"It's difficult to admit the obvious"
political world

Precariat *USA w medialno-akademickim aspekcie:wyzwanie dla Katolickiej Nauki spolecznej Prekariat Co to jest?

marian baginski|Saturday, September 17, 2016

I.Terminologia :a.prekariat Sam termin budzi juz rozne skojarzenia. W obecnym rozumieniu termin  sugeruje sie rożne jego rozumienie gdy chodzi o opis  warunków w jakich zyja prekariusze.  .  I tak proponuje sie , aby mówic o  prekariacie miejsca , bo własnie w miejscu pracy, czy fizycznej obecnosci w danym panstwie, gdzie ta  sytuacja  fizycznie zaistniała. It offers a counter concept that is related, but distinct from precarity: ‘precarity of place’1

 ( wybiórcza próba postawienia  polskiemu czytelnikowi zagadnienia  z uwzglednieniem istoty  społecznej polityki USA uprawianej  z zaangazowaniem   Lobby amerykanskiego w medialnym przekazie. Rozszerzony refereat przedstawiony na Ogólno -Polskim zjezdzie Katolickich Wykladowcow   Katolickiej Nauki Spolecznej  w Częstochowie w dniach 20-22 czrwca 2016  )    Precariat USA in the media and academia: Chalange to the Social Catholic Doctrine (Selective Essay for the Polisch Catholics about  USA 's socio-political chalanges   with lobbistc pressure  in the media-academic discurse. Enlarged  presentation on the Conference  06.20-22 2016)    English Abstract  This article suggests that our current understanding of precarity is insufficient to describe the specific challenges for citizens and noncitizens a like  living in the contemporary circumstances.  There is a talk about :” precarity of multitude”.or‘precarity of place’.  Some of these terms described or, being focused on the way precarity manifests itself in the workplace, instead focuses on the other chalanges related to the topic considered.      This article draws several parallels between the growing literature on what  can be called ‘labour precarity’ and ‘precarity of place’. This  can be originated in colonialism and neoliberalism, or  social movement responses to the contemporary chalanges.(Susan Bianki Global Discourse: An Interdisciplinary Journal of Current Affairs and Applied Contemporary Thought Volume 3, Issue 3-4, 2013 p.450-463. Wg M.J.‘a class-in-the-making, internally divided into angry and bitter factions’ consisting of ‘a multitude of insecure people, living bits-and-pieces lives, in and out of short-term jobs, without a narrative of occupational development, including millions of frustrated educated youth with strong emotions ..., millions of women abused in oppressive labour, growing numbers of criminalised tagged for life, millions being categorised as "disabled" and migrants in their hundreds of millions around the world. They are denizens; they have a more restricted range of social, cultural, political and economic rights than citizens around them’. This present book explores the nature, shape and context of precariat, evaluating the internal consistency and applications of the concept. The relationships between precariat and authoritarianism, multitude (another concept to achieve popular consciousness), and place as well as the nature of precarious identities and subjectivities among those working in immaterial labour (Precariat: Labour, Work and Politics Matthew JohnsonRoutledge, Apr 14, 2016  p.209 .    After some terminology discussion and to put in order epistemological approach, when latin  ploretarious and  “proles” of Imperium Romanum  are older brothers (as contemporary  Afro-Americans, Latinos, some Whites ,they supply  USA military  "boots on the ground", are their jounger brothers), who  after service became the  precariat - contrary to  term used as  Marxist Proletariat.  The main topic of  pecariat formation in progress  will be entertained:20-15% and shreanking  from about  120 mil living quarters are owned by Americans,but many of  these properties are collateral for different types of on the spat loans of 93% adult Americans live with credit , or on the credit (38 trillions in debt). Creaditocracy according to some is created ... And 50 Americans ( 25 of Jewish origin) own the wealth of 2/3  of whole world population world .        Professor’s Standing exhaustive pragmatic-sociological approach (33 translations of his book, Bildberg mystery group talked about (precariat and middle class)  precariat theory would be entretained  . The theory  presented by Guy Standing is considered maidly by American academia.  This milieu is  contributing  and showing interest in particular questions of precariat, is also showing usefulness and practicality of the research, which incidentally he  discussed  with his American Colleges with visible omission in The Evy Ligue Universities.   Due to the limited space , singular attention will be paid to the Occupy Wall Street and Tea Party. EVY League universities and main think tanks are at this time on the side of the academic discourse, but Prof Standing is received warmly with his talks on some universities. Some thoughts about from proletariat to the precariat would be entratained( Proletariat to Precariat. During personal discussion of this author  with Professor G. Standing  is can be detected that  Professor Standing is   not a fun of the leftist approach to his theory , as well his  does not enntrtain neomaltusianst approach to the human grow population ).  Some of his proposals like basic income or failure of the welfare state is replaced by courageous tries and different initiatives in USA.  Due to the abundant writings and literature, author will apply Critical Content Analysis method as well Direct Sociological Participatory Method to approach the topic.  Relevant literature on the subject will be presented with some critical approach. Catholic Social Doctrine will be presented  in terms of separation of Church and State, as non complaint approach.     Biogram.  Autor jest niezaleznym badaczem naukowym zwiazanym  ze znanymi srodowiskami naukowymi w Washingtonie. Przebywa  juz ponad 40-ci lat w USA. Mimo rozpoczecia przewodu „habilitacyjnego” na Sorbonie( Ze wzgledow finansowych  sprawa upadla)zaniechał aktywnej naukowej pracy we Francji.   Po studiach na KUL ( magisterium,  jak rowniez studia z zakresu  filozofii , teologii moralnej) , doktoracie na Sorbonie i jednorocznym  stazu na Uniwersity of Chicago  znalazl się w srodowisku akademickim USA, jak tez rozpoczał działalnosc ekonomiczną.   Prowadzil nieraz  zajecia ze studentami, brał czynny udzial  w  kampaniach prezydenckich  Ross Perrot,  Bill Clinton  czy Barak Obama.   Jednoczesnie prze wiele lat  byl miedzy lobbystami USA zapoznajac sie z ich taktyka i strategia .   Od kilkunastu lat zajmuje sie zydowska tozsamoscia  na tle  masakry jedwabienskiej. Jednoczesnie sledzi wypowiedzi na powyzsze tematy, zbiera dokumenty i publikacje na ten temat , jest w kontakcie  z znawcami tematu. W katolickiej doktrynie  spolecznej  interesuje się społecnzym pluralizmem, jak też etyką talmuduczną.    Jednoczesnie jest zaangazowany w akcje spoleczne, czy wymiane polityczna pogladow z zakresie polityki spolecznejw Polsce czy USA . Z naukowym zainteresowanie sledzi  kwestie rewolucyjnych zmian społecznych, jako bezposderni przedmiot i podmiot owych zmian. Zagadnienie prekariatu uwidocznione w OWS czy Partii Herbaty jest poniekąd bezposrednim doswiadczeniem, gdy jego znajomi są do dyspozycji pracodawcy 24/7  bez jakiegokolwiek zapewnienia przyszłosci.    Publikuje w jez polskim , angielskim , jak tez  jest jednym z autorow  internetowej strony  specjalizujacej sie  w kwestiach judaizmu , zydowskiej mysli filozoficzno-spolecznej:www.internationalresearchceneter.org . Zainyeresowanie społeczno-ekonomiczną rzeczywistoscią  jest uwarunkowane nie tylko dociekliwoscią naukową, ale równier  obiegowąimi opiniami na temat amerykanskiej rzeczywistosci, gdzie w koncu  jesli obywatel czy mieszkaniec tego kraju nie zapłaci  podatku od nieruchomosci( podatek kastralny), traci całkowite  prawo do jej posiadania( nigdy nie ma tytułu własnosci, zanim nie zaplaci w calosci pozyczki). podobnie jest w wypadku, gdy  nie spłaci całkowiciepozyczki  , spózni sie , nastepuje postepowanie wywłszczeniowe.   *Mowiąc o prekaricie dla autora , jednym z kuriozum amerykanskiego zycia ekonomicznego  jest stwierdzenie Profesora Andrew Ross: pieniadze sa wykreaowane przez banki, a ich „wlascicielem” jest prywatne przedsiebiorstwo, a nie panstwo.   Jak tez ostatnio mozna znalezc zdjecia   manifestacji w Polsce   z napisem „jestem prekariuszem”.  Zdjecia owe pochodzą  prawdopodobnie  z marginalnej demonstacji zorganizowanej przez  KP. Owe   srodowisko nad podstawie badań autora  wydaje sie byc  ideowo zbankutowane ,lewackie nie mające żadnej politycznej idei „na czasie” , jak tez prawdopodobnie  nie  reprezentuje polskiech interesów.  Z braku nosnej idei  chcą się „podpiać” pod  temat (na czasie) lasnowany przez Prof. Guy Standing  jak też jego teorię o prekaracie.   Wspomniay naukowiec był gosciem owej marginalnej grupy.  Jego idee jednak nie są kompatibilne z lewackim   neostalinizmem wspomnianej grupy.  Jednoczesnie do naukowego dyskursu wprowadzają zamęt , jak tez dezinformacje.    Artykuł prezentowany podaje elementarne informacje na temat teorii prekariatu, a jednoczesnie nadmienia, ze  niektóre koncepcje Prof Standing  o  korporacjionizmie,  słusznej zapłacie, osobowej  godnosci pracy ludzkiej , czy koncepcji ludzkiej osoby  mozna znalezc w spolecznym nauczaniu Koscioła Katolickiego.     Co oczywiscie  nie przeszkadza prerspektywie Prof Standinga , gdy    idzie o interpretację i  praktyczne stosowanie jego teorii, jak też  jego obserwacji i interpretacji specyficznych objawów prekaariatu  w dobie globalizacjji.     
  Matthew Johnson  zwraca na inny aspect prekariatu  mowiac za Guy Standing , ze “jest to klasa spoleczna w  procesie kszałtowania  wewnatrz podzielona na rózne emocjonalnie podzielone  fracje  skłąajace sie z rzeszy  ludzi niepewnych  zyjacych tylko czescią zycia ( zyciem cząstkowym( zatrudnionych czasowo bez obiecanego zawodowego rozwoju , szczeglnie gdy idzie  o miliony kobiet wyzyskiwanych w pracy czy mlodych bez przyszlosci, często już z posądzanych o zachowania kryminalne, badz tez  zakwalifikowanych jako “niezdolni” czyli jako miliony  imigrantów w calym swiecie. Sa oni uwazani za mieszkanców , a nie za obywateli jako tacy maja  ograniczony dostep do społecznych , kulturalnych,ekonomicznych praw , do ktorych maja dostep  obywatele danego kraju”. W takim wypadku mozna juz mówic o  tozsamosci prekariackiej , gdzie subjektywnosc stać się moze obiektywnoscią  przy wykonywaniu  pracy o charakterze niematerialnym2.    Bądąc swiadomym dyskusyjnych niuansów w zależnosci od ideologicznych przekonań danego badacza USA  wypada zaznaczyc , z e w  w zrodłoslowie, jak i tresci tego wyrazenia  znajduje sie  „proletarius” „precare”(lacinskie: zebrac, prosic o pomoc), stad tez mowi si e o amerykanskim proletariacie.   Zacznijmy od  terminu”proletariat”, ktory w literaturze przedmiotu w USA budził juz od dawna kontrowersje.  Od lat 70-tych wedlug tejze byl  coraz trudniejszy do zdefiniowania i ustalenia, kto  jest proletariuszem , ze wzgledu na  pomieszanie pracy blue and white color work force ,jak tez  kwestia wlascicieli malych przedsiebiorstw, kiedy to wartosc przedsiebiorstwa rownala sie O.  Powstalo juz wtedy zasadne pytanie czy taki wlasciciel jest proletariuszem? Stad tez  przejscie od proletariatu, ktory w USA mozna nazwac neoploretariatem moze przebiegac nieco inaczejniz w Europie. (z neoproletariatu do prekariatu) .    Termin ten jednak  w literautrze  angielskiej( anglosaskiej) kojarzy  sie z  precourious,  proletarious, populus, plebs,  a mutatis mutandis mozna powiedziec, z e  obecny „plebs”, „pouper” „ proles” w USA  nie majac nic do dania Republice USA  wysyla swoje dzieci , badz idą one same do  wspolczesnych amerykanskich legionow.   Stąd samo więc rozumienie terminu „prekariat” wskazuje ma roznorodne podejscie do zjawiska, a jednoczesnie warunkuje sposob podejscia mediów , ja tez kierunków badan samego zagadnienia kontrolowanych często przez finanse.   Ostanio nawet mowi sie rowniez o “srednim prekariacie”( jak o sredniej klasie), szczegolnie wetedy, gdy wchodzi w grę technologia najnowszej pracy i zatrudnienia , takie jak medyczne roboty ,  roboty ekonomiczne obliczajace rachunkowosc, czy  nauczyciele-roboty3.  Jednoczesnie ,opisywanie  tej nowej sytuacji , w jakiej  znalazlo sie współczesne,nawet globalne spoleczenstwo w  post kapitalistycznej, czy neoliberalnej  economii-  fakty ,Informacje opisujace zjawiska, czy analizujace zaistniałą sytuacje – ze wzgledu na nieprzewidywalne neieraz konsekwencje – to czynione w sposob , ktory nie zawsze oddaje zaistniala rzeczywistosc a często jest dokonywane zgodnie z wolą rzących. Umieszczenie omawianego zagadnienia w aspekcie medialno-akademickim  wymaga od autora ,aby wspomniec - li tylko fragmentarycznie- o kilku wydarzeniach z tejze  medialnej dziedziny, ktore wiazą sie ze sposobem  przedstawienia  omawianego zagadnienia w USA.  I tak: b. medialne przedstawianie zjawisk spolecznych (odnosnie  prekariatu).      Wedlug Times of Israel w dniu 13.11 15 w Paryzu przedmiotem napadu i morderstwa Islamistow byly tylko i wylacznie obiekty bedace w posiadaniu ludzi pochodzenia  semickiego (zydowskiego). Strzelano  i zabijano tam najpierw wlascicieli obiektow, pozniej ich pracownikow, a nastepnie klientow. W Istambule w dniu 19 stycznia tego roku  celem napadu byla tylko wycieczka z Israela. Zamachowiec szedl za wycieczka , wlaczyl sie do niej , a potem dokonal zamachu.  W San Bernardino zamachowiec strzelal najpierw do starozakonnego , potem do reszty. Celem zamachu w Brukseli bylo stanowisko American Airlines – w wyobrazni Islamistow  wlasnosc amerykansko-izraelska.Owa metoda przedstawiania iinterpretacji wydarzen  jest czesto stosowana do przedstawiania wydarzen z zycia spolecz-ekonomicznego  amerykanskiego spoleczenstwa, szczegolnie ,gdy chodziło o spoleczne protesty zwiazane z Tea Party , jak tez Occupaywallstreet(OWS).        Nastepnie trzeba zwrócić uwage na  sposob i jakosc dyskusji na kontrowersyjne tematy w amerykanskiej akademii. Wtym przypadku mozna posluzyc sie publikacją „ Israeli Lobby” . Dyskusja toczyla sie w kregach akademickich , jak tez politycznych .Z braku merytorycznych argumentow uciekano  sie wylacznie do argumentow ad hominem.4.     Dodac trzeba, ze  przy amerykanskim pragmatycznym podejsciu do tematu, jak tez społecznej doniosłosci , czy ekonomicznych konsekwencjach  omawianego zagadnienia mozna czesto zauwazyc w opisie zjawiska prekariatu „pseudo-socjalistyczny”  sposob jego traktowania.  Opisywanie  tej nowej sytuacji , w jakiej  znalazlo sie wspolczesne,nawet globalne spoleczenstwo w  post kapitalistycznej, czy neoliberalnej  economii- Informacje opisujace zjawiska, czy analizujace zaistniala sytuacje – ze wzgledu na nieprzewidywalne nieraz konsekwencje – to czynione w sposob , ktory nie zawsze oddaje zaistniala rzeczywistosc.      Przy calym roznorodnym podejsciu do tematu umiwersalnym  niepodwazalnym  wymogiem  jest respekt zasady normatywnosci w naukach spolecznych.5. Owa obecnosc , jak tez metodologiczna koniecznosc wieloaspeektowego rozumienia prekariatu  jest ciagle podkreslana, gdy idzie o te wlasnie nauki jak uniwersaly tend podejscia.    Historycznie rzecz biorąc, kiedy w latach 80-tych w Europie , szczegolnie w Anglii dyskutowano  objawy , czy przyczyny prekariatu , podobne wypowiedzi mozna zauwazyc w amerykanskiej literaturze.6. Przelomem, jesli idzie o zainteresowanie sie teoria Prof G. Standing  jest rok 2011. Gdy idzie o  USA , jak wiadomo gazeta najbardziej opiniotworcza, jak tez zwracajaca uwage jakie tematy i w jaki sposob  powinny byc poruszano to New York Times artykul Billa Cristol z 11 lutego tam opublikowany   byl pewnego rodzaju imprimatur dla roznych srodowisk, aby zaczac w specyficzny sposob mowic o prekariacie.6.  Najbardziej aktywne  gdy idzie o teorie prekariatu wydaja sie byc srodowiska lewicujace ,o pokroju neomarksistowskim , czy leninowskim 7.        Jako pierwsza powazniejsza konferencja na temat pekariatu odbyła sie na Universytecie Yale  w kwietniu 2014 ,  przy wydziale Germanistyki, a druga prawie w tym samym czasie  w Gorge Town univ  zorganizowanej przez Kalmanovitz Iniciatiwe for Labor and Working Poor. Sporadycznie mozna znalezc wiadomosci o dyskusji na temat prekariatu na Universytecie of Illinois czy  Staigert Institute( marzec 2016). Wspomniane srodowiska w sposob krytyczny z zasady odnosza sie do amerykanskiej neokapitalistycznej gospodarki, neoliberalnej ekonomii  czy systemu bankowego.8.     W tym kontekscie jawi sie Guy Standnig ze wsoją teorią Przy przygotowaniu swojej pracy na ten temat   dyskutowal z amerykanskim badaczami zagadnienia , obserwował owczesne działąnia OWS czy Tea Party.  Usystematyzowal on pewne zagadnienia , jednoczesnie starał sie zbudowac pewną teorie majacą wyjasnić, jak tez w dalszej perspektywie wskazac srodki zadarcze na zaistnialy spoleczno-ekonomiczno-psychiczny problem będącym – wydaje się-   wydaje sie o  ogólno ludzkim zasiegu .      Przeslanki swojej teorii oparł na badaniach ekonomiczno-spolecznych z krajow przemyslowo rozwinientych, jak Japonia, czy Włochy.  Warto zauważć, ze  po ukazaniu sie wspomnianej pracy akademicy amerykanscy byli nieco zaskoczeni jak tez moze  zaszokowani. Trudno znalezc w literature przedmiotu merytoryczne odpowiedzi . Recenzja wspomnainej ksiazki ukazala sie dopiero w 2013 roku. No i rzeczywiscie, mimo specyfiki  amerykanskiej( Standing jak i inni  analizowali Tea Party i Occupy WallStreet ruch) , praca  Praca Standinga wydaje sie , ze  uderzyła w sedno  gospodarki postkapitalistycznej , odznacza sie moze  calosciowym ujęciem  jak tez zakwestionowala rozwiazania neoliberalnej ekonomii, roli zwiazkow zawodowych  nie mowiac juz o takim wymaganiu, jak placa minimalna w rozumieniu Spauldinga( podstawowa placa bez wzgledu na osobe), co wszystko pociaga za soba polityczne skutki w rzadzeniu spoleczenstwem. Zaczeto mowic o zaradzaniu problemom zwiazanym z nowym modelem ekonomiczno-bankowym  poprzez pozytywne  myslenie ,  mobilnosc spoleczna w poszukiwaniu zatrudnienia, czy wolnoscia decyzji poszczegolnego obywatela .  Jak  tez pokazywano i wytykano braki owczesnych rozwiazan  w spolecznej polityce.  Prace i wypowiedzi  amerykanskiej akademii  nie  maja    analitycznego rozwazania,czsem zarzucają Profesorowi Standing utopię( Profesor Tott), czy brak ontoogicznych rozwazan, w przewazajacej częsci  sa czastkowymi odpowiedziami, czesto bazuja w rozwijaniu zagadnienia  na przemysleniach Profesora Guy Standing.    I.Ogolne przedstawienie socjio-ekonomicznej rzeczywistosci USA z uwzglednieniem sociologicznych trendow  i perspektyw w spolecznej polityce a. Niepohamowane kurczeniesię sredniej klasy.     To co przykuwa amerykanskich akademikow  o roznych opcjach  to: aktualnosć wspolczesna - przejscie mas ludzkich zatrudnionych jako  proletariat do precariatu, progresywne , niepochamowane kurczenie sie   klasy sredniej ,  jednoczesnie  namacalne braki owczesnych rozwiazan  w spolecznej polityce, aby skutecznie kontrolować , czy zaradzać owym zagadnieniom.    Czesto amerykanska   publicznosć j w mediach glownego obiegu  byla karmione mową o samowystarczalnosci ,zachwycano sie american prosperity.  Wbrew  temu co mowiono nadeszły lata 2007-2009- kryzys ekonomiczny, z ktorego nie  wychodzi sie nawet calkowicie  w 2016 roku. To co jest zasadnicze to:20-15 % mieszkań amerykanów wprawdzie jest wolne od  pozyzek hipotecznych, to jednak są zadluzone w inny sposob , jako zastaw pod dorazne pozyczki jak opłcenie wykształcenia  , artkuły gospodarstwa domowego, czy nawet  koszt  wakacji. 93% doroslych Amerykanow zyje na kredyt lub z kredytu, a zadluzenie Amerykanow w 2012 roku wynosilo 34 tryliony dolarów , jednoczesnie  50-ciu amerykanow ( 25 pochodzenia zydowskiego) bylo wlascicielami 2/3 gogactwa jakie posiada 2/3 ludnosci calego globu.9.   Wybiórczo można stwierdzic 10, ze  miedzynarodowe korpracje  niezaplacily podatkow  krajom rozwijajacym  na sume okolo 100 bilionów a  ukrywanie podatków wzrosło w  czwornasob  miedzy rokiem 2000 a 2014. Taka sytuacja przekłada się na  niestabilnosć, jak tez na coraz bardziej nierownosc w dostepstwie do dobr wytworzonych, jak tez  posiadanych progresywnosc tego procesu jest potwierdzana w najroznieejszych badaniach naukwych , jak tez statystykach.   Zmiany jakie zachodza w współczesnym społecznstwie USA doczekały sie wielu badań. Wsrod obfitej literatury na ten temat  warto przytoczyc artykuł na temat  noworadzoni si enowej klasy, a koniec meskiej dominacji , gdzie autorzy  analizuja  spoleczenstwo z punktu widenia kobiety11. Warto tu przytoczyc  statystyki, jak tez rozwazana prezentowane w The Georgetown Public Policy review  prezentowane przez  andrew R. Hanson i Arte Guilish, gdzie stwierdzają.z e sposrod tych co weszli na rynek pracy od 2000 roku ( Millenials) sposrod 75 milionow  50 milionow  znalazlo pracę,  z tym , z e   nie mogą byc samowystarczający, bo zaplate, jaką otrzymują nie  gwarantuje im mozliwosci zycia na poziomie klasy sredniej, a szcególnie tym , co nie mają studió collegu.11(str.2). Pracodawcy wymajają o wiele wiecejod pracowników zatrudnionych na podstawowe pozycje , nie zapewniaja treningu, stad tez  ludzie co badz nie są zatrudnieni, lub wykonują dorywcze zajecia nie zwiazane z ich wykształceniem.  Spolaryzowany rynek pracy spowodował, z  ezajecia uslugowe  stały sie wiekzoscą z prawie minimalnym wynagrodzeniem. A przyszlosc znalezienia pracy  staje sie jescze pod wiekszym znakiem zapytania niz jest to obecnie (p.9)Jednoczsnie autorzy wspomnianego reportu mowia o rządzie jako słabym „aktorze”, gdy idzzie o wcielanie osiagiec i wskasan nauki w  wprowadzaniu zmian ekonoicznych(tamze s.12) b. Niemozliwosc opanowania finansowego rynku monopolistycznego.  Kryzys finansowy , jaki powstawal od 2006 , a uwidocznił sie  zcałą siłą jeszcze w  2009  miał  byc początkiem  nowej finansowej polityki jak tez miano na nowo regulowac  finansowe korporacje, finansowy sector panstwowy  wprowadzajac  i udoskonalaajac obecne reguly i prawne przepisy. 13. Autorzy wspomnianego raportu wskazuja na  zmianę zasad handlu miedzy narodowymi i miedzynaodowymi partnerami,  specyficzne zachowania korporacji meidzynarodowych, politykę podatkową i monetarną, jak tez regulacje finasow na poziomie panstwowym ponad panstwowym.14. W takiej akademickiej atmsferze, jak jez ogolnoswiatowym  ekonomiczno-finansowym impasie  Guy Standing publikuje prace „Prekariat” w 2011 roku, o wiele wczesniej mozna spotkac  jego wypowiedzi na wspomniany temat , z tym, ze na tematy prekariatu publikowano wczesniej rozne artykuly, czy nawet wieksze publikacje w angielskiej literaturze .15. c.uniwersalizm prekariatu.  Uniewrsalny charakter objaawów prekariatu  dotycza prawie  kazdego członka  klasy czy warstw społecznych . Nie omija wkładowcę uniwersytetu czy  adwokata, gdzie  w 2014 wymgano jakko warunek zatrudnienia zdanego egzamiu adwokackeigo od 81% aplikantow , w 1985  tylko 15%.było poddane temu wymaagniu. Podobnie  jest  dziennikarzami, zastepuja ich maszyny, roboty zastepują hirurgów, a ostatnio spedza sie  na badanie  ponad milion dolarow  aby  zatrudniac pielegniarki- roboty.16. d. nowa generacja ( “Tysiaclatki”(Milelnials,) Millenialsi obecnej recesji USA W gupie tej  obserwuje sie   gruntowną zmiana podejscia do pieniądza,  jak tez  zarządzaniem pieniądzem.  Millenials  w USA nie odkładdają oszczędnosci, posiadanie nierochumosci nie jest juz priorytetem, a wydawają tyle ile zarabiją. Jednoczenie sa bardziej bojazliwi niż ich starsi koledzy. Podrużują Uber, rantki załatwiają na Tinder. Nie dziwi juz , ze obecnie około 1 biliona inwestuje sie w start-upy, a firma iwestycyjna  Wealthfront  ppomaga młodym wynlazcom  sprzedawac ich portfolio,. To co okresla  sposób inwestowania to zróznicowanie  okreslony kierunek, zasatosowanie technologi, a by unkac kosztw. Finansowe usllugi  zdaja sie byc  oczkiem w glowie millenialls.17. II.Socio-ekonomiczna  teoria Prekariatu wedlug Guy Standing     Teoria prekariatu – bo tak mozna by ją nazwać  prezentowana przez Guy Standing  jest przedmiotem zainteresowania  Amerikanskich  academików , szczególnie  kiedy mozna ja wykorzystać do  praktycznych, cząstkowych badan danej kwestii społecznej powiązanej z  okresloną społeczną grupą czy zaistniałym ad hoc problemem. , takie jak sprawy   emigrantów, robotników sezonowych , czy kwestie rasowe.      Dla Guy Standing z jednej strony ,wielka transformacja , o jakiej mowił  Karl Polanay18. nabiera realnych kształtow  a niepewnosc zatrudnienia , mimo skorzystania z zatrudnienia ( proficints)  nie gwarantuje pewnosci zatrudnienia, czy podzialu dobr wedlug regul sprawiedliwosci rozdzielczej19., z drugej zas jak postuluje G. Standing  ta nowa clasa  czy wartstwa społeczna  o swiatowym zasiegu  domaga si e nie tylko byc rozpoznaną i reprezentowaną , ale równiezdomaaga sie  nowej redystrybucji dobr .   Wtym kontekscie  idea wprowadania w zycie podstawowego dochodu dla kazdego  mieszkanca ziemi , jak  uniwersalnej wartosci i podstawowego prawa kazdej jednostki jawi sie jako cos  naturalnego. Standing opublikował więc  nastepna prace w 2014  Precariat Charter , gdzie postuluje  , jak tez proponuje wiele rozwiazań, odnosnie wspomnianego  podstawowego wynagrodzenia. Postulaty  zawarte w "A Precariat Charter’s"zasadniczo z mieniają  zasady  wedlug ktorych moznaby  spoleczenstwo zmienic etycznie  począwszy  przyznania prawa do powszechnego zasadniczego dochodu(universal basic income),poprzez publiczną slużbę.(  Jednoczesnie  redystrybucja dobr , zakonczenie corporacyjnych dotacji, czy  ulg podatkowych , ktorych beneficjentami sa tylko bogaci . Pisze  tym wyrazie, z  e Recognition, Representation and Redistribution.”- sa najwazniejsze w tym procesie. Jako sugestia i wymaganie G. Standing to  potrzebna  wprowadzania” współuczestniczacej  demokracji ( deliberative democracy ).20. Prekariat w rozumieniu Profesora Standingcharakteruzuje sie  niespotykanym dotąd  stosunkiem do produkcji, pracy i zatrudniena. Trzeba  to zaakceptowac  jako zaistniały  fakt , ze  nieustalone formy pracy  i zatrudnienia nie są z góry ustalone,a rozdzia  dóbr wytworzonych  dokoonje się  nietylko jako produkt pracy, kiedy to place realne  ulegaja zmniejszeniu,  a sama praca  nawet wykonywana   nie jest nieraz nagradzana( przygotowanie  do zawodu, praktyka awodowa, wprowadanie pracownika do nowych zadań).     Wreszcie ta nowa warstwa( klasa w formowaniu) ma  niespopotykany dotad relacje w stosunku do panswa ,kiedy to  zarowno mieszkancy , jak i obywatele traca nalezne im prawa spoleczne ekonomizne, czy kulturalne. Prowadzi to  do wyobcowania i  emocji, często wyrażanej w  gniewie.  Stąd tez ta “nowa” klasa znajduje sie poza  instytucjami demkratycznymi panstwa, a swiadomosc  myslenia  prekariuszy  sprowadza sie do pewnego stanu Nirwana.Według Guy Standing jego teoria   jest jakby pierwszą pokazującą systemowy  kryzys  z pokaazaniem progresywnej drogi wyjscia, bo wiekszosc  demokracji na swiecie pogubiły sie w działąniu. 21.   Wiele gorzkich słow pada z ust G Standing , gdy mowi o inzynierii spolecznej, która kłądzie    nacisk na  taktyke, a nie  bierze pod uwage   glosów  z wewnatrz instytucji , ktore są odpowiedzialne  za działania w  społecznej polityki,a   społecznosciowcy i ich głosy nie wystarczą- musi dojsc do głosu “kolektywny glos demokratyczny (collective democratic voice,). A na obecnym etapie tego nie tylko nie widac , ale dzieje sie cos wrecz przeciwnego.22. Z takimi to  postulatami, naukowymi refleksjami, sugestiami  spotkalala sie amerykanska akademia w 2011 , kiedy to Guy Standing  opublikował swoją teorie prekariatu. III. Wybiórcze rozwazania amerykanskich akademikow odnosnie zagadnienia prekariatu.   1.podstawowe pojecia  przezentowane przez amerykanska akademię   a.Ontologia precariatu- Judith  Butler  „Precariat” w wydaniu ksiazkowym Prof. Standing   nie był całkowitym  zaskoczeniem  dla amerykanskich akademików. Poglądy , jak te z publikacji Guy Standing były tu znane, jak tez zainteresowania naukowe Guy Standing , szczególnie  gdy idzie o  Tea Party , czy OWS , jak tez badanai Prof Standing w Japonii, Chinach ,Chile czy Indiach. Zdziwienie, jak tez  przedłuzane  w czasie odpowiedzi na Prekariat G. Standinga wynikało raczej z calosciowego ujecia jego teorii, jak tez  systematycznego przedstawienai jego tez w  „Precariat charter”. Przełom zaobserwowany  w roku 2014 w USA mogł być wynikiem  publikacji w NYT jak tez polityczna akrywnocia w kampanii wyborczej do senatu cz, Kongresu.23.  Jako Pierwsza powazniejsza konferencja na temat prekariatu odbyla sie na Universytecie Yale  w kwietniu 2014 ,  przy wydziale Germanistyki, a druga prawie w tym samym czasie  w Gorge town univ  zorganizowane przez Kalmanovitz Iniciatiwe for Labor and Working Poor. Sporadycznie mozna znalezc wiadomosci o dyskusji na temat prekariatu na Universytecie of Illinois czy  Staigert Institute( marzec 2016).Wspomniane srodowiska w sposob krytyczny z zasady odnosza sie do amerykanskiej neokapitalistycznej gospodarki, neoliberalnej ekonomii  czy systemu bankowego Standing pragmatyczno-spoleczy stosunek do prekariatu spotkał sie z oddzwiekiem w USA .Warto przywołac,nawet w  w celach kronikarskich  prace Judith Butler.  W 2006 mowila ona  o prekariacie ,jako ontologicznm  aspekcie ludzkiego istnienia.24.  JAk jedna z pierwszych w swoich rozwazaniach ,J Butler mowi o globalnym charakterze  etycznych zobowiazan, jak tez umieszczezniei tychze w konktrtnym  czasie i przestrzeni 25. Jednoczesnie stwierdza , z e prekariat  zastał wprowadzony   jako wynik  działania  politycznego , gdzie niektore populacje cierpia z powodu tego , z e sa narazone na  totalitarna panstwową przemoc,  a zróznicowanie seksualne jest jego czescią 26.     b. teoria precariatu w zastosownaiu do  koncepcji „sprzedania” pracy:Od prekariatu do tlumu.  Takie podejscie sugeruje  Ben Trott , kiedy mowi o  tlumie prekariackim.  Jednoczesnie wspomniany  autor  sugeruje utopijny chrakter „polityki raju”,a  G. Standing w efekcie  chce  nie tylko formy zatrudnienia, ale rowniez  propozycje  rozumienia pojecia  pracy, zatrudnienia,  wychowania i wykształcenia.  Gwarantowany podstawowy dochód  gdybybył  byłby wprowadzony,  nastapiłoby oddzielenie ppodstawowych potrzeb człowieka od jego mozliwosci”sprzedania” pracy .26.  c.Kulturowy charakter precariatu , Za Nieco inny podjesciem do prekariatu opowiada sie  inny piszący o prekariacie. Patrzy na nie jako na zagadnienie kulturowe, kiedy to rozumienie kultury zmieniło się w XIX i XX wieku,.   Ujednolicenie terminów  w rozumieniu  kultury stało się  trudne.  Brak porozumienia miedzy  przedstawicielami roznych kultur, gdzie w konsekwencji  „nowy proletariat” jest  analizowany w kategoraich , gdzie  zamiany   kulturowe  nawe ttak podstawowe jak komunikacja  nie  sa po prostu  nie brane pod uwage .27.   2.  Aktywisci w prekariacie a.  BARBARA ERENREICH( urodzona w 1941)- aspekt społeczno-reformatorski Nieco inny sposob paterzenia na prekariat prezentuje  wykładowca,  autor wielu ksiażęk, polityczna aktywistka  uważająca siebie z a rozwalajaąca mity  czy  pokazujaca brudywklasy rządzącej- Barbara Ehrenireich.  Ponad 30 lat temu przewidziala postepujcy upadek sredniej klasy. Ehrenreich w Fear of Falling  demaskuje mity  , jak tez pokazuje  wzrastajacą biedę klasy sredniej , ja tez  wzrastajacą nierownosc zarobkow w USA. Aby odpowiedziec na wspomniane wyzwania Eremrereich  mowi o „całych zawodach , ktorych  dotycza  prekariat od  od adwokatów, dzennikarzy , czy akademokow nie mowiąc juz o  robotnikach fizycznyc z wielkich korporacji.Prace Ehrenrech  wprawdzie sa najlepiej sprzedajacymi sie pozycjami, co wcale nie znaczy, z esą popularne wsprod elit politycznych czy ekonomicznych. Ehrenreich Wydaje sie byc  jednym z najbardziej wpłowych głosow w omwainym temacie ,kiedy to  umieszcza swoje rozwzania o prekariacie w  socio-kulturalnym kkontekscie, a sprawa biedy w USA jest  jej centrum zaintresowania.28. Barbara Ehrenreich odrzuca jednoczesnie  religijne myslenie, gdzie mówi si eo  drodze “przejscia przez nasze zycie na ziemi, bez Bozej interwencji., a jednoczesnie  pisze o o ropzpaczliwie niskich zarobkach, czy o psychologicznym wynagrodzeniu jako czesciowej kompensacie. 3.aspekt spoleczno- polityczny prekariatu :John Russo    a.John Russo piszacy na teamt prekariatu  mówi o nim jak zaangazowany w  polityczną  dzialalosc , jak tez wyraza opinie na temat obcnie trwajcej wyborczej kampanii. Zdajac Sobie sprawe z e  zarowno klasa  pracujaca, jak tez  bedaca jej czescia kalsa srednia ulega ciaglemu kurczniu  .  W takiem kontekscie  ocenia  szanse partyjne  w pezydenckich  wyborach .   Według Mr Russo stratedzy partyjni  nie biorą w rachubach owych partii pod uwage zjawiska  prekariatu, , kóry more zjednoczyc  klase pracujaca jak tez tez srednia razem. 29., a  walka o podstawowe minum wynardzenia  jest zasadniczym rgumentem w wyborach.30.  W innym artykule radzi demokratom wskazania zaczerpniete z pracy Standinga “The Precariat Charter”, gdzie jego zadaniem w proponowanym modelu demokracji przez Standing moga znalezc ambitne idee jesli idzie o redefinicje pracy, podstawowy wyplate dochodu,   zmodifikowany sposob wykształcenia, czy  inne  idee zawarte  w „współuczestniczącej „ demokracji.31. b. Nomsky’skiego plutokracja i  prekariat . Jednym z najbardziej progresywnych myslicieli w tym wzgledzie  jest  wspomniany  mysliciel.  Nomsky wraca myslami do lat 30-tych , kiedy to mimo  wielkiej Depresji systuacja byla latwiejsza nic jest obecnie ,a  beznadzieja  jaka jest teraz jest wieksza niz była w latach 30-tych. Według Noamskego zmiany , jak dokonywały sie juz od lat 70-tych, takie jak  zmiejszajace sie dochody w produkcji USA doprowadziły do  niespotykanych dotąd zmian w produkcji a wysłanie jej poza granice USA, spowodowały dezinduztralizację w USA.Nie ma po prostu nadziei na lepsze zdaniem wspomnianego uczonego.  Jak istotną ceche tej beznadziei uwaza  plutonomię    i praktykowana w USA plutokracje, gdzie banki  przestały byc bankami lat 70-tych a concentracja  pieniędzy w kilku rekach stałą sie   nieograniczoną władzą. Plutonomia odnosi sie do tylko do bogatych  kupujacych  przedmioty luksusowe, co ma byc  napędem gospodarki,a dochody z giełdy maja być  wystarczajace .  Nie wystarczy  jednak  panstwo choc  na tyle silne aby apewniło ochronę. Prekariat   nie moze egzystowac na „peryferiach spolecznstwa jego istnienie nie jest juz peryferyjne , ale podstwowy skladnik  spolecznestwa amerykanskiego.32.   3. kreditokracja w prekariacie. Andrews’s Ross( okreslany jako  naukowiec i społeczny działacz)  warto wspomniec prace tego autora  gdy mówi o trendach  zatrudnia w USA.33., gdzie autor mówi  nie tylko o niepewnosc,ktora okresla sposób podejscia do  pracy, ale  rowniez  Mr Ross  mowi o reknstrucji  pojecia pracy i zatrudnienia.  Inni naukowcy zatrzymują sie na status quo 33. Andrrew Ross  mówi o nowej goografii zatrudnienia, kiedy to  wieloklasowa , czy wielowarstwowa koalicja prepariuszy  ma do dyspozycji kulturalne , polityczne, czy nawet estetyczne nieporozumienia  mogące prowadzic do stworzenia politycznego ruchu , który moze miec siłę spoleczną, szczególnie -jak zauwaza- z e współczesnie  nie widac tendencji do  rownowagi, ale  raczej tendence do wzrostu niepewnosci.  Wedlug wspomnianego autora zadluzenie i prekariat idzie  reka w reke, jak tez kwwestia niewykwaflifikowanej sily robozej, gdzie to jest proponowane  zrobienie robota do produkcji chamburgerow. Nastepym  rozwiazaniem proponwanym przezProf Ross – to podstawowy dochód , gdzie zagwaranowane podstawowego dochodu zagwarantuje zatrudnienie prekariuszom w spolecznych pracach.  Sam  A Ross  przytacza powiedzenie Jay Gould , z e  mozna zawsze zatrudnic ½ zebzacych  a reszte ½  mozna zniewolic . A jego newa geografia zatrudnienia jest warta dalszych rozwazan, kiedy to moze prowadzic do  takich stweirdzen jak Zadlużenie i  prakariat ida w parze, gdzie przedsiebiorczosc jedenj osoby  staje sie flexploitaton dla drugiej  bedacej podmioem dzialania. Wspomniana praca  pokazuje alternatywna roge wyjscia z kryzysu  dlugu gdzie tylko 1% korzysta  a gdzie 77% amerykanskich rodzin jest niebezpiecznie zadluzonych, a  jeden na 7-um amerykanów jest scigany prze komorników, dojscie do podstawowych potrzeb czloweka jest tylko przez zadluzenie. Rozdzial dobr I ich transfer sprowadza sie do automatycznego działania I moze byc uwazane za swoisty podatek , a przecietni obywatelele mają tylko izoryczną  wybór , gdy idzie o zaspokojenie takich potrzeb jak wykształcenie, czy lekarska opieka konieczne.34 W tym kontekscie mozna sie odwołać rowniez do poppularnego  pojecia  metastabilnosci laansowanego obecnie w rozwazaniach nad prekariatem. System ten opisuje  sie jako cos posredniego miedzy  assolutnym bezpiecznstwem  a  absoutnnym chałosem. Prekariat moze zapewnic pewnego rodzaju stabilnosc ,dostosowanie  elastycznosć, jak tez  nowatorska ,mozliwosci, aby  uniknąc nadmerneego nacisku na rodziny , czy niezadowolonych pracownikow.   IV. „Realnosć” prekariatu :  Occupay Wall Street  i  Tea PArty    1.(OWS).35. OccupyWall Street według  niektorych ma siegac swoimi korzeniami  rozuchów paryskich z 1968 roku, jako odpowiedz na  poczucie  w USA z e kraj ten , jak tez ekonomia idą w kierunku oligarchicznego panstwa, a „korporocracja” zajęła miejsce demokracji.  Ruch od poczatku przybral metode „nonviolence”Ghandiego , unikajac konfrontacji, a tylko chcicał byc postrzegany jako pokojowy protest. Stad tez Zuccotti Park stał się symbolem  pokoowego protesu.  Podobne manifestacje  w tym  czasie miały miejsce w innych amerykanskich miastach , czy panstwach Bliskiego Wschodu.   Praktycznie ruch ten zostal zapoczątkowany  prze  publikacje plakatu w The Occupy Wall Street I zostałzapoczatkowany  w tymze magazynie jako  bezplatne ogloszenie.36.  Ruch ten w zamysle animatorów ( a nie uwazanych  przez nich samych jako leaderów) miał objąć wszystkie  klasy spoleczne od blue color workers, przesiebiorcow, nauczycieli wszelkiego rodzaju, wolnych zawodow, urzędnikow panstwowych , pracownikow sezonowych. Prekariat usa  w ich rozumieniu nie nie ma granic coloru ani ras.   Wparaktyce  żądania OWS sprowadzaly sie do 7-mio punktowego programu: Zakonczyc sojusz miedzy rzadem a wielkimi korporacjami i bankami, przeprowadzic dochodzenie i ukarac bankierow z Wall Street, powrocic moznosc bicia pieniadza amerykanskiemu skarbowi, ograniczyc wladze i zakres dzialania wielkich bankow bez mozliwosci wybawiania z finansowych klopotow zgodnie z powiedzeniem, z e bank jest za duzy, aby zbankrutowal, wyeliminowac  tzw osobowy status wielkich korporacji, odrzucic   prawa i przywileje rzadu zwiazane z prawem o patriotyzmie(Patriot Act), w koncu skonczyc rozpoczete wojny lacznie z ograniczeniem wojskowych wydatkow.    Oczywiscie  nie bylo  miarodajnych informacji, czy w ogóle informacji  na temat tego ruchu w głównych srodkach masowego przekazu. Rzadkie migawki pokazaywaly marginalne zachowania , czy ciekawostki bez znaczenia ze wspomnianego parku.. Zaczela obowiazywac niemal totalna blokada informacyjna i polityczna – zaden z politycznych decydentow nie rozmawial ze strajkujacymi.  W koncu miliarder Blumberg ,  rzadowe  Homeland Security , lacznie z FBI we wspolpracy z innymi zaczeli likwidowac  miasteczko namiotow  we wspomnianym parku , jak i innych miejscach obrzucajac najgorszymi epitetami  okupujacych, jak: terrorisci  radykalowie, wyrzutki spoleczne..itd.   W brutalny sposob zakonczono manifestacje i obecnosc  w Parku Zukotti, jak tez innych miejscach  sprzeciwu.  Ciekawym wydaje sie stwierdzenie  jednego z  glownych ideologow ,jak tez organizatorow OWS.  Wyrazil sie w nastepujacy sposob  o ruch OWS :”constructive falliure that exposed the limit of the protest  at this same time it revealed a practical way forward”.  Okupacja Wall Street (OWS) byla to w zasadzie  pokojowa manifestacja , ktora zaczela sie w 2009 i trwala do wrzesnia  2012. Reprezetowala przecietnych Amertkanów  jako pokojowe miasteczko namiotowe w parku Zuccotti w Nowym Yorku. Pozniej podobne miasteczka zaczely powstawac w innych amerykanskich miastach czy poza USA.  Ruch ten wyraznie krytykowal dominowanie swiatowych korporacji w rzadach , brak przejrzystosci w dzialaniach finansjery, jak tez  klasowy podzial  spoleczenstwa  w sensie marksistowskim.  Gdy idzie o srodki masowego przekazu , to zaczęła obowiazywac niemal totalna blokada informacyjna i polityczna – zaden z politycznych decydentow nie rozmawial ze strajkujacymi.  W koncu miliarder Blumberg ,  Homeland Security , lacznie z FBI we wspolpracy z innymi zaczeli likwidowac  miasteczko namiotow  we wspomnianym parku , jak i innych miejscach obrzucajac najgorszymi epitetami  okupujacych, jak: terrorisci  radykalowie, wyrzutki spoleczne..itd.   W brutalny sposob zakonczono manifestacje i obecnosc  w Parku Zukotti, jak tez innych miejscach  sprzeciwu.  Ciekawym wydaje sie stwierdzenie  jednego z  glownych ideologow ,jak tez organizatorow OWS.  Wyrazil sie w nastepujacy sposob  o ruch OWS : konstruktywny upadek ,ktory pokazał oggraniczanosc rotestu ,  ajednoczesnie wskazał   jak postepowac , aby osiagać cele i dalej  pplanować dzialanie””constructive falliure that exposed the limit of the protest  at this same time it revealed a practical way forward”.  Jako wskazania na przyszlosc mowi on o ruchach  spolecznych , ktore powinny  zdominowac wybory w miastach, jak tez powinien byc zmieniony  sposob zycia jaki jest udzialem ideologow OWS.  Jako wskazania na przyszlosc mowi on o ruchach  spolecznych , ktore powinny  zdominowac wybory w miastach, jak tez powinien byc zmieniony  sposob zycia jaki jest udzialem ideologow OWS.37.  Jako wskazania na przyszlosc Mr White   mówi  o ruchach  spolecznych , ktore powinny  zdominowac wybory w miastach, jak tez powinien byc zmieniony  sposob zycia jaki jest udzialem ideologow OWS.38.         OWS, jako ruch spoleczny, wyrastał  on  z frustracji,która     miala byc wyrazona przez  duze ludzkie zgromadzenia , chciano też przemawiać w imieniu  szerokiej rzeszy mieszkancow USA, ktorzy są  niezadowoleni, gniewni, pelni emocji  i chęci zmiany. W koncu  jednak ruch ten  media  pierwszego obiegu jako  radykalny , gromadzace  anarchistow  czy    ludzi znajdujacych sie na marginesie politycznego zycia.  Jesli chodzi o roznice to sa tez rzucajace  sie w oczy najpierw  wiek TP- starsi okolo50-ciu lat,OWS-mlodzi 24 i wiecej) ,  roznica w taktykach dzialania, celu dzialania jak tez zasadniczo rozniaca  sie  ideologia . Wystarczy powiedziec tylko, ze proba rozmowy miedzy przedstawicielami  wspomnianych jesli chodzi o uzgodnienie taktycznych dzialan spelzla na niczym. Ciekawym wydaje sie stwierdzenie  jednego z  glownych ideologow ,jak tez organizatorow OWS.  Wyrazil sie w nastepujacy sposob  o ruch OWS :”constructive falliure that exposed the limit of the protest  at this same time it revealed a practical way forward”.  Jako wskazania na przyszlosc mowi on o ruchach  spolecznych , ktore powinny  zdominowac wybory w miastach, jak tez powinien byc zmieniony  sposob zycia jaki jest udzialem ideologow OWS.   2.Tea Party .Gdy chodziłoby o amerykanską dwupartijnosć, wiele razy probowano  tworzenia 3-ej zmaczącej partii. JAK dotąd  zamierze to nie było  do zaakceptowanai jej istnienia ,zaróno  republikanie , jak demokraci zwalczają powstanie licząćego sie 3-go sektorappartyjnego.  Partia Ros Perot’a wprawdzie zbobyła około 23% glosów , to jednk znikłą z horyzontu , jak licząca sie sią polityczn . Podbnie jest z reszta z innmi  partiami. Tea Party początkowo Obywatele dla Rozwaznej ekonomii ( sound economy), pozniej Freedom Works moze  poszczycic się nie tylko dlugoscią istnienia, aletez sukcesami wyborczymi.  Ma w tym niemały udział Rick Santelli ze   Stacji telewizyjnej CNBC.  Pomogl  on i ruch zdobyl ogolno-narodowe rozeznanie .  Na bazie owczesnego  kryzysu ekonomicznego (2007-2012)i dalej sie ciagnącego  ruch ten zaczal zbobywac  miejsca dla swoich przedstawicieli  w Senacie i Kongresie stosujac metody bezposredniej demokracji. Partia to wydaje sie  byc  malo zorganizawana , ale jednoczesnie stawia sobie za cel  zmienic rzad w Washigtonie, jak tez  krytykuje wszechtubylski rzad, jest wprawdzie  antysystemowa ( antyestablishemntowa), chciaz  jej organizatorzy to konserwatysci republikanskiego pokroju Wydaje sie glosic , ze republikanie sa lepsi niz demokraci, ale chce kontrolowac zarowno demokratow jak i republikanow .    Trzeba zaznaczyc, ze Partia ta jest okreslana prze media  pierwszego obiegu jako  radykalna , gromadzace  anarchistow  czy    ludzi znajdujacych sie na marginesie politycznego zycia. Oba ruchy maja jednak poparcie  politykow, artystow  czy przywodcow religijnych.   3.Podobienstwa miedzy  Tea Part a OWS.  Jesli chodzi o roznice to sa tez rzucajace  sie w oczy najpierw  wiek TP- starsi okolo50-ciu lat,OWS-mlodzi 24 i wiecej) ,  roznica w taktykach dzialania, celu dzialania jak tez zasadniczo rozniaca  sie  ideologia . Wspomniane ruchy spoleczne, bo tak moznaby to okreslic   wyrastaja  z frustracji.  Chca, aby frustracja byla wyrazona przez  duze ludzkie zgromadzenia , chca tez przemawiac w imieniu  szerokiej rzeszy mieszkancow USA, ktorzy sa sfrustrowani. Jednoczesnie  oba ruchy sa okreslane prze media  pierwszego obiegu jako  radykalne , gromadzace  anarchistow  czy    ludzi znajdujacych sie na marginesie politycznego zycia. Oba ruchy maja jednak poparcie  politykow, artystow  czy przywodcow religijnych.  Jesli chodzi o roznice to sa tez rzucajace  sie w oczy najpierw  wiek TP- starsi okolo50-ciu lat,OWS-mlodzi 24 i wiecej) ,18% amerykanów identifikował sie z ta partia, 15 stanowią kobiety.  roznica w taktykach dzialania, celu dzialania jak tez zasadniczo rozniaca  sie  ideologia . Wystarczy powiedziec tylko, ze proba rozmowy miedzy przedstawicielami  wspomnianych jesli chodzi o uzgodnienie taktycznych dzialan spelzla na niczym. Jak tez warto stwierdzic że oba ruchy maja jednak poparcie  politykow, artystow  czy przywodcow religijnych39.      V Proba wskazania Rozwiazan zagadnenia Prekariatu?   a.Dawid Bollier. Pomijając Jednostkowe propozycje  wspomnianych aktywistow jak BArabara Ehrenreich Andrew Russo, czy John Russo, warto wspomniec tutaj  proby  Davida  Bollier I jego  nowe inicjatywy  , aby zorganizowac  niezaleznych wykonawców  pracujacych dla wielkich korporacji.  Stad tez w sytuacji , kora nazywa Bollier niby  wierzace demokracja ( made in bilieve-democracy) proponuje  tworzenie i dzialania róznego rodzaju wspolnot ,które moga  byc nieraz  praktyzną alternatywa  dla skorumpowanego  rynku , jat tez skorumpowanego panstwa.40. Oferuje  też przemyslnane sugestie  dla samozatrudnionych pracowników, zaleca aby robotnicy rozwijali strategie  dzialania,   organizowali  wzjemne usługi miedzysoba.   Władze panstwowe  maja chronic  interesy samozarudnionych , jak tez pomagać, gdy idzie o prawną ochrone przywilejów.41.   Trudno jest mówic o „amerykanskim panstwie opiekunczym” w europejskim rozmienu tego terminu. Wprawdzie na 320 mlionów mieszkanców USA , ponad 100 milinnów jej mieszkanców otrzymuje  roznoraką pomoc od od rządu  stanowego , federalnego,  czy innych instytucji rządowych.   b. Warto przyjrzec się teorii prekariatu  kluczowej propozycji Profesora Guy Standing w USA:Powszechny dochód podstawowy dla kazdego,a rola panstwa opiekunczego42.Wprawdzie , nie uwaza on , ze to rozwiaze  wszelkie społeczne problemy, ale  zapewniaze  zredukuje razącą nierównosc dochodów , jak tez spowoduje wiecej altruizmu  i tolerancje w ludzkim współzyciu.43. c. Inną próbą w tym przedsiezięciu moze być  kalifornijska inicjatywa, gdzie  dano   pieniadze  100 mieszkancom  Okland miedzy $1000.00-2000.00 na miesiąc tylko dlatego ze zyją i chcą brac udział w eksperymencie.44. VI. Katolicka Doktryna Spoleczna USA o prekaricie     a. katolickie uniwersytety w USA.  Jak na 70-cio milionową spolecznosć katolicką w USA mamy  ponad 197 najróniejszych wyzszych uczelni katolickich ( nieraz wiecej jesli mozna dodac 67 co stacili afiliacje). Taka liczba  katolickich  uniwersytetów ma zapewnic  nie tylko wychowanie katolickie  czy naukowy stopien . Universyty mają ambicje ksztalcic „calego” człowieka. Tradycja wychowania  i wykształcenia zalezna jest od  duchowych formacji sprowadzajacych uniwersytety: jezuickiej , fanciszkanskiej , czy poszczególnychc diecezji. Jezuickie insnstytucje uważają się za wiadace  w naukach społecznych, sztuce, medycynie czy ekonomii.  O zaangazowani koscielnej hirarchi w nauczanie spłęczne KOsciołą KAtolickiego swiadczyć moz e wiele dokumentow konferencji episkopatu amerykanskiego, jak tez  deklaracji poszcególnych uczelni zaangazowanie katolickie w KNS . Wskazówki z tym wzgledzie zostały zaapobowane   w 1998 roku na konferencji episkopatu. Jako wiodące tematy wymieniano godnosc osoby ludzkiej, jej prawa i obowiazki , prawa robotników, rodzina, czy udzial w zyciu spolecznosci lokalnych,jak tez zasady spoleczne .  Zagadniepie prekariatu w obfitych katolickich publikacja jest trudno do zauważenia z wyjatkiem nielicznych artykułow marginalnie nawiązujacch do tematu.  Wazna sprawa  na jakie zwraca sie w KNS w uSA jest sprawa zarobków ., czy praca emirgrantów . Trudno jednak znalezc interesujace wypowiedzi na omawiany temat . Najwyzej mów się o  prawie katolików do organizwoania się w zwiazkiz zawodowe Zagadnienie prekariatu w obfitych katolickich publikacjach jest trudne do zauważenia z wyjatkiem nielicznych(3 wzmianki) artykułow marginalnie nawiązujących do tematu.   I tak tylko w  National Catholic Reporter z sierpnia 2015  wydrukowano artkuł charakteryzujacy zjawisko prekariatu. Autor porucza definicje prekariatu,   mówi o zestresowanym, niepewnym,  wyalienowanym i gniewnej  spolecznosci  spotykanej w  wielu panstwach.  Uwaza  członkow prekariatu za  gniewnych proszacych  w rózny sposób  jesli idzie o  szukanie autorytetów . Muszą  prosic  , są raktowani jako  outsiderzy  w politycznym czy spolecznym sensie. Majac na wzgledzie amerykanska sytuacje  Vinnie  Rotondaro – autor omawianego artykulu  zwraca uwage na sytuacje  imigrantów .  Nie było mi dane znalezc podobnych artykułów czy  publikacji w innych pismach katolickich. VII. Zamiast  Zakonczyenia Celem niniejszego artykułu jest  postawienie zagadnienia Prekariatu USA  we wspomnianym aspekcie,  przy swiadomosci  następstw  w rozwiazaniach amerykanskiej polityki spolecznej. Przy pisaniu  autor mial dostęp do  bogatej literatury przedmiotu  dostepnej zarówno w internecie, artykuły otrzymane od piszących autorow na wspomniany temat ,jak tez bibliotekach   opisujace zagadnienie z róznych punktow widzenia.  Dodatkowym  atutem , moze i obciazeniem jest znajomosc autora popularnej amerykanistyki  obciazonej popularyzmem, a konstatowanej przez autora , ze wzgledu na jego poniekąd „uprzywilejowany” status zamieszkaania i czynnego udzialu w realnej rzeczywistosci  amerykanskiej. Co moze byc pozyteczne dla czytelnika , jako  metodologiczne ostrzezenie dla częstego zachwytu proponowanych amerykanskch rozwiazań, często finansowanych i sterowanych przez  instytucje  finansowe.  Ma to wpływ w akademickim dyskursie, gdy idzie o temat prekariatu USA, czy jego sposobu relacjonowania.   Niektórzy z akademików zajmujacych sie prekariatem znani są polskiej  plublicznosci ( Judith Butler , Nomsky..).  Wprowadzają oni   do  ontologicznych rozwazan  filozoficzne kwestie pochodne z etyki talmudycznej, neomarksizmu czy szeroko pojetej mysli judaistycznej.   Częto sprowadza się to do kwestii finansowych ,  czy preferencji stosowane finansowch , jak to było nawet przy organizowaniu konferencji naukowej  na temat religijnosci katolików przzyjezdzajacych z Polski do USA , zorganizwanej  przez potomków Sefardystów,  przy  zaangazowaniu w olbrzymiej wielkosci prelegentow  z nowoodkrytymi korzeniami semickimi, oczywiscie  nic nie mówiąch na zadany temat konferencji.   Przypisy 1.(Susan Bianki ,Global Discourse: An Interdisciplinary Journal of Current Affairs and Applied Contemporary Thought Volume 3, Issue 3-4, 2013 p.450-463. **  * ‘a class-in-the-making, internally divided into angry and bitter factions’ consisting of ‘a multitude of insecure people, living bits-and-pieces lives, in and out of short-term jobs, without a narrative of occupational development, including millions of frustrated educated youth..., millions of women abused in oppressive labour, growing numbers of criminalised tagged for life, millions being categorised as "disabled" and migrants in their hundreds of millions around the world. They are denizens; they have a more restricted range of social, cultural, political and economic rights than citizens around them’. This present book explores the nature, shape and context of precariat, evaluating the internal consistency and applications of the concept. Demonstrating the sheer breadth and depth of application, the chapters cover a wide-range of topics, from the relationships between precariat and authoritarianism, multitude (another concept to achieve popular consciousness), and place as well as the nature of precarious identities and subjectivities among those working in immaterial labour(Precariat: Labour, Work and Politics Matthew JohnsonRoutledge, Apr 14, 2016  p.209 2.(Precariat: Labour, Work and Politics Matthew JohnsonRoutledge, Apr 14, 2016  p.209 3. ( por 2013 McKinsey Global Institute report on disruptive technologies)  4.( Co bedzie widac w dyskusji a amerykanskim pekariacie pomiedzy  Richard Symour a  Profesorem Spaulding). 5.(Annals, AAPSS,658March2015). 6. (artykuly z LA Guardian z 2016 wazne  do ilustracji zagadnienia). 6(wiecej:  Bil Cristol to ikona  amerykanskiego konserwatyzmu ( neoewangelicals itp) przedstawil kwestie prekariatu jak mozna sie domyslac  w kategoriach neokoserwatysty). 7( Barbara Ehrenreicher ma duzo inicjatyw, czy Judith Butler bedzie pokazane w omawianiu ich publikacji). 8.Wystarczy poczytac  publicystyczne wypowiedzi, czy prace w formie ksiazkowej Barbary Eihnrach, Russo,  Noamky , Judith Butler  czy innych. 9.( szerzej por. Politics and Society 41(1)p73-101  Micheal McQuarie, jak tez wiele inyc publikacji I statystyk nan tem temat) . 10.,( Organizacja  Oxfam)  11.June Carbone and Naomi Cahn, The end of Men or Rebirth of Class?93B.U.L.Rev.871(2013). 12.The Gorgetown Public Policy Reeview ,Spring Edition vol.12 Number 1. 2016.1-22. 13 .( wiecej  RAport opublikowany by Nell Abernathy, Mike Konczal, and Kathryn Milani, builds on recent analysis of economic inequality and on our 2015 report.  Autor jest w posiadaniu obfitej literatury na teemat owego-jeszcze niezakonczonego kryzysu.   Literatura owa wskazuje na  niewmoznosc  panstwowego systemu finansowego do dokonnia skutecznych reform). 14.( por. Badania noblisty Jozeph Stiglitz, Mell Abernathy, Adam Hersh, Suzann Holmberg,  Michael Konczal).   15.(Ruthladge publications, Wczesniejsze prace Guy Standing dostepne w internecie). 16.( wiecej: Berman’s site Leave Law Behind reads. When I spoke to him a few months ago, he told me that he sees his mission as “motivating” former lawyers that are now broke and frustrated to do something else with their lives.. wiecej Economic Hardship Reporting Project) ( 17.Obfita literatura na wspomniany temat w Forbes  NYT i inne). 18. Mozna zaobserwowac  ciekawą dyskusje na omawiany temat miedzy   zwolennikami Karl Polanay  a przedstawicielami Koscioła Katolickiego w  kwestii wielkiej transformacji- warto sledzic. 19 Guy Standing,The  Precariat, The new dangerous class  bloomsbary, London.2011 p.198.  20.Precariat Charter , 2014 21wiecej :zobacz Guy Standing 27 January 2012 Krytyka Polityczna Cultural Center, Łódź (Poland)-2015University of Wroclaw (Poland) and Palace of Culture and Science (Warsaw,-2014 University of Wroclaw (Poland) and Palace of Culture and Science (Warsaw, University of Wroclaw (Poland) and Palace of Culture and Science (Warsaw, Mount Holyoke College (Massachusetts) (see edited videos of presentation and Q&A), University of Massachusetts, University of Maine (see remarks to OccupyBangor, Part 1 and Part 2), University of Wisconsin (listen to presentation), the World Bank (Washington DC), York University (Toronto), University of North Carolina (see videos of presentation),-2011). 22 porownaj wiecej  Mont Pelerin Society ine wypoweidzi Gau Standing bedące w dyspozycji autora. 23 NYT jak wiadomo gazeta najbardziej opiniotworcza, jak tez zwracajaca uwage jakie tematy i w jaki sposob  powinny byc poruszane. Bez wchodzenia w szczegoly o wspomnianej gazecie , dla potrzeb mojej wypowiedzi tylko dodam, ze artykul Billa Cristol z 11 lutego tam opublikowany   byl pewnego rodzaju imprimatur dla roznych srodowisk, aby zaczac w specyficzny sposob mowic o prekariacie.  Dodatkowym bodzcem do zajecia sie powyzszym tematem    byla druga praca Profesora  G. Spaulding z 2014 Precarial Carter. Zasługą w tym względzie wydaje sie byc  Bil Cristol jako ikona  amerykanskiego konserwatyzmu ( neoewangelicals itp) przedstawil kwestie prekariatu jak mozna sie domyslac  w kategoriach neokoserwatysty.Od publikacji w NYT ,akademia amerykanska ma rozwiazane rece.  Najbardziej aktywne wydaja sie byc srodowiska lewicujace ,o pokroju neomarksistowskim , czy leninowskim( Barbara Ehrenreich ma duzo inicjatyw). 24.Judith Butler amerykański filozof zajmująca się filozofią feminizmu i post-strukturalizmem. Jako wychowana na filozofii Kanta Platona , czy Kirkegarda – jak sama wyznaje w kategriach poststruktualizmu  mówi o prekariacie jako o  zupelnie nowch warunkch zycia ludzkiego, gdzie w zasadzie społeczne i polityczne instytucja panstwa  maja za zadanie zmniejszac poczucie prekariatu, czy li zebrania od panstwa. ( wiecejPrecarious life: The powers of mourning and violence wydanej w 2006).  25. The Journal of Speculative Philosophy, 2012 – JSTOR Rozwazania J. Butler o „Uniwersalnycm zranienniu , ktore to jest niesprawiedliwym  podziale dobr spolecznych Owo „zraanienienie” uniwersalne powinno stacsie silą normatywna( Cathrin Mills , Butler and Ethics Edinburg University Press. Forthcoming). 26.( From the Precariat to the multutude, Ben Trott  Global Discurse  vol.3.Issue 3 p 406-425) 27 .  Culture+Labour = Precariat, Toby Miller Communication and Critical/Cultural studies vol.7 No 1 March 2010 pp.96-99. 28  (wiecej: Otrzymałą ona wiele angrod  jako spolczna dziłączka.  the National Magazine Award for Excellence in Reporting in 1980 and received a Ford Foundation Award for Humanistic Perspectives on Contemporary Society in 1982, a Guggenheim Fellowship in 1987-88, and a MacArthur Foundation Grant for Research and Writing in 1995. Her earlier works include The American Health Empire: Power, Profits and Politics (1971), with John Ehrenreich; For Her Own Good: 150 Years of the Experts’ Advice to Women (1978), with Deirdre English; The Hearts of Men: American Dreams and the Flight from Commitment (1983); Re-Making Love: The Feminization of Sex (1986), with Elizabeth Hess and Gloria Jacobs; and The Mean Season: The Attack on Social Welfare (1987), with Frances Fox Piven, Richard Cloward, and Fred Block. In 1989, her book Fear of Falling: The Inner Life of the Middle Class The Worst Years of Our Lives: Irreverent Notes from a Decade of Greed. Nickel and Dimed was published in 2001 and received immediate acclaim. Ehrenreich napisała równiez  wazna pozycje ksiazkowa w temacie nas interesujacycm  Blood Rites: Origins and History of the Passions of War, in 1997, as well as a novel, Kipper’s Game, in 1993. In 2002 Ehrenreich co-edited a collection of essays with Arlie Russell Hochschild called Global Woman. 29.(wiecej Trump, Sanders, and the Precariat by John Russo 01/12/2016 This piece first appeared at Working Class Perspectives). 30. tamze, Trump, Sanders, and the Precariat by John Russo 31. wiecej: John Russo, Undestanding Millenial Mistrust June 15,2015  Working Class Constituancy). 32. wiecej: Plutonomy cechuje sie  creatywna  finansowanie, jak tez miedzynarodowym  dazeniem do  jak najwiekszych zyskow. To co jest istotne, to  brak rownowagi miedzy  deficytem a niskimi ratamiz oszcednosci.  see Noam Chomsky is Institute Professor Emeritus in the MIT Department of Linguistics and Philosophy.  A TomDispatch regular, he is the author of numerous best-selling political works, most recently, Hopes and Prospects, Making the Future, and Occupy, published by Zuccotti Park Press, from which this speech, given last October, is excerpted and adapted. His web site is www.chomsky.info.) 33. (por. Nice Work If you can get it: Life and Labor in Precarious Times  New York University Press May 2009 p.254), 33.(  zobacz: interview David Bollier April 28 2016).  34.(por.CreditocracyAND THE CASE FOR DEBT REFUSAL ANDREW ROSSLARB Business and Finance Section Editor Timothy Spangler interviewed Andrew Ross about his new book, Creditocracy and the Case for Debt Refusal, out now from O/R Books. Wiecej:  Wywiad ,jakiego udzieli Andrew Ross  tlumaczy  sposob rozumienia i podejscia owego autora do dlugu i sposobu rozwiazania ). 35 . (  Nie wdaje sie w dyskusje czy ruch ten  mozna okreslić solecznym ruchem por.Hee Young Kim  Occupy Wal Stret:is it Monent or a movement?) 36.Adbusters, the hash tag#OCCUPYWALLSTREET and a “tactical briefing”that we sent to our 90,000-strong “culture jammer”, (MICAH WHITE OCCUPY WALLSTREET ,Washington Post) 37.( por.MICAH WHITE OCCUPY WALLSTREET Washington Post We will build momentum for a full-spectrum counterattack when the crocuses bloom next spring. editor@adbusters.org Kalle Lasn and  Micah White are editors in chief and senior editor)Micah White opublikował interesujacą prace na ten wlasnie temat “ The End of Protest “Published on  Monday, January 18, 2016Is, gdzie mowi omówi o swojej wizji  rewolucji w rewolucji, jak tez 7-8 zasadach  prowadznia dzialalnosci protestacyjnej, gdzie  inowacja odkrywczosc,  skuteczny atak ( death blow) edge  czy akrtywizm poza rasowy  sa warukkami powodzenia Micah White,  współtwórca  of Occupy Wall Street, twiedzi,  z  e OWS został  złamany , ale nie rozbity., planuje on dalej jak  nauczyć sie  z błędówi odkonać sukcesu w alszej perspektywie. 38.In The End of Protest Micah White planuje  traktyke postępowania. Prubuje przemyslec I opracować strategie na przyszlosc, o czym pisze w cytowanej juz pracy.(por The End of Protest is an exhilarating vision of an all-encompassing revolution of revolution. Published on  Monday, January 18, 2016 Al-Jazeera English)   39.   Więcej  na temat Tea Party, która  może byc nieraz kojarzona z  ruchem religijnym niz  politycznym www.thedailybeast.com/articles/.../the-tea-party-isn-t-a-political-move...Jul 13, 2014  Dlaczego republikanie  potrzebuja Tea Party www.nationalreview.com/article/.../why-republicans-need-tea-party, Feb 26, 2014 . Jak zabilismy Tea Party.www.politico.com/magazine/story/2016/ Aug 14, 2016 - The Tea Party movement is  jest  juz nieistniejąca. Została zamordowana od wewnatrz scholar.harvard.edu/files/williamson/files/tea_party_pop.pdfHarvard University CBS News Poll analysis by the CBS News Polling Unit: Sarah Dutton, Jennifer De Pinto, Fred Backus and Anthony Salvanto. 40( wiecej :Pat Conaty “Not Alone:  Trade Union and Co-operative Solutions for Self-Employed Workers”. 41.wiecej na blogu  Dawida Bollier 42 ,wiecej.. Wypada przytoczyc dane : W roku 2011 wydano prawie 1 trilion dolarów na te cle . Rząd fedralny wydał $14848.00  na jdnego biedbego, za na rodzine  3-osobową  $44.500.00.  WUSA jest okolo 126 róznych programów pomocy, w tym tylko 21 róznych programów zaopatrujacych  biednych w pozywienie. Mimo tych wydatków i wysiłków  , bieda w USA  postepuje . Zdaje sie, z e im wiecej pienieidzy ym wiecej  widocznej biedy. Wprawdzie wypada zuważyć , z e administracja programów czesto jest prowadzana tak , aby przynosic dochod ich adminisrtatorom, to jesdnak skutecznosc owych progamów jest uwazana za niepowodzenie. (  por  Policy Analyysis no 694  April 2012  Cato Institute p.2-10).  Obecny system pomocy społecznej  nie zdał egzaminu, stad tez wielu  jak były Sekretarz  Pracy  Robert Reich mowio  podstawowym gwarantowanych  dochodzie jako cos czego nie mozna prwwie uniknąc, a  Robert Nozick, czy Milton Friedman mowili o “negatywnym  dochodzie ppodatkowym(August 2014 issue of Cato Unbound). 43.  (więcej:Guy Standing Work after Globalization: Building Occupational Citizenship(2009) and Beyond the New Paternalism: Basic Security as Equality (2002).About basic incomeRead our report, 'Creative Citizen, creative state'  ( zobacz zagorzała dyskusje na ten temat Universal Basic Income is a universally bad ideaBy Darryl W Perry from Free Press Publications link Jun 5, 2016 In short, Swiss voters were given the option of placing every Swiss citizen on welfare and soundly defeated the proposal. The Post adds, “Gfs.bern, a Swiss firm monitoring voter opinions, projected that only 22 percent voted yes for ‘free money’ on Sunday.”) 44. ( Więcej:Eksperyment bedzie trwał około roku ,  badacze chca w „praktyce” sprawdzic powodzinie tego nowego doswiadcznia w USA By Jack Smith IV jack@mic.com.May 31, 2016 . Wiele literatury cytowanej w artykule  nie jest ujetej w bibliografii, z  ewzględu na drukarskie ograniczenia.
Copyright © 2009 www.internationalresearchcenter.org
Strony Internetowe webweave.pl