"It's difficult to admit the obvious"
political world

Search

Wilniuki pozostają spadkobiercami milenijnego dziedzictwa kulturowego Polski

Wednesday, July 7, 2010
Kresy.pl: Polska i Litwa są dziś krajami sojuszniczymi. Skąd się do chwili obecnej biorą obawy części społeczeństwa litewskiego, w tym niektórych kręgów elity politycznej Litwy, wobec mniejszości polskiej? >>more...

Jednoosobowa konspira

Tuesday, July 6, 2010
Najpóźniej po inwazji Czechosłowacji przez Armię Czerwoną i formacje tubylcze tzw. Paktu Warszawskiego, pułkownik Ryszard Jerzy Kukliński zrozumiał, że Polska jest w sowieckiej niewoli. Postanowił aktywnie włączyć się do walki o wolność kraju. Skontaktował się z Amerykanami >>more...

Shtetl Jews Under Soviet Rule: Eastern Poland on the Eve of the Holocaust (Jewish Society and Culture) Partial Insights into Jewish-Soviet Collaboration in USSR-Conquered Eastern Poland

Tuesday, June 29, 2010
This is one of the few books, written by a Jewish author, which acknowledges the fact that large numbers of Polish Jews collaborated with the Soviet authorities who had invaded eastern Poland in September-October 1939. Not mentioned, however, is the role which local Jews played in fifth-column attacks on Poles, and the disarming of Poles during the Soviet conquest of eastern Poland. (See Peczkis review of Przemilczane zbrodnie: Zydzi i Polacy na Kresach w latach 1939-1941 (Polish Edition)). Also not mentioned is the fact that large number of Poles were sent to horrible deaths in Siberia as a result of this collaboration. Despite these serious omissions, Pinchuk has provided us an important work. >>more...

Red Shadow: A Physician's Memoir of the Soviet Occupation of Eastern Poland, 1944-1956For Your Freedom Through Ours: Polish American Efforts on Poland's Behalf, 1863-1991

Tuesday, June 29, 2010
This work is a natural sequel to the author's diary of life under the German occupation: Diary from the Years of Occupation 1939-44. >>more...

Porady i historyjki legendy CIA

Monday, June 28, 2010
Odezwał się do mnie ambasador Hugh Montgomery. To legenda amerykańskiego wywiadu. Urodzony w 1923 roku, ukończył Harvard – od bakałarza do doktoratu. Tam też nauczał. W tzw. międzyczasie, od 1942 roku, jako ochotnik służył w armii USA. Oddelegowano go do Office of Strategic Services (OSS), czyli Biura Służb Strategicznych – pierwszej organizacji wywiadowczej w historii USA. Jednocześnie w armijnej Służbie Wywiadu (Intelligence Branch) osiągnął stopień pułkownika. Do CIA dr Montgomery wstąpił w 1952 roku – prosto z Harvardu. Służył w Europie i w Sowietach. W 1981 roku z CIA przeszedł do Departamentu Stanu. Przez cztery lata pracował jako dyrektor Biura Wywiadu i Badań (Bureau of Intelligence and Research). Następnie przeniesiono go z powrotem do CIA, do jednej z najważniejszych komórek nadzorczych (Senior Review Panel). Wnet jednak w randze ambasadorskiej oddelegowano go do ONZ jako reprezentanta USA do spraw politycznych. Funkcje tę sprawował do 1989 roku, gdy znów znalazł się w CIA (SRP). W 1991 roku dyrektor wywiadu mianował go specjalnym asystentem do spraw stosunków z obcymi wywiadami >>more...

Is Israel flotilla raid involved espionage, sabotage?

Monday, June 28, 2010
The  worldwide debate about last Israeli raid on the Gaza Freedom Flotilla has concentrated relatively little on the operation’s intelligence aspect. This is rather puzzling, considering that the intelligence aspects of the attack are largely responsible for its bloody outcome. Many first accounts or the flotilla participants, as well as some facts purposely were ignored or at last not paid attention to. >>more...

For Your Freedom Through Ours: Polish American Efforts on Poland's Behalf, 1863-1991

Friday, June 25, 2010
This comprehensive work details the life of Poles in America going back to colonial times. Much biographical and historical information is included. FDR's lies told to Charles Rozmarek, at the time of the Yalta betrayal of Poland, are featured. The texts of speeches by US Presidents (e. g., Eisenhower, Kennedy, Johnson, Carter, Reagan, etc.), regarding Poland and Polish Americans, are also included. >>more...

Ropa naftowa w Zatoce Meksykańskiej i fiasko sankcji przeciwko Iranowi

Thursday, June 10, 2010
Ropa naftowa w Zatoce Meksykańskiej i fiasko sankcji przeciwko Iranowi, oto problemy prezydenta Obamy, jak to słusznie opisuje Pepe Escobar, w artykule w Asia Times z 28go maja, 2010. Premier Turcji Recept Tayyip Ortogan miał niedługo spotkać się z prezydentem Brazylii, Luis’em Ignacio Lula da Silva, ponieważ prezydent Obama, robił wszystko, żeby podminować układ o wymianie paliwa nuklearnego Iranu, zaaranżowany przez Brazylię i Turcję, które to państwa sprzymierzone z USA, ale bronią dyplomatycznie swego układu – układu, który jest bardzo popularny na świecie, naturalnie poza osią USA-Izrael. Iran zgodził się przesłać do Turcji na przechowanie większość swego paliwa nuklearnego wymagającego wzbogacenia do czasu, kiedy równoważna ilość paliwa, w formie prętów do użytku w reaktorze o zastosowaniu lekarskim, będzie dostarczona Iranowi z Rosji i Francji. >>more...

RESEARCH BEFORE CONCLUSION: THE PROBLEMS OF SHOCK THERAPY IN JEDWABNE

Friday, June 4, 2010
Prior to the opening of the Communist archives, Jan Tomasz Gross’s
Revolution from Abroad was practically the only solid study of the Soviet
occupation of Poland’s Eastern Borderlands between 1939 and 1941.
Equally valuable is his work on central Poland under Nazi occupation.1
His latest book, Sasiedzi: Historia zagłady ydowskiego miasteczka
(Neighbors: The Story of the Annihilation of a Jewish Town), is a case study
of Jedwabne in the county of Łoma, the Province of Podlasie. >>more...

Rządy kontrolują światowe rezerwy paliwa

Wednesday, May 26, 2010
– czy zwycięża kapitalizm państwowy? . Obecnie rządy państw kontrolują światowe rezerwy paliwa. W Rosji w czasie bezprzykładnego w historii okradania mienia narodowego przez oligarchów, głównie Żydów, KGB ratowało sytuację i osadziła na stanowisku premiera pułkownika Wladimira Pupina, którego teza dyplomowa była na temat strategicznego posługiwania się paliwem. >>more...
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 |
Copyright © 2009 www.internationalresearchcenter.org
Strony Internetowe webweave.pl