"It's difficult to admit the obvious"
political world

Search

Treblinka survivor

Wednesday, April 6, 2011
This work contains much detail about the Treblinka Death Camp. It is semi-biographical, focusing on Hersh Sperling (Szperling), who escaped from Treblinka but committed suicide a few decades later. Owing to the breadth of its content, I focus on only a few issues.

The Treblinka prisoners' revolt is, in my opinion, better described than in most other books on Treblinka. It even features a map (p. 135) that traces the course of revolt. The revolt was hindered by the presence of Jewish informers among the kapos, including Kuba and Paulinka (or Perla). (p. 130, 133). >>more...

THE LAST JEW OF TREBLINKA BY Rajchman, Chil(Author)}The Last Jew of Treblinka: A Survivor's Memory 1942-1943[Hardcover]Pegasus Books(Publishe

Wednesday, April 6, 2011
The author describes his deportation on a train bound for Treblinka, during which he hears assurances that the Jews are being transported to a work camp in the Ukraine. Upon arrival, he describes the scene at Treblinka, including the fake railroad station. The Germans pull him out of the line to the gas chambers, and recruit him as a barber. His job is to shave the heads of people before their gassing. The victims know what awaits them. Some women vainly hope that the men will not be gassed, so that their sons will survive and eventually avenge the crime. >>more...

Restytucja mienia, Żydzi, polski MSZ. O co chodzi?

Wednesday, April 6, 2011
O restytucji mienia pisaliśmy wielokrotnie sami (np. tutaj), a „NCz!” całkiem słusznie od początku zajmuje się tą sprawą ad nauseam. Przypomnijmy najpierw prawidłową nomenklaturę, panuje bowiem tutaj niesamowite zamieszanie. Prywatyzacja oznacza przekazanie w prywatne ręce mienia publicznego. Reprywatyzacja oznacza oddanie w prywatne ręce mienia uprzednio prywatnego, które zostało przejęte przez państwo. Restytucja oznacza oddanie w ręce prawowitych właścicieli (zwykle spadkobierców) mienia prywatnego, które zostało przez państwo zrabowane. Restytucja jest więc formą reprywatyzacji, ale nie jest z nią tożsama. >>more...

Złote serca czy złote żniwa

Monday, March 14, 2011
Złote serca czy złote żniwa? to zbiór studiów na temat stosunków polsko-żydowskich w czasie II wojny światowej. Autorzy, kierując się poszukiwaniem Prawdy o tamtych czasach, zaprezentowali w nich wyniki swoich badań i analiz. W swych rozważaniach odrzucili dwie skrajne interpretacje historii: „czarną legendę" i heroiczną mitologię. Pierwsza z nich to fałszywe, kolektywistyczne oskarżanie Polaków o współudział w zbrodni Holokaustu i czerpanie z niej korzyści materialnych. Druga z kolei, sprzyja bezkrytycznemu podejściu do historii Polski i przedstawianiu Polaków wyłącznie z pozytywny sposób. Obie funkcjonują głównie na poziomie kultury popularnej, chociaż oskarżenie Polaków o współudział w niemieckich zbrodniach znalazło – za sprawą postmodernizmu – zwolenników wśród profesjonalnych badaczy. Nasi autorzy weryfikują i korygują tego rodzaju fałszywe wyobrażenia o rzeczywistych uwarunkowaniach stosunków polsko-żydowskich. Podejście to jest wynikiem rzetelnych badań naukowych, opartych na tradycyjnych, logocentrycznych i empirycznych podstawach nauki. Z poznawczego punktu widzenia ma ono charakter umiarkowany i wydaje się o tyle przekonujące, że wyczerpująco i wielowątkowo przedstawia złożony obraz wzajemnych relacji między chrześcijańską większością a żydowską mniejszością. >>more...

Słabnie Kontrola Bliskiego Wschodu Przez USA

Sunday, March 13, 2011
Trzy państwa Członkowskie Rady Bezpieczeństwa przy ONZ: Indie, Brazylia i Afryka Południowa (IBAP) nie popierają interwencji w Libii mimo starań USA, które mają w tej sprawie trudności w uzyskaniu poparcia Rosji i Chin. Pozostaje NATO i "unilateralizm" czyli jednostronne decyzje w stylu prezydenta Bush'a i jego polityki formowanej przez neo-konserwatystów, wyniku której, pogwałcił on prawo międzynarodowe i uczynił USA odpowiedzialne za napad na Irak i śmierć miliona Irakijczyków pod okupacją amerykańską. Również spowodował onrekordowe zadłużenie Ameryki i dopuścił do spowodowania kryzysu światowego przez "szwindel na trylion dolarów" na nieściągalnych długach hipotecznych,
które spowodowały taką sytuację, że obecnie w USA prawie połowa domów ma mniejszą wartość rynkową niż dług hipoteczny. >>more...

Demokratyzacja islamu?

Sunday, March 6, 2011
Próby wprowadzania demokracji w Polsce i w USA jak i innychkrajach zachodniej cywilizacji nie były tak trudne jak w państwach Islamu, gdzie oddzielanie władzy państwowej od religii jak dotąd miało miejsce tylko w Turcji i to dopiero po klęsce w Pierwszej Wojnie Światowej. Równouprawnienie kobiet nie zgadza się z nauką Koranu i tradycją Islamu. >>more...

LUDOBÓJSTWO KATYŃSKIE W POLITYCE WŁADZ SOWIECKICH I ROSYJSKICH (LATA 1943 – 2010)

Friday, March 4, 2011
„Pojednanie z narodem rosyjskim może nastąpić dopiero wtedy, gdy jego
autorytatywni przedstawiciele dokonają publicznej ekspiacji za zbrodnie w sposób
analogiczny do wystąpień przedstawicieli rządu Republiki Federalnej Niemiec – Brandta
czy Schmidta – w sprawie zbrodni hitlerowskich”1… >>more...

Golden Hearts without Golden Harvest- liberalism at work

Thursday, March 3, 2011
One of the guiding principles of the classic strategy is to never take the battle on  the enemy's terms. As well, one of the fundamental principles of entrepreneurship is not to assist in advertising the competition. So you can learn about it at West Point, or at Harvard Business School. >>more...

Jan Tomasz Gross i nowoczesny liberalizm

Thursday, March 3, 2011
Jedną z naczelnych zasad klasyków strategii jest to, by nigdy nie przyjmować bitwy na warunkach nieprzyjaciela. Natomiast jedną z podstawowych zasad przedsiębiorczości jest to, by nie pomagać w reklamowaniu konkurencji. Tak uczą i w West Point i w Harvard Business School. Niestety, ktoś nie przerobił lekcji, bo właśnie bractwo prawicowo-patriotyczne zgodnie rzuciło się na najnowsze dzieło Jana Tomasza Grossa (napisane wraz z byłą małżonką Ireną Grudzińską-Gross) Złote żniwa. A praca ta jeszcze nawet nie wyszła. A już jest darmowy szum. Jest to smutne, bo oznacza, że strona konserwatywna, narodowa i wolnościowa jest zdolna tylko do reakcji. Trudno oczekiwać od niej czegoś konstruktywnego, dynamicznego czy ofensywnego. Temat wywołany, panowie szlachta zmobilizowani, bicie piany odchodzi, chociaż zdarzają się też głosy konstruktywnej krytyki. >>more...

Zaglada Zydow w Krakowie (Cracoviana) (Polish Edition)

Thursday, March 3, 2011
German propaganda portrayed the forced confinement of Jews in ghettos as a protective measure against typhus. When typhus epidemics did not break out, the Germans changed their story. They now said that Jews had a natural symbiosis with lice, which was why they could easily spread typhus while not becoming ill themselves, and for which reason they still had to be isolated. (p. 43). Although the ghettoization of the Jews failed to starve and sicken them out of existence, the mortality rate was nevertheless 13 times that of the natural prewar rate. (p. 50) >>more...
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 |
Copyright © 2009 www.internationalresearchcenter.org
Strony Internetowe webweave.pl