"It's difficult to admit the obvious"
political world

Viewpoints

USA court FORCED prison term to compel signing Power of Attorney and Quit Claim Deed over the property owned in POLAND. The POLISH COURT DECIDES OTHERWISE

Thursday, February 9, 2017
Over 14 years ago divorce  was granted  in the United States and in Poland. It was quite contested. Attorneys have earned a lot of money, one of them about $ 154,000 and the other $ 254,000.  Unfortunately, it was a lot of forged documents, the most outrageous was a fake bank document presented by the petitioner requesting the divorce: $ 200.000 dollars, which wasn’t showed in certificate listed in the  said bank. >>more...

Precariat *USA w medialno-akademickim aspekcie:wyzwanie dla Katolickiej Nauki spolecznej Prekariat Co to jest?

Saturday, September 17, 2016
I.Terminologia :a.prekariat Sam termin budzi juz rozne skojarzenia. W obecnym rozumieniu termin  sugeruje sie rożne jego rozumienie gdy chodzi o opis  warunków w jakich zyja prekariusze.  .  I tak proponuje sie , aby mówic o  prekariacie miejsca , bo własnie w miejscu pracy, czy fizycznej obecnosci w danym panstwie, gdzie ta  sytuacja  fizycznie zaistniała. It offers a counter concept that is related, but distinct from precarity: ‘precarity of place’1 >>more...

Koniec ery

Tuesday, January 5, 2016
Po rzezi w San Bernardino w Kalifornii 2 grudnia 2015 r. należy przeprowadzić przewartościowanie opinii o społeczności mahometańskiej w Ameryce. Pisałem wielokrotnie w Tysolu, że muzułmanie w USA są inni niż w Europie. Asymilują się. Niektórzy są już tutaj kilka pokoleń. Co więcej, dzięki ich współpracy służby amerykańskie są w stanie wyłapywać zagrożenia terrorystyczne.
>>more...

Komuniści przeciwko komunistom; Communists against communists

Friday, December 19, 2014
Nakładem wydawnictwa Zysk, w serii publikacji IPN, ukazała się 1133 stronicowa praca Roberta Spałka „Komuniści przeciwko komunistom Poszukiwanie wroga wewnętrznego w kierownictwie partii komunistycznej w Polsce w latach 1948–1956” poświęcona wewnętrznej walce w szeregach tyranii komunistycznej na ziemiach polskich. >>more...

The Jewish refugee

Friday, December 31, 2010
This heavily-documented work contains many facts and figures on the early-middle WWII-related movement of Jews across, Europe, Palestine, the USSR, and other nations. In terms of historical development, the authors touch on the historic Polish tolerance of Jews: "Moreover, the 1492 expulsion [of Jews from Spain] was one of the last acts of tragedy of the Middle Ages. In Holland, Turkey, and even far-away Poland, the Jews of those days found hospitality and promise of a new and brighter future." (p. 11). >>more...

Błąd Stalina - Tragedia Polaków - Powtórny Przegląd

Saturday, December 25, 2010
Strategiczny błąd Stalina spowodował go do popełnienia zbrodni katyńskiej, która jest tragedią narodową Polaków. Wtedy Stalin przyłączył się do zbrodni Hitlera, polegającej na ”odrąbywaniu głowy narodu Polskiego,” za pomocą mordowania inteligencji polskiej, według z góry przygotowanych list imiennych oraz masowych aresztowań dokonanych po napaści na Polskę. Jak wiadomo Stalin w pierwszym rzędzie walczył on utrzymanie się przy władzy i przy życiu >>more...

Is Israel flotilla raid involved espionage, sabotage?

Monday, June 28, 2010
The  worldwide debate about last Israeli raid on the Gaza Freedom Flotilla has concentrated relatively little on the operation’s intelligence aspect. This is rather puzzling, considering that the intelligence aspects of the attack are largely responsible for its bloody outcome. Many first accounts or the flotilla participants, as well as some facts purposely were ignored or at last not paid attention to. >>more...

Walka o monopol nuklearny Izraela na Bliskim Wschodzie

Thursday, May 20, 2010
Walka o monopol nuklearny Izraela na Bliskim Wschodzie jest dyskutowana otwarcie w prasie Izraela gdzie gazeta Haretz niedawno opublikowała artykuł pod tytułem „Isareli nightmare: the loss of nuclear monopoly In the Middle East,” czyli „Koszmarem Izraela jest możliwość straty monopolu nuklearnego na Bliskim Wschodzie.” Z tego powodu prasa izraelska nazywała Saddama Husseina „zagrożeniem dla bytu Izraela” a obecnie również nazywa Mahmouda Ahmedinedżada ponownym „zagrożeniem dla bytu Izraela. >>more...

Poles, Jews coming to the terms with history (Wash. Times resp. 09.07.2009)

Saturday, September 12, 2009
The article published in Washington Times on Sep. 7 2009 was  just another voice in the thousands  repeating some myths and plain lies about polish past history. At this moment, when we celebrate the tragic events of 70-th anniversary of the beginning of War World II, it’ double shameful to repeat these lies about Jedwabne, or Kielce. The only books, N. Feduschak is referring are:  “Fear Anti-Semitism in Poland after Auschwitz” and “Neighbors” written by Jan T.Gross. >>more...

The U.S. Treasury Department wanted to hire Humorists ... (jesters) to Motivate Employees

Sunday, July 19, 2009
Ladies and gentlemen, I assure you this is no joke! On July 9, 2009 an ad appeared on the official website of the United States Department of the Treasury. >>more...
| 1 | 2 |
Copyright © 2009 www.internationalresearchcenter.org
Strony Internetowe webweave.pl