"It's difficult to admit the obvious"
political world

Search

Żydowski aparat szantażu w USA

Monday, October 17, 2011
Dzięki stosowaniu procentów składanych bogaci Żydzi podwajali swój stan posiadania z pokolenia na pokolenie i byli ważną częścią finansiery na świecie. Bezpośrednio po Drugiej Wojnie Światowej żydowscy właściciele hoteli w Nowym Jorku wywieszali napis "Żydom Wstęp Wzbroniony" ponieważ uważali, że w ten sposób więcej zarobią niż gdyby wynajmowali pokoje Żydom. >>more...

Development of rocket science in Poland by Kazimierz Siemionowicz

Sunday, October 16, 2011
Kazimierz Siemionowicz was a Polish-Lithuanian artillery general as well as a military engineer and a gunsmith. He was artillery specialist and pioneer of rocketry. He was born in the Grand Duchy of Lithuania and he served the armies of the Polish-Lithuanian Commonwealth which since 1569 became a Nobless Democracy in which by 1634 lived over one million of free citizens. General Siemionowicz spent a few years in the Netherlands where he published in Latin his pioneering book on rocketry. No portrait or detailed biography of him has survived and much of his life is a subject of dispute. He was educated at the Jesuit University of Vilno and was fascinated by artillery since childhood, and he studied many sciences to increase his knowledge (mathematics, mechanics, hydraulics, architecture, optics, tactics). In 1632-1634 he took part in the war against Muscovy in the siege of Biała under general Mikołaj Abromowicz and in 1644 he took part in the Battle of Ochmatów.  During the Spanish-Dutch war; he participated in the Siege of Hulst in 1645. In 1646 he returned to Poland, when King Wladyslaw IV created the Polish artillery corps and gathered specialists from Western Europe, planning a war against Turkey and its vassal the Crimean Tartars. He served as an engineering expert in the field of artillery and rocketry in the royal artillery forces. From 1648 he served as Second in Command of Polish Royal Artillery. In late 1648 the newly elected king John Casimir Vaza who gave up plans for the war with Ottomans advised him to return to the Netherlands and publish his studies there. In 1649 Siemienowicz decided to work on his book and publish it in Amsterdam. >>more...

Tło Powstania Listopadowego

Sunday, October 16, 2011
Ważnym tłem Powstania Listopadowego był plan Adama Czartoryskiego z 1815 roku zjednoczenia wszystkich ziem zaborów Polski w Królestwie Polskim stworzonym w unii personalnej Polski z Rosją. W celu umożliwienia tego projektu dzięki staraniom Adama Czartoryskiego, 3 stycznia 1815 roku, Rosja i Prusy podpisały porozumienie o zjednoczeniu wszystkich ziem polskich w unii personalnej z Rosją, włącznie z zaborem pruskim, w zamian za zdominowanie Saksonii przez Królestwo Pruskie dzięki poparciu Rosji. >>more...

Na co Polska może być jeszcze potrzebna?

Monday, October 10, 2011
1. Na co Polska może być jeszcze potrzebna? Jaki jest/może być sens polskości (Polski) dla Polaków, jaki dla tutejszych, jaki dla sąsiadów, dla innych (dla naszego regionu, dla Europy, dla świata)? Józef Piłsudski powiedział, że Polska jest skazana na wielkość. Wątpię aby potrafił to wytłumaczyć, czy rozumiał co mówił, ze względu na jego poważne luki edukacyjne, on raczej wyczuwał pewne rzeczy intuicyjnie. Ale miał rację. Chodzi o to, że Polska będzie albo wielka i zatriumfuje, albo skundlona i powoli zwiędnie. Nie ma innej opcji. >>more...

Post-Soviet Domestic and Foreign Challenges

Wednesday, October 5, 2011
Having been excluded for decades from the rewards of worldly advancement, our friends [in the post-Soviet Bloc] had failed to cultivate those arts - hypocrisy, treachery, and Realpolitik - without which it is impossible to stay in government. They sat in their offices for a while, pityingly observed by their staff of former secret policemen, while affable and much traveled rivals, of the kind with whom German Social Democrats and French Gaullists could both "do business", carefully groomed themselves for the next elections. Not since 1945 had so many records of communist party membership disappeared, or so many dissident biographies been invented. Within two years the real dissidents had returned to their studies, while the world outside was racing on, led by a new political class that had learned to add a record of outspoken dissidence to all its other dissimulations. We were witnessing what [Czechoslovak Communist Alexander] Dubcek had promised, socialism with a human face. The most urgent preoccupation of this new political class was to climb on to the European Union gravy train, which promised rewards of a kind that had been enjoyed in previous years only by the inner circle of the secret police.  
-Roger Scruton >>more...

To Succeed the "Sovereign" Successor

Wednesday, October 5, 2011
It is official. The current Russian President has announced that the former Muscovite head of state will soon be elected President once again. In other words, Vladimir Putin has been tapped by Dmitry Medvedev to succeed the successor. A rotation in office will occur. This will be blessed, of course, by a free presidential election.  Naturally, the Putin-Medvedev duo has paid lip service to democracy, or, in their instance, "sovereign democracy" (суверенная демократия). The latter is a vast improvement on Communist democracy, which was as different from parliamentary democracy as a regular chair from an electric chair, to invoke an old Soviet-era joke. >>more...

Holocaust survivors and others eliminated Poles (if they were any) from the Polish- Jewish dialogue, or “We” to” Us”

Tuesday, October 4, 2011
ACCORDING TO The Polish  President’s web site „ on 22 of September 2011 at General Consulate of Poland in New York  during the meeting with American Polonia the President of Polish Republic  rewarded  important  and high medals to  the citizens of United States of America and to Poles living in USA for success  attained in the Polish Jewish dialogue. Who are these medals recipients? >>more...

Koniec Euro w 2011 roku?

Friday, September 30, 2011
Koniec euro w 2011 roku jest obecnie wspominany w dyskusjach ekonomistów w związku z kryzysem w Europie, gdzie waluta ta kontrolowana przez Centralny Bank Niemiec ma niby reprezentować wszystkie gospodarki unii monetarnej bez jednoczesnej władzy centralnej nad gospodarką każdego państwa członkowskiego. Sama inicjatywa stworzenia waluty euro miała dać Niemcom silną pozycję w gospodarce światowej. >>more...

Zakhor: Jewish History and Jewish Memory (The Samuel and Althea Stroum Lectures in Jewish Studies) [Paperback]

Friday, September 30, 2011
Product Description Discusses the troubling and possibly irreconcilable split between Jewish memory and Jewish historiography >>more...

Hitler's Jewish Soldiers: The Untold Story of Nazi Racial Laws and Men of Jewish Descent in the German Military (Modern War Studies)

Friday, September 30, 2011
Lives of Hitler's Jewish Soldiers: Untold... by Bryan Mark Rigg 4.9 out of 5 stars (9)
Hitler's Jewish Soldiers DVD ~ Larry Price 4.0 out of 5 stars (4)
Black Nazis II!: Ethnic Minorities and Foreigne... by Veronica Clark 5.0 out of 5 stars (2)
Rescued from the Reich: How One of Hitler'... by Bryan Mark Rigg 4.6 out of 5 stars (16)   The Transfer Agreement--25th Anniversary Edition:... by Edwin Black 4.7 out of 5 stars (16)
>>more...
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 |
Copyright © 2009 www.internationalresearchcenter.org
Strony Internetowe webweave.pl