"It's difficult to admit the obvious"
political world

Search

KRZYŻ PRZED PAŁACEM Namiestnikowskim –symbol autentycznego ruchu społecznego?

Wednesday, August 11, 2010
I znowu wylewa się  beczki atramentu, tysiące zapisanych stron internetowych, nagranych filmów, wywiadów,  czy setek artykułów, wywiadow z  najróżniejszych gazet.  Każdy począwszy od kuchennego  demagoga , polityka, hierarchy czy zwykłego człowieka chce sie wypowiedziec  na ten temat . Czasem poto, aby „zaistnieć na chwilę” ,a le najczęsiej, aby  forsowac swój często prywatny punt widzenia, bez glebszej znajomości tematu  a tylko wedlug  oklepanych formułek czy zgodnie z interesami  jakiejś opcji politycznnej,  czy tylko , aby zamieszac w głowie innym.           Tymczasem prawie wszyscy „zapominają”dlaczego doszło do postawienia krzyza przed Pałacem Namiestnikowskim? >>more...

Wspólna rynek i wspólna waluta

Wednesday, July 28, 2010
Wspólna rynek i wspólna waluta Chin i Japonii były znowu wspomniane 25 lipca, 2010 przez premiera Japonii Naoto Kan’a podobnie jak uczynił on 4go czerwca, 2010 oraz jak 20 maja, 2010  były premier Japonii Dr. Yukio Hatoyama, kiedy nawoływał on do stworzenia Unii Azji Wschodniej włącznie z Koreą Południową. Sprawa ta była 8go czerwca 2010 omawiana przez „The China Tracker-Forbes.com po linii obrony interesów USA, które walczą o utrzymanie kontroli na Japonią, według warunków kapitulacji z 1945 roku, kiedy Niemcy i Japonia musiały zgodzić się na dyktat amerykański i mogły żyć w dobrobycie z ograniczoną suwerennością pod warunkiem zgody na permanentne bazy i garnizony amerykańskie w czasie Zimnej Wojny. Obecnie sytuacja zmieniła się i wyłania się walka w obronie dolara jako waluty rezerwowej >>more...

The Warsaw Rising 1944: Perception and Reality.

Thursday, July 22, 2010
Last fall CNN decided to make a documentary on the Warsaw Rising of 1944.2 The producers and journalists involved with the project initially knew very little.3 To remedy that, first, they were given a short bibliography in English.4 Next, they were shown a few hours of original documentary footage and several albums of still photography from the Rising. Further, the CNN team was supplied with a list of witnesses and participants. Last but not least, the producers became familiar with the music from the Rising. In short, after immersing themselves in the material, they probably learned more about this historical event than the average Pole. >>more...

Unfounded JEwish Claims and slander of Jedwabne-answer to A. Brumberg

Thursday, July 22, 2010
The Council on Foreign Relations publishes Foreign Affairs Magazine in which it defines the acceptable range of policy alternatives for the government of the United States. The reasons for its dominant position is its continuity over decades, and its membership of the most highly intellectual and experienced scholars and diplomats in the US. >>more...

Zydowskie roszczenia finansowe a mord w Jedwabnem z 10-tego lipca 1941

Thursday, July 22, 2010Rada Polityki Zagranicznej USA (The Council on Foreign Relations in Washington) wydaje dwumiesięcznik pt. Sprawy Zagraniczne (Foreign Affairs Magazine), w którym jest wyznaczany zakres alternatyw polityki zagranicznej Stanów Zjednoczonych. Rada Polityki Zagranicznej USA zajmuje dominującą pozycję dzięki ciągłości swego istnienia i składu członków, którzy zaliczają się do najwybitniejszych naukowców i dyplomatów Stanów Zjednoczonych. Od Drugiej Wojny Światowej rada ta wybrała każdego ministra spraw zagranicznych USA, niektórzy z nich nie byli osobiście znani prezydentom, którym mieli służyć. Wrześniowy i październikowy numer Spraw Zagranicznych zawiera oszczerczy artykuł o Polsce p.t. Polacy i Żydzi Abrahama Brumberga, w którym z aprobatą cytowane jest zdanie z książki ,,Sąsiedzi” J. T. Grossa: "zbrodnicze refleksy społeczeństwa polskiego skierowane przeciw Żydom nie były przypadkowymi zdarzeniami...." Wypowiedz ta jedynie zmienia podmiot napaści podczas gdy jest równoznaczna ze znaną opinią Hitlera o Żydach jako rasie urodzonych zbrodniarzy.


>>more...

The Polish resistance home army, 1939-1945

Tuesday, July 20, 2010
An Excellent English-Language Summary of the Polish-Guerrilla Armia Krajowa (AK, or A.K.) and Its Uniqueness, July 20, 2010 This review is from: The Polish resistance home army, 1939-1945 (Paperback) The AK (or A.K.) was not only the largest (or second largest, after Yugoslavia) anti-Nazi European guerrilla movement, but was also unique in several ways. It boasted an entire Underground state apparatus (p. vii) and had the only Underground photoengraving facility in the whole of German-occupied Europe. (p. 154). Its serial Underground manufacture of British "Sten" guns (at least 1,000 of them), based on original plans, was unprecedented in the whole of underground Europe. (p. 99).

Many thousands of diversionary-sabotage actions were conducted by the AK, and these are tabulated according to type of action. (p. 166). Specific guerrilla actions against the Germans are recounted in some detail (p. 52-on), as are assassinations of selected German officials. The origin of the PW ("anchor": Polska Walczaca, Fighting Poland) symbol of the AK is described. (pp. 150-151). Operation Wachlarz ("Fan") is featured (p.39-on), as is the capture of a nearly-intact fallen V2 rocket. (p. 98). Owing to the fact that the AK received a pittance of airdrops from the Allies, its own Underground workshops manufactured some 350,000 grenades and 70 tons of explosive. (p. 99).

In the Kresy, the AK also defended Polish villagers from the Ukrainian fascist-separatist OUN-UPA genocide (p. 46). It also fought-off attempts by Soviet guerrillas, operating in German-occupied northeastern Poland, to destroy it. (pp. 46-47, 57).

An AK communiqué (Biuletyn Informacyjny of February 11, 1943) has been misquoted as evidence of the Polish Underground's indifference to the Jews. It was no such thing. The full context, which I include in my quote below, makes it obvious that the communiqué was not intended to downplay Jewish deaths in any way, but to forestall panic among the Poles. It describes measured acts of guerrilla resistance against the Germans, and condemns Communist attempts to stir up the Polish population into premature, suicidal uprisings, but adds: "They [the Polish people] are also incited by our own incessant gossiping, which inflates every instance of terror into an event of catastrophic dimension. Those who panic and those who gossip are unwittingly cooperating with the enemy, helping him to induce a feeling of despair in which the extreme depression and passive fatalism of some contrasts with the urge to rash insurgent madness in others...Of course, should the barbaric enemy attempt to destroy the Polish Nation by the same methods that have been employed against the Jews, then the die will have been cast and orders to fight in defense of the Nation shall be issued immediately. But this moment will be specified not by panic-struck gossips but by the Commander of the Home Forces...Let our nerves, weakened by three years of occupation, not take the upper hand over our reason." (pp. 162-163).

The reader must keep things in perspective. Jewish resistance was greatly delayed by the fact that later-doomed Jews were unwilling to die prematurely fighting on behalf of the already-dead Jews. Likewise, the later-doomed Poles were unwilling to die prematurely fighting on behalf of the already-dead Jews. Finally, complaints that the Polish Underground did not launch a suicidal nationwide uprising in an attempt to stop the mass extermination of Jews overlook the fact that neither did it order a suicidal nationwide uprising in an attempt to stop the murder of millions of Poles.

As the German armies were being driven out of Poland by the Red Army, the AK came out in open combat on behalf of the Soviets. Ney-Krwawicz has a fine description of Operation Burza (Tempest), the Warsaw Uprising, continued combat after the Uprising, etc. With the impending Soviet-imposition of Communism on Poland, General Leopold Okulicki ordered the disbanding of the AK on January 19, 1945. (p. 139). >>more...

The Cruel Hunters: SS-Sonderkommando Dirlewanger Hitler's Most Notorious Anti-Partisan Unit (Schiffer Military History)

Tuesday, July 20, 2010
I overlook any stylistic deficiencies of this work and focus on its historical content. The book begins with Dirlewanger's early life, service in WWI, etc. The account of his mid-1930's crime of statutory rape (pp. 28-29, 48-49) makes it unclear if the age of consent in Nazi Germany had been only 14. >>more...

Radek Sikorski w Waszyngtonie w czasie żałoby katyńskiej.

Sunday, July 18, 2010
Polacy w USA dyskutują, dlaczego taki bardzo rozpromieniony był Radek Sikorski w Waszyngtonie w czasie żałoby katyńskiej. Niektórzy spekulują, że jego kariera na szefa rządu w Polsce, stała się obecnie bardziej obiecująca, jakoby według jego szefów z American Entreprise Institute, przywódców ruchu neokonserwatywngo, dawnych trockistów nawróconych na syjonizm. Tymczasem tragedia katyńska nabrała rozgłosu w prasie w USA. >>more...

Tradycja jagiellońska a polski Obóz Narodowy w XX wieku

Saturday, July 17, 2010
Polski Obóz Narodowy był ruchem politycznym stawiającym sobie za cel
obronę stale unowocześnianej spuścizny kulturowej, społecznej i politycznej, wypracowanej
przez pokolenia Polaków. W tej wizji Polacy byli tymi, którzy identyfikowali
się z polskością objawiającą się w rozmaitych kształtach i formach (państwowych
i pozapaństwowych) na przestrzeni dziejów, choć niezmiennie opartą o wartości
transcendentalne. Odwrotnie niż wiele innych nacjonalizmów, przypadek polski
charakteryzował się uznaniem prymatu religii chrześcijańskiej nad ideą narodową.
Ograniczało to radykalizm polskiego nacjonalizmu i zapewniało więzy z tradycją
polską. Najistotniejszym jego elementem był pierwiastek duchowy, nadający mu
charakter chrześcijański. Dominacja charakteru chrześcijańskiego gwarantowała, że
rozmaite nowinki, w tym przede wszystkim rasizm, były eliminowane, albo przynajmniej
nie wychodziły poza sfery werbalne w głównym nurcie idei. Duchowość
nacjonalizmu polskiego charakteryzowała się generalnie tym, że każdy – niezależnie
od pochodzenia – mógł zostać Polakiem, czuć się nim i być za takowego uznany.
Warunkiem była identyfikacja z tradycją polską wyrażaną w chrześcijańskiej formie. >>more...

The Golden Age of Poland”

Wednesday, July 14, 2010
 “The Golden Age of Poland” during the Renaissance occurred when Poland-Lithuania, the largest state within western Christianity was most tolerant in Europe, and had the most advanced citizen’s rights. Poland’s population of 11,000,000 included 10% or over one million free citizens within an area of over one million sq. km.  In the world history of the development of representative government the Polish Commonwealth of 1600 AD had a record number of free citizens not only in comparison with ancient republics of Athens and of Rome; but, also in comparison with the United States at the time of the American Revolution in XVIII century. >>more...
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 |
Copyright © 2009 www.internationalresearchcenter.org
Strony Internetowe webweave.pl