"It's difficult to admit the obvious"
political world

Search

Tradycja jagiellońska a polski Obóz Narodowy w XX wieku

Saturday, July 17, 2010
Polski Obóz Narodowy był ruchem politycznym stawiającym sobie za cel
obronę stale unowocześnianej spuścizny kulturowej, społecznej i politycznej, wypracowanej
przez pokolenia Polaków. W tej wizji Polacy byli tymi, którzy identyfikowali
się z polskością objawiającą się w rozmaitych kształtach i formach (państwowych
i pozapaństwowych) na przestrzeni dziejów, choć niezmiennie opartą o wartości
transcendentalne. Odwrotnie niż wiele innych nacjonalizmów, przypadek polski
charakteryzował się uznaniem prymatu religii chrześcijańskiej nad ideą narodową.
Ograniczało to radykalizm polskiego nacjonalizmu i zapewniało więzy z tradycją
polską. Najistotniejszym jego elementem był pierwiastek duchowy, nadający mu
charakter chrześcijański. Dominacja charakteru chrześcijańskiego gwarantowała, że
rozmaite nowinki, w tym przede wszystkim rasizm, były eliminowane, albo przynajmniej
nie wychodziły poza sfery werbalne w głównym nurcie idei. Duchowość
nacjonalizmu polskiego charakteryzowała się generalnie tym, że każdy – niezależnie
od pochodzenia – mógł zostać Polakiem, czuć się nim i być za takowego uznany.
Warunkiem była identyfikacja z tradycją polską wyrażaną w chrześcijańskiej formie. >>more...

The Golden Age of Poland”

Wednesday, July 14, 2010
 “The Golden Age of Poland” during the Renaissance occurred when Poland-Lithuania, the largest state within western Christianity was most tolerant in Europe, and had the most advanced citizen’s rights. Poland’s population of 11,000,000 included 10% or over one million free citizens within an area of over one million sq. km.  In the world history of the development of representative government the Polish Commonwealth of 1600 AD had a record number of free citizens not only in comparison with ancient republics of Athens and of Rome; but, also in comparison with the United States at the time of the American Revolution in XVIII century. >>more...

Auschwitz Chronicle: 1939-1945

Thursday, July 8, 2010
Auschwitz was originally opened, in 1940, for Poles. In 1942, it became a tool for the mass gassing of Jews, who were not even registered upon arrival. Among those actually incarcerated in Auschwitz I, in July 1944, there were 8,200 Jews and 3,800 Poles. (p. 664). According to the camp resistance, there were incarcerated, in several of the main camps in August 1944, a total of 18,600 Poles and 23,000 Jews. (p. 693) >>more...

A Polish Jew Deported into the Interior of the USSR in 1940,

Thursday, July 8, 2010
The author of this book grew up in pre-WWII Poland. He came from a well-to-do, assimilated Jewish family, who had Polonized their name (from Weidenfeld to Wajdenfeld (p. 357); subsequently Anglicized to Waydenfeld.) In common with many assimilated Polish Jews, the Waydenfelds were atheists. (p. 404, 406). [This recounts Cardinal Hlond's much-maligned 1936 "Jews are freethinkers" statement. >>more...

Wilniuki pozostają spadkobiercami milenijnego dziedzictwa kulturowego Polski

Wednesday, July 7, 2010
Kresy.pl: Polska i Litwa są dziś krajami sojuszniczymi. Skąd się do chwili obecnej biorą obawy części społeczeństwa litewskiego, w tym niektórych kręgów elity politycznej Litwy, wobec mniejszości polskiej? >>more...

Jednoosobowa konspira

Tuesday, July 6, 2010
Najpóźniej po inwazji Czechosłowacji przez Armię Czerwoną i formacje tubylcze tzw. Paktu Warszawskiego, pułkownik Ryszard Jerzy Kukliński zrozumiał, że Polska jest w sowieckiej niewoli. Postanowił aktywnie włączyć się do walki o wolność kraju. Skontaktował się z Amerykanami >>more...

Shtetl Jews Under Soviet Rule: Eastern Poland on the Eve of the Holocaust (Jewish Society and Culture) Partial Insights into Jewish-Soviet Collaboration in USSR-Conquered Eastern Poland

Tuesday, June 29, 2010
This is one of the few books, written by a Jewish author, which acknowledges the fact that large numbers of Polish Jews collaborated with the Soviet authorities who had invaded eastern Poland in September-October 1939. Not mentioned, however, is the role which local Jews played in fifth-column attacks on Poles, and the disarming of Poles during the Soviet conquest of eastern Poland. (See Peczkis review of Przemilczane zbrodnie: Zydzi i Polacy na Kresach w latach 1939-1941 (Polish Edition)). Also not mentioned is the fact that large number of Poles were sent to horrible deaths in Siberia as a result of this collaboration. Despite these serious omissions, Pinchuk has provided us an important work. >>more...

Red Shadow: A Physician's Memoir of the Soviet Occupation of Eastern Poland, 1944-1956For Your Freedom Through Ours: Polish American Efforts on Poland's Behalf, 1863-1991

Tuesday, June 29, 2010
This work is a natural sequel to the author's diary of life under the German occupation: Diary from the Years of Occupation 1939-44. >>more...

Porady i historyjki legendy CIA

Monday, June 28, 2010
Odezwał się do mnie ambasador Hugh Montgomery. To legenda amerykańskiego wywiadu. Urodzony w 1923 roku, ukończył Harvard – od bakałarza do doktoratu. Tam też nauczał. W tzw. międzyczasie, od 1942 roku, jako ochotnik służył w armii USA. Oddelegowano go do Office of Strategic Services (OSS), czyli Biura Służb Strategicznych – pierwszej organizacji wywiadowczej w historii USA. Jednocześnie w armijnej Służbie Wywiadu (Intelligence Branch) osiągnął stopień pułkownika. Do CIA dr Montgomery wstąpił w 1952 roku – prosto z Harvardu. Służył w Europie i w Sowietach. W 1981 roku z CIA przeszedł do Departamentu Stanu. Przez cztery lata pracował jako dyrektor Biura Wywiadu i Badań (Bureau of Intelligence and Research). Następnie przeniesiono go z powrotem do CIA, do jednej z najważniejszych komórek nadzorczych (Senior Review Panel). Wnet jednak w randze ambasadorskiej oddelegowano go do ONZ jako reprezentanta USA do spraw politycznych. Funkcje tę sprawował do 1989 roku, gdy znów znalazł się w CIA (SRP). W 1991 roku dyrektor wywiadu mianował go specjalnym asystentem do spraw stosunków z obcymi wywiadami >>more...

Is Israel flotilla raid involved espionage, sabotage?

Monday, June 28, 2010
The  worldwide debate about last Israeli raid on the Gaza Freedom Flotilla has concentrated relatively little on the operation’s intelligence aspect. This is rather puzzling, considering that the intelligence aspects of the attack are largely responsible for its bloody outcome. Many first accounts or the flotilla participants, as well as some facts purposely were ignored or at last not paid attention to. >>more...
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 |
Copyright © 2009 www.internationalresearchcenter.org
Strony Internetowe webweave.pl