were, however, organized (in this instance, by both Reds and Whites) >>more...
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 |
Copyright © 2009 www.internationalresearchcenter.org
Strony Internetowe webweave.pl