"It's difficult to admit the obvious"
political world

Search

Jews murdering and massacring Ethnic Poles: Double betrayal of Polish National Interest and Jewish survival (1939-1989)

Saturday, February 12, 2011
            Contemporary Polish-Jewish relations resemble to a vicious circle. Each side blames each other for misbehavior and brings up to each other the crimes often never committed, or just for the perceptions of it. >>more...

Chodakiewicz: Teoria wojny subtelnej

Wednesday, February 9, 2011
Sun Tzu to chiński kondotier, który żył dwa i pół tysiąca lat temu. Bez wątpienia jest największym orientalnym mistrzem strategii wojennej. Nauczał, że „wojowanie jest oparte na oszukiwaniu” (str. 9). I tłumaczył: „stąd wynika, że walczyć i podbijać we wszystkich swoich bitwach nie stanowi największego sukcesu. Największy sukces to umiejętność złamania oporu wroga bez walki” (str. 15). Sun Tzu był po prostu prekursorem wojny psychologicznej. Arcydzieło „Sztuka wojny” („The Art of War”, tłum. Lionel Giles, red. Dallas Galvin; Barnes and Noble Classics, New York, 2003 – za wydaniem z 1910 r.) podzielone jest na 13 ksiąg – od „formułowania planów” do „wykorzystania szpiegów”. Ogólnie biorąc, prawdziwy strateg powinien znać geografię, historię, kulturę oraz psychologię. Podobnie jak „Księcia” Machiavellego, również „Sztukę wojny” można czytać jak długie podanie o pracę. „Generał, który posłucha mej rady i ją zastosuje, zwycięży – tego trzeba zatrzymać jako komendanta! Generał, który ani nie posłucha mej rady, ani się do niej nie zastosuje, zostanie pokonany. Trzeba go zwolnić!” (str. 8) >>more...

Trockizm i neokonserwatyzm w USA

Sunday, February 6, 2011
Angielskie słowo „persuasion” brzmi jak polskie słowo „perswazja” ale znaczeniem jest bliższe słowu „poglądy.” Tak więc ewolucja żydowskiej ideologii neo-konserwatyzmu w USA, głównie w Nowym Jorku w latach 1942-2009 jest opisana a książce zawierającej artykuły Irving’a Kristol’a wybrane przez Gertrudę Himmelfarb dyskutowanej przez James’a Q. Wilson’a w The Wall Street Journal z 21go stycznia, 2011, w artykule pod tytułem „Beyond Ideology” („Tło Ideologii”). >>more...

Chatyń między Katyniem i Jedwabnem

Wednesday, February 2, 2011
Chatyń był polskim zaściankiem na Białorusi prześladowanym w latach trzydziestych, w czasie kolektywizacji, kiedy Polacy byli najbardziej prześladowaną grupą etniczną na terenie Związku Sowieckiego. Ocenia się że w czasie wojny jedna trzecia ludności Białorusi była wymordowana przez akcje sowieckie i niemieckie. >>more...

Wybielanie kolaboracji Żydów z Sowietami

Wednesday, February 2, 2011
Wybielanie kolaboracji Żydów z władzami sowieckimi jest uprawiane przez Jana Tomasza Grossa i  Marcina Urynowicza, historyka z IPN, który ignoruje takie źródła jak raport Jana Karskiego. Karski, według opinii wyrażonej w rozmowie ze mną przez Jana Nowaka Jeziorańskiego, po opublikowaniu książki „Tajne Państwo” („Secret State”) uległ szantażowi działaczy żydowskich i podporządkował się żydowskiemu ruchowi roszczeniowemu, charakteryzowanemu przez profesora Normana Finkelsteina jako banda oszustów. Ważne jest to co Karski pisał wcześniej na temat haniebnej i masowej kolaboracji lewicowych i oportunistycznych Żydów na terenach okupowanych przez ZSSR. >>more...

Captures the Essence of Polish Heroism During the 1939 War, With Additional Valuable Historical Insights,

Tuesday, February 1, 2011
There are a number of nonfictional and fictional books concerning non-Poles caught up in the German-Soviet conquest of Poland in September-October 1939, and this is one of the fictional ones. However, it is very realistic >>more...

TO BE A JEW: DISCUSSIONS WITH DAG HALVORSEN ABOUT JEWS AND THE ANTISEMITISM OF THE POLES.

Tuesday, February 1, 2011
TO BE A JEW: DISCUSSIONS WITH DAG HALVORSEN ABOUT JEWS AND THE ANTISEMITISM OF THE POLES. In this Polish-language book, Halvorsen asks many questions which reflect popular stereotypes about Poles, and Wroblewski, who is of Jewish background (p. 7), responds to him. >>more...

Chicago Style politics-President’s Obama message ridiculed about creating new jobs: I witness account

Tuesday, February 1, 2011
Recently, on January 18 2010 in the article President Obama said:”Small firms drive growth and create most new jobs in the country…we need to make sure nothing stands in their way”—and the reality is:  In June 2008 (my 68-th birthday I’m in business in Chicago since 1976)), I went to the City of Chicago and applied for a new business license-Public Place of Amusement. I wanted to have some pool tables during the week and at the evenings- to organize some concerts, private parties, or other social events. Suddenly < I learned that I needed Variance. After over 1/2 year with help of thee lawyer variance was granted for PPA for City of Chicago Council, with advertisement to the neighbors and the businesses around.  There were no any objections what’s so ever by nobody. >>more...

Anatomy of perfidy JT Gross'a

Monday, January 31, 2011
Anatomy of perfidy Gross'a JT is the subject of my article for the Catholic press in the U.S. under the title "Holocaust Profiteering by Literary Hoax" or "Exploitation of the Holocaust through literary forgery." The main negative character of this article is JT Gross and his last four books of distorting history kompromitowanego advantage today by some Jewish, of Jewish claim >>more...

Anatomia perfidii J. T. Gross’a

Monday, January 31, 2011
Anatomia perfidii J. T. Gross’a jest tematem mojego artykułu dla prasy katolickiej w USA pod tytułem „Holocaust Profiteering by Literary Hoax” czyli „Eksploatacja Holokaustu za pomocą fałszerstw literackich.” Głównym negatywnym bohaterem tego artykułu jest J. T. Gross i jego cztery ostatnie książki fałszujące historię na korzyść dziś kompromitowanego przez niektórych autorów żydowskich, żydowskiego ruchu roszczeniowego >>more...
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 |
Copyright © 2009 www.internationalresearchcenter.org
Strony Internetowe webweave.pl