"It's difficult to admit the obvious"
political world

Search

Jews murdering and massacring Ethnic Poles: Double betrayal of Polish National Interest and Jewish survival (1939-1989)

Saturday, February 12, 2011
            Contemporary Polish-Jewish relations resemble to a vicious circle. Each side blames each other for misbehavior and brings up to each other the crimes often never committed, or just for the perceptions of it. >>more...

Chatyń między Katyniem i Jedwabnem

Wednesday, February 2, 2011
Chatyń był polskim zaściankiem na Białorusi prześladowanym w latach trzydziestych, w czasie kolektywizacji, kiedy Polacy byli najbardziej prześladowaną grupą etniczną na terenie Związku Sowieckiego. Ocenia się że w czasie wojny jedna trzecia ludności Białorusi była wymordowana przez akcje sowieckie i niemieckie. >>more...

Wybielanie kolaboracji Żydów z Sowietami

Wednesday, February 2, 2011
Wybielanie kolaboracji Żydów z władzami sowieckimi jest uprawiane przez Jana Tomasza Grossa i  Marcina Urynowicza, historyka z IPN, który ignoruje takie źródła jak raport Jana Karskiego. Karski, według opinii wyrażonej w rozmowie ze mną przez Jana Nowaka Jeziorańskiego, po opublikowaniu książki „Tajne Państwo” („Secret State”) uległ szantażowi działaczy żydowskich i podporządkował się żydowskiemu ruchowi roszczeniowemu, charakteryzowanemu przez profesora Normana Finkelsteina jako banda oszustów. Ważne jest to co Karski pisał wcześniej na temat haniebnej i masowej kolaboracji lewicowych i oportunistycznych Żydów na terenach okupowanych przez ZSSR. >>more...

Captures the Essence of Polish Heroism During the 1939 War, With Additional Valuable Historical Insights,

Tuesday, February 1, 2011
There are a number of nonfictional and fictional books concerning non-Poles caught up in the German-Soviet conquest of Poland in September-October 1939, and this is one of the fictional ones. However, it is very realistic >>more...

TO BE A JEW: DISCUSSIONS WITH DAG HALVORSEN ABOUT JEWS AND THE ANTISEMITISM OF THE POLES.

Tuesday, February 1, 2011
TO BE A JEW: DISCUSSIONS WITH DAG HALVORSEN ABOUT JEWS AND THE ANTISEMITISM OF THE POLES. In this Polish-language book, Halvorsen asks many questions which reflect popular stereotypes about Poles, and Wroblewski, who is of Jewish background (p. 7), responds to him. >>more...

Anatomy of perfidy JT Gross'a

Monday, January 31, 2011
Anatomy of perfidy Gross'a JT is the subject of my article for the Catholic press in the U.S. under the title "Holocaust Profiteering by Literary Hoax" or "Exploitation of the Holocaust through literary forgery." The main negative character of this article is JT Gross and his last four books of distorting history kompromitowanego advantage today by some Jewish, of Jewish claim >>more...

Izrael, Tea Party i Strach Przed Żydami w USA

Sunday, January 30, 2011
Grupa polityczna nazywana „Tea Party” z Sarą Palin na czele składa się z wielu ludzi popieranych lub szukających poparcia ruchu neo-konserwatystów o żydowskiej ideologii stworzonej przez nowojorskich trockistów nawróconych na syjonizm. Wielu, ale nie wszyscy, w Tea Party propagują pogląd, że Izrael jest najważniejszym aliantem USA i że Izrael jest „jedyną demokracją” na Bliskim Wschodzie. Prezydent Obama zaprzecza tej opinii, kiedy chwali on demokrację w Turcji i wielki udział Turków w ostatnich wyborach. >>more...

The Jewish refugee

Friday, December 31, 2010
This heavily-documented work contains many facts and figures on the early-middle WWII-related movement of Jews across, Europe, Palestine, the USSR, and other nations. In terms of historical development, the authors touch on the historic Polish tolerance of Jews: "Moreover, the 1492 expulsion [of Jews from Spain] was one of the last acts of tragedy of the Middle Ages. In Holland, Turkey, and even far-away Poland, the Jews of those days found hospitality and promise of a new and brighter future." (p. 11). >>more...

Burning Questions an Emmy Award Winning Documentary About Polish Catholics in the Holocaust

Friday, December 31, 2010
Everyone knows about the 6 million Jews murdered by the Germans during WWII. Who has ever heard of the 3 million Polish gentiles who met the same fate, including a large fraction of Poland's intelligentsia (teachers, professors, priests, etc.)? Is the genocide of Poles part of the Holocaust, a holocaust but not the Holocaust, or some other item in Newspeak? >>more...

How the WWII Genocide of Jews Became Supreme Over all the Other Genocides

Friday, December 31, 2010
Novick points out that tax money is being used to support Holocaust museums, and that emphasis on the Holocaust in American society is largely self-perpetuating, as there are thousands of full-time Holocaust professionals employed for its maintenance, transmission and dissemination. According to Novick (p.277), the closing of Holocaust institutions and the cessation of required Holocaust teaching in schools would create intolerable controversy. >>more...
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 |
Copyright © 2009 www.internationalresearchcenter.org
Strony Internetowe webweave.pl