"It's difficult to admit the obvious"
political world

Search

Polska jako "Nowy Kaanan"

Sunday, November 14, 2010
czyli jakoby kraj zniewolony przez  Hebrajczyków? . Pięć wieków nim doszło do wygnania Żydów z Hiszpanii w 1492 roku, Żydzi, handlarze niewolników, dostarczali niewolników Maurom, jako
główną siłę roboczą w Hiszpanii Mauretańskiej. Maurowie wymagali od
tych handlarzy opisów geograficznych, żeby ustalić kierunek z
Hiszpanii na Mekkę i Medinę w celach ich pokłonów modlitewnych. Ibn
Jakub handlarz niewolnikami z miasta Tortoli opisał Polskę w roku 962
AD. Wówczas kupcy żydowscy nazywali Polską "Nowym Kaananem," czyli
mieli już wówczas nadzieję, że Polska będzie krajem tak zniewolonym
przez nich jak był w starożytności Kaanan, podbity przez
Hebrajczyków >>more...

Permanentna Wojna Stanów Zjednoczonych o Władzę nad Globem?

Friday, November 12, 2010
W "The New York Times Book Review" opublikowano recenzję G. J. Bass'a
3go września 2010 pod tytułem "Niekończąca się Wojna." Recenzja ta
jest ilustrowana fotografią bombowca USA B-52 zrzucającego dużą wiązkę
bomb na Południowy Wietnam, oraz zdjęciami generała Curtis'a LeMay'a
oraz Allen'a Foster'a Dulles'a z lat 1950tych. >>more...

Rosja uzależnia się od Chin?

Friday, November 12, 2010
Wojska sowieckie były wycofane w czasie odwrotu z Afganistanu 15 lutego, 1989 roku. Charakterystyczna jest obecna decyzja Moskwy żeby brała udział wraz z USA na terenie Afganistanu przeciwko handlarzom narkotyków. Jednocześnie miała miejsce pierwsza wizyta prezydenta Rosji na wyspach Kurylskich zabranych Japonii po Drugiej Wojnie Światowej. Obydwa te posunięcia dyplomacji rosyjskiej postrzegane są jako nowe inicjatywy polityczne mające na celu stworzenie nowego porozumienia z NATO, dominowanym przez USA. >>more...

Dziwna Kampania Wyborcza w USA 2010 bez Dyskusji o Obecnym Udziale USA w Wojnach.

Monday, November 8, 2010
Znany komentator Tom Brokat krytykuje kampanię wyborczą w USA wjesieni 2010 i brak
dyskusji o wojnie na Bliskim Wschodzie i w AzjiCentralnej. Pyta on: "dlaczego wojny i straty
w ludziach oraz kosztyponoszone przez skarb USA nie są obecnie najważniejszym
tematemkampanii wyborczej obok bezrobocia i podatków?" >>more...

5.0 out of 5 stars Jewish Exceptionalism in Historical and Broader Context: The Jewish Century

Friday, November 5, 2010
This thought-provoking work rejects the premise of classical anti-Semitism ("Jews control everything") while also rejecting the other extreme (Jews as an innocuous, powerless minority). For example, consider the rise of anti-Semitism in tsarist Russia: "One reason why Jews were victims of state persecution was that so many of them were becoming elite members." (p. 158). >>more...

Mass murder and moral code: some thoughts on an easily misunderstood subject

Monday, October 18, 2010

ABSTRACT
Research on perpetrators of genocidal processes and especially of the
Holocaust is still puzzled by the fact that most of the atrocities and
killings have been executed by ‘ordinary men’, i.e. by persons with a
self-concept which would not have indicated that they could become
killers. The guiding question of research on genocidal perpetrators is
therefore how given moral inhibitions and moral values could have
been overcome, or, to put it simply, how good people could have been
turned into bad ones. The following article proposes the opposite
question: Is it possible that particular moral commitments and
principles gave the perpetrators a sense of continuing moral integrity
that enabled them to carry out the killings? This socio-psychological
proposal is first elaborated theoretically and then illustrated with a case
study on Franz Stangl, the commander of the extermination camp of
Treblinka.
Key words Holocaust, mass murder, morality of perpetrators,
rationality, role distance
>>more...

Polacy I Zydzi Pod Okupacja Niemiecka 1939-1945: Studia I Materiay (Polish Edition)

Monday, October 11, 2010
POLES AND JEWS UNDER THE GERMAN OCCUPATION 1939-1945 is the title of this Polish-language scholarly anthology (with English summary: pp. 980-981). Owing to its breadth, I focus on only a few items. >>more...

Od Bartka Zwycięzcy do Komuny Paryskiej i do Megalomanii Berlina

Monday, October 11, 2010
Bitwa pod Sedanem została uwieczniona przez Henryka Sienkiewicza w jego noweli pod tytułem Bartek Zwycięzca, który stał się symbolem bohaterskiego żołnierza, etnicznego Polaka, który był po ciężkim i
odczłowieczającym przeszkoleniu pruskim wraz z rekrutami z Mazur, Pomorza, Poznańskiego i ze Śląska.  Polskie prowincje zaboru pruskiego
stanowili około 65% ludności Królestwa Pruskiego. >>more...

The Terrible Secret: Suppression of the Truth About Hitler's "Final Solution"

Thursday, September 23, 2010
This encyclopedic work, by a French Jew, covers many details about the emergence of news about what has become to be known as the Holocaust. Some of the early information is valuable and correct only when viewed in hindsight. >>more...

Quiet Hero: Secrets from My Father's Past, How the West Learned About Nazi Germany's Unfolding Genocide of the Jews

Thursday, September 23, 2010
Instead of repeating other reviewers, I focus on matters of direct historical significance. This is based on the testimony of Ryszard Kossobudzki (later Anglicized to Cosby), as interviewed by Rita Cosby, his journalist daughter
This encyclopedic work, by a French Jew, covers many details about the emergence of news about what has become to be known as the Holocaust. Some of the early information is valuable and correct only when viewed in hindsight. >>more...
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 |
Copyright © 2009 www.internationalresearchcenter.org
Strony Internetowe webweave.pl