"It's difficult to admit the obvious"
political world

Search

Radek Sikorski w Waszyngtonie w czasie żałoby katyńskiej.

Sunday, July 18, 2010
Polacy w USA dyskutują, dlaczego taki bardzo rozpromieniony był Radek Sikorski w Waszyngtonie w czasie żałoby katyńskiej. Niektórzy spekulują, że jego kariera na szefa rządu w Polsce, stała się obecnie bardziej obiecująca, jakoby według jego szefów z American Entreprise Institute, przywódców ruchu neokonserwatywngo, dawnych trockistów nawróconych na syjonizm. Tymczasem tragedia katyńska nabrała rozgłosu w prasie w USA. >>more...

Tradycja jagiellońska a polski Obóz Narodowy w XX wieku

Saturday, July 17, 2010
Polski Obóz Narodowy był ruchem politycznym stawiającym sobie za cel
obronę stale unowocześnianej spuścizny kulturowej, społecznej i politycznej, wypracowanej
przez pokolenia Polaków. W tej wizji Polacy byli tymi, którzy identyfikowali
się z polskością objawiającą się w rozmaitych kształtach i formach (państwowych
i pozapaństwowych) na przestrzeni dziejów, choć niezmiennie opartą o wartości
transcendentalne. Odwrotnie niż wiele innych nacjonalizmów, przypadek polski
charakteryzował się uznaniem prymatu religii chrześcijańskiej nad ideą narodową.
Ograniczało to radykalizm polskiego nacjonalizmu i zapewniało więzy z tradycją
polską. Najistotniejszym jego elementem był pierwiastek duchowy, nadający mu
charakter chrześcijański. Dominacja charakteru chrześcijańskiego gwarantowała, że
rozmaite nowinki, w tym przede wszystkim rasizm, były eliminowane, albo przynajmniej
nie wychodziły poza sfery werbalne w głównym nurcie idei. Duchowość
nacjonalizmu polskiego charakteryzowała się generalnie tym, że każdy – niezależnie
od pochodzenia – mógł zostać Polakiem, czuć się nim i być za takowego uznany.
Warunkiem była identyfikacja z tradycją polską wyrażaną w chrześcijańskiej formie. >>more...

Auschwitz Chronicle: 1939-1945

Thursday, July 8, 2010
Auschwitz was originally opened, in 1940, for Poles. In 1942, it became a tool for the mass gassing of Jews, who were not even registered upon arrival. Among those actually incarcerated in Auschwitz I, in July 1944, there were 8,200 Jews and 3,800 Poles. (p. 664). According to the camp resistance, there were incarcerated, in several of the main camps in August 1944, a total of 18,600 Poles and 23,000 Jews. (p. 693) >>more...

A Polish Jew Deported into the Interior of the USSR in 1940,

Thursday, July 8, 2010
The author of this book grew up in pre-WWII Poland. He came from a well-to-do, assimilated Jewish family, who had Polonized their name (from Weidenfeld to Wajdenfeld (p. 357); subsequently Anglicized to Waydenfeld.) In common with many assimilated Polish Jews, the Waydenfelds were atheists. (p. 404, 406). [This recounts Cardinal Hlond's much-maligned 1936 "Jews are freethinkers" statement. >>more...

Shtetl Jews Under Soviet Rule: Eastern Poland on the Eve of the Holocaust (Jewish Society and Culture) Partial Insights into Jewish-Soviet Collaboration in USSR-Conquered Eastern Poland

Tuesday, June 29, 2010
This is one of the few books, written by a Jewish author, which acknowledges the fact that large numbers of Polish Jews collaborated with the Soviet authorities who had invaded eastern Poland in September-October 1939. Not mentioned, however, is the role which local Jews played in fifth-column attacks on Poles, and the disarming of Poles during the Soviet conquest of eastern Poland. (See Peczkis review of Przemilczane zbrodnie: Zydzi i Polacy na Kresach w latach 1939-1941 (Polish Edition)). Also not mentioned is the fact that large number of Poles were sent to horrible deaths in Siberia as a result of this collaboration. Despite these serious omissions, Pinchuk has provided us an important work. >>more...

Red Shadow: A Physician's Memoir of the Soviet Occupation of Eastern Poland, 1944-1956For Your Freedom Through Ours: Polish American Efforts on Poland's Behalf, 1863-1991

Tuesday, June 29, 2010
This work is a natural sequel to the author's diary of life under the German occupation: Diary from the Years of Occupation 1939-44. >>more...

Is Israel flotilla raid involved espionage, sabotage?

Monday, June 28, 2010
The  worldwide debate about last Israeli raid on the Gaza Freedom Flotilla has concentrated relatively little on the operation’s intelligence aspect. This is rather puzzling, considering that the intelligence aspects of the attack are largely responsible for its bloody outcome. Many first accounts or the flotilla participants, as well as some facts purposely were ignored or at last not paid attention to. >>more...

For Your Freedom Through Ours: Polish American Efforts on Poland's Behalf, 1863-1991

Friday, June 25, 2010
This comprehensive work details the life of Poles in America going back to colonial times. Much biographical and historical information is included. FDR's lies told to Charles Rozmarek, at the time of the Yalta betrayal of Poland, are featured. The texts of speeches by US Presidents (e. g., Eisenhower, Kennedy, Johnson, Carter, Reagan, etc.), regarding Poland and Polish Americans, are also included. >>more...

RESEARCH BEFORE CONCLUSION: THE PROBLEMS OF SHOCK THERAPY IN JEDWABNE

Friday, June 4, 2010
Prior to the opening of the Communist archives, Jan Tomasz Gross’s
Revolution from Abroad was practically the only solid study of the Soviet
occupation of Poland’s Eastern Borderlands between 1939 and 1941.
Equally valuable is his work on central Poland under Nazi occupation.1
His latest book, Sasiedzi: Historia zagłady ydowskiego miasteczka
(Neighbors: The Story of the Annihilation of a Jewish Town), is a case study
of Jedwabne in the county of Łoma, the Province of Podlasie. >>more...

Thore who risked their lives,Jews of Bialystok,Phirte of Eagles,year 1919-20, batle of warsaw

Sunday, May 23, 2010
               
        The Yad Vashem list, containing personal names, locality information, and short-paragraph descriptions of each of the 5,400 honored Poles, is valid as of the end of 2003. However, the limitations of the Yad Vashem system should be remembered. First of all, numerous Polish rescuers were never honored by Yad Vashem because the ungrateful rescued Jews refused to identify or confirm the names of their Polish rescuers. Second, Yad Vashem refuses to honor the many Poles who were murdered by the Germans in reprisal for aid to Jews. In still other cases, both the hidden Jews and Polish benefactors were murdere                                             >>more...
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 |
Copyright © 2009 www.internationalresearchcenter.org
Strony Internetowe webweave.pl