"It's difficult to admit the obvious"
political world

Search

Terror Żydów przeciwko Żydom

Monday, June 6, 2011
Obecnie w obliczu żądania od Polski 65 miliardów dolarów, przez żydowski ruch roszczeniowy, warto przypomnieć zdarzenia z okresu powojennego, za pomocą których Narod Polski jest jakoby „pociągany do odpowiedzialnośći” wobec opinii publicznej świata. >>more...

Jews killed Jews to create the state of Israel

Monday, June 6, 2011
The statement that: “Jews killed Jews to create the state of Israel” was made by Naeim Giladi, author of the book: “Ben-Gurion’s Scandals: How The Haganah and Mossad Eliminated Jews,” (Dandelion Books, LLC, Tempe Arizona, 2nd expanded edition 2003). Giladi wrote this book first in Hebrew and then in Arabic upon arrival to the US where he confirmed as an eye witness the facts concerning the Zionist bombings in Iraq, the rejection by Isarel of Arab peace overtures and the deadly violence inflicted by Jews on Jews in the cause of creating Israel. Stalin’s intended Israel to be a “bone of contention” in the Middle East. Some observers mention the possibility that Stalin also hoped to create Isarel as a Marxist state, part of the Soviet postwar empire.  >>more...

This Way for the Gas, Ladies and Gentlemen

Saturday, June 4, 2011
Instead of repeating the many other reviewers, I focus on certain issues. To begin with, accusations have been leveled against the author for being calloused towards Jewish deaths. In actuality, he sympathetically describes the human scenes of suffering, such as the dead and trampled infants in the death trains, the sick being shot and dumped into the pyres, entire transports of Jews going up in smoke, etc. However, he does mention the Jewish kapos. >>more...

Kontrola mediów w USA i w Polsce

Monday, May 30, 2011
Rozmaite formy pasożytnictwa, motywowanego chciwością są praktykowane przez ludzi, którzy posługują się rozmaitymi uzasadnieniami swego postępowania. W tej dziedzinie kopalnią wiedzy jest Talmud, który uczy Żydów, że dziesięć przykazań stosuje się wyłącznie do Żydów i że goje, czyli nie-Żydzi, mogą być traktowani jak pod-ludzie. Rozmaite arkana wiedzy strategii pasożytniczej były rozpowszechniane wśród Żydów w ramach ich strategii przetrwania i obrony przez asymilacją z nie-Żydami na wygnaniu. Talmud był ukończony w Babilonie w piątym wieku po Chrystusie. >>more...

Eichmann in my hands

Monday, May 30, 2011
The reader gets a summary of the unfolding Holocaust, and Eichmann's central role in it. Mass ghettoization gave way to mass shootings, which in turn gave way to mass gassings. Eichmann was especially involved in the destruction of Hungary's Jews just as the Red Army was on the outskirts of Budapest. Hungarian Jew Kastner (Kasztner), who made a deal with Eichmann, is mentioned as a "notorious name in Israel." (p. 227). >>more...

Muzułmanie duńscy i holenderscy

Monday, May 30, 2011
Gdy mówimy muzułmanie w Europie, mamy na myśli zwykle emigrantów z islamskiego kręgu kulturowego. Mają wiele ze sobą wspólnego, ale też istnieją między nimi różnice, zwiększane warunkami w kraju osiedlenia. Przyjrzyjmy się w tym kontekście Holandii i Danii. >>more...

4.0 out of 5 stars A Jewish Member of the A. K., Warsaw Ghetto Uprising Remarks, and Pole-on-Pole Looting

Monday, May 30, 2011
Zdzislaw Przygoda was an assimilated Polish Jew who eventually joined the Underground Armia Krajowa (A. K., or AK). His job in the A. K. was to hide escapees of all sorts and to give them false identification papers. (p. 57-on). The Gestapo caught him, but he managed to survive the war in various camps. Earlier, he had been an eyewitness to German terror bombing of defenseless Polish civilians during the 1939 war. (p. 39). >>more...

President Barack Obama visited mainly Jewish descendants in Warsaw: Empty Streets in Warsaw welcome President

Sunday, May 29, 2011
Friday-the first day of the visit of U.S. President Barak Obama in Poland. Flying out of France, the president flew to Warsaw, 20 minutes before time. It turns out that at the airport  Okecie  he spoke  with veterans invited to  welcome him, it is not known whether if  among them  was  Admiral Kolodziejczyk , who  on one time had  the name of  Robert Caimer (Semitic)1. It’s not confirmed if others with Semitic ties like: >>more...

Prezydent Barak Obama odwiedza przede wszystkim potomków Israelitów: Puste Ulice Witają Prezydenta Obamę w Warszawie

Sunday, May 29, 2011
Piątek-to pierwszy dzień wizyty prezydenta USA Baracka Obamy w Polsce.  Wylatujac z Francji,prezydent przyleciał do Warszawy 20 minut przed czasem.  Okazuje się , ze na Okęciu dłuższą chwilę rozmawiał z kombatantami zaproszonymi na powitanie, nie wiadomo czy był wśród nich admirał  Kołodziejczyk  (1) noszący kiedyś semickie nazwisko Robert Caimer. Jak tez niewiadomo czy byli wsrod nich mający prawdopodobnie  zydowskie pochodzenie nastepujacy wojskowi: >>more...

Empty Streets in Warsaw welcome President Obama: President Barack Obama visited mainly Jewish descendants in Warsaw

Friday, May 27, 2011
Today's Friday-the first day of the visit of U.S. President Barak Obama in Poland. Flying out of France, the president flew to Warsaw, 20 minutes before time. It turns out that at the airport  Okecie  he spoke  with veterans invited to  welcome him, it is not known whether if  among them  was  Admiral Kolodziejczyk , who  on one time had  the name of  Robert Caimer (Semitic). >>more...
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 |
Copyright © 2009 www.internationalresearchcenter.org
Strony Internetowe webweave.pl