"It's difficult to admit the obvious"
political world

Search

Unfounded JEwish Claims and slander of Jedwabne-answer to A. Brumberg

Thursday, July 22, 2010
The Council on Foreign Relations publishes Foreign Affairs Magazine in which it defines the acceptable range of policy alternatives for the government of the United States. The reasons for its dominant position is its continuity over decades, and its membership of the most highly intellectual and experienced scholars and diplomats in the US. >>more...

Zydowskie roszczenia finansowe a mord w Jedwabnem z 10-tego lipca 1941

Thursday, July 22, 2010Rada Polityki Zagranicznej USA (The Council on Foreign Relations in Washington) wydaje dwumiesięcznik pt. Sprawy Zagraniczne (Foreign Affairs Magazine), w którym jest wyznaczany zakres alternatyw polityki zagranicznej Stanów Zjednoczonych. Rada Polityki Zagranicznej USA zajmuje dominującą pozycję dzięki ciągłości swego istnienia i składu członków, którzy zaliczają się do najwybitniejszych naukowców i dyplomatów Stanów Zjednoczonych. Od Drugiej Wojny Światowej rada ta wybrała każdego ministra spraw zagranicznych USA, niektórzy z nich nie byli osobiście znani prezydentom, którym mieli służyć. Wrześniowy i październikowy numer Spraw Zagranicznych zawiera oszczerczy artykuł o Polsce p.t. Polacy i Żydzi Abrahama Brumberga, w którym z aprobatą cytowane jest zdanie z książki ,,Sąsiedzi” J. T. Grossa: "zbrodnicze refleksy społeczeństwa polskiego skierowane przeciw Żydom nie były przypadkowymi zdarzeniami...." Wypowiedz ta jedynie zmienia podmiot napaści podczas gdy jest równoznaczna ze znaną opinią Hitlera o Żydach jako rasie urodzonych zbrodniarzy.


>>more...

The Polish resistance home army, 1939-1945

Tuesday, July 20, 2010
An Excellent English-Language Summary of the Polish-Guerrilla Armia Krajowa (AK, or A.K.) and Its Uniqueness, July 20, 2010 This review is from: The Polish resistance home army, 1939-1945 (Paperback) The AK (or A.K.) was not only the largest (or second largest, after Yugoslavia) anti-Nazi European guerrilla movement, but was also unique in several ways. It boasted an entire Underground state apparatus (p. vii) and had the only Underground photoengraving facility in the whole of German-occupied Europe. (p. 154). Its serial Underground manufacture of British "Sten" guns (at least 1,000 of them), based on original plans, was unprecedented in the whole of underground Europe. (p. 99).

Many thousands of diversionary-sabotage actions were conducted by the AK, and these are tabulated according to type of action. (p. 166). Specific guerrilla actions against the Germans are recounted in some detail (p. 52-on), as are assassinations of selected German officials. The origin of the PW ("anchor": Polska Walczaca, Fighting Poland) symbol of the AK is described. (pp. 150-151). Operation Wachlarz ("Fan") is featured (p.39-on), as is the capture of a nearly-intact fallen V2 rocket. (p. 98). Owing to the fact that the AK received a pittance of airdrops from the Allies, its own Underground workshops manufactured some 350,000 grenades and 70 tons of explosive. (p. 99).

In the Kresy, the AK also defended Polish villagers from the Ukrainian fascist-separatist OUN-UPA genocide (p. 46). It also fought-off attempts by Soviet guerrillas, operating in German-occupied northeastern Poland, to destroy it. (pp. 46-47, 57).

An AK communiqué (Biuletyn Informacyjny of February 11, 1943) has been misquoted as evidence of the Polish Underground's indifference to the Jews. It was no such thing. The full context, which I include in my quote below, makes it obvious that the communiqué was not intended to downplay Jewish deaths in any way, but to forestall panic among the Poles. It describes measured acts of guerrilla resistance against the Germans, and condemns Communist attempts to stir up the Polish population into premature, suicidal uprisings, but adds: "They [the Polish people] are also incited by our own incessant gossiping, which inflates every instance of terror into an event of catastrophic dimension. Those who panic and those who gossip are unwittingly cooperating with the enemy, helping him to induce a feeling of despair in which the extreme depression and passive fatalism of some contrasts with the urge to rash insurgent madness in others...Of course, should the barbaric enemy attempt to destroy the Polish Nation by the same methods that have been employed against the Jews, then the die will have been cast and orders to fight in defense of the Nation shall be issued immediately. But this moment will be specified not by panic-struck gossips but by the Commander of the Home Forces...Let our nerves, weakened by three years of occupation, not take the upper hand over our reason." (pp. 162-163).

The reader must keep things in perspective. Jewish resistance was greatly delayed by the fact that later-doomed Jews were unwilling to die prematurely fighting on behalf of the already-dead Jews. Likewise, the later-doomed Poles were unwilling to die prematurely fighting on behalf of the already-dead Jews. Finally, complaints that the Polish Underground did not launch a suicidal nationwide uprising in an attempt to stop the mass extermination of Jews overlook the fact that neither did it order a suicidal nationwide uprising in an attempt to stop the murder of millions of Poles.

As the German armies were being driven out of Poland by the Red Army, the AK came out in open combat on behalf of the Soviets. Ney-Krwawicz has a fine description of Operation Burza (Tempest), the Warsaw Uprising, continued combat after the Uprising, etc. With the impending Soviet-imposition of Communism on Poland, General Leopold Okulicki ordered the disbanding of the AK on January 19, 1945. (p. 139). >>more...

The Cruel Hunters: SS-Sonderkommando Dirlewanger Hitler's Most Notorious Anti-Partisan Unit (Schiffer Military History)

Tuesday, July 20, 2010
I overlook any stylistic deficiencies of this work and focus on its historical content. The book begins with Dirlewanger's early life, service in WWI, etc. The account of his mid-1930's crime of statutory rape (pp. 28-29, 48-49) makes it unclear if the age of consent in Nazi Germany had been only 14. >>more...

Radek Sikorski w Waszyngtonie w czasie żałoby katyńskiej.

Sunday, July 18, 2010
Polacy w USA dyskutują, dlaczego taki bardzo rozpromieniony był Radek Sikorski w Waszyngtonie w czasie żałoby katyńskiej. Niektórzy spekulują, że jego kariera na szefa rządu w Polsce, stała się obecnie bardziej obiecująca, jakoby według jego szefów z American Entreprise Institute, przywódców ruchu neokonserwatywngo, dawnych trockistów nawróconych na syjonizm. Tymczasem tragedia katyńska nabrała rozgłosu w prasie w USA. >>more...

Tradycja jagiellońska a polski Obóz Narodowy w XX wieku

Saturday, July 17, 2010
Polski Obóz Narodowy był ruchem politycznym stawiającym sobie za cel
obronę stale unowocześnianej spuścizny kulturowej, społecznej i politycznej, wypracowanej
przez pokolenia Polaków. W tej wizji Polacy byli tymi, którzy identyfikowali
się z polskością objawiającą się w rozmaitych kształtach i formach (państwowych
i pozapaństwowych) na przestrzeni dziejów, choć niezmiennie opartą o wartości
transcendentalne. Odwrotnie niż wiele innych nacjonalizmów, przypadek polski
charakteryzował się uznaniem prymatu religii chrześcijańskiej nad ideą narodową.
Ograniczało to radykalizm polskiego nacjonalizmu i zapewniało więzy z tradycją
polską. Najistotniejszym jego elementem był pierwiastek duchowy, nadający mu
charakter chrześcijański. Dominacja charakteru chrześcijańskiego gwarantowała, że
rozmaite nowinki, w tym przede wszystkim rasizm, były eliminowane, albo przynajmniej
nie wychodziły poza sfery werbalne w głównym nurcie idei. Duchowość
nacjonalizmu polskiego charakteryzowała się generalnie tym, że każdy – niezależnie
od pochodzenia – mógł zostać Polakiem, czuć się nim i być za takowego uznany.
Warunkiem była identyfikacja z tradycją polską wyrażaną w chrześcijańskiej formie. >>more...

Auschwitz Chronicle: 1939-1945

Thursday, July 8, 2010
Auschwitz was originally opened, in 1940, for Poles. In 1942, it became a tool for the mass gassing of Jews, who were not even registered upon arrival. Among those actually incarcerated in Auschwitz I, in July 1944, there were 8,200 Jews and 3,800 Poles. (p. 664). According to the camp resistance, there were incarcerated, in several of the main camps in August 1944, a total of 18,600 Poles and 23,000 Jews. (p. 693) >>more...

A Polish Jew Deported into the Interior of the USSR in 1940,

Thursday, July 8, 2010
The author of this book grew up in pre-WWII Poland. He came from a well-to-do, assimilated Jewish family, who had Polonized their name (from Weidenfeld to Wajdenfeld (p. 357); subsequently Anglicized to Waydenfeld.) In common with many assimilated Polish Jews, the Waydenfelds were atheists. (p. 404, 406). [This recounts Cardinal Hlond's much-maligned 1936 "Jews are freethinkers" statement. >>more...

Shtetl Jews Under Soviet Rule: Eastern Poland on the Eve of the Holocaust (Jewish Society and Culture) Partial Insights into Jewish-Soviet Collaboration in USSR-Conquered Eastern Poland

Tuesday, June 29, 2010
This is one of the few books, written by a Jewish author, which acknowledges the fact that large numbers of Polish Jews collaborated with the Soviet authorities who had invaded eastern Poland in September-October 1939. Not mentioned, however, is the role which local Jews played in fifth-column attacks on Poles, and the disarming of Poles during the Soviet conquest of eastern Poland. (See Peczkis review of Przemilczane zbrodnie: Zydzi i Polacy na Kresach w latach 1939-1941 (Polish Edition)). Also not mentioned is the fact that large number of Poles were sent to horrible deaths in Siberia as a result of this collaboration. Despite these serious omissions, Pinchuk has provided us an important work. >>more...

Red Shadow: A Physician's Memoir of the Soviet Occupation of Eastern Poland, 1944-1956For Your Freedom Through Ours: Polish American Efforts on Poland's Behalf, 1863-1991

Tuesday, June 29, 2010
This work is a natural sequel to the author's diary of life under the German occupation: Diary from the Years of Occupation 1939-44. >>more...
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 |
Copyright © 2009 www.internationalresearchcenter.org
Strony Internetowe webweave.pl