"It's difficult to admit the obvious"
political world

Search

An Installment in Culture Wars American view of Poland

Sunday, August 2, 2009
For several hundred years now secular utopians have been bludgeoning traditional foundations of the Western civilization. Lately, the progressives have focused on Poland as a substitute target for a larger assault on traditional American values. They have blamed Poland for anti-Semitism, including an alleged complicity in the Holocaust. This has largely succeeded because the secularists command the symbols and the language of Americas discourse. Since the sixties, they have constructed Americas new cultural framework. It is in this light that we shall consider the works of Jan Tomasz Gross, on the one hand, and of George Weigel, on the other. 1. Preaching to the choir >>more...

The Holocaust

Sunday, August 2, 2009
The Holocaust was unprecedented, but now the precedent is there. One of the horrible lessons of the Holocaust is that it can happen again, it happened to a certain extent in Rwanda, East Timor and in Kosovo. The only way for us to relay the horrors of what happened,  its significance and to keep this from ever happening again is through "honest"  and universal education.

When you study the Holocaust, you are studying the highest level of organized hate in the history of mankind. Studying the rise of the Nazis, their extermination of the Jew's, the Roma's, the Jehovah's Witnesses and other "undesirables" is an exploration into how ordinary people canbe led into committing the ultimate horror  - genocide. "The Nazis victimized some people for what they did, some for what they refused to do, some for what they were, and some for the fact that they were." John Conway >>more...

The Ignored Collaboration

Sunday, August 2, 2009
I did not want to take part in the discussion caused by the publication of Prof. Jan t Gross's book "Neighbors" which deals with the murder of Jews committed in July 1941 in the town of Jedwabne in the Podlasie area. Primarily because the said discussion, picking up various motifs, has been so far bypassing the most important fact, i, e., what has happened in Jedwabne after the entry of the German army into that territory, that is, who, when and under what circumstances committed the mass murder on the Jewish inhabitants of Jedwabne >>more...

Zydzi a Nazizm

Sunday, August 2, 2009
Poniższy rozdział został napisany w czerwcu 1942 roku.

Jeżeli zażydzanie własnego toku myśli ma być pomocne do nawrócenia Żydów, w takim razie dokonać tego dzieła powinniby dziś Niemcy, gdyż przejęci, są na wskroś światopoglądem żydowskim. Najgorsi antysemici i zażydzeni? Nie oglądała nigdy historia dosadniejszej sprzeczności.  O powstawaniu sprzeczności w życiu publicznym była mowa w “Cywilizacji bizantyńskiej” i tam pod koniec drugiego tomu wyłuszczono obszerniej istotę i cechę obłędu zbiorowego, który nazwałem kołobłędem >>more...

Nowe fałsze Grossa (2)

Sunday, August 2, 2009
Przytaczane przeze mnie w pierwszej czesci Nowych fałszów Grossa ( Nasz Dziennik , 29-30 lipca) >>more...

TANGLED WEB Polish-Jewish Relations in Wartime Northeastern Poland and the Aftermath (PART TWO)

Sunday, August 2, 2009
“One should not close one’s eyes to the fact that Home Army units in the Wilno area were fighting against the Soviet partisans for the liberation of Poland. And that is why the Jews who found themselves on the opposing side perished at the hands of Home Army soldiers —as enemies of Poland, and not as Jews.” Yisrael Gutman Historian, Yad Vashem Institute >>more...

The Dialectics of Pain

Sunday, August 2, 2009
In essence, the Nazi secret police torturers were interested in learning the truth from their victims.8 Not so the functionaries of the Communist terror apparatus. The Communist interrogators also tortured members of the underground or, more broadly, their political opponents. However, the reason for inflicting pain was two-fold: to extract true information and to force the prisoner to confess to false charges which the interrogators themselves knew were untrue. The objective of the latter endeavor was to break the spirit of the individual under interrogation and then to destroy his image in the eyes of the public.9 Nonetheless, just like in the case of the Nazi police, the ruthless reputation of the Communist secret police, justly earned by its frequent application of torture, served to terrorize not only the immediate victims (and intended victims) but also the population at< large. This paper investigates the process within which torture was used and abused throughout various stages of the interrogation. Communist Torture in Contemporary Sources The use of torture by the Communists was ubiquitous. The secret policemen of the Public Security Office (Urzàd Bezpieczeƒstwa Publicznego – UBP, or, colloquially, UB) tortured cruelly even a few of their own comrades accused of ideological „deviation,” including in a secret prison in Miedzeszyn.10 However, torture was applied primarily against the independentist camp. This entity encompassed all covert and overt forces from the extreme left to far right enrolled in the anti-Communist underground and the political opposition, originating in the war-time Polish Underground State and its Home Army >>more...

War Time Rescue of Jews by Polsh Catholic Clergy(sisters)

Sunday, August 2, 2009
Rescue activities on behalf of Jews were carried out by priests, nuns and monks in more than 900 Roman Catholic Church institutions throughout Poland during World War II. The number of priests and religious involved in these activities was many times higher.

>>more...

Zabójca ks. Zycha znany i od 20 lat bezkarny

Friday, July 31, 2009
Wiele wskazuje na to, że w zabójstwo księdza Sylwestra Zycha był zamieszany funkcjonariusz SB, który dziesięć lat temu został odznaczony przez prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego. >>more...

Kultywacja narodowej tradycji

Wednesday, July 29, 2009
Wyrażenia używane na temat okresu dominacji sowieckiej są bardzo ważne dla polskiej pamięci narodowej. Polska pamięć narodowa musi być kultywowana dla dobra narodu polskiego jak i świadomości narodowej Polaków, Wyrażenia mają duże znaczenie. Za czasów Drugiej Rzeczypospolitej wyrażenia poprawne określały wojnę obronną przeciw inwazji bolszewickiej Wojną Polsko-Sowiecką lub Wojną Bolszewicka. Wówczas nikomu nie przychodziło do głowy, żeby pisać o „Wojnie Polsko-Radzieckiej.” Z drugiego wydania niniejszego atlasu usunąłem w sposób widoczny terminologię „radziecką” lub „zdradziecką” według humoru samo-obrony narodowej. >>more...
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 |
Copyright © 2009 www.internationalresearchcenter.org
Strony Internetowe webweave.pl