"It's difficult to admit the obvious"
political world

Search

Restytucja mienia, Żydzi, polski MSZ. O co chodzi?

Wednesday, April 6, 2011
O restytucji mienia pisaliśmy wielokrotnie sami (np. tutaj), a „NCz!” całkiem słusznie od początku zajmuje się tą sprawą ad nauseam. Przypomnijmy najpierw prawidłową nomenklaturę, panuje bowiem tutaj niesamowite zamieszanie. Prywatyzacja oznacza przekazanie w prywatne ręce mienia publicznego. Reprywatyzacja oznacza oddanie w prywatne ręce mienia uprzednio prywatnego, które zostało przejęte przez państwo. Restytucja oznacza oddanie w ręce prawowitych właścicieli (zwykle spadkobierców) mienia prywatnego, które zostało przez państwo zrabowane. Restytucja jest więc formą reprywatyzacji, ale nie jest z nią tożsama. >>more...

Złote serca czy złote żniwa

Monday, March 14, 2011
Złote serca czy złote żniwa? to zbiór studiów na temat stosunków polsko-żydowskich w czasie II wojny światowej. Autorzy, kierując się poszukiwaniem Prawdy o tamtych czasach, zaprezentowali w nich wyniki swoich badań i analiz. W swych rozważaniach odrzucili dwie skrajne interpretacje historii: „czarną legendę" i heroiczną mitologię. Pierwsza z nich to fałszywe, kolektywistyczne oskarżanie Polaków o współudział w zbrodni Holokaustu i czerpanie z niej korzyści materialnych. Druga z kolei, sprzyja bezkrytycznemu podejściu do historii Polski i przedstawianiu Polaków wyłącznie z pozytywny sposób. Obie funkcjonują głównie na poziomie kultury popularnej, chociaż oskarżenie Polaków o współudział w niemieckich zbrodniach znalazło – za sprawą postmodernizmu – zwolenników wśród profesjonalnych badaczy. Nasi autorzy weryfikują i korygują tego rodzaju fałszywe wyobrażenia o rzeczywistych uwarunkowaniach stosunków polsko-żydowskich. Podejście to jest wynikiem rzetelnych badań naukowych, opartych na tradycyjnych, logocentrycznych i empirycznych podstawach nauki. Z poznawczego punktu widzenia ma ono charakter umiarkowany i wydaje się o tyle przekonujące, że wyczerpująco i wielowątkowo przedstawia złożony obraz wzajemnych relacji między chrześcijańską większością a żydowską mniejszością. >>more...

Słabnie Kontrola Bliskiego Wschodu Przez USA

Sunday, March 13, 2011
Trzy państwa Członkowskie Rady Bezpieczeństwa przy ONZ: Indie, Brazylia i Afryka Południowa (IBAP) nie popierają interwencji w Libii mimo starań USA, które mają w tej sprawie trudności w uzyskaniu poparcia Rosji i Chin. Pozostaje NATO i "unilateralizm" czyli jednostronne decyzje w stylu prezydenta Bush'a i jego polityki formowanej przez neo-konserwatystów, wyniku której, pogwałcił on prawo międzynarodowe i uczynił USA odpowiedzialne za napad na Irak i śmierć miliona Irakijczyków pod okupacją amerykańską. Również spowodował onrekordowe zadłużenie Ameryki i dopuścił do spowodowania kryzysu światowego przez "szwindel na trylion dolarów" na nieściągalnych długach hipotecznych,
które spowodowały taką sytuację, że obecnie w USA prawie połowa domów ma mniejszą wartość rynkową niż dług hipoteczny. >>more...

Demokratyzacja islamu?

Sunday, March 6, 2011
Próby wprowadzania demokracji w Polsce i w USA jak i innychkrajach zachodniej cywilizacji nie były tak trudne jak w państwach Islamu, gdzie oddzielanie władzy państwowej od religii jak dotąd miało miejsce tylko w Turcji i to dopiero po klęsce w Pierwszej Wojnie Światowej. Równouprawnienie kobiet nie zgadza się z nauką Koranu i tradycją Islamu. >>more...

LUDOBÓJSTWO KATYŃSKIE W POLITYCE WŁADZ SOWIECKICH I ROSYJSKICH (LATA 1943 – 2010)

Friday, March 4, 2011
„Pojednanie z narodem rosyjskim może nastąpić dopiero wtedy, gdy jego
autorytatywni przedstawiciele dokonają publicznej ekspiacji za zbrodnie w sposób
analogiczny do wystąpień przedstawicieli rządu Republiki Federalnej Niemiec – Brandta
czy Schmidta – w sprawie zbrodni hitlerowskich”1… >>more...

Golden Hearts without Golden Harvest- liberalism at work

Thursday, March 3, 2011
One of the guiding principles of the classic strategy is to never take the battle on  the enemy's terms. As well, one of the fundamental principles of entrepreneurship is not to assist in advertising the competition. So you can learn about it at West Point, or at Harvard Business School. >>more...

Jan Tomasz Gross i nowoczesny liberalizm

Thursday, March 3, 2011
Jedną z naczelnych zasad klasyków strategii jest to, by nigdy nie przyjmować bitwy na warunkach nieprzyjaciela. Natomiast jedną z podstawowych zasad przedsiębiorczości jest to, by nie pomagać w reklamowaniu konkurencji. Tak uczą i w West Point i w Harvard Business School. Niestety, ktoś nie przerobił lekcji, bo właśnie bractwo prawicowo-patriotyczne zgodnie rzuciło się na najnowsze dzieło Jana Tomasza Grossa (napisane wraz z byłą małżonką Ireną Grudzińską-Gross) Złote żniwa. A praca ta jeszcze nawet nie wyszła. A już jest darmowy szum. Jest to smutne, bo oznacza, że strona konserwatywna, narodowa i wolnościowa jest zdolna tylko do reakcji. Trudno oczekiwać od niej czegoś konstruktywnego, dynamicznego czy ofensywnego. Temat wywołany, panowie szlachta zmobilizowani, bicie piany odchodzi, chociaż zdarzają się też głosy konstruktywnej krytyki. >>more...

Zaglada Zydow w Krakowie (Cracoviana) (Polish Edition)

Thursday, March 3, 2011
German propaganda portrayed the forced confinement of Jews in ghettos as a protective measure against typhus. When typhus epidemics did not break out, the Germans changed their story. They now said that Jews had a natural symbiosis with lice, which was why they could easily spread typhus while not becoming ill themselves, and for which reason they still had to be isolated. (p. 43). Although the ghettoization of the Jews failed to starve and sicken them out of existence, the mortality rate was nevertheless 13 times that of the natural prewar rate. (p. 50) >>more...

Jews murdering and massacring Ethnic Poles: Double betrayal of Polish National Interest and Jewish survival (1939-1989)

Saturday, February 12, 2011
            Contemporary Polish-Jewish relations resemble to a vicious circle. Each side blames each other for misbehavior and brings up to each other the crimes often never committed, or just for the perceptions of it. >>more...

Chodakiewicz: Teoria wojny subtelnej

Wednesday, February 9, 2011
Sun Tzu to chiński kondotier, który żył dwa i pół tysiąca lat temu. Bez wątpienia jest największym orientalnym mistrzem strategii wojennej. Nauczał, że „wojowanie jest oparte na oszukiwaniu” (str. 9). I tłumaczył: „stąd wynika, że walczyć i podbijać we wszystkich swoich bitwach nie stanowi największego sukcesu. Największy sukces to umiejętność złamania oporu wroga bez walki” (str. 15). Sun Tzu był po prostu prekursorem wojny psychologicznej. Arcydzieło „Sztuka wojny” („The Art of War”, tłum. Lionel Giles, red. Dallas Galvin; Barnes and Noble Classics, New York, 2003 – za wydaniem z 1910 r.) podzielone jest na 13 ksiąg – od „formułowania planów” do „wykorzystania szpiegów”. Ogólnie biorąc, prawdziwy strateg powinien znać geografię, historię, kulturę oraz psychologię. Podobnie jak „Księcia” Machiavellego, również „Sztukę wojny” można czytać jak długie podanie o pracę. „Generał, który posłucha mej rady i ją zastosuje, zwycięży – tego trzeba zatrzymać jako komendanta! Generał, który ani nie posłucha mej rady, ani się do niej nie zastosuje, zostanie pokonany. Trzeba go zwolnić!” (str. 8) >>more...
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 |
Copyright © 2009 www.internationalresearchcenter.org
Strony Internetowe webweave.pl