"It's difficult to admit the obvious"
political world

Tożsamość

Zbrodnie bezpieki i sądownictwa

Monday, June 25, 2012
Negowanie przez Grossa znaczenia roli Żydów w UB jest sprzeczne z podstawowymi faktami ustalanymi przez historyków. Cytowałem już w poprzednim szkicu uwagi o - łagodnie mówiąc - "nadreprezentacji Żydów w UB", sformułowane przez historyka prof. Andrzeja Paczkowskiego. Gross, skądinąd chętnie cytujący akurat prof. Paczkowskiego, całkowicie pominął jego ocenę na temat "nadreprezentacji Żydów". Jednoznacznie pisze o "nadreprezentatywności Żydów w UB" inny czołowy historyk IPN-owski dr hab. Jan Żaryn w swym najnowszym opracowaniu książce "Wokół pogromu kieleckiego" (Warszawa 2006, s. 86). O bardzo niefortunnych dysproporcjach, wynikających z nadmiernej liczebności Żydów w UB, pisali również niejednokrotnie dużo rzetelniejsi od Grossa autorzy żydowscy, np. Michael Chęciński, były funkcjonariusz informacji wojskowej LWP, w wydanej w 1982 r. w Nowym Jorku książce "Poland. Communism, Nationalism, Anti-semitism" (s. 63-64). Żydowski autor wydanej w Paryżu w 1984 r. książki "Les Juifs en Pologne et Solidarność" ("Żydzi w Polsce i Solidarność") Michel Wiewiórka pisał na s. 122: "Ministerstwo spraw wewnętrznych, zwłaszcza za wyjątkiem samego ministra, było kierowane w różnych departamentach przez Żydów, podczas gdy doradcy sowieccy zapewniali kontrolę jego działalności". >>more...

Kryzys państwa narodowego w Izraelu

Tuesday, March 20, 2012
Atmosfera wokół Izraela zagęszcza się. Nadchodzą ciężkie dni. Chodzi mi o kryzys państwa narodowego w Izraelu. Składają się na to rozmaite czynniki. >>more...

Prezydent Barak Obama odwiedza przede wszystkim potomków Israelitów: Puste Ulice Witają Prezydenta Obamę w Warszawie

Sunday, May 29, 2011
Piątek-to pierwszy dzień wizyty prezydenta USA Baracka Obamy w Polsce.  Wylatujac z Francji,prezydent przyleciał do Warszawy 20 minut przed czasem.  Okazuje się , ze na Okęciu dłuższą chwilę rozmawiał z kombatantami zaproszonymi na powitanie, nie wiadomo czy był wśród nich admirał  Kołodziejczyk  (1) noszący kiedyś semickie nazwisko Robert Caimer. Jak tez niewiadomo czy byli wsrod nich mający prawdopodobnie  zydowskie pochodzenie nastepujacy wojskowi: >>more...

Anatomia tzw. buntu czyli nasz triumf i neo-Matrix

Thursday, April 1, 2010
Nastąpił pewien poważny przełom w wykładni historii w Polsce. Jest to zasługą przede wszystkim środowiska konserwatywnego. To ono cierpliwą archeologią pamięci – wbrew potężnemu terrorowi intelektualnemu post-komunistów i ich apologetów -- odgrzebało paradygmat Prawdy i ponownie mozolnym wysiłkiem wzniosło polskie ramy odniesienia naszych dziejów. Instytut Pamięci Nardowej jest ukoronowaniem tego tradycjonalistycznego dzieła. Ale nie będę tutaj opisywać wysiłków rodem ze środowisk Arcanów czy Glaukopisu, które po wielu latach zaowocowały logocentrycznym ukierunkowaniem IPN i wybuchem niezależnych badań >>more...

Niepewne pochodzenie Żydow

Wednesday, November 18, 2009
Jak wiadomo w religijnej tradycji żydowskiej, Żydówka zawsze rodzi Żyda, bez względu na tożsamość ojca. Nieraz miało to zły wpływ na moralność, tak, że wielu Żydów, którzy pochodzą z ziem słowińskich ma geny Słowian. Podobnie jak Niemcy, zwłaszcza w Bawarii maję turkmeńskie geny Awarów, którzy po klęsce w walkach przeciwko Słowianom uciekli pod opiekę króla Franków i założyli marchię pod nazwą „Awaria.” Słowo to z czasem zostało zmienione na „Bawaria.” Mimo tego za przykładem Żydów, Niemcy chełpili się wyższością rasową, zwłaszcza nad Słowianami. >>more...

Nieudana gra o zwycięstwo Hitlera przeciwko Stalinowi

Monday, October 26, 2009
Siedemdziesiąt lat po wybuchu Drugiej Wojny Światowj istnieje wśród historyków przekonanie, że we wszystkich działaniach militarnych, rząd Hitlera miał na celu zdobycie dla Niemiec przestrzeni życiowej, drogą ekspansji terytorium niemieckiego na wschód. Wynikiem realizacji tych planów była gra o zwycięstwo Hitlera przeciwko Stalinowi mająca na celu przyłączenie Ukrainy do Niemiec i zaludnienie terenów od Renu do Dniepru „rasowymi” Niemcami przy jednoczesnym programie usunięcia ludności słowiańskiej z historycznych terenów polskich i z Ukrainy. >>more...

Gdyby nie w Polsce...

Monday, August 31, 2009
Gdyby nie w Polsce, ale we Francji, Włoszech, Anglii lub w Niemczech czy w Grecji, Holandii, Belgii lub Szwecji powstał w nowożytnej Europie samorodny „,od dolny,” proces demokratyczny i z końcem szesnastego wieku stworzył blisko milionową nację wolnych obywateli, to wówczas process ten byłby klasykiem wszystkich propagandzistów i manipulatorów demokracji w naszych czasach. Do obecnego stanu rzeczy przyczyniają się krajowi złodzieje pamięci narodowej w Polsce, o których wcześniej pisał Herling-Grudziński. >>more...

Obrona Polskiego Dziedzictwa. Konstytucyjna Powinność

Monday, August 24, 2009
Działania  ośrodków myśli politycznej , czy uniwersytetów , jak tez najrózniejszych narodowych czy światowych organizacji  w ramach procesu "podstawiania Polski za Niemcy" , czy budowania polskiego „image” na świecie są prowadzone nie tylko  fachowo, ze znajomością  najnowszych technik medialnych, czy  osiagnięć sociotechniki, jak też znajomoscią  naszego  sposobu reagowania, a nawet  zaprzęgnieto do tego celu badania nad fizjolologią ludzkiego  mózgu.  Metodyka  kształtowania postaw społecznych, jak też tworzenie niezliczonej ilości małych internetowych  grup społecznych,  czy  tez innych form  oddziaływania na świadomość społeczną wzietych żywcem ze skutecznych wyborczych kampanii, czy sprawdzonych taktyk  formowania opinii w drażliwych i społecznie zapalnych kwestiach miedzynarodowych. >>more...
| 1 | 2 |
Copyright © 2009 www.internationalresearchcenter.org
Strony Internetowe webweave.pl