"It's difficult to admit the obvious"
political world

Search

O (nie)pomaganiu Żydom. Cena strachu.

Friday, April 8, 2011
Lord Jim przestraszył się raz. Uciekł, nie pomógł innym. Przestraszył się, bowiem groziła mu pewna śmierć. Potem całe życie płacił za to własnym szalonym bohaterstwem. Dokonał wyboru, aby zawsze ryzykować wszystko dla innych i tym sposobem zmyć plamę na własnym sumieniu. To był sposób na odkupienie. Lord Jim to naturalnie postać literacka, ale Joseph Conrad wymyślił go sobie nie jako przeciętnego zjadacza chleba, lecz jako osobę wybitną. Mimo to jego bohater przestraszył się, gdy stanął w obliczu śmierci. Miał wybór i raz wybrał ucieczkę. Potem nadludzkim wysiłkiem woli zdyscyplinował się i ze świadomą pogardą śmierci wybrał postawę zupełnie przeciwną. >>more...

Treblinka survivor

Wednesday, April 6, 2011
This work contains much detail about the Treblinka Death Camp. It is semi-biographical, focusing on Hersh Sperling (Szperling), who escaped from Treblinka but committed suicide a few decades later. Owing to the breadth of its content, I focus on only a few issues.

The Treblinka prisoners' revolt is, in my opinion, better described than in most other books on Treblinka. It even features a map (p. 135) that traces the course of revolt. The revolt was hindered by the presence of Jewish informers among the kapos, including Kuba and Paulinka (or Perla). (p. 130, 133). >>more...

THE LAST JEW OF TREBLINKA BY Rajchman, Chil(Author)}The Last Jew of Treblinka: A Survivor's Memory 1942-1943[Hardcover]Pegasus Books(Publishe

Wednesday, April 6, 2011
The author describes his deportation on a train bound for Treblinka, during which he hears assurances that the Jews are being transported to a work camp in the Ukraine. Upon arrival, he describes the scene at Treblinka, including the fake railroad station. The Germans pull him out of the line to the gas chambers, and recruit him as a barber. His job is to shave the heads of people before their gassing. The victims know what awaits them. Some women vainly hope that the men will not be gassed, so that their sons will survive and eventually avenge the crime. >>more...

LUDOBÓJSTWO KATYŃSKIE W POLITYCE WŁADZ SOWIECKICH I ROSYJSKICH (LATA 1943 – 2010)

Friday, March 4, 2011
„Pojednanie z narodem rosyjskim może nastąpić dopiero wtedy, gdy jego
autorytatywni przedstawiciele dokonają publicznej ekspiacji za zbrodnie w sposób
analogiczny do wystąpień przedstawicieli rządu Republiki Federalnej Niemiec – Brandta
czy Schmidta – w sprawie zbrodni hitlerowskich”1… >>more...

Golden Hearts without Golden Harvest- liberalism at work

Thursday, March 3, 2011
One of the guiding principles of the classic strategy is to never take the battle on  the enemy's terms. As well, one of the fundamental principles of entrepreneurship is not to assist in advertising the competition. So you can learn about it at West Point, or at Harvard Business School. >>more...

Zaglada Zydow w Krakowie (Cracoviana) (Polish Edition)

Thursday, March 3, 2011
German propaganda portrayed the forced confinement of Jews in ghettos as a protective measure against typhus. When typhus epidemics did not break out, the Germans changed their story. They now said that Jews had a natural symbiosis with lice, which was why they could easily spread typhus while not becoming ill themselves, and for which reason they still had to be isolated. (p. 43). Although the ghettoization of the Jews failed to starve and sicken them out of existence, the mortality rate was nevertheless 13 times that of the natural prewar rate. (p. 50) >>more...

Jews murdering and massacring Ethnic Poles: Double betrayal of Polish National Interest and Jewish survival (1939-1989)

Saturday, February 12, 2011
            Contemporary Polish-Jewish relations resemble to a vicious circle. Each side blames each other for misbehavior and brings up to each other the crimes often never committed, or just for the perceptions of it. >>more...

Chatyń między Katyniem i Jedwabnem

Wednesday, February 2, 2011
Chatyń był polskim zaściankiem na Białorusi prześladowanym w latach trzydziestych, w czasie kolektywizacji, kiedy Polacy byli najbardziej prześladowaną grupą etniczną na terenie Związku Sowieckiego. Ocenia się że w czasie wojny jedna trzecia ludności Białorusi była wymordowana przez akcje sowieckie i niemieckie. >>more...

Wybielanie kolaboracji Żydów z Sowietami

Wednesday, February 2, 2011
Wybielanie kolaboracji Żydów z władzami sowieckimi jest uprawiane przez Jana Tomasza Grossa i  Marcina Urynowicza, historyka z IPN, który ignoruje takie źródła jak raport Jana Karskiego. Karski, według opinii wyrażonej w rozmowie ze mną przez Jana Nowaka Jeziorańskiego, po opublikowaniu książki „Tajne Państwo” („Secret State”) uległ szantażowi działaczy żydowskich i podporządkował się żydowskiemu ruchowi roszczeniowemu, charakteryzowanemu przez profesora Normana Finkelsteina jako banda oszustów. Ważne jest to co Karski pisał wcześniej na temat haniebnej i masowej kolaboracji lewicowych i oportunistycznych Żydów na terenach okupowanych przez ZSSR. >>more...

Captures the Essence of Polish Heroism During the 1939 War, With Additional Valuable Historical Insights,

Tuesday, February 1, 2011
There are a number of nonfictional and fictional books concerning non-Poles caught up in the German-Soviet conquest of Poland in September-October 1939, and this is one of the fictional ones. However, it is very realistic >>more...
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 |
Copyright © 2009 www.internationalresearchcenter.org
Strony Internetowe webweave.pl