"It's difficult to admit the obvious"
political world

Search

“I do not apologize for Jedwabne "

Tuesday, September 24, 2013
The court in Bialystok has decided that the slogan " I’ do not apologize for Jedwabne “is incitement to hatred based on national and religious convictions. Therefore, the accused men are guilty and conviction was upheld as stated by the lower court justice.
 The case began in August of 2011, when during the March Unity March several dozen skinheads shouted slogans: "Down with communism ", "Our weapons nationalism ", " I do not apologize for Jedwabne ", "God , honor and fatherland ", " One Polish nation . " >>more...

Lonek Skosowski: koniec żydowskich kolaborantów Gestapo;

Saturday, September 21, 2013
Najbardziej kontrowersyjny chyba to przypadek Elke Sirewiza. Załatwił on sobie fałszywe papiery na nazwisko Fritz Scherwitz. Został członkiem NSDAP. Służył w SS jako Obersturmführer. Był komendantem obozu koncentracyjnego w Lenta pod Rygą na Łotwie. Osobiście nadzorował mordy Żydów i gwałcił Żydówki.1 >>more...

Jak Żydzi zdradzili Żydów: “Niewiniątka” z Judenratów

Saturday, September 21, 2013
Tygodnik “Der Spiegel” w artykule zatytułowanym “Wspólnicy – europejscy pomocnicy Hitlera przy mordowaniu Żydów” (Die Komplizen – Hitlers europäische Helfer beim Judenmord) twierdzi, że za holokaust odpowiedzialni są nie tylko Niemcy, ponieważ bez pomocy setek tysięcy ludzi innych narodowości (nie-Niemców) naziści nie byliby w stanie samodzielnie wymordować kilku milionów Żydów. Wśród pomocników Hitlera tygodnik, m.in. obok Ukraińców, Rumunów, Francuzów czy Węgrów, wymienia także Polaków“ >>more...

Bolszewizm i Żydzi

Wednesday, September 18, 2013
W lutym 1920 roku Winston Churchill opublikował arytkuł w London Illustrated Sunday Herald pod tytułem: "Sjonizm versus Boszewizm." W artykule tym napisał: "jest rzeczą szczególnie ważną, żeby obywatele Żydzi, w każdym państwie, w którym są lojalni przy każdej sposobności, brali udział w zwalczaniu konspiracji bolszewickiej." Churchill przeciwstawiał Żydów obywateli lojalnych, Żydom kosmopolitom międzynarodowym, w większości ateistom,   którzy odegrali wielką rolę, w rozpętaniu rewolucji bolszewickiej. Churchill nazywa ich "zbrodniczą kofederacją" i włączał do nich Trockiego, Bela Kuhn, Różę Luksemburg i Emmę Goldman. Pisze on: "Ta konspiracja na światową skalę stale rozrasta się, ma ona na celu obalenie cywilizacji i zbudowania społeczeństwa na postawie zahamowania rozwoju, w oparciu o zawiść i niby równość, niemożliwą do wprowadzenia w życie." >>more...

The Yearsof Extermination: Nazi Germany and the Jews, 1939-1945

Tuesday, September 17, 2013
Instead of repeatingother reviewers, I generally consider other matters. The comprehensive natureof this work is obvious, and the author has clearly tried to examine issuesfrom multiple angles.
>>more...

Rememberinga Vanished World: A Jewish Childhood in Interwar Poland, by Theodore S.Hamerow

Tuesday, September 17, 2013
Although Hamerow left Poland when he was ten years old,he manages to recreate pre-Holocaust Poland through the experiences of quite afew older Holocaust-surviving relatives. Both of his parents were involved onthe Yiddish stage. (pp. 66-67, 82). This, in addition to the frequent travelsof his parents, provides a unique perspective on the Jewish community in prewarPoland >>more...

n Those Terrible Days: Writings from the Lodz Ghetto

Sunday, September 15, 2013
Having read many diaries of the Polish Jews who had been locked in ghettos, by the Germans, prior to their shipment to the death camps, I find that this one stands out. It includes heart-wrenching descriptions, such as that of mothers shrieking for many hours after their children had been taken from them, by the Jewish ghetto police, to fulfill a quota (for the death camps). >>more...

Nazi Mass Murder: A Documentary History of the Use of Poison Gas

Sunday, September 15, 2013
The mass gassing of victims by the Nazi Germans is commonly associated only with Jews, and some people erroneously think that gassing was a murderous tactic specifically chosen for use only on Jews. Actually, as this work makes clear, the Nazis used mass gassing against various peoples, and that in many different settings. >>more...

Aims andFailures of the German “New Order”

Sunday, August 18, 2013
German thinking in general and Nazi ideology inparticular, painted the Germans as bearers of civilization to the "primitive"Slavs. Wieniewicz, on the other hand, points out that the Slavs originallyinhabited the territories east of the Elbe, and even then had a highagricultural culture, advanced moral standards, and a peaceful attitude towardstheir neighbors >>more...

German Colonialism and Imperialism from Bismarck to Hitler

Sunday, August 18, 2013
WidespreadRacist and Genocidal German Concepts of Slavs and Jews Long Preceded Hitler The roots of modern German genocidal imperialism followednot only the unification of Germany, but also her spectacular economic growthin the late 1800’s. In fact, by the 20th century, Germany had themost dynamic economy in Europe, and only the U. S. economy had grown morerapidly since the American Civil War. (pp. 9-10). Clearly, the Germans were “feeling their oats” and lustingfor global power status. >>more...
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 |
Copyright © 2009 www.internationalresearchcenter.org
Strony Internetowe webweave.pl