"It's difficult to admit the obvious"
political world

Search

Katyń:rozmydlone obchody, brak uznania faktów

Wednesday, April 7, 2010
Juz po obchodach w Katyniu . Na cmentarnych  dołach , przy murze z tabliczkami tylko niewiele osób wspominajacych swoich pomordowanych. Prasa  codzienna, jak „Wyborcza” czy „Rzeczypospolita” rozpisywała się dość  dużo o wydarzeniach jak tez obchodach w Katyniu z udziałem premierów Polski i Rosji. W „Wyborczej „mozna było znaleść, nawet cały  tekst przemówień Premierow :Tuska  i Putina.   Podano  kilka  innych informacji  czy  nawet refleksji w postaci wypowiedzi Polska bez Ojca.” >>more...

Anatomia tzw. buntu czyli nasz triumf i neo-Matrix

Thursday, April 1, 2010
Nastąpił pewien poważny przełom w wykładni historii w Polsce. Jest to zasługą przede wszystkim środowiska konserwatywnego. To ono cierpliwą archeologią pamięci – wbrew potężnemu terrorowi intelektualnemu post-komunistów i ich apologetów -- odgrzebało paradygmat Prawdy i ponownie mozolnym wysiłkiem wzniosło polskie ramy odniesienia naszych dziejów. Instytut Pamięci Nardowej jest ukoronowaniem tego tradycjonalistycznego dzieła. Ale nie będę tutaj opisywać wysiłków rodem ze środowisk Arcanów czy Glaukopisu, które po wielu latach zaowocowały logocentrycznym ukierunkowaniem IPN i wybuchem niezależnych badań >>more...

Pavement of Hell: Three Leaders of the Judenrat

Wednesday, March 31, 2010
This three-part book focuses on the lives of Chaim Rumkowski (Rumkovsky) of the Lodz (Litzmannstadt) Ghetto, Adam Czerniakow of the Warsaw Ghetto, and Jacob Gens of the Vilna (Wilno, Vilnius) Ghetto. Tushnet consistently brings up examples of behaviors in these men that were variously harmful and at other times helpful towards fellow Jews facing the unfolding Holocaust. He also cites a selection of Jewish opinions on the character of these Judenrat leaders >>more...

The Case of Hotel Polski

Thursday, March 25, 2010
After the fall of the Warsaw Ghetto Uprising and the destruction of the Warsaw Ghetto, there were still some 10,000--30,000 Warsaw Jews still alive, but now hiding among Poles in the Aryan section of the city. (p. 10). The Hotel Polski in Warsaw became a focus of promises, by Nazis and their Jewish collaborators, for fugitive Jews to come out of hiding so that they could be amnestied by being declared foreign citizens. (pp. 12-13, 111). >>more...

Liliana's journal: Warsaw 1939-1945

Thursday, March 25, 2010
In common with countless Jewish and Polish eyewitnesses, the author describes the indiscriminate bombing and strafing of defenseless Polish civilians, by the Luftwaffe, during the German-Soviet conquest of Poland in 1939. (p. 11). She recognizes the fact that the Volksdeutschen were Poles of German descent. (p. 18). >>more...

Warsaw Ghetto Uprising, and Rare Jewish Acknowledgement of the Communist GL-AL Killing Fugitive Jews,

Thursday, March 25, 2010
While describing the events that led up to and included the Warsaw Ghetto Uprising (1943), the author frequently mentions the many forms of Polish aid to Jews. (p. 19, 21, 45, 59, 68, 80, 88, 95, 98, 136). This included help from members of the Policja Granatowa (Polish Blue Police)(p. 63, 71), which has at times been misrepresented as a mostly collaborationist force. >>more...

Between tumbling walls

Saturday, March 20, 2010
This book is unusual in several respects. It contains a diary of life in Warsaw--not in the Warsaw Ghetto before the Jewish Uprising, but covert life in Aryan Warsaw after this Uprising. (pp. 115-157). >>more...

Remember Nothing More

Saturday, March 20, 2010
Christian Themes in Jewish Suffering: Warsaw Ghetto Uprising; Blackmailers in Context; Origin of NSZ-Kill-Jews Tales, March 19, 2010 The author's work as a nurse gave way to that of a courier girl during the Warsaw Ghetto Uprising of 1943. She mentions Stadsartz Schremf, who was Director of the German-run Department of Health of Warsaw. He was sadistic and brutal, and hated both Poles and Jews. (p. 33).I

  >>more...

The Katyn Wood murders / by Joseph Mackiewicz ; with a foreword by Arthur Bliss Lane

Saturday, March 20, 2010
This work is one of the first, if not the first, English-language book on this subject. In the Foreward, Arthur Bliss Lane, the former U.S. Ambassador to early-postwar Poland, commented: "The Katyn Massacre of over four thousand [We now know of about 25,000 total] Polish Army officers was one of the most horrible crimes of World War II, equaling the barbarity of Hitler's wholesale extermination of members of the Jewish race in the gas chambers of Oswiecim [Auschwitz] and Majdanek." (p. v). Lane's statement is ironic in view of the modern tendency to elevate the Holocaust over that of non-Jewish victims of the Nazis, and the continuing policy of devaluing Communist crimes in favor of Nazi ones.
>>more...

Wizyta Prezydenta Brazylji w Izraelu

Saturday, March 20, 2010
Prezydent Ignacio da Silva jest pierwszym prezydentem Brazylii z oficjalną wizytą w Izraelu. Faszyści z tradycji Beytaru w przedwojennej Polsce, a rządzący w Izraelu jako partia Likud w Tel Awiwie wymagają od oficjalnych gości złożenia wieńca na grobie założyciela Syjonizmu Teodora Hertzl’a. Prezydent Francji Nicolas Sarkozy i Premier Włoch Silnio Berlusconi tego jednak nie uczynili jak też nie uczynił tego prezydent da Silva. >>more...
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 |
Copyright © 2009 www.internationalresearchcenter.org
Strony Internetowe webweave.pl