"It's difficult to admit the obvious"
political world

Search

The Cross of Bethlehem

Sunday, February 5, 2012
The Cross of Bethlehem is a memoir of a Christian Israeli military officer ,who is caught in the crosshairs between a country that demands total obedience,( even if that means firing on rock-throwing women and children,) and following his conscience. Mr. Tov is  an extraordinary man. He is not only  intelligent, resourceful, and  very perceptive what is going on around him. In one person , he is a scientist and businessman by training,  and has a courage  to write this book... in order to an enlighten  what is going on  insight  Isreali life and philosophy. >>more...

Fiasko blokady eksportu nafty z Iranu do Europy

Tuesday, January 31, 2012
Członkowie Unii Europejskiej blokujący import ropy naftowej z Iranu stali się pośmiewiskiem w Teheranie. Są przezywani „pudlami europejskimi” lub „szczeniakami europejskimi,” które poniosą ciężkie konsekwencje embarga. Po pierwsze, rafinerie europejskie są przystosowane do nafty importowanej z Iranu, na którą to ropę naftową nie mają innego źródła tak, że Europejczycy będą zmuszeni kupować ropę irańską od pośredników po wyższej cenie po wygaśnięciu bieżących kontraktów >>more...

Polish Jew Analyzes Jewish Disloyalty, Under Tsarist Russian Rule, Towards Polish National Aspirations

Friday, January 27, 2012
ON THE POGROMS AGAINST THE POLISH PEOPLE (THE ROLE OF THE SOCIALISTS-LITVAKS IN THE RECENT REVOLUTION) is the title of this Polish-language book. It gives insights into the Zydokomuna (Bolshevized Judaism) between the Russian Revolutions of 1905 and 1917, as wellas the true causes of the emerging Endek enmity against the Jews. However, the author hardly ever mentions Dmowski, and is in no sense pro-Endek. He considers them reactionary and cowardly (p. 365), and (incorrectly) pro-tsarist. (p.294).
>>more...

Ucieczka Od Dolara?

Tuesday, January 24, 2012
W świetle zamiarów ataku na Iran przez oś USA-Izrael można zaobserwować ucieczkę od dolara jako waluty rezerwowej.     Już transakcje między Rosją i Iranem odbywają się za pomocą ich walut z pominięciem dolara, który do niedawna obowiązywał w takich transakcjach dotyczących paliwa i innych towarów. Ambasador Iranu w Moskwie Seyed Reza Sadżdżadi powiedział, że od dłuższego czasu transakcje takie już mają miejsce, ponieważ jakoby dolar stracił ekonomiczne podstawy, żeby być światową walutą rezerwową i stwierdził, że Moskwa podziela tą opinię. >>more...

Jan Peczkis: Big Polish-Studies Resource–Expanded and Updated

Monday, January 23, 2012
WWII in Eastern Europe as a German Racial War Against Jews and Slavs Most books on WWII in Europe typically dwell on the Holocaust, and any mention of non-Jewish victims of the Nazis is an afterthought. They also tend to dichotomize the military actions of Hitler’s regime and its genocidal policies. This work, in contrast, shows that the war-making and genocidal actions of the Nazis formed a seamless garment, as did German attitudes and actions against Jews and Slavs. Instead of focusing on leading Nazi personages, the SS, Gestapo, or even the Wehrmacht, Westermann examines the ordinary German police forces as killers. >>more...

Zadłużenie zmusza USA do zmiany strategii

Thursday, January 12, 2012
Koszty wojen rozpoczętych i prowadzonych na kredyt przez rząd prezydenta Busha, uczyniły z USA najbardziej zadłużonym państwem na świecie, mimo kolosalnych rozmiarów gospodarki tego państwa. Porównanie kosztów wojska najważniejszych krajów w stosunku do produktu narodowego brutto (PNB) nie uwidacznia faktu, że USA wydaje więcej na wojsko niż cała reszta świata. Mimo tego, warto porównać wydatki na zbrojenia w proporcji do PNB. Tak więc, USA wydaje na zbrojenia rocznie 4.7% PBN, Rosja 3.1%, W.B. 2.7%, Francja 2.1%, Chiny 1.5% i Niemcy 1.4%. W tym stanie rzeczy zadłużenie zmusza USA do zmiany strategii. >>more...

Jews in Polish Culture

Tuesday, January 10, 2012
his is a "meaty" book. Its vintage (1961) may be advantageous in terms of a unique perspective that preceded political correctness.

Jewish apartness did not reduce to a simple dialectic: "Anti-Semites have heaped the entire responsibility for the caste organization onto the Jews; the Jews and their non-Jewish defenders, onto the Christian environment." (p. 63). Early pro-assimilationist Polish Jews had the following opinion: "Czynski the Frankist and Hollaenderski and Lubliner, who kept their old religion, all shared the view that Polish Jews were `sunk in superstition' and were thereby alienated from Polish life, economically unproductive, and deficient in civic virtue. The source of the problem was ignorance, superstition, the Talmud, the rule of the rabbis." (p. 22). Early assimilated Polish Jews were ennobled. (p. 64). >>more...

The Jews in Polish Culture / Aleksander Hertz ; Translated by Richard Lourie ; Editor, Lucjan Dobroszycki ; with a Foreword by Czeslaw Milosz (Hardcover)

Tuesday, January 10, 2012
This is a "meaty" book. Its vintage (1961) may be advantageous in terms of a unique perspective that preceded political correctness.

Jewish "apartheid" did not reduce to a simple dialectic: "Anti-Semites have heaped the entire responsibility for the caste organization onto the Jews; the Jews and their non-Jewish defenders, onto the Christian environment." (p. 63). Early pro-assimilationist Polish Jews had the following opinion: "Czynski the Frankist and Hollaenderski and Lubliner, who kept their old religion, all shared the view that Polish Jews were `sunk in superstition' and were thereby alienated from Polish life, economically unproductive, and deficient in civic virtue. The source of the problem was ignorance, superstition, the Talmud, the rule of the rabbis." (p. 22). Early assimilated Polish Jews were ennobled. (p. 64). >>more...

Postville: A Clash of Cultures in Heartland America

Tuesday, January 10, 2012
There are many reviews of this book available and, instead of repeating them, I review this book in terms of deeper implications. The American who looks down judgmentally at Poles for how they once treated the Jews is in for a shock upon reading this book, whose setting is not 1930's Poland but 1980's America. >>more...

Chiny i Rosja gotowe do wspólnej akcji?

Thursday, January 5, 2012
Tegoroczne sierpniowe (9-17) manewry sił przymierza chińsko-rosyjskiego są tłem dla spotkania u szczytu Shanghai Cooperation Organization (SCO), gdzie językami oficjalnymi jest chiński i rosyjski.   Manewry te, w miesiąc po wystąpieniu Rosji z Paktu o Konwencjonalnych Siłach w Europie, nazwane „Misja pokojowa 2007” mają udowodnoć, że nie ma próżni sił wojskowych w Azji centralnej i odbędą się w regionie Czeljabińska w Rosji i regionie Urumqi w Chinach, zaraz po spotkaniu u szczytu SCO, dnia 16 sierpnia 2007, z udziałem Chin, Rosji, Kazachstanu, Kyrgyzystanu, Uzbekistanu i Tadżikistanu w Biszkek, stolicy Kyrgyzów i w Urumqi w Chinach. >>more...
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 |
Copyright © 2009 www.internationalresearchcenter.org
Strony Internetowe webweave.pl