"It's difficult to admit the obvious"
political world

Search

„Polski ruch ludowy wobec Żydów (1895-1939)”

Thursday, October 17, 2013
Nakładem Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego i IPN ukazała się doskonała praca Sławomira Mańko „Polski ruch ludowy wobec Żydów (1895-1939)”. Praca ta ukazuje zbieżność poglądów prawicowych ludowców z poglądami narodowców co do roli Żydów w II RP. Jednym z krytyków działań społeczności żydowskiej był jak się okazuje również Wincenty Witos >>more...

Żydzi kłócą się między sobą

Thursday, October 17, 2013
W zamieszczonym na portalu pisma Forbes artykule „Kim są nasi przywódcy?” Seweryn Aszkenazy, prezes stowarzyszenia Beit Warszawa, oskarżył przywódców społeczności żydowskiej w III RP o obojętność na los Żydów i systematyczną likwidację pozostałości po społeczności żydowskiej na ziemiach polskich. Tradycyjnie dostało się też katolikom. >>more...

Through a Woman's Eyes: Life in Poland Under the German Occupation

Wednesday, October 9, 2013
A Detailed and Especially Poignant Account of Polish Suffering Under the Nazis,  Nowadays, the Nazi genocide of Poles is all but forgotten in favor of the Nazi genocide of the Jews (Shoah). The deadly everyday situation facing Poles, if mentioned at all, is reduced to a cursory footnote. Poles are relegated to spectators, or worse, relative to Jews. This book serves as a revelation to people who think this way. Even the reader quite familiar with this subject can be shocked by the German cruelties against Poles. >>more...

Wspomnienia Dawne i NoweAn Eyewitness Polish Railroad Stationmaster to the Threshold of the Treblinka German Death Camp,

Wednesday, October 9, 2013
RECOLLECTIONS OLD AND NEW is the title of this Polish-language book. Considering all the non-English Holocaust-related books that have been translated into English, it is a wonder that this one has not been thus translated in its entirety. I focus primarily on matters that have not been raised in translated excerpts from this book. >>more...

EVERYDAY LIFE IN THE WARSAW GHETTO

Wednesday, October 9, 2013
EVERYDAY LIFE IN THE WARSAW GHETTO is the title of this Polish-language book. The author grew up with Jews in pre-WWII Poland, and was an eyewitness to many of the events near and in the Warsaw Ghetto. (e. g, p. 39).
>>more...

The Wages of Destruction: The Making and Breaking of the Nazi Economy

Tuesday, October 1, 2013
INTRODUCTORY TOPICS

Conventional wisdom has it that the "onerous" reparations required of post-WWI Germany caused her to lag economically behind Great Britain. (p. 141). Actually, the German economy had structural features that dragged it down, including an inefficient agricultural sector. (p. 140). >>more...

Poles and Jews: Perceptions and Misperceptions

Tuesday, October 1, 2013
This book offers disappointingly little that is substantive or original. The "perceptions" and "misperceptions" primarily deal with those of Poles towards Jews, but seldom the reverse. In addition, this work is weak on the causes behind the "perceptions" and "misperceptions." I focus on a few items of interest: >>more...

Skazani za „Nie przepraszam za Jedwabne” I don’t apologize for Jedwabne”

Tuesday, September 24, 2013
Sąd w Białymstoku zdecydował, że hasło „Nie przepraszam za Jedwabne” to nawoływanie do nienawiści na tle różnic narodowościowych i wyznaniowych.  Tym samym, oskarżonym o to mężczyznom, podtrzymano wyroki wydane przez wymiar sprawiedliwości niższej instancji.  Sprawa zaczęła  sie  od 2011 roku, kiedy to  podczas Marszu Jedności,  przeciwna Marszu kilkudziesięcioosobowa  grupa skinheadow  wykrzykiwała hasła:  „Precz z komuną”, „Naszą bronią nacjonalizm”, „Nie przepraszam za Jedwabne”, „Bóg, honor i ojczyzna”, „Jedna Polska narodowa”. >>more...

“I do not apologize for Jedwabne "

Tuesday, September 24, 2013
The court in Bialystok has decided that the slogan " I’ do not apologize for Jedwabne “is incitement to hatred based on national and religious convictions. Therefore, the accused men are guilty and conviction was upheld as stated by the lower court justice.
 The case began in August of 2011, when during the March Unity March several dozen skinheads shouted slogans: "Down with communism ", "Our weapons nationalism ", " I do not apologize for Jedwabne ", "God , honor and fatherland ", " One Polish nation . " >>more...

No Good Way in Syria’s Civil War

Sunday, September 22, 2013
The United States has painted itself into a geopolitical corner over Syria. At the moment, Russia gloats, while China circles above, carrion-like, leaving America with no good moves. There is only lesser evil: in Syria, in the region, and on the global scene. >>more...
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 |
Copyright © 2009 www.internationalresearchcenter.org
Strony Internetowe webweave.pl