"It's difficult to admit the obvious"
political world

Search

The Ignored Collaboration

Sunday, August 2, 2009
I did not want to take part in the discussion caused by the publication of Prof. Jan t Gross's book "Neighbors" which deals with the murder of Jews committed in July 1941 in the town of Jedwabne in the Podlasie area. Primarily because the said discussion, picking up various motifs, has been so far bypassing the most important fact, i, e., what has happened in Jedwabne after the entry of the German army into that territory, that is, who, when and under what circumstances committed the mass murder on the Jewish inhabitants of Jedwabne >>more...

Zydzi a Nazizm

Sunday, August 2, 2009
Poniższy rozdział został napisany w czerwcu 1942 roku.

Jeżeli zażydzanie własnego toku myśli ma być pomocne do nawrócenia Żydów, w takim razie dokonać tego dzieła powinniby dziś Niemcy, gdyż przejęci, są na wskroś światopoglądem żydowskim. Najgorsi antysemici i zażydzeni? Nie oglądała nigdy historia dosadniejszej sprzeczności.  O powstawaniu sprzeczności w życiu publicznym była mowa w “Cywilizacji bizantyńskiej” i tam pod koniec drugiego tomu wyłuszczono obszerniej istotę i cechę obłędu zbiorowego, który nazwałem kołobłędem >>more...

Nowe fałsze Grossa (2)

Sunday, August 2, 2009
Przytaczane przeze mnie w pierwszej czesci Nowych fałszów Grossa ( Nasz Dziennik , 29-30 lipca) >>more...

TANGLED WEB Polish-Jewish Relations in Wartime Northeastern Poland and the Aftermath (PART TWO)

Sunday, August 2, 2009
“One should not close one’s eyes to the fact that Home Army units in the Wilno area were fighting against the Soviet partisans for the liberation of Poland. And that is why the Jews who found themselves on the opposing side perished at the hands of Home Army soldiers —as enemies of Poland, and not as Jews.” Yisrael Gutman Historian, Yad Vashem Institute >>more...

The Dialectics of Pain

Sunday, August 2, 2009
In essence, the Nazi secret police torturers were interested in learning the truth from their victims.8 Not so the functionaries of the Communist terror apparatus. The Communist interrogators also tortured members of the underground or, more broadly, their political opponents. However, the reason for inflicting pain was two-fold: to extract true information and to force the prisoner to confess to false charges which the interrogators themselves knew were untrue. The objective of the latter endeavor was to break the spirit of the individual under interrogation and then to destroy his image in the eyes of the public.9 Nonetheless, just like in the case of the Nazi police, the ruthless reputation of the Communist secret police, justly earned by its frequent application of torture, served to terrorize not only the immediate victims (and intended victims) but also the population at< large. This paper investigates the process within which torture was used and abused throughout various stages of the interrogation. Communist Torture in Contemporary Sources The use of torture by the Communists was ubiquitous. The secret policemen of the Public Security Office (Urzàd Bezpieczeƒstwa Publicznego – UBP, or, colloquially, UB) tortured cruelly even a few of their own comrades accused of ideological „deviation,” including in a secret prison in Miedzeszyn.10 However, torture was applied primarily against the independentist camp. This entity encompassed all covert and overt forces from the extreme left to far right enrolled in the anti-Communist underground and the political opposition, originating in the war-time Polish Underground State and its Home Army >>more...

War Time Rescue of Jews by Polsh Catholic Clergy(sisters)

Sunday, August 2, 2009
Rescue activities on behalf of Jews were carried out by priests, nuns and monks in more than 900 Roman Catholic Church institutions throughout Poland during World War II. The number of priests and religious involved in these activities was many times higher.

>>more...

Zabójca ks. Zycha znany i od 20 lat bezkarny

Friday, July 31, 2009
Wiele wskazuje na to, że w zabójstwo księdza Sylwestra Zycha był zamieszany funkcjonariusz SB, który dziesięć lat temu został odznaczony przez prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego. >>more...

Kultywacja narodowej tradycji

Wednesday, July 29, 2009
Wyrażenia używane na temat okresu dominacji sowieckiej są bardzo ważne dla polskiej pamięci narodowej. Polska pamięć narodowa musi być kultywowana dla dobra narodu polskiego jak i świadomości narodowej Polaków, Wyrażenia mają duże znaczenie. Za czasów Drugiej Rzeczypospolitej wyrażenia poprawne określały wojnę obronną przeciw inwazji bolszewickiej Wojną Polsko-Sowiecką lub Wojną Bolszewicka. Wówczas nikomu nie przychodziło do głowy, żeby pisać o „Wojnie Polsko-Radzieckiej.” Z drugiego wydania niniejszego atlasu usunąłem w sposób widoczny terminologię „radziecką” lub „zdradziecką” według humoru samo-obrony narodowej. >>more...

Singer, Schultz i tlo Zydow- Arendarzy w Rzeczypospolitej

Saturday, July 25, 2009
Isaak Baszewis Singer otrzymał Nagrodę Nobla w 1978 roku za jego twórczość w języku Jiddisz i był przez wielu krytyków uważany za Szekspira w literaturze tego języka. Urodzony niedaleko Warszawy, Singer od dzieciństwa był pogrążony w kulturze i języku żydowskim, (po angielsku Yiddish) do tego stopnia, że prawie zupełnie nie znał języka polskiego do 15go roku życia. Mówił, że w dzieciństwie język polski był jemu tak obcy jak język chiński. Trzeba pamiętać, że pod zaborem rosyjskim przed Pierwszą Wojną Światową, nie było szkół powszechnych w języku polskim. >>more...

The Road to the Israeli–Polish Rapprochement

Saturday, July 18, 2009
Polish Israeli relations have been marked by numerous upheavals. The existence of a thriving Jewish community in Poland and the Holocaust experience had profound impact on the bilateral relations from the very beginning. And what made the bilateral relations particularly unique was the fact that Poland became a Soviet satellite in the aftermath of the Second World War.
It was only after the collapse of the Soviet Union that the Polish Government was in a position to fashion an independent foreign policy and normalize relations with Israel. It would be inaccurate, however, to assume that Polish foreign policy during the Soviet era was a mere reflection of Moscow will. >>more...
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 |
Copyright © 2009 www.internationalresearchcenter.org
Strony Internetowe webweave.pl